Dnes je pondelok 29. mája 2017. Sviatok má Vilma zajtra má sviatok Ferdinand .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka
NEUROLOGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

 

Neurologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla v roku 1948 ako prvá neurologická Klinika na Slovensku. Od apríla 1981 sídli na Triede SNP 1 Košice. V súčasnosti má toto pracovisko 50 lôžok, z toho 6 na jednotke intenzívnej starostlivosti a dve nadštandardné.

Pracovisko sa v liečebno - preventívnej činnosti  venuje liečbe a diagnostike akútnych  stavov v neurológii - cievne mozgové príhody, stavy bezvedomia z neurologických príčin, epilepsia a epileptické syndrómy, nádory mozgu, bolesti hlavy, infekčné ochorenia nervového systému, polyradikuloneuritídy, demyelinizačné ochorenia, predovšetkým skleróza multiplex, vertigo, nervosvalové ochorenia, poruchy spánku a bdenia, ako aj ostatným neurologickým ochoreniam – ako sú demencie, vertebrogénne ochorenia, závrativé stavy, ochorenia periférneho nervového systému  a ďalším  ochoreniam. 

Neurologická klinika zabezpečuje všetky pomocné vyšetrenia v neurológii - ultrazvukové vyšetrenie mozgových ciev, elektroencefalografiu, elektromyografiu, polysomnografiu, evokované potenciály. Poskytuje konziliárnu činnosť v rámci odborných poradní - pre cievne ochorenia mozgu,  pre záchvatové ochorenia, pre nervosvalové ochorenia, centrum pre sklerózu multiplex, ambulancia pre poruchy spánku a bdenia.

Výsledky pracoviska sú publikované v zahraničných  a domácich odborných časopisoch ako aj prezentované na odborných podujatiach. Klinika spolupracuje s  Univerzitou v Gröningene (Holandsko), Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.,  je hosťujúcim docentom tejto univerzity. Výsledkom spolupráce je výchova spoločných doktorandov a výmena odborných skúsenosti.

Neurologická klinika ponúka možnosť ubytovania na dvoch nadštandardných izbách s vlastným WC a sprchou, plazmovou TV, mikrovlnnou rúrou a chladničkou.

VEDENIE PRACOVISKA: 

Prednosta: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Primárka: MUDr. Jana Múdra
Zástupca prednostu pre školstvo: doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Vedúca sestra: PhDr. Bernardína Dudičová

     neurolkl.snp@unlp.sk  

 

Image

TEL. KONTAKT:
Prednosta: 055 / 640 3722
Primárka: 055 / 640 3786
Zástupca prednostu pre školstvo: 055 / 6403787
Sekretariát: 055 / 640 3790 
Vedúca sestra: 055 / 640 3796
Fax: 055 / 640 3786, 055 / 7898 546

 

AMBULANCIE NEUROLOGICKEJ KLINIKY:

- Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Kontakt: 055/640 3793

- Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia

MUDr. Edita Kahancová
Kontakt: 055/640 2445

- Ambulancia pre cievne ochorenia nervového systému
MUDr. Vladimír Pavlík
Kontakt: 055/640 2445

- Ambulancia pre poruchy spánku a bdenia (Spánkové laboratórium)
MUDr. Mária Tormašiová, PhD., MUDr. Eva Feketeová
Kontakt: 055/640 3789

- Ambulancia pre záchvatové ochorenia nervového systému
MUDr. Jana Múdra
Kontakt: 055/640 2445

- Ambulancia pre extrapyramídové ochorenia
MUDr. Ľuboš Skička
Kontakt: 055/640 2445

- Neurologická ambulancia
MUDr. Anna Kučerová
Kontakt: 055/640 3801

- Ambulancia klinického psychológa
PhDr. Zuzana Novosadová
Kontakt: 055/640 3794

 

MENNÝ ZOZNAM LEKÁROV:

MUDr. Eva Antolová
MUDr. Silvana Brodňanská
MUDr. Miriam Fedičová
MUDr. Eva Feketeová, PhD., odborný asistent
MUDr. Vladimír Haň
MUDr. Eva Havlíková, PhD., odborný asistent
MUDr. Natália Holoubeková
MUDr. Július Jančo
MUDr. Lenka Josayová
MUDr. Anna Kučerová
MUDr. Norbert Leško, asistent
MUDr. Jana Múdra
PhDr. Zuzana Novosadová
MUDr. Vladimír Pavlík
MUDr. Ľuboš Skička
MUDr. Lenka Smerigová
MUDr. Matej Škorvánek
MUDr. Ľudmila Štegenová
MUDr. Mária Tormašiová, PhD., odborný asistent
MUDr. Michal Troščák
MUDr. Marianna Vitková
MUDr. Renáta Vištanová
MUDr. Peter Zimmermann

F O T O G A L É R I A : 

Image 
Image 
Analýza spánku v spánkovom laboratóriu

 

 

S klinikou spolupracuje Občianske združenie pri Neurologickej klinike FNLP Košice a LF UPJŠ, prostredníctvom ktorého môžete prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska:

Občianske združenie pri Neurologickej klinike UN LP Košice a LF UPJŠ Košice
Pracovisko: Neurologická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UJPŠ
Právna forma: občianske združenie
 IČO: 35570407
ADRESA: Rastislavova 43, pracovisko SNP 1, Košice – Juh 04190
BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
KÓD:  0200
ČÍSLO ÚČTU: 2125377855

 


Pracovisko: Tr.SNP 1  Monoblok 45  6. poschodie 

 

   Fax: 055 / 640 3786 , 055 / 7898 546
Prednosta: 055 / 640 3724
Zástupca prednostu pre zdrav. činnosť: 055 / 640 3786
Zástupca prednostu pre školstvo: 055 / 6403787
Sekretariát: 055 / 640 3790 
Vedúca sestra: 055 / 640 3796

 
Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 10 august 2016 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001