Dnes je streda 25. januára 2017. Sviatok má Gejza zajtra má sviatok Tamara .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

13 september 2006    

História I. internej kliniky siaha do obdobia začiatku 20 storočia, kedy v roku 1924 v areáli na terajšej Rastislavovej ulici bola zriadená prvá štátna nemocnica v Košiciach. Priamymi nasledovníkmi historického pracoviska sú I. a IV. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Rok 1983 bol obdobím sťahovania I. a  II. internej kliniky z areálu na Rastislavovej ulici 43 do nového medicínskeho a výučbového komplexu na Triede SNP 1. V januári 2003 bola pôvodná I. a II. interná klinika zlúčená do jedného celku a novovzniknuté pracovisko dostalo názov I. interná klinika. V roku 2012 došlo k tretej významnej organizačnej zmene, a to k zlúčeniu I. internej kliniky s III. internou klinikou, ktorá až do roku 2010 sídlila v areáli na Rastislavovej ulici. Súčasťou pracoviska je Centrum preventívnej a športovej medicíny. Jeho vzniku predchádzala reštrukturalizácia Kliniky telovýchovného lekárstva a jej premena na Kliniku preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva.
 
I. interná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a UPJŠ LF poskytuje komplexnú liečebnú a preventívnu starostlivosť v rámci celej internej medicíny s užšou profilizáciou v  odboroch endokrinológia, diabetológia a metabolizmus, gastroenterológia a hepatológia, kardiológia a reumatológia.

Endokrinológia: Klinika  poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu endokrinných ochorení a je centrom pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti, centrom pre diagnostiku a terapiu ochorení nadobličiek. V problematike ochorení nadobličiek spolupracuje s NIH Bethesda (USA). Pracovisko zabezpečuje kompletnú hormonálnu diagnostiku sekundárnej hypertenzie. V ambulantnej endokrinologickej praxi sa intenzívne zaoberá endokrinnými príčinami porúch menštruačného cyklu a infertility.

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy: Klinika zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov s diabetom 1. a 2. typu a diagnostiku a liečbu chronických diabetických komplikácií. Od roku 1999 je pracovisko centrom pre liečbu inzulínovými pumpami - zabezpečuje pravidelné meranie parametrov kompenzácie diabetu, kontakt pacienta s lekárom počas 24 hodín a lôžkové zázemie pre prípad urgentnej hospitalizácie. Pracovisko disponuje možnosťou kontinuálneho sledovania glykémií glukózovým senzorom. Dôležitou činnosťou centra je liečba gestačného diabetu a liečba tehotných s diabetom 1. typu. V roku 2014 rozširujeme zameranie na diagnostiku a liečbu diabetickej nohy.
V roku 2013 začalo na klinike pracovať Centrum pre domácu parenterálnu a enterálnu výživu. Enterálna výživa je zabezpečovaná Oddelením liečebnej výživy, s ktorým naše pracovisko  úzko spolupracuje.

Gastroenterológia a hepatológia:  Klinika zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho traktu a pečene a zároveň je centrom pre diagnostiku a liečbu zápalových ochorení čreva vrátane biologickej liečby a centrom pre diagnostiku a liečbu ochorení pečene vrátane chronických hepatitíd. Endoskopické pracovisko okrem diagnostických výkonov realizuje aj rozsiahly intervenčný program.

Kardiológia: Pracovisko realizuje komplexnú neinvazívnu diagnostiku v kardiológii (echokardiografia vrátane transezofágovej, záťažová elektrokardiografia, transezofágová stimulácia, špeciálne počítačové EKG metodiky, ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku, test na naklonenej rovine). Klinika je implantačným centrom jedno- a dvojdutinových kardiostimulátorov a systémov pre kardiálnu resynchronizačnú liečbu. Starostlivosť o akútne stavy je zabezpečená na modernej Koronárnej a arytmologickej jednotke.

Reumatológia: Klinika sa špecializuje hlavne na akútne stavy pri systémových ochoreniach spojiva a je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických chorôb a centrom pre liečbu digitálnych ulcerácií pri systémovej skleróze.
 
Centrum preventívnej a športovej medicíny je prvým pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. Podobné pracoviská majú najmä v západnej Európe a USA už dlhú tradíciu a zrejme aj vďaka tomu došlo v týchto krajinách ku poklesu chorobnosti a úmrtnosti na mnohé, predovšetkým tzv. civilizačné ochorenia. Patria sem najmä ischemická choroba srdca s infarktom myokardu, vysoký krvný tlak, cievne mozgové príhody, cukrovka, ale aj onkologické ochorenia. Súčasťou „Centra“ je aj ambulantná jednotka chronického srdcového zlyhávania.

I. interná klinika patrí medzi najväčšie pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Má celkovú kapacitu 90 akútnych postelí a päť samostatných ošetrovacích jednotiek. Lôžková časť je rozdelená na tri pod oddelenia - A + B na treťom poschodí a C na piatom poschodí. Na 3. poschodí je lokalizovaná jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIMS) a na 5. poschodí Koronárna a arytmologická jednotka (KAJ). Pracovisko  pacientom ponúka možnosť hospitalizácie aj na piatich nadštandardných izbách (tri jednoposteľové a dve dvojposteľové). Ošetrovateľskú starostlivosť na jednotlivých jednotkách kliniky zabezpečuje vysoko erudovaný tím zdravotných sestier metódou ošetrovateľského procesu.

Ambulantná starostlivosť pacientom je poskytovaná v odborných poradniach kliniky:
Monoblok 3. poschodie - gastroenterológia (vrátane endoskopie) a hepatológia
Monoblok 4. poschodie - reumatológia
Poliklinika 2. poschodie - angiológia, diabetológia, endokrinológia, kardiológia, vnútorné lekárstvo
Poliklinika 3. poschodie - gastroenterológia, kardiológia, športová medicína. 

Klinika realizuje pregraduálnu výučbu študentov medicíny, doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby a špecializačnú prípravu lekárov v spolupráci Lekárskou fakultou UPJŠ. Pracovisko garantuje špecializačnú prípravu lekárov v odbore endokrinológia. Klinika zabezpečuje vzdelávanie sestier v odbore ošetrovateľstvo a odbornú prax študentov Strednej zdravotníckej školy Kukučínova a Svätej Alžbety.

VEDENIE PRACOVISKA:   

Prednosta: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Primár: MUDr. Mikuláš Szakács
Poverená výkonom funkcie vedúca sestra: PhDr. Eva Madurová

 interna1.snp@fnlp.sk

F O T O G A L É R I A :

Image 

Image 

 Image 

Image 

Image 


 

I.interná klinika
PopisTel. čísloPoznámky
Prednosta055 / 640 3954 
Sekretariát055 / 640 3516 
Sekretariát FAX055 / 640 3551 
Zast.prednostu055 / 640 3521 
Dokumentátorka 3.posch.055 / 640 3515 
Dokumentátorka 4.posch.055 / 640 3431 
Sekretariát LF UPJS055 / 640 3414 
Vrchná sestra055 / 640 3518 
Staničná sestra oddelenia A055 / 640 3512 
Staničná sestra oddelenia B055 / 640 3211 
Metabolická JIS055 / 640 3528 
Vyšetrovňa A055 / 640 3549 
Konziliárna ambulancia č.1055 / 640 3523 
Vyšetrovňa055 / 640 3529 
USG055 / 640 2294 
Endoskopia FAX055 / 640 3510 
Denná miestnosť sestier055 / 640 3517 
Izba lekárov055 / 640 3527 
Izba lekárov055 / 640 3421 
Izba lekárov055 / 640 3484 
Izba lekárov055 / 640 3513 
Izba lekárov055 / 640 3562 
Izba lekárov055 / 640 3519 
Izba lekárov055 / 640 3525 
Izba lekárov055 / 640 3520 
Konziliárna ambulancia č.2055 / 640 3526 
Izba lekárov055 / 640 3524 
Izba lekárov055 / 640 3522 
Denná miestnosť sestier B-odd.055 / 640 3514 
Endoskopia055 / 640 3688 
Endoskopia FAX055 / 640 3429 
Knižnica055 / 640 3442 
Reumatologická amb.4posch.E055 / 640 3423 
Konziliárna vyšetrovňa055 / 640 3424 
Echokardiografická vyšetrovňa055 / 640 3438 
Izba lekárov055 / 640 3436 
Izba lekárov055 / 640 3455 
Denná miestnosť doktorandov055 / 640 3415 
Denná miestnosť doktorandov055 / 640 3420 
Izba lekárov055 / 640 3422 
Izba lekárov055 / 640 3419 
Denná miestnosť lekárov a sestier055 / 640 3418 
USG055 / 640 3410 
Reumatologia055 / 640 3437 
Reumatologia FAX055 / 640 3413 


Pracovisko: SNP 1, Monoblok 3. - 4.p 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 10 august 2016 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001