COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je sobota 27. februára 2021. Sviatok má Alexander zajtra má sviatok Zlatica .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

 

Neurochirurgická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ existuje od roku 1981 a lieči pacientov s ochoreniami a poraneniami centrálneho a  periférneho nervového systému a jeho podporných štruktúr.  Liečebno-preventívna starostlivosť poskytuje pre asi 1,5 milióna obyvateľov východoslovenského regiónu v celom rozsahu neurochirurgie. Pracovisko má k dispozícii 57 lôžok a 3 moderné operačné sály, na ktorých vykonáva širokú paletu neurochirurgických operácií.

Spektrum výkonov Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice tvoria:
- operácie vrodených vývojových chýb – najčastejšie ide o hydrocefalické rozšírenie mozgových komôr (vodnatieľku) a rázštepy chrbtice
- operácie nádorových ochorení postihujúcich centrálny nervový systém, periférne nervy a priľahlé štruktúry (nádory vychádzajúce z lebky i chrbtice)
- cievna neurochirurgia – operácie mozgových aneuryziem (vydutí), tepennožilových malformácií
- ošetrenie poranení mozgu, miechy a ich podporných štruktúr
- operácie degeneratívnych ochorení chrbtice (jednoduché výkony na platničke i stabilizačné operácie), pri ktorých sa využívajú prístupy zozadu, ale aj cez  hrudníkovú i brušnú dutinu.
- náhrady tiel stavcov a medzistavcových platničiek (aj dynamické, ktoré zachovávajú určitý pohyb v chrbtici)
- stanovenie diagnózy pri hlboko uložených nádoroch formou stereotaxie
- novozavedeným výkonom je neurostimulácia pri epilepsii, v ktorej patrí Neurochirugickej klinike UN L. Pasteura Košice slovenské prvenstvo

 

VEDENIE PRACOVISKA:  

Prednosta: doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH
Zástupca prednostu: MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Katarína Namešpetrová

 neurochirkl.snp@unlp.sk

 

Image

TEL. KONTAKT:
Prednosta: 055/ 640 2570
Primár: 055/ 640 3569
Sekretariát: 055/ 640 3568, 055/ 640 3501 
Vedúca sestra: 055/ 640 2571  

 

F O T O G A L É R I A : 

Image

 

Image

 

S klinikou spolupracuje neinvestičný fond Neurochirurgia '99, prostredníctvom ktorého môžete prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska:

Neurochirurgia ´99, n.f.
Pracovisko: Neurochirurgická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UJPŠ
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 31256201
ADRESA: Králičia 6, Košice, 04001
BANKA: Československá obchodní banka, a.s.
KÓD: 7500
ČÍSLO ÚČTU: 413050903

      Neinvestičný fond Neurochirurgia `99 vznikol začiatkom roku 2000 za účelom  pomoci rozvoju a napredovaniu Neurochirurgickej kliniky  UNLP Košice na Triede SNP l. Združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je podľa štatútu fondu:
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania ako aj poskytovanie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu;predovšetkým zlepšenie možností liečby pacientov s ochorením nervového systému, ktoré sú liečiteěné prevažne neurochirurgicky;
- získavať finančné prostriedky na skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti o neurochirurgických pacientov;
- aktívne sa podieľať na medziodborovom výskumnom programe;
- organizovať edukačné akcie-besedy, prednášky s tematikou neurochirurgických ochorení , o možnostiach včasnej diagnostiky, liečby a prevencie;
- usporadúvať charitatívne akcie, spoločenské podujatia , so zámerom oboznámiť odbornú a širokú laickú verejnosť s cieľmi a činnosťou fondu. 
      Počas svojho fungovania fond zabezpečil pre Neurochirurgickú kliniku zakúpenie stereotaktického operačného prístroja pre operácie mozgu, monitorovacie jednotky na Jednotku intenzívnej starostlivosti kliniky, výpočtovú a administratívnu techniku a zorganizoval množstvo  charitatívnych akcií a besied.

 

 


 

Pracovisko: SNP 1, Monoblok 13.p 

 

TelefónPrednosta: 055 / 640 3570 
       Primár: 055 / 640 3569
       Sekretariát: 055 / 640 3568 
       Vedúca sestra: 055 / 640 2571 

 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 01 marec 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001