COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 24. januára 2021. Sviatok má Timotej zajtra má sviatok Gejza .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, pracovisko Rastislavova 43 Formátovať pre tlač

13 september 2006    


Úlohou pracoviska rehabilitácie je uplatňovanie preventívnych, diagnostických a liečebných opatrení. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca. Tým prispievame k jeho prinavráteniu do plnohodnotného života.

VEDENIE PRACOVISKA


Image
Prednosta: doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., zdravotnícky manažér
tel. kontakt: 055/615 2090
email: peter.takac@upjs.sk

Image
Zástupca prednostu: MUDr. Ildikó Morochovičová, zdravotnícky manažér
tel. kontakt: 055/615 2081
email: ildiko.morochovicova@unlp.sk

Image
Vedúca sestra úseku ošetrovateľstva: Mgr. Monika Kummerová, zdravotnícky manažér
tel. kontakt: 055/615 2083
email: monika.kummerova@unlp.sk

Image
Vedúci fyzioterapeut: PhDr. Martina Komarovská, zdravotnícky manažér
tel. kontakt: 055/615 2094
email: martina.komarovska@unlp.sk

OSTATNÉ KONTAKTY

Zdravotnícky sekretariát: Jana Pastyrčák
tel. kontakt: 055/615 2082
email: fblr@unlp.sk

Školský sekretariát: Darina Mergleská
tel. kontakt: 055/615 2090
email: darina.mergleska@upjs.sk

Zástupca primára: MUDr. Adriana Filková
tel. kontakt: 055/615 2117
email
: adriana.filkova@unlp.sk 

Ambulancia č.1 :tel. kontakt: 055/615 2085
Ambulancia č.2 a ambulancia č.3 : tel. kontakt:055/615 2089
Ambulantné sestry:  tel. kontakt: 055/615 2089 – objednávanie pacientov na vyšetrenie
Lôžková časť: tel. kontakt: 055/615 2086
Lôžková časť – sestry: tel. kontakt:055/615 2107


Zoznam lekárov:
MUDr. Jožefiová Zuzana,                tel. kontakt: 055/615 2117
MUDr. Margová Viera,                     tel. kontakt:055/615 2089
MUDr. Filková Adriana,                   tel. kontakt: 055/615 2084
MUDr. Patakyová Anna,                  tel. kontakt:. 055/615 2084
MUDr. Bekečová Beáta,                 tel. kontakt:. 055/615 2084
MUDr. Kubincová Anna, PhD.       tel. kontakt:. 055/615 2089
MUDr. Lakatošová Anna                tel. kontakt: 055/615 2084
MUDr. Bosáková Justína               tel. kontakt: 055/615 2084
MUDr. Vajdová Simona                  tel. kontakt: 055/615 2084
MUDr. Bodnárová Ema Marína     tel. kontakt: 055/615 2084

Image
foto: ambulancia

Image

Liečebno–preventívna činnosť:


Klinika poskytuje modernú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť predovšetkým pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, degeneratívnymi chorobami kostí a kĺbov, reumatickými ochoreniami, s poruchami centrálneho a periférneho nervového systému, po neurochirurgických zákrokoch hlavy a chrbtice, po kardiochirurgických operáciách, poúrazové stavy, po amputáciách na horných a dolných končatinách, po náhradách bedrového a kolenného kĺbu, pacientom s pľúcnymi chorobami, po plastických operáciách a hrudných operáciách, pacientom s inkontinenciou.

Pracovisko disponuje školeným odborným personálom- lekármi, fyzioterapetmi, sestrami, masérmi a inými zdravotníckymi pracovníkmi. Ponúkame širokú škálu  fyziatricko- rehabilitačných postupov – všetky postupy myoskeletálnej medicíny, elektroliečba, teploliečba, svetloliečba, hydrokinezioterapia, pohybová liečba, liečebné masáže- klasické, reflexné, manuálnu aj prístrojovú lymfodrenáž, laseroterapia.

Klinika FBLR  využíva v liečbe pacientov najmodernejšie metódy liečebnej telesnej výchovy, reflexné cvičenie podľa Vojtu, NDT Bobath, metódu p.Kabata, SM systém, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa Kolářa, školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy, cvičenia na liečbu inkontinencie, proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability, orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania. Klinika FBLR poskytuje aj rad platených služieb, medzi ktoré patria: kineziotejping chrbtice a končatín, individuálne McKenzieho cvičenie, individuálne cvičenie SM-systém, plynové injekcie, cvičenia na liečbu inkontinencie.

Image

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice má tri časti:

1. Lôžková časť- s 30 lôžkami na l. poschodí. Všetky izby poskytujú pacientom vyšší štandard /samostatné soc. zariadenie, balkón, trezor/. Oddelenie disponuje 2 nadštandardnými izbami s polohovateľnou posteľou. Procedúry pre hospitalizovaných pacientov sú priamo na lôžkovej časti. V oblasti ošetrovateľstva  ponúkame kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť vykonávanú metódou ošetrovateľského procesu.

2. ambulantná časť- poskytuje služby všetkým ambulantným pacientom, našim zamestnancom aj  rekondičné pobyty. Vstupné vyšetrenia pacientov zabezpečujú odborné ambulancie pracoviska, ktoré indikujú postup rehabilitačnej starostlivosti na základe diagnostiky pacienta.
Ambulancie sú umiestnené na prízemí a prvom poschodí XXVIII. pavilónu – Pavilónu zdravia. Pacienti na vyšetrenie sa objednávajú na vyšetrenie osobne alebo na t.č. 055/615 2089 na základe odporúčania všeobecného lekára alebo špecialistu. Je žiadúce ku vyšetreniu priniesť výsledky absolvovaných odborných vyšetrení (neurológa, ortopéda, reumatológa, eventuálne iných špecialistov) a RDG, CT alebo MRI nálezy. 

Image

Image

foto: nadštandardné izby

 Ambulancia 1:
Ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému (chrbtice, kĺbov a svalov končatín) rôznej príčiny,  stavov po úrazoch a  neurologických ochorení pacientov, liečbu detí predškolského a školského veku, dorastu a adolescentov. V liečbe sa využívajú elektroliečebné, teploliečebné, svetloliečebné procedúry, hydrokinezioterapia, a v neposlednom rade metódy  liečebnej telesnej výchovy.  Liečba je zostavovaná individuálne podľa potrieb pacienta. Ambulancia sa venuje aj liečbe lymfedému rôznej príčiny ako aj na prevenciu jeho vzniku, edukáciu pacientov vrátane inštruktáže na kompresívnu liečbu pomocou bandážovania, event. iných pomôcok, následne s náväznosťou na podávanie manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže  a špeciálnu pohybovú liečbu.  V prípade nedostatočného efektu ambulantnej liečby sú pacienti odporúčaní na pobyt na lôžkovom oddelení.

Ambulancie 2:
Ambulancia je zameraná na diagnostiku a  liečbu pacientov s náhle vzniknutými, alebo dlhotrvajúcimi bolesťami pohybového systému (chrbtice, kĺbov a svalov končatín) rôznej príčiny, liečba pacientov s neurologickými,  ortopedickými, zápalovými,  nádorovými, cievnymi ochoreniami a  poúrazovými stavmi. V liečbe sa využívajú elektroliečebné, teploliečebné, svetloliečebné procedúry, hydrokinezioterapia, a v neposlednom rade metódy  liečebnej telesnej výchovy.  Liečba je zostavovaná individuálne podľa potrieb pacienta. V prípade nedostatočného efektu ambulantnej liečby sú pacienti odporúčaní na pobyt na lôžkovom oddelení.

 Ambulancia 3:
Ambulancia je zameraná na  konziliárne vyšetrenia pacientov  hospitalizovaných v areáli UNLP na Rastislavovej ulici- ako mobilných, tak aj imobilných u lôžka pacienta.na diagnostiku a liečbu porúch pohybového systému  pacientov hospitalizovaných na jednotlivých klinikách a oddeleniach UNLP. Rehabilitačná liečba je súčasťou komplexnej liečby na základnom oddelení. Využívajú sa elektroliečebné, teploliečebné, svetloliečebné, metódy  liečebnej telesnej výchovy.  Liečba je zostavovaná prísne individuálne podľa potrieb pacienta. V prípade nedostatočného efektu liečby sú pacienti odporúčaní na pobyt na lôžkové oddelenie KFBLR.

Realizáciu predpísaných procedúr  vykonávajú pracovníci pracoviska v priestoroch prízemia XXVIII. pavilónu v čase  7.30  - 15.30 hod.

3. vysunuté pracoviská zabezpečujúce komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom hospitalizovaným na klinikách a oddeleniach na Rastislavovej ulici. Mobilní pacienti dochádzajú na procedúry, imobilní a ťažko mobilní sú rehabilitovaní na lôžku daného pracoviska, podľa potreby aj niekoľkokrát denne.

Image
Image
Image

Na ambulanciách pracujú:

MUDr.Morochovičová Ildikó,  tel.kontakt 055/615 2085, 055/615 2089
Doc. MUDr. Takáč Peter, PhD., tel.kontakt 055/615 2085, 055/615 2089
MUDr. Jožefiová Zuzana, tel.kontakt 055/615 2089
MUDr. Kubincová Anna, PhD. , tel.kontakt 055/615 2089
MUDr. Bekečová Beáta, tel.kontakt 055/615 2117
MUDr. Patakyová Anna, tel.kontakt 055/615 2117
MUDr. Filková Adriana, 055/615 2089
MUDr. Margová Viera, 055/615 2089

Poradňu a liečbu lymfedémov zabezpečuje MUDr.Morochovičová a MUDr.Kubincová.
Poradňa a možnosti rehabilitačnej liečby v oblasti cystickej fibrózy MUDr.Kubincová.

Ambulantné sestry: 
Kranitzová Mária, Redajová Magdaléna, Volesková Dáša, Biroščáková Silvia 

Ambulancia v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Rastislavova 43, Pavilón zdravia

Image

Sestra: Mária Kranitzová

Obedňajšia prestávka: 12:30 hod.- 13:00 hod.
Tel. číslo: 055/615 2085

Image

Sestra: Magdaléna Redajová
               Silvia Biroščáková  

Obedňajšia prestávka: 12:30 hod.- 13:00 hod.
Tel. číslo: 055/615 2089

Image

Sestra: Dáša Volesková

Obedňajšia prestávka: 12:30 hod.- 13:00 hod.
Tel. číslo: 055/615 2089

História pracoviska 

Začiatky rehabilitácie sa datujú od povojnového obdobia, kedy sa rehabilitácia začala vyvíjať na pracoviskách úrazovej chirurgie, ortopédie a internej kliniky. Samostatná rehabilitačná ambulancia vznikla v tejto nemocnici v roku 1965. Prvým rehabilitačným lekárom bol MUDr. Ábel Ľudovít – reumatológ, ktorý vytvoril základy rehabilitácie. V tom období vznikol aj nadstavbový odbor fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Rozvoj rehabilitácie nastal v roku 1978, kedy 1. decembra bola otvorená lôžková časť na XIII. pavilóne. Prvým primárom lôžkového oddelenia bol MUDr. Bartek Štefan, CSc. – krajský odborník pre rehabilitáciu východoslovenského kraja. Od roku 1992 po odchode MUDr. Barteka do  1.4. 1996 bola primárkou oddelenia MUDr. Baníková Edita. V roku 2000 lôžkové oddelenie  bolo presťahované do Pavilónu zdravia- XXVIII. pavilón.  1.2.2005 vznikla Klinika rehabilitácie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Prvým a aj doterajším prednostom kliniky je doc. MUDr.Peter Takáč,PhD.. Od roku 1996 do roku 2017 bola primárkou MUDr. Eliška Takácsová. Od 1.4.2017 je primárkou KFBLR MUDr. Ildikó Morochovičová.

Veda, výskum, vzdelávanie:

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP je klinickým pracoviskom, ktoré slúži na pregraduálnu výučbu poslucháčov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a fyzioterapie. V oblasti postgraduálnej prípravy je akreditovaným pracoviskom v špecializačnej príprave pre lekárov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a fyzioterapeutov v odbore fyzioterapia porúch CNS.

V oblasti vedecko-výskumnej sa klinika zameriava na problematiku komprehenzívnej kardiorehabilitácie, rehabilitácie pľúcnych ochorení, karcinóm prsníka, problematiku vertebrogénnych ochorení. Skúma možnosti modifikácie variability srdcovej frekvencie nefarmakologickými postupmi. Spolupracuje s expertmi Svetovej zdravotníckej organizácii na funkčnej klasifikácii poúrazových stavov.

Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie zabezpečuje na KFBLR :
Prednosta:  doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.
 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť: MUDr. Anna Kubincová, PhD.

Sekretárka: Darina Mergleská
 
Odborní asistenti:
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD.
PhDr. Viliam Knap, PhD.
PhDr. Perla Ondová, PhD.

Asistenti:
PhDr. Marianna Mihaľová
Mgr. Katarína Oravcová

Lektor:
Mgr. Zuzana Nagyová

Pracovisko: Rastislavova 43, Pavilón XXVIII a XVIII.

TelefónFax: 055 / 615 2109
Primárka: 055 / 615 2081
Prednosta: 055 / 615 2090
Sekretariát: 055 / 615 2082
Vedúca sestra ošetrovateľstva: 055 / 615 2083
Vedúca fyzioterapeutov: 055/ 615 2094

 

 

 

Pridal: Tomáš Mariak    
Naposledy zmenené ( 19 január 2021 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001