home...
 
Úvod
Kliniky
História
Vedenie
Kontakt
Legenda FNLP
Ako nás nájdete
Linky

mail brana
Mail brána
ciara
Život ako dar ciara
Zákon o slobode
informácií

ciara
Organizačný
poriadok

ciara
Platené služby
ciara
Nadštandardné služby
ciara
Preventívne prehliadky

 

 

FN L. Pasteura
 

 
Prenájom nehnuteľností

 

Názov organizácie : Fakultná nemocnica L. Pasteura
Sídlo : Rastislavova 43, 041 90 Košice
Riaditeľ : MUDr. Vladimír Pramuk
Zriaďovateľ : Ministerstvo zdravotníctva SR
Forma hospodárenia : štátna príspevková organizácia
Kontakt : tel.: 055/6153070 fax: 055/6785937

Prenájom nehnuteľností za rok 2001

por. čís.

rozloha (v m2) cena
(Sk (m2) rok)
dĺžka nájmu typ priestorov lokalita nájomca pozn.
1. 1.499,32 250,00 7.12.1999 - 7.12.2004 Ortoped. protetika - výrobné priest. Košice Rastisl. č.43 areál v XXVIII. zdravot zariad. s.r.o.  
2.

633,00

576,00

800,00 (kancel.)
500,00 (sklady)
15.1.2000 - 31.12.2002 kancelárie
sklady
Košice
Šoltésocej č. 1
s.r.o.  
3.

64,33

15,63

93,04

1.000,00
výd. lieč.
500,00
kancel.
300,00
sklady
1.5.2000 - 30.4.2005 lekáreň Košice Rastisl. č.43 areál XIV. p. s.r.o. predč. ukonč. 14.4.2002
4.

40,41

23,84

800,00
obch. pr.
300,00
sklad. p.
1.11.1999 - 30.10.2004 očná optika Košice Rastisl. č.43 areál XII. p. optika súkr.  
5.

133,56

126,39

800,00
bufet + kancel.
300,00
sklad. p.

1.1.2000 - 31.12.2002 bufet Košice Rastisl. č.43 areál XXX. p. súkr.  
6. 1 ks 8.000/ks 1.1.2000 - 31.7.2004 bankomat Košice Rastisl. č.43 areál - vrátn. a.s.  
7. 246,10 250,00 1.1.2000 - 31.12.2000 laboratória Košice Rastisl. č.43 areál I. p. štátna zdravot. org. predl. do 31.12.2002
8. 15,30 1.100,00 15.7.2001-30.6.2003 predajňa pečiva Košice Rastisl. č.43 areál XXVII. súkr. predč. ukonč. k 31.5.2002
9. 2 ks 4.250/ks
bez ener.
1.1.2000 - 31.12.2003 kávomaty Košice Rastisl. č.43 areáli súkr.  
10. 6 ks 5.446/ks
vr. ener.
1.1.2000 - 31.12.2003 nápojové automaty Košice Rastisl. č.43 areáli súkr.  
11.

14,64

4,00

800,00
kadern.
390,00
sociál.
1.11.1999 - 30.10.2004 kaderníctvo Košice areál FN LP Turgen. súkr.  
12.

27,51

7,56

800,00
dielňa
390,00
sociál.
1.11.1999 - 30.10.2004 brúsenie lek. nást. Košice areál FN LP Turgen. súkr.  
13.

17,18

2,24

1.000,00
kancel.
390,00
sociál.
1.1.2000 - 31.12.2004 kancelár. priestor. Košice areál FN LP Turgen. s.r.o.  
14. 14,82 800,00 1.1.2000 - 31.12.2002 kaderníc. Košice Moyzesová ul. 9 súkr.  
15. 8 ks 6.066/ks
vr. ener.
1.1.2000 - 31.12.2003 automaty na teplé a stud. n. Košice Rastisl. č.43 areáli s.r.o.  
16. 20,80 1.000,00 1.6.2000 - 31.5.2004 prevádzka a sklad pre upr. servis Košice Rastisl. č.43 XXII. p. súkr.  
17. 1 ks 5.000,00
bez ener.
1.11.2001 - 31.12.2002 kávomaty Košice Rastisl. č.43 areáli súkr.  
18. 7,60 1.000,00 1.11.1999 - 30.10.2004 pozemok - novinový stánok Košice Rastisl. č.43 súkr.  
19.

36,50

13,46

800,00
obchod
300,00
ost. pl.
1.11.1999 - 30.10.2004 pozemok - zeleninový stánok Košice Rastisl. č.43 súkr.  
20.

13,80

1,61

1.000,00
obchod. pr.
500,00
príst. pl
1.1.2000 - 31.12.2004 pozemok - kvetinový stánok Košice Rastisl. č.43 súkr.  
21.

24,38

10,84

1.000,00
obchod. pr.
500,00
príst. pl
1.11.1999 - 30.10.2004 pozemok - zmrzlinový stánok Košice Rastisl. č.43 súkr.  
22. 3 ks 5.000/ks 1.1.2000 - 31.12.2004 oplotenie reklamné panely Košice Rastisl. č.43 s.r.o.  
23. 3 ks 5.000/ks 1.1.2000 - 31.12.2003 oplotenie reklamné panely Košice Rastisl. č.43 s.r.o.  
24. 4,00 1.000,00 1.7.1999 - 30.6.2002 pozemok - ambul. pr. zeleniny Košice Rastisl. č.43 súkr. predč. ukonč. 30.9.2001
25. 4,00 1.250,00 1.10.2001 - 30.9.2004 pozemok - ambul. pr. zeleniny Košice Rastisl. č.43 súkr.  
26

31,60

12,60

1.000,00
obchod. pr.
500,00
príst. pl.
1.1.2000 - 31.12.2004 pozemok - kvetinový stánok Košice Rastisl. č.43 súkr.  

 
 
NávratNavrat

 
 
M@iling List
Zadajte Váš mail ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o aktualizáciách na stránkach fnlp.sk

Na stiahnutie
 
Verejné obstarávanie Prenájom nehnuteľností Jedálny lístok
OLVaS
(c)2000-2006 fnlp.sk