home...
 
Úvod
Kliniky
História
Vedenie
Kontakt
Legenda FNLP
Ako nás nájdete
Linky

mail brana
Mail brána
ciara
Život ako dar ciara
Zákon o slobode
informácií

ciara
Organizačný
poriadok

ciara
Platené služby
ciara
Nadštandardné služby
ciara
Preventívne prehliadky

 

 

FN L. Pasteura
 

 
VI. SLOVENSKÝ KONGRES ÚRAZOVEJ CHIRURGIE


VI. slovenský kongres úrazovej chirurgie

12.-13. jún

Košice

Registrácia: Štvrtok 12.6.2003
od 7.30
Miestny úrad Mestskej časti
Košice –Juh, „Južan“,  Smetanova 2, Košice

 

Program:

Miesto konania prednášok
Sekcia A Veľká sála Miestneho úradu Mestskej časti Košice –Juh, „Južan“, Smetanova 2, Košice

 

 

Sekcia B Malá sála Miestneho úradu Mestskej časti Košice –Juh, „Južan“, Smetanova 2, Košice

 

 

Sekcia C

Poslucháreň Profesora Kňazovického,          FN LP II. pavilón, Rastislavova 43, Košice

 

Diapozitívy alebo digitálne médiá (CD, CD RW, 3.5‘‘ diskety) sa preberajú najneskôr 15 minút pred začiatkom každého bloku prednášok. V každom bloku prednášok je čas vyhradený na jeden príspevok maximálne 7 minút.
Po odoznení všetkých prednášok v bloku nasleduje diskusia.

 

Rozvrh blokov prednášok:

Štvrtok 12.6.2003
Sekcia A

8.45 –9.15

Otvorenie kongresu, gratulácie jubilantom

 

9.30-10.45

Blok A1 Intraartikulárne zlomeniny hornej  končatiny detí a dospelých

10.45- 11.15

Prestávka

11.15-12.30

Blok A2 Intraartikulárne zlomeniny hornej končatiny detí a dospelých

12.30-13.30

Obed

13.30-15.00

Blok A3 Intraartikulárne zlomeniny hornej končatiny etí a dospelých

15.00-15.15

Prestávka

15.15-16.00

Satelitné sympózium Sanofi-Synthelabo

16.00-16.30

Prestávka

16.30-17.45

Blok A4 Intraartikulárne zlomeniny hornej končatiny detí a dospelých

 

Štvrtok 12.6.2003
Sekcia B

9.30-10.45

Blok B1 Úrazy hrudníka (diagnostika, taktika liečby, komplikácie)

10.45- 11.15

Prestávka

11.15-12.30

Blok B2 Úrazy hrudníka (diagnostika, taktika liečby, komplikácie)

12.30-13.30

Obed

13.30-14.45

Blok B3 Úrazy hrudníka (diagnostika, taktika liečby, komplikácie)

 

Štvrtok 12.6.2003
Sekcia C

10.15-11.30

Blok C1 Ošetrovanie rán a dekubitov

11.30- 13.00

Obed

13.00-14.15

Blok C2 Pokroky v ošetrovaleľskej starostlivosti

14.15-14.45

Prestávka

14.45-16.00

Workshop  Hartmann-Rico

 

Štvrtok 12.6.2003

Spoločenský večer

poplatok pri registrácii

19.00 -

Hotel Akadémia, Južná trieda 10, Košice

 

 

Piatok 13.6.2003
Sekcia A

9.00-10.15

Blok A5 Varia: Zlomeniny panvy a dolnej končatiny

10.15- 10.45

Prestávka

10.45-12.00

Blok A6 Varia: Zlomeniny dolnej končatiny

12.00

Ukončenie kongresu

 

Piatok 13.6.2003
Sekcia B

9.00-10.15

Blok B5 Aplikovaný výskum

10.15- 10.45

Prestávka

10.45-12.30

Blok B6 Varia: Neurotraumatológia

12.30

Ukončenie kongresu

 


Prednášky zaradené do blokov:

Blok A1
Predsedníctvo: Látal J., Nestrojil P., Taller S.

1

Nestrojil P.: Nitrokloubní zlomeniny distálního humeru – naše zkušenosti

Úrazová nemocnice Brno, Česká republika

2

Kitka M., Molčányi T., Burda R.: Indikácie krytých a otvorených osteosyntéz distálneho humeru

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

3

Fried K., Lajoš M., Chlebec J.: Zlomeniny distálneho humeru dospelých

Traumatologické oddelenie, NsP Poprad

4

Penjak J., Vlach J. : Možnosti léčení zlomenin humeru a řešení některých komplikací hojení těchto zlomenin

Chirurgické oddelenie Nemocnica Bruntál a.s., Česká republika

5

Sidor Z., Vaško G., Čellár R., Jarabák M., Sekáč J.: Komplikácie v liečbe zlomeniny distálneho humeru – kazuistika

Ortopedicko traumatologická klinika FNsP, Košice

6

Demovič R., Božík M., Látal J., Galovič J.: Anatomická rekonštrukcia zlomenín horného konca humeru

Klinika úrazovej chirurgie, SZU Bratislava

7

Taller S., Křivohlávek M., Šrám J., Lukáš R.: Nové implantáty pro zlomeniny proximálniho humeru

Traumacentrum Liberec, Česká republika

 

Blok A2
Predsedníctvo: Braunsteiner T., Osemlak J., Dráč P.

1

Nestrojil P.: Zlomeniny proximálniho předloktí a jejich komplikace

Úrazová nemocnice Brno, Česká republika

2

Homza M., Maňák P., Dráč P.: Chirurgická liečba hlavičky radia

Traumacentrum FN Olomouc, Česká republika

3

Braunsteiner T., Šimko P., Vajcziková S.: Intramedulárna osteosyntéza pri Monteggiových zlomeninách

Klinika úrazovej chirurgie, SZU Bratislava

4

Kluka T., Guzanin Š.: Denervácie zápästia po intraartikulárnych zlomeninách

Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie FNLP, Košice

5

Pešl M., Kopačka P.: Operační léčba zlomenin člunkové kosti zápěstí

Oddělení úrazové a plastické chirurgie Nem. České Budějovice, Česká republika

6

Dráč P., Maňák P., Homza M.: Úskalí perkutánní osteosyntézy člunkové kosti a jejich řešení

Traumacentrum FN Olomouc, Česká republika

7

Cigaňák J., Belanský J., Kukla K., Konečný: Otvorené intraartikulárne zlomeniny ruky - 15 ročné skúsenosti

Traumatologické oddelenie, NsP Bojnice

8

Mládek a kol.: Mikrochirurgia - prínos pre traumatického pacienta

Oddelenie plastickej chirurgie, NsP Nitra

 

Blok A3
Predsedníctvo: Bauer J., Havránek P., Klíma M.

1

Havránek P., Pešl T.: Diferenciální diagnostika intraartikulárních zlomenin v oblasti lokte u dětí

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN, Praha Krč, Česká republika

2

Bauer J.: Terapia detských zlomenín krčka radia

Landeskliniken Salzburg, Austria

3

Mitró I., Kubašovský J., Morochovič R., Klíma M.: Zlomeniny proximálneho radia u detí

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

4

Levyckyy A.F., Vityaz V.M., Vekykyy A.M.: Treatment of intraarticular elbow fractures in children

Ukranian children's specialized clinic"OHMATDIT", Ukraine

5

Penjak J., Vlach. J.: Naše zkušenosti s léčením zlomenin distálniho humeru u dětí

Chirurgické oddelenie Nemocnica Bruntál a.s., Česká republika

6

Bauer J.: Descendentné klincovanie detských suprakondylárnych zlomenín humeru

Landeskliniken Salzburg, Austria

7

Kopáček I., Richter Vl., Pleva L., Vronský R.: Suprakondylické zlomeniny u detí

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, Česká republika

8

Osemlak J., Osemlak P.: Severe agricultural and urban injuries of extremities in children

Klinika Chirurgii i Traumatologii Dzieciecej, Lublin, Poland

9

Harhovský N., Krokavec P., Pokorná A., Tomko V.: Poranenia proximálnej metafýzy a fýzy rádia u detí

Traumatologické oddelenie NsP Rožňava

10

Sýkora Ľ., Murár E., Omaník P.: 5 ročné skúsenosti s rekonštrukčnými operáciami detského lakťa

KDCH LF UK , DFNsP Bratislava

 

Blok A4
Predsedníctvo: Obruba P., Tomčovčík Ľ., Vajcziková S.

1

Obruba P., Mišičko R., Edelmann K., Houser J., Dostál L.: První zkušenosti s úhlově stabilní dlahou u zlomenin distálniho radia

Traumacentrum Ústí nad Labem, Česká republika

2

Tomčovčík Ľ., Burda R.: ORIF zlomenín distálneho radia

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

3

Pliska L., Litner R., Madeja R.:Zlomeniny zápěstí a distálniho radia

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, Česká republika

4

Holešovský Z., Hrivík A., Tamáš J.: Operačné indikácie zlomeniny distálneho radia dospelých

Traumatologické oddelenie, NsP Poprad

5

Mihály J., Tarbajovský P., Daňo J.: Liečba intraartikulárnych zlomenín distálneho konca radia

Oddelenie úrazovej chirurgie, NsP Prešov

6

Pokorná A., Krokavec P., Harhovský N., Tomko V.: Intraartikulárne zlomeniny distálneho radia-operačná liečba na našom pracovisku

Traumatologické oddelenie NsP Rožňava

7

Vajcziková S., Látal J., Šimko P., Braunsteiner T.: Následky nesprávnej liečby zlomenín distálneho rádia a ich riešenie

Klinika úrazovej chirurgie, SZU Bratislava

 

Blok A5
Predsedníctvo: Bogosiewicz J., Krajničák J., Michek J.

1

Tomaszewski R., Bogosiewicz J., Pethe K., Kler J.,  Kudela G.:  The treatment of long bone fractures in children with congenital osteogenesis imperfecta

Department of Pediatric Surgery, Division of Traumatology and Orthopaedics Uppersilesian Child and Mother's Health Centre, Katowice, Poland

2

Michek J.: Reoperace pro traumatické sterkorální peritonitidy

Úrazová nemocnice v Brně, Trauma centrum, Brno, Česká republika

3

Tomaszewski R., Bogosiewicz J., Pethe K.: Surgical treatment of the posttraumatic sacroiliac articulation dislocation in 4-year-old child

Department of Pediatric Orthopaedics Uppersilesian Child and Mother's Health Centre, Katowice, Poland

4

Huťan M., Zelenák J., Kutarňa J.: Devastačné poranenie slabiny – kazuistika

Chirurgické oddelenie NsP Ružinov, Bratislava

5

Tomaszewski R., Kudela G., Koczy B.: The treatment of pelvic fractures in children and adolescents

Department of Pediatric Orthopaedics Uppersilesian Child and Mother's Health Centre, Katowice, Poland

6

Krajničák J., Dečo Š., Krajničák R., Šašala M.: Denzitometrické sledovanie dozrievania distrakčného regenerátu pri predĺžovaní kostí

Chirurgické oddelenie VSŽ Nemocnica a.s., Košice

 

Blok A6
Predsedníctvo: Kitka M., Nestrojil P., Pleva L.

1

Pleva L., Rozum K., Ječmínek Vl., Klus I.: Dynamické zevní fixátory v traumatologii

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, Česká republika

2

Zázirny I.: Arthroscopic operations as the prevention of osteoarthrosis

Hospital No. 12, Kiev, Ukraine

3

Tomaszewski R., Kudela G., Koczy B.: The surgical treatment of thalamic fractures with dislocation

Department of Pediatric Surgery, Division of Traumatology and Orthopaedics Uppersilesian Child and Mother's Health Centre, Katowice, Poland

The Centre of Traumatology, Piekary Ślaskie, Poland

4

Šipoš R., Lapšanský J., Malachovský P., Orlovský F., Kmečová V., Turčani Š.: Riešenie zlomenín horného konca stehennej kosti na našom oddelení

Chirurgické oddelenie NsP Stará Ľubovňa

5

Turčani Š.: Intramedulárna osteosyntéza zlomenín predkolenia

Chirurgické oddelenie NsP Stará Ľubovňa

6

Suchý M., Kulan A., Felšöci Š., Moravský V., Regec M.: Perkutánna transfixácia plávajúcej zlomeniny členka

Chirurgické oddelenie, NsP Snina

7

Köteleš Š., Ivančo D., Slivka R.: Operácie členkov na oddelení všeobecnej chirurgie okresnej nemocnice

Chirurgické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves

 

Blok B1
Predsedníctvo: Michek J., Pešl T., Sýkora Ľ.

1

Pešl T., Tomek P., Havránek P., Prchlík M.: Poranění hrudníku v dětském věku

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN, Praha Krč, Česká republika

2

Sýkora Ľ., Siman J., Kirňák J.: Instabilita hrudnej steny u detí

KDCH LF UK,  DFNsP Bratislava

3

Michek J.: Instabilní poranění hrudníku a jeho ošetření - stále otevřený problém

Úrazová nemocnice v Brně, Trauma centrum, Brno, Česká republika

4

Zelenák J., Kutarňa J., Huťan M.: Stabilizácia hrudnej steny u pacientov s poranením hrudníka

Chirurgické oddelenie NsP Ružinov, Bratislava

5

Lukáč L., Rozum K., Pleva L., Madeja R.: Léčení instabilního hrudníku

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, Česká republika

6

Šajter M., Sivík E., Ševcech B., Farkaš P.: Instabilita hrudnej steny

Oddelenie úrazovej chirurgie, NsP sv. Cyrila a Metoda., Bratislava

7

Morochovič R., Čižmárik P., Ďurovcová E., Kitka M.: Zlomeniny sterna v našom materiáli

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

III. interná klinika, FNLP Košice

Oddelenie klinickej biochémie, FNLP Košice

 

Blok B2
Predsedníctvo: Bielik E., Janík M., Šimko P.

1

Janík M., Sauka C., Michlík J., Žák V., Šadibolová L., Belák J., Vajó J., Husťák M.: Tracheálne komplikácie z intenzívnej starostlivosti

II. chir. klinika LF UPJŠ, Košice
Oddel. anest. a int. medicíny FN LP, Košice
Klinika TBC a respir. chor. LF UPJŠ, Košice
Klinika rádiod. a nukl. med. LF UPJŠ, Košice
ORL oddel. Voj leteckej nemocnice, Košice

2

Šimko P., Braunsteiner T., Sabol J.: Je zlomenina klavikuly vždy jednoduchá?

Klinika úrazovej chirurgie, SZU Bratislava

3

Ševcech B., Šajter M., Sivík E., Šimkovic P., Sestrienka L.: Poranenia hrudníka v našom materiáli.

Oddelenie úrazovej chirurgie, NsP sv. Cyrila a Metoda., Bratislava

4

Fried K., Šperka M.: Hemotorax u polytraumatizovaného pacienta

Traumatologické oddelenie, NsP Poprad

5

Bielik E., Kaniansky M., Gajdoš: Chyby a iatrogénne komplikácie primárneho ošetrenia ťažkých poranení hrudníka

Oddelenie úrazovej chirurgie NsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

6

Ferenčík A., Tutka Š., Štepienová A.: Oneskorený ikterus po bodných poraneniach hrudníka a disimulácií traumy

Chirurgické oddelenie NsP Trebišov

7

Mózer M., Gáfrik J., Baran M., Chamko M., Žarnovičan R.: Ruptúra bránice-kazuistika

Ortopedicko-traumatologické oddelenie, NsP Lučenec

 

Blok B3
Predsedníctvo: Petrovič Š., Šajter M., Vaculík V.

1

Šajter M., Molčan T., Sivík E., Ševcech B.: Poranenia srdca

Oddelenie úrazovej chirurgie, NsP sv. Cyrila a Metoda., Bratislava

2

Vaculík V., Petrov I.: Úrazový hemoperikard – kazuistika

Oddelenie úrazovej chirurgie, FNsP J.A.Reimana Prešov

3

Pavlík A., Lešo E., Marcinčáková J., Mrug L., Rovder P.: Poranenie srdca – kazuistika

Oddelenie úrazovej chirurgie, NsP Š. Kukuru, Michalovce

4

Petrovič Š.: Penetrujúce strelné poranenie hrudníka

Traumatologická klinika, FNsP Trnava

5

Molčányi T., Kitka M., Molčányiová A.: Kontúzia srdca ako súčasť tupého poranenia hrudníka

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

Oddelenie klinickej biochémie,  FNLP Košice

6

Siman J., Babala J., Horn F., Cingel V., Riedel R.:Chemické poškodenie pľúc

KDCH LF UK, DFNsP Bratislava

7

Vajó J., Brandebur O. sen., Kitka M., Vanický D., Brandebur O. jun.: Poranenia srdca pri bodných poraneniach hrudníka - diagnostika, liečba, výsledky

II. chirurgická klinika a KUCH FNLP LF UPJŠ FNLP, Košice

 

Blok B5
Predsedníctvo: Molčányi T., Rosocha J., Živčák J.

1

Rosocha J., Vaško G., Varga G., Švihla R.: Autológna bunková terapia pri regenerácii defektov spojivových tkanív

Združená tkanivová banka LF UPJŠ a FNsP, Košice

Ortopedická klinika, LF UPJŠ FNsP, Košice

2

Cibur P., Burda R., Šimková N., Harvanová D.,  Rosocha J.: Použitie osteoblastov v našej praxi

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

Združená tkanivová banka LF UPJŠ a FNsP, Košice

3

Frišman E., Rácz O., Šipulová A., Babík J.: Antioxidačný systém pri rozsiahlej popáleninovej traume

 

Klinika polálenín a rekonštrukčnej chirurgie, VSŽ Nemocnica, Košice

4

Hudák R., Živčák J., Molčányi T., Kitka M.: Možnosti vertikálnej rehabilitácie pacientov s poranením miechy

Katedra biomedicínskeho inžinierstva, TU Košice

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

5

Molčányi T., Živčák J., Kitka M., Hudák R., Rošák M., Molčányi M.: Imitácia chôdze ako rehabilitácia pacienta s poranením miechy

Klinika úrazovej chirurgie, LF UPJŠ FNLP Košice

Katedra biomedicínskeho inžinierstva, TU Košice

6

Homindová Ľ., Bachura M.: Ortopedicko protetická starostlivosť vo východoslovenskom kraji - amputácie horných končatín

Oddelenie protetiky, FNLP, Košice

7

Bobrov N., Mandelík J., Longauer F., Szabo M.: Počítačová rekonštrukcia dopravných úrazov

Ústav súdneho lekárstva, LF UPJŠ a FNLP Košice

8

Molčányi M., Riess E., Neugebauer E.:  Transplantácia kmeňových buniek po kraniocerebrálnom poranení v experimente

II.Chirurgischer Lehrstuhl, Köln, Germany

9

Rokošný S., Kišš J., Wohlfart P., Rojtáš M., Leško D.: Využitie peritoneálnych štepov v cievnej chirurgii

LF UPJŠ, Košice

 

Blok B6
Predsedníctvo: Jenča A., Károlyi J., Lonhert J.

1

Jenča A.: Urgentná chirurgia a poranenia mäkkých tkanív tváre

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, LF UPJŠ a FNLP Košice

2

Šulla I., Kaťuch V., Gajdoš M., Gramata V.: Poranenia intrakraniálneho úseku arteria carotis interna

Neurochirurgická klinika LF UPJŠ,   Košice

3

Lonhert J., Grauzel J., Chandoga I., Rupčík M.: Diskogénna kompresia a. vertebralis

Klinika úrazovej chirurgie, SZU Bratislava

4

Hrubala D., Kitka M.: Zlomeniny spodiny očnice

Stomatochirurgická klinika a KÚCH  FNLP, Košice

5

Gajdoš M., Šulla I., Výrostko I., Levkuš P.: Atypické epidurálne krvácania

Neurochirurgická klinika, LF UPJŠ,   Košice

6

Výrostko J., Šulla I., Gajdoš I.: Postraumatické likvorové fistuly

Neurochirurgická klinika, LF UPJŠ,   Košice

7

Lonhert J., Látal J., Rupčík M., Grauzel J.: Riešenie zastaralých luxácií krčnej chrbtice

Klinika úrazovej chirurgie, SZU Bratislava

8

Leško J., Levkuš P., Lukáč I., Stančák M.: Poranenia periférnych nervov na hornej končatine.

Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice

9

Vyhnálková V., Iannaccone S., Hako T., Škrinár M.: Páchateľ strieľal alebo udieral

Ústav súdneho lekársva, FNLP Košice

Kriminalistický a expertízny ústav PZ Košice

10

Zábavníková M., Guzanin Š.: Trendy v rekonštrukčných a korektívnych operáciach poúrazových stavov tváre

Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie FNLP, Košice

 

Blok C1
Predsedníctvo: Feňáková M., Kapturová H., Tomáš O.

1

Kubačáková J., Berková M.: Nové metody v ošetřovaní septických ran

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, Česká republika

2

Zachová N., Lehocká J., Löblová J.: Péče o popáleninové trauma a ztrátová kožní poranění v dětském věku

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN, Praha Krč, Česká republika

3

Kellnerová A., Feňáková M.: Pes-najlepší priateľ človeka, ale ...

 Klinika úrazovej chirurgie, FNLP  Košice

4

Kapturová H. a kol.: Ošetrovanie rán a starostlivosť o popáleného pacienta.

Klinika polálenín a rekonštrukčnej chirurgie, VSŽ Nemocnica, Košice

5

Vojteková A., Hrubá A.: Naše skúsenosti s ošetrovaním a liečbou dekubitov

 

Klinika úrazovej chirurgie, FNLP Košice

6

Kapturová H. a kol.: Celková starostlivosť o pacienta s dekubitmi, naše poznatky a skúsenosti

Klinika polálenín a rekonštrukčnej chirurgie, VSŽ Nemocnica, Košice

7

Feňáková M., Peczeová O.: Prevencia dekubitov

Klinika úrazovej chirurgie, FNLP Košice

 

Blok C2
Predsedníctvo: Berková M., Podhradský J., Ristvey T.

1

Nagyová Z., Palasthyová A.: Rehabilitácia po amputácii dolnej končatiny

Klinika úrazovej chirurgie,    FNLP Košice

2

Berková M., Šnajdarová P.: Ošetřovatelská péče u poraněného hrudníku

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, Česká republika

3

Ružbašanová Z., Kellnerová A., Feňaková Mária.: Ošetrovateľský proces na Klinike úrazovej chirurgie

Klinika úrazovej chirurgie,    FNLP Košice

4

Musilová M., Dvoraková M.: Jednorázové rouškování v praxi na operačním sále

Veverská Bitýška

5

Judicáková M., Kiseľová M., Badáková M.: Keď zmeny, tak k lepšiemu

Oddelenie úrazovej chirurgie, FNsP J.A.Reimana Prešov

6

Janušová A., Kapaková J., Kulan A., Suchý M.: Naše skúsenosti           s predoperačnou prípravou a pooperačnou starostlivosťou o geriatrických pacientov so zlomeninou proximálneho femuru

Chirurgické oddelenie, NsP Snina

7

Tóthová M.,  Pappová M., Vajdová D., Šipošová M.: Pooperačná analgézia pacientov v spolupráci s anesteziológom

Ortopedicko – traumatologické klinika, FNsP Košice


 
NávratNavrat

 
 
M@iling List
Zadajte Váš mail ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o aktualizáciách na stránkach fnlp.sk

Na stiahnutie
 
Verejné obstarávanie Prenájom nehnuteľností Jedálny lístok
OLVaS
(c)2000-2006 fnlp.sk