COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 24. januára 2021. Sviatok má Timotej zajtra má sviatok Gejza .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka
II. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, pracovisko Rastislavova 43 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ bola zriadená 1. júna 2005 a vznikla z bývalého psychiatrického oddelenia  založeného v roku 1919. To sa pôvodne nachádzalo  v budove na Námestí osloboditeľov a v roku 1990 sa presťahovalo do areálu Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici.

Klinika sa zaoberá liečbou duševných porúch u dospelých. Špecializuje sa na ich psychofarmakologické ovplyvňovanie, diferenciálnu diagnostiku a na forenznú psychiatriu. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá výskumom schizofrénie a depresie, aktívne sa zapája aj do klinického výskumu.

Pracovisko je situované v XVI. pavilóne na Rastislavovej 43. Lôžkovú časť tvorí 48 lôžok, 24 postelí pre dospelých pacientov jednotlivo na mužskom a ženskom oddelení. Počet hospitalizovaných pacientov predstavuje cca 1300 ročne, na oddelení sa venujú rôznym režimovým a psychoterapeutickým aktivitám.

Ambulantnou časťou prejde každoročne okolo 11 500  pacientov. Tá je situovaná v samostatnej časti VII. pavilónu. Poskytuje príjmovú, konziliárnu činnosť a posledné roky
aj komplexnú dispenzárnu psychiatrickú starostlivosť.

V novembri 2013 bol zriadený Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickej klinike UN LP Košice. Ide o zariadenie špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými chorobami a poruchami počas dňa poskytuje komplexná psychiatrická liečba s osobitným dôrazom na psychoterapiu, psychiatrickú rehabilitáciu a psychosociálnu rehabilitáciu. Zámerom je dosiahnuť taký stupeň uzdravenia, ktorý umožňuje čo najúplnejšiu pracovnú a/alebo sociálnu reintegráciu chorých do spoločnosti.

Úsek klinickej psychológie sa okrem neuropsychologickej diagnostiky venuje aj psychoterapeutickým aktivitám a plateným službám vyplývajúcim zo zákona o potrebe psychologických vyšetrení.

Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice prevádzkuje Linku dôvery,  ktorá poskytuje nepretržitú psychiatrickú prvú pomoc po telefóne. Telefonický kontakt na Linku dôvery je 055/ 622 2323

VEDENIE PRACOVISKA:
Poverený prednosta:
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
Zástupca prednostu: MUDr. Zuzana Olekszyová
Vedúca sestra: Mgr. Monika Kožejová   

 psychiatria@unlp.sk

 F O T O G A L É R I A :

Image

S klinikou spolupracuje Občianske združenie „ČISTÉ DUŠE“
Občianske združenie Čisté duše so sídlom II. psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice
,
Rastislavova č. 43, 041 90  Košice
IČO: 45009392
číslo bankového účtu: 2627166265/1100
www.cisteduse.sk

A M B U L A N C I E :

Psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, VII. pavilón, prízemie
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA DOSPELÝCH I.
Lekár: MUDr. Ľudmila Buráková
Sestra: Erika Hodermarszká
Ordinačné hodiny: Pondelok - piatok 7.30 – 14.30 hod.
po 14,30 hod. už len akútne stavy. Pohotovostná služba od 15.30 hod. na XVI. pavilóne.
Časenka: 4,97 eur/150,- Sk Pondelok – piatok: 12,30 – 13,30 hod.
Kontakt: 055/615-2724

Psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, VII. pavilón, prízemie
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA DOSPELÝCH II.

Lekár: MUDr. Magdaléna Mattová
Sestra: Eva Veľká
Ordinačné hodiny: Pondelok - piatok 9.00 – 12.00 hod.
Časenka: 4,97 eur/150,- Sk Pondelok – piatok: 11,00 – 12,00 hod.
Kontakt: 055/615-2734

Psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, XVI. pavilón, 2. poschodie
PORADŇA PRE PSYCHOFARMAKOTERAPIU
Lekár: MUDr. Slávka DUBINSKÁ
Sestra: Erika Hodermarszká
Ordinačné hodiny:
PONDELOK 9,00 – 12,00 hod.
STREDA 9, 00 – 12,00 hod.
Časenka: 4,97 eur/150,- Sk Pondelok – piatok: 11,30 – 12,00 hod.
Kontakt:
055/615-2735
055/615-2721

Psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, VII. pavilón, prízemie
Ambulancia klinickej psychológie pre dospelých
Psychológ: Mgr. Zuzana Kitková
Ordinačné hodiny: Pondelok - piatok 8.30 – 14.30 hod.
Kontakt: 055/615-2738

Psychiatrická klinika UN L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43, XVI. pavilón, 2. poschodie
PORADŇA PRE PSYCHOFARMAKOTERAPIU
Lekár: MUDr. Bronislava PATAKIOVÁ
Sestra: Erika Veľká
Ordinačné hodiny: ŠTVRTOK 9,00 – 12,00 hod.
Časenka: 4,97 eur/150,- Sk Pondelok – piatok: 11,30 – 12,00 hod.
Kontakt: 055/615-2725


Z O Z N A M    L E K Á R O V :

MUDr. Bednářová Aneta, PhD., sekundárny lekár
MUDr. Buráková Ľudmila, ambulantný lekár
doc. MUDr. Dóci Ivan, PhD., prednosta
MUDr. Dubinská Slávka, MHA, sekundárny lekár
MUDr. Mattová Magdaléna, sekundárny lekár
MUDr. Olekszyová Zuzana, primár
MUDr. Patakiová Bronislava, sekundárny lekár
MUDr. Pustová Mirela, sekundárny lekár
MUDr. Straková Kalinová Eva, sekundárny lekár
MUDr. Suchá Zuzana, sekundárny lekár
MUDr. Šedivá Gabriela, sekundárny lekár
MUDr. Vančíková Jana, PhD., sekundárny lekár
 

LINKA DÔVERY: 055/ 622 2323

II. psychiatrická kl.
PopisTel. čísloPoznámky
Psych.-prednosta055 / 615 2720Pavilón: XVI.,  
Psych.-primar055 / 615 2721 -"-  
Psych.-sekret. FAX055 / 615 2722 -"-  
Psych.-ved.sestra055 / 615 2723 -"-  
Psych.-amb.II.055 / 615 2724Pavilón: VII.,  
Psych.-insp.lek.055 / 615 2725Pavilón: XVI.,  
Psych.-odd.muzi055 / 615 2726 -"-  
Psych.-odd.zeny055 / 615 2727 -"-  
Psych.-knižnica055 / 615 2729 -"-  
Psych.-inšp. Psychológov055 / 615 2730 -"-  
Psych.-prac.asist.055 / 615 2731Pavilón: VII.,  
Psych.-stac.denny055 / 615 2732 -"-  
Psych.-stac.denny055 / 615 2733 -"-  
Psych.-amb.I.055 / 615 2734 -"-  
Psych.-primar FAX055 / 615 2735Pavilón: XVI.,  
Psych.-prac.lek.055 / 615 2737Pavilón: VII.,  
Psych.-amb. kl. Psychológie055 / 615 2738Pavilón: XVI.,  
Psych.-prac.asist.055 / 615 2739Pavilón: VII.,  

Pridal: Ing. Barnabáš Czovek    
Naposledy zmenené ( 20 december 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001