COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 10. mája 2021. Sviatok má Victória zajtra má sviatok Blažena .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
OČNÉ ODDELENIE, pracovisko Rastislavova 43 Formátovať pre tlač

14 september 2006    

 

Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach  poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť na 15-tich lôžkach . Chirurgické výkony v okolí oka, na prednom a zadnom segmente oka, vysoko špecializované vnútroočné  mikrochirurgické operácie realizujeme aj formou  jednodňovej chirurgie , prípadne osobitne hradenými výkonmi. Ďalším prioritným cieľom oddelenia je  poskytovať komplexnú liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť  v rámci vysoko špecializovaných ambulancií.

Pracovisko je situované v IV. pavilóne v areáli na Rastislavovej 43.

Oddelenie je vybavené modernou prístrojovou technikou :
- diagnostickou / ultrazvukový diagnostický prístroj A aj B zobrazenie, počítačový perimeter, prístroj na bezkontaktné meranie vnútročného tlaku a meranie hrúbky rohovky,  kamera na vyšetrovanie sietnice s možnosťou kontrastného vyšetrenie,    OCT (optická koherentná tomografia) na vyšetrenie sietnice a zrakového nervu/
 - liečebnou  prístrojovou  technikou, ktorá  umožňuje vykonávať vysokošpecializované mikrochirugické zákroky a laserové liečebné operácie.

Komplexnú liečebno-preventívnu oftalmologickú starostlivosť zabezpečujeme  v týchto špecializovaných ambulanciách:

       - Príjmová a konziliárna ambulancia
       - Glaukómová ambulancia
       - Metabolická a cievna ambulancia, laser
       - Detská a strabologická ambulancia
       - Vitreoretinálna ambulancia
       - Ambulanciou pre ochorenia predného segmentu oka 


Image

VEDENIE PRACOVISKA:

Image  
Primárka: MUDr. Barbora Horváthová

tel. kontakt: 055/ 615 2450

Image
Vedúca sestra: Mgr. Drahomíra Mazáková

tel. kontakt: 055/ 615 2453

Sekretariát: 055/ 615 2452, fax: 055/ 615 2469

 ocne@unlp.sk

Objednať sa na naše ambulancie môžete pondelok - piatok od 7:30 - 9:00 a od 13:30 - 15:00    

Príjmová a konziliárna ambulancia

Pavilón zdravia, č. dverí 33, tel. kontakt: 055/ 615 2454

Náplňou práce ambulancie:
•Komplexné vyšetrenie, diagnostika a objednanie pacienta na plánovaný operačný výkon. Zákroky sú objednávané v rámci      hospitalizácie pacienta a  jednodňovej chirurgie.
● Príjem pacienta na hospitalizáciu na lôžkové oddelenie
● Konziliárne vyšetrenie pacienta prichádzajúceho z obvodnej očnej ambulancie, od iného odborného lekára, pacientov hospitalizovaných na ostatných oddeleniach Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
● Malé chirurgické výkony
● Ošetrenie pacienta s akútnym postihnutím oka, poskytnutie odbornej prvej pomoci, v prípade potreby následná starostlivosť vo forme hospitalizácie

Ordinačné dni: pondelok až piatok

Ambulancia pre glaukóm

Očné oddelenie  IV. pavilón, 1. poschodie, tel. kontakt: 055/ 615 2465

Náplňou práce ambulancie pre glaukóm je:
● vyšetrenie pacientov s podozrením na glaukómové ochorenie a rôzne jej formy
● starostlivosť / dispenzarizácia/ pacientov s glaukómovým ochorením
● konziliárna činnosť
● objednávanie  pacientov na protiglaukómové chirurgické zákroky

Ordinačné hodniny: utorok, štvrtok, piatok

Ambulancia pre cievne a metabolické ochorenia oka a liečbu laserom

Očné oddelenie IV. pavilón – 1. poschodie, tel. kontakt: 055/ 615 2463

Náplňou práce ambulancie je:
starostlivosť o pacientov s očnými prejavmi systémových cievnych a metabolických ochorení:
- diabetická retinopatia
- hypertonická retinopathia
- cievne okluzie sietnice
- zápalové ochorenia sietnice a cievovky
- degeneratívne ochorenia sietnice
- odlúpenie sietnice

Poskytuje:
-konziliárne vyšetrenia pre terénnych ambulantných očných lekárov
- dispenzarizácia pacientov s vyššie uvedenými diagnózami.
V rámci metabolicko-cievnej ambulancie je vytvorené MZ SR od r. 2009 -  Centrum pre aplikáciu liekov pri vekom podmienej degenerácii sietnice.

Ordinančné dni: pondelok až piatok

Detská očná a strabologická ambulancia

Pavilón zdravia, prízemie, č. dverí 36, tel. kontakt: 055/ 615 24 55 

Detská očná ambulancia je pracovisko zamerané na špeciálnu liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti do l8 rokov.
Náplň ambulancie:
- škúlenie (poruchy binokulárneho videnia, tupozrakosť)
- refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatismus)
- vrodené a dedičné očné choroby (katarakta, glaukóm, vývojové anomále, pokles hornej mihalnice)
- poruchy zraku u predčasne narodených detí
- zápaly (zápaly okolia oka, zápaly slzných ciest, spojoviek, rohovky, vnútroočné zápaly)
- úrazy

V detskej ambulancii sú riešení aj dospelí pacienti s niektorými ochoreniami, ktoré pretrvávajú od detského veku /škúlenie, vrodené ochorenia/, stavy spojené s okohybnými poruchami a dvojitým videním (poúrazové stavy, neurologické ochorenia, poruchy pohyblivosti  očí pri ochoreniach štítnej žľazy- endorinnej orbitopatii).
Detská očná ambulancia slúži zároveň ako špecializované strabologické pracovisko.  Malé deti sú prijímané  na hospitalizáciu s rodičom.

ordinačné dni: pondelok až piatok- na vyšetrenie sa vopred objednáva

Image

Image

Vitreoretinálna  ambulancia

Očné oddelenie, IV. pavilón zdravia - 1. poschodie, tel. kontakt: 055/ 615 2461

Náplňou práce ambulancie je:
- komplexná starostlivosť o pacientov s chorobnými a poúrazovými zmenami sklovca a sietnice: napr. -vnutročné krvácanie (hemophtalmus), odlúpenie sietnice, liečba diabetických zmien  sietnice, operačné riešenie úrazov a ich následkov v oblasti sklovca a sietnice
- objednávanie na chirurgickú liečbu a pooperačná starostlivosť

Ordinačné dni: utorok a piatok

Očná ambulancia pre pokrokové terapie

 Očná ambulancia, združená tkanivové banka, číslo dverí 23, tel. kontakt 055/615 2073

Náplňou práce ambulancie je:
- komplexná starostlivosť o pacientov odoslaných na operáciu:
- sivého zákalu
- sekundárneho sivého zákalu
- sekundárnu implantáciu vnútroočnej šošovky
- implantácia monofokálnych a torických vnútroočných šošoviek so žltým filtrom
- poúrazové stavy rohovky
- diagnostika
-diagnostika keratokomusu   
- perforačné keratoplastiky
- zadné lamelárne keratoplastiky

Ordinačné hodiny: pondelok - štvrtok

Image

Spektrum diagnostikých a liečebných výkonov v rámci ambulancií :
• vízus
• meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom, aplanačne, Schiotzovým tonometrom
• meranie hrúbky rohovky –pachymetria
• meranie refrakcie
• vyšetrenie predného segmentu na štrbinovej lampe
• vyšetrenie očného pozadia- panfundoskopia /priama, nepriama, kontaktnou alebo bezkontaktnou vyšetrovacou šošovkou/
• gonioskopia- vyšetrenie komorového uhla kontaktnou trojzrkadlovou šošovkou
• sonografické vyšetrenie oka a orbity(A scan, B scan)
• vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
• OCT vyšetrenia makuly a očného nervu  
• fluoroangiologické vyšetrenie
• komplexné vyšetrenie strabizmu
• NdYAG laser iridotómia   
- Nd YAG laser  capsulotomia
• laserové ošetrenie chorobných stavov sietnice
• malé chirurgické zákroky v okolí oka a na oku
• preplach a sondáž slzních ciest

Liečebné výkony v rámci operačného traktu
Technická úroveň prístrojového vybavenia operačného traktu nám umožňuje vykonávať všetky očné operácie na úrovni súčasných medicínskych kritérií. Disponujeme  kvalitnými operačnými prístrojmi svetovej úrovne , používame kvalitný špeciálny zdravotný materiál a operujeme modernými operačnými technikami.

Medzi najčastejšie chirurgické operačné zákroky patria:
•operácia šedého zákalu/senilného, vrodeného, poúrazového ,komplikovaného pri iných ochoreniach oka a celkových 
  ochoreniach/  technikou fakoemulzifikácie s implantáciou vnútročných šošoviek
• operácia glaukómu
• operácie sklovca a sietnice / extraokulárne  ošetrenie, pars plana vitrektomia-23G,25G, 27G
• transplantačné operácie/perforačná keratoplastika, aplikácia amniovej membrány/
• operácie úrazov
• operácie strabizmu/ škúlenia/ u detí a dospelých , tretina operovaných pacientov pre škúlenie predstavujú dospelí  
• operácie na prednom segmente oka/ nádory , pterýgium, iné/
• operácia v okolí oka a mihalniciach/ nádory, senilne , traumaticky a neurologicky zmenené postavenie mihalníc, ptózy hornej mihalnice a iné
/ 

Image

TEL. KONTAKTY:

oddelenie: 615 2459

Zoznam lekárov:                                                                      telefonický kontakt 

      MUDr. Magdaléna Fejková                                                615 2455
      MUDr. Marcela Miňová, zástupca primára                      615 2463
      MUDr. Pavol Kalanin                                                           615 2461
      MUDr. Barbora Horváthová                                                615 2465
      MUDr. Alexandra Chovančáková                                      615 2454
      MUDr. Danica Jonecová                                                    615 2465
      MUDr. Katarína Perduková                                                615 2461
      MUDr. Marianna Šimková                                                  615 2463
      MUDr. Bohuslav Hlôška                                                     615 2461
      MUDr. Michaela Lipnická                                                   615 2454
      MUDr. Zuzana Šilová,  FEBO                                             615 2461
      MUDr. Erika Kočková                                                          615 2459
      MUDr. Katarína Liptáková                                                  615 2461
      MUDr. Monika Maďarová                                                    615 2461

Veda a výskum: t.č. nerealizujeme

Pedagogická činnosť: školiace pracovisko pre všeobecných lekárov v rámci predatestačnej prípravy.

Nadštandarné izby:  2 dvojposteľové, l jednoposteľová  /vlastné sociálne zariadenie a televízor/

Image

História:

História Očného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice siaha až do roku 1926, kedy vzniklo samostatné očné oddelenie v Štátnej nemocnici. Oddelenie sa neskôr vyprofilovalo na očnú kliniku lekárskej fakulty  a oftalmologickú katedru pre doškoľovanie lekárov v rámci  ILF. V roku 1981 bolo po reprofilizácii opätovne zriadené vo Fakultnej nemocnici na Rastislavovej ulici očné oddelenie, zatiaľ čo očná klinika sa presťahovala do nových priestorov fakultnej nemocnice na Triede SNP. V školskom roku 1984-1985 ukončila svoju činnosť oftalmologická katedra ILF pri očnom oddelení, ktorá sa presťahovala do Bratislavy. V roku 1998 začalo v  rámci očného oddelenia svoju činnosť detské očné pododdelenie.

Image

Pridal: Ing. Barnabáš Czovek    
Naposledy zmenené ( 09 júl 2020 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001