COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je pondelok 10. mája 2021. Sviatok má Victória zajtra má sviatok Blažena .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA RÁDIODIAGNOSTIKY A ZOBRAZOVACÍCH METÓD, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA RÁDIODIAGNOSTIKY A ZOBRAZOVACÍCH METÓD, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    

 

V liečebno-preventívnej činnosti je klinika zameraná na zobrazovacie vyšetrovacie metódy ochorení centrálnej nervovej sústavy, gastrointestinálneho traktu a kardiovaskulárneho systému u dospelých aj detí.  KRaZM poskytuje rádiologické vyšetrenia pre pacientov kliník UNLP, ako aj pre Detskú fakultnú nemocnicu a Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

V súčasnosti sú pracoviská kliniky situované na 2. poschodí UNLP, prac. Tr. SNP 1, kde sú centrálne rádiologické pracovisko, CT, MR, USG a PIR, detašované pracoviská sú na 11. poschodí  pre potreby Urologickej kliniky a na prízemí pre potreby Oddelenia urgentného príjmu.

VEDENIE PRACOVISKA:  

Image
Prednosta: MUDr. Peter Mach, CSc.
tel. kotakt: 055/ 640 2404
e-mail:peter.mach@upjs.sk

Image
Zástupca prednostu: MUDr. Dana Kozáková  
tel. kotakt: 055/ 640 2797
e-mail: dana.kozakova@unlp.sk

Image
Vedúca rádiologická technička: Bc. Soňa Staurovská
tel. kotakt: 055/ 640 4285
e-mail: krazm.snp@unlp.sk

Vedúci cerebrovaskulárneho oddelenia:  MUDr. Pjotr Pedowski  

Sekretariát: Tatiana Čechová tel. kotakt:  055/640  4211
e-mail:

    krazm.snp@fnlp.sk

OSTATNÉ KONTAKTY

Centrálne rádiologické pracovisko :

evidencia:                                                                         055/640 4200
pracovňa lekárov/ popisovňa:                                       055/640 4204
denná miestnosť rádiologických technikov:              055/640 4208
RTG pracovisko na Oddelení urgentného príjmu:    055/640 3136
RTG pracovisko na Urologickej klinike:                      055/640 3585

Mamografické pracovisko:

evidencia:                                                                          055/640 4212
pracovňa lekárov:                                                             055/640 4210

Objednávanie na vyšetrenie: osobne, alebo telefonicky 
                                                     v čase: 8,00 – 12,00 hod

CT pracovisko:

evidencia:                                                                           055/640 3257
pracovňa lekárov/ popisovňa:                                         055/640 4256
Objednávanie na vyšetrenie:  na základe žiadanky, prinesenej osobne, doručenej poštou
                                                      v čase:  8,00 – 15,00 hod

Image


MR pracovisko:

evidencia:                                                                            055/640 4284
pracovňa lekárov/ popisovňa:                                          055/640 4286
Objednávanie na vyšetrenie: na základe žiadanky, prinesenej osobne, doručenej poštou
                                                     v čase:  8,00 – 15,00 hod

Image

Pracovisko intervenčnej rádiológie:
pracovisko:                                                                             055/640 4213,
                                                                                                  055/640 4207

USG pracoviská:
vyšetrovňa                                                                                055/640 4406
Objednávanie na vyšetrenie: osobne, alebo telefonicky 
                                                     v čase: 8,00 – 12,00

Image

ZOZNAM LEKÁROV

Image

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ

Základným obsahom činnosti kliniky sú všetky klasické aj špeciálne diagnostické zobrazovacie činnosti – skiagrafické, mamografické, ultrasonografické vyšetrenia, vyšetrenia počítačovou tomografiou a magnetickou rezonanciou, intervenčné vyšetrenia cievneho systému.
 
Mamografické pracovisko poskytuje komplexnú diagnostiku ochorení prsnej žľazy, core-cut biopsie nepalpovateľných lézii prsníkov, duktografie, stereotaktické vyšetrenia, zároveň vykonáva konzultačnú činnosť.

Na CT pracovisku sa okrem bežných CT vyšetrení realizujú špeciálne vyšetrenia jedinečné pre východoslovenský aj celoslovenský región ako sú CT vyšetrenia srdca, CT vyšetrenia srdcových tepien, CT vyšetrenia cievneho systému, špeciálne CT vyšetrenia  tenkého čreva - enterografie, virtuálne CT vyšetrenia hrubého čreva, virtuálne bronchografie.
 
MR pracovisko disponuje špičkovým 3T MR prístrojom, ktorý je vybavený najmodernejším softvérom pre neurorádiológiu. Pracovisko je zamerané na MR vyšetrenia centrálneho nervového systému, pohybového aparátu, MR vyšetrenia srdca, vyšetrenia pečene, obličiek, vykonávajú sa MR vyšetrenia v narkóze u malých detí (limitujúci faktor je váha od 10kg) a klaustrofobických pacientov.

Pracovisko intervenčnej rádiológie je vysokošpecializované pracovisko, kde sa vykonávajú  intervečné diagnostické aj terapeutické výkony so zameraním hlavne na neurorádiológiu.

Od roku 2010 sa realizujú endovaskulárne ošetrenia mozgových aneuryziem, malformácií a nádorov. Od roku 2013 sa vykonávajú  intraarteriálne trombektómie mozgových ciev – jediné pracovisko na východnom Slovensku, ktoré takto zlepšilo prognózu pacientov s cievnymi mozgovými príhodami.

Image
Image

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE

Veda a výskum
Vo vedecko-výskumnej oblasti I. KRaZM spolupracuje s LF UPJŠ .

Pedagogické aktivity
Klinika poskytuje postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom odbore rádiológia a pregraduálnu výučbu poslucháčom Lekárskej fakulty a žiakom Zdravotnej školy v Košiciach.

Publikačná činnosť
V rokoch 2007-2013 sa lekári kliniky aktívne zapojili do programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce, ktorý bol sponzorovaný Európskou úniou. Výsledkom tejto spolupráce je aj spoločná knižná publikácia rádiológov kliniky a maďarských kolegov z Krajskej nemocnice v Miškolci s názvom „Zobrazovacia diagnostika kazuistík.“ Lekári a rádiologickí technici majú aj bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť – publikujú v odborných časopisoch a pravidelne sa aktívne zúčastňujú odborných seminárov organizovaných odbornými spoločnosťami na Slovensku aj v zahraničí.

Image

HISTÓRIA 

V roku 1973 bolo vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou na Triede SNP 1 zriadené Centrálne rtg. oddelenie,  ktorého priamym nástupcom sa v roku 1996 stala I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód - I. KRaZM  (v súčasnosti KRaZM). Od svojho vzniku patrí oddelenie a neskôr klinika medzi vedúce pracoviská, poskytujúce vyšetrenia zobrazovacími metódami v rámci východoslovenského  regiónu.

 


Pracovisko: Tr. SNP 1  Podnož monobloku budova 07.2  2. poschodie

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 05 november 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001