UNLP Animation
Dnes je pondelok 11. decembra 2017. Sviatok má Hilda zajtra má sviatok Otília .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností

    


Domovská stránka
Oznam: 
V Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice sme opäť darovali krv pacientom

06 december 2017   web - Udialo sa...  

V. ročník Mikulášskej kvapky krvi otvoril už tradične generálny riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Milan Maďar, MPH.. Odber sme v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou realizovali okrem tradičného miesta na Triede SNP 1 aj na Rastislavovej 43 v Pavilóne zdravia. 

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Na odberové kreslá si sadlo spolu sto darcov, z ktorých deväť bolo prvodarcov. Nechýbala ani ďalšia stálica tohto podujatia, náš 50 ročný zamestnanec Peter Šebök, pre ktorého to už bol 125. odber v poradí: „Po prvýkrát som krv daroval ešte v roku 1989 a potom som už chodieval krv darovať pravidelne. Momentálne sú odbery oveľa modernejšie, kedysi to trvalo dosť dlho a krv sa odberala ešte do sklenených nádob. U mňa je odber sťažený tým, že moje žily sú už značne zjazvené, takže každý odber závisí to aj od šikovnosti zdravotníkov.“ Za svoje odbery už získal Kňazovického medailu.

Image
Foto: Dionýz Kiss  

Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý váži viac ako 50 kg.  Pri každom odbere sa odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi. Pred finálnym odberom sa ešte realizuje rýchle vyšetrenie krvi, ktoré môže odhaliť viaceré problémy so zdravotným stavom a tak darcu zo zoznamu dočasne vyradiť. Pred odberom je ale dôležité dodržiavať nasledovné pokyny:

- večer a ráno piť čo najviac tekutín
- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie
- pred odberom môžete jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu
- samozrejme nesmiete zabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca

Image
Foto: Dionýz Kiss

Ako prebieha odber?

-  darca najprv vyplní dotazník
- lekár mu poradí v prípade, ak si nie je istý, či môže darovať krv
- odoberie sa vzorka na rýchle vyšetrenie
- pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 až 450 ml krvi do sterilných odberových vakov

Image
Foto: Dionýz Kiss
Image
Foto: Dionýz Kiss
Image
Foto: Dionýz Kiss

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 06 december 2017 )    
Pozývame Vás na V. ročník Mikulášskej kvapky krvi

04 december 2017   web - Pozvánky - Oznamy  

Príďte nás prosím podporiť a pomôcť nám tak zachrániť ešte viac životov. Pozvánka platí ako pre zamestnancov, tak aj pre širokú verejnosť.

Image

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 04 december 2017 )    
Naši rezidenti absolvovali špecializačnú skúšku

29 november 2017   web - Udialo sa...  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice pripravila v spolupráci s UPJŠ Košice na špecializačnú skúšku ďalších 6 lekárov. Tí budú prevádzkovať samostatnú nezávislú ambulantnú prax. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky chce týmto programom znížiť vekový priemer všeobecných lekárov a pediatrov. 

Image 
Foto: Dionýz Kiss

Rezidentský program zaviedlo MZ SR 1.10.2014 a naša nemocnica sa doň zapojila už na začiatku. Vtedy sme do programu zapojili 16 rezidentov študujúcich špecializáciu všeobecné lekárstvo, v priebehu nasledujúcich mesiacov sme počet navŕšili na súčasných 32 rezidentov. Cieľom programu je znížiť vekový priemer všeobecných lekárov, výrazne zlepšiť vzdelanosť v odbore všeobecné lekárstvo či zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte. 

Kto môže byť rezident?

Rezidentom môže byť čerstvý absolvent medicíny alebo lekár, ktorý nedosiahol 56. rok života, je zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, prešiel výberovým konaním usporiadaným univerzitou, bol prijatý do pracovného pomeru v univerzitnej/fakultnej nemocnici a počas celého štúdia má garantované pracovné miesto s rovnakým finančným ohodnotením ako iní neatestovaní lekári. UNLP Košice dala príležitosť absolvovať program nielen čerstvým absolventom medicíny, ale aj lekárom, ktorí už mali absolvovanú časť špecializačného štúdia. Túto skúšku absolvovalo už 14 našich rezidentov.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Príprava počas programu sa zameriava predovšetkým na prax a jej hlavnou časťou je vzdelávanie a práca rezidenta v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Počas prípravy rezidenti absolvujú odbornú stáž až na 31 rôznych lôžkových a ambulantných pracoviskách, vrátane polročnej stáže v ambulancii všeobecného lekára, kde sa sumarizujú získané poznatky v praxi. „Sme radi, že títo rezidenti môžu absolvovať prvé kroky svojej profesionálnej kariéry na našom pracovisku, kde sa nachádza široké spektrum oddelení a kliník rôznych odborností.  Môžu byť teda účastní na takmer všetkých diagnosticko-liečebných výkonoch vrátane operácií, čo sa im do budúcna určite zíde. Tým pádom vidia manažment pacienta nie len na ambulancii, ale aj v lôžkovej časti nášho zariadenia. Stretnú sa tiež s mnohými vynikajúcimi odborníkmi, na ktorých sa môžu počas začiatkov ich kariéry obrátiť a ktorí im poradia," uviedol medicínsky riaditeľ UNLP Košice, MUDr. Peter Linkesch.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Vzdelávanie pred špecializačnou skúškou zo všeobecného lekárstva prešlo od svojho vzniku viacerými výraznými zmenami- skrátilo sa na 3 roky a dostalo aj novú obsahovú náplň. Rezidentský program bol pôvodne financovaný zo štrukturálnych fondov (Európsky sociálny fond), od 1.11.2015 je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zamestnávateľom sú preplácané výdavky na mzdy rezidentov, ako aj výdavky spojené so štúdiom. V UNLP Košice sú len rezidenti všeobecného lekárstva, rezidenti pediatrie sú v detských fakultných nemocniciach.  

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 29 november 2017 )    
Dokončili sme časť prác na Klinike infektológie a cestovnej medicíny, rekonštrukcia pokračuje

22 november 2017   web - Pozvánky - Oznamy  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa pred časom pustila do viacerých opráv na budove XVII. pavilónu, kde sídli Klinika infektológie a cestovnej medicíny. Tá pred časom čelila viacerým sťažnostiam zo strany pacientov či dokonca politikov. Realizácia prác bola zabezpečená dodávateľsky, ďalšie výdavky sme hradili z vlastných zdrojov.


Image
Foto: Dionýz Kiss

Za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností s cieľom zvýšenia  tepelnej  pohody vnútorných priestorov tejto kliniky boli kompletne vymenené výplňové  okenné  konštrukcie,  čím sa podstatne zvýšil komfort pacientov,  zlepšili  sa pracovné  podmienky  personálu  a  je predpoklad  značnej  úspory  nákladov  na  tepelnú  energiu  potrebnú na vykurovanie.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Realizácia bola zabezpečená dodávateľsky počas posledných dvoch mesiacov a náklady   na  ňu  predstavovali   finančnú   čiastku vyše 119 300€  s DPH. Hradené boli  z prideleného limitu kapitálových výdavkov z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky  na rok 2017.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Súbežne realizovala UNLP Košice na Klinike infektológie a cestovnej medicíny z vlastných zdrojov a vlastnými zamestnancami aj stavebno-inštalačné práce, výsledkom ktorých je zrekonštruovanie 22 miestností kliniky. Pri rekonštrukcii boli vymenené  sprchy,  umývadlá či   vodovodné  batérie vrátane výmeny  obkladov, častí PVC podláh a maľovanie. Zároveň bola realizovaná výmena nevyhovujúcich elektroinštalačných rozvodov vrátane vypínačov, zásuviek a svietidiel v ambulantnej časti kliniky. „Vykonané práce určite zlepšia celkovú atmosféru na našom pracovisku. Spríjemnia pobyt pacientom a taktiež zlepšia aj pracovné prostredie zamestnancov, preto všetky vykonané práce hodnotím veľmi pozitívne. V tejto súvislosti sa ospravedlňujeme všetkým ležiacim, ale aj ambulantným pacientom za akustický a organizačný diskomfort počas realizácie projektu a ďakujeme za trpezlivosť,“ dodáva MUDr. Ladislav Virág, primár KIiniky infektológie a cestovnej medicíny.  

Image
Foto: Dionýz Kiss

Rekonštrukcia tohto pavilónu bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať rekonštrukciou izieb pacientov. Na uvedený účel boli UNLP Košice pridelené kapitálové výdavky z MZ SR.

Veríme, že všetky tieto práce vedú k zlepšeniu komfortu pacientov a zvýšeniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 22 november 2017 )    
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa opäť zapojila do Svetového dňa psoriázy

27 október 2017   web - Udialo sa...  

Aj tento rok si dňa 29. októbra pripomíname Svetový deň psoriázy. Vyhlasuje ho medzinárodná federácia psoriatických organizácií IFPA zastupujúca viac ako 125 miliónov pacientov so psoriázou na celom svete a Svetová zdravotnícka organizácia. Pri tejto príležitosti sa UNLP Košice zapojila do Dňa otvorených dverí, ktorý zastrešuje Slovenská dermatovenerologická spoločnosť.

Image

Keďže termín Svetového dňa psoriázy pripadá tento rok na nedeľu, na našej Klinike dermatovenerológie sa Deň otvorerných dverí konal posledný pracovný deň týždňa– teda v piatok  27. októbra 2017. V tento deň sa mohli pacienti so psoriázou či rodinní príslušníci poradiť s lekármi o svojom ochorení, jeho stave a možnostiach liečby najmodernejšími cestami. Bezplatné konzultácie  využilo 44 ľudí.

Image

Cieľom Svetového dňa psoriázy je upozorniť na ochorenie, ktoré patrí k najrozšírenejším kožným chorobám na svete. "Na Slovensku ním trpí viac ako 110 tisíc pacientov. Negatívne ovplyvňuje nielen súkromný život, ale spôsobuje aj diskomfort v pracovnej či sociálnej oblasti. Závažné formy psoriázy, ktoré predstavujú asi 20 % všetkých foriem ochorenia, sú spojené aj so zvýšeným výskytom srdcovo-cievnych a metabolických komorbidít, ktoré zvyšujú celkovú chorobnosť a môžu sa podieľať na skrátení života pacientov. Pre mnohých bežných ľudí je však psoriáza stále neznámym ochorením. Preto chce kampaň upozorniť aj na fakt, že ochorenie nie je nákazlivé a pacienti s kožnými prejavmi nie sú infekční," uviedol primár kliniky Tomáš Kampe.  

 
Pridal: Mgr. Ivana Stašková    
Naposledy zmenené ( 27 október 2017 )    
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov
Kto je online?
Máme 410 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001