Dnes je štvrtok 19. apríla 2018. Sviatok má Jela zajtra má sviatok Marcel .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    

 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ poskytuje zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje výučbu študentov medicíny, špecializačné štúdium a vedecký výskum v oblasti laryngológie, foniatrie, rinológie, otológie a otoneurológie.

Za posledných 15 rokov sa klinika veľmi výrazne profilovala  v chirurgii stredného ucha, neurootologickej chirurgii, chirurgii nervus facialis, chirurgii laterálnej bázy lebky a ušnej implantológii. V súčasnosti sa na pracovisku koncentrujú pacienti z celej Slovenskej republiky s problémom v spomenutých oblastiach. Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku sa realizuje jedna až dve neurootologické operácie do týždňa. Operujú sa nádory laterálnej bázy lebky, predovšetkým vestibulárny schwanóm. Využívajú sa minimálne invazívne mikrochirurgické techniky, doplnené endoskopiou, ktoré umožňujú v niektorých prípadoch odstrániť vestibulárny schwanóm (neurinom akustiku, resp. neurinom n.VIII - viac informácií na: http://schwannom.webnode.sk ) so zachovaním sluchu. Tieto techniky sa využívajú aj pri mikrovaskulárnej dekompresii pri hemifaciálnom spazme, neuralgii nervus trigeminus, iných kompresívnych syndrómoch mosto-mozočkového uhla a pri invalidizujúcich závratoch.

Na klinike pôsobia viaceré centrá. Centrum audiológie robí podrobnú diagnostiku sluchu a výber kandidátov na kochleárnu implantáciu a iných implantovateľných rehabilitačných sluchových pomôcok. Toto centrum súčasne zabezpečuje nastavovanie týchto pomôcok a dlhodobé sledovanie pacientov s poruchou sluchu. Centrum stredoušnej chirurgie zabezpečuje riešenie aj tých najnáročnejších chirurgických problémov stredného ucha.  Centrum neurootológie a chirurgie bázy lebky robí komplexnú diagnostiku závratových stavov a zabezpečuje chirurgiu laterálnej bázy lebky. Do týchto oblastí je v posledných rokoch cielený aj klinický výskum.

Lôžková časť pracoviska je situovaná na 9. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP č.1 a tvorí ju 35 lôžok. Ambulantná časť sa nachádza na 5. poschodí polikliniky.

VEDENIE PRACOVISKA:  

Prednosta: MUDr. Michal Molčan, CSc.
Primár: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH
Zástupca primára: MUDr. Martin Šuchaň
Vedúca sestra: Mgr. Marta Rožeková

    mailto:orlkl.snp@fnlp.sk

 

Image

A M B U L A N C I E:

- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – lôžkový monoblok, 9. poschodie:
Konziliárna ambulancia:
Objednávanie pacientov na vyšetrenie v pracovných dňoch: 13.00 – 14.30 hod.,
tel.č.: 055/ 640 3745
POHOTOVOSŤ :  denne od 15.00 –   7.00 hod.
Akútne stavy (krvácanie, dusenie, cudzie telesá v dýchacích cestách, komplikácie)
Ambulancia pre choroby ucha:
Kofo-poradňa: štvrtok, objednaní pacienti
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 13.00 - 14.30 hod.
tel.č.: 055/ 640 3745
ORL ambulancia:
vyšetrenia objednaných pacientov s platným poukazom: od 7.00 do 12.00 hod.,
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  13.00 –  14.30 hod.
tel.č.: 055/ 640 3745
Audiometria: vyšetrenie sluchu
tel.č.: 055/ 640 3753
Ambulancia závratových stavov: ENG vyšetrenie (vestibulológia, stabilometria):
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 7.00 -12.00 hod.
tel.č.: 055/ 640 3728
Pohotovostná ambulancia – Len pre akútne stavy - v čase: 15.00 - 7.00 hod. 
 
- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – poliklinika, 5. poschodie:
ORL ambulancia – vyšetrenie objednaných pacientov
pondelok:  9.00 – 14.30 hod.
utorok-piatok: 7.30 – 14.30 hod.
(Objednávanie pacientov v pracovných dňoch).
tel. č.: 055/ 640 3747
Ambulancia pre ochorenia nosa:
Rhino-poradňa: objednaní pacienti - streda :    8.00 – 12.00 hod.
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  13.00 – 14.30 hod.
tel.č. 055/ 640 3747
Onkologická poradňa
: každý utorok:  8.00 – 12.00 hod.

- Špecializované ORL vyšetrenia realizované v ambulanciách na poliklinike: 
BERA – vyšetrenie detí 
Screening BERA, VEMP, CSEMP, DOALE, TOALE, SLOVNÁ  AUDIOMETRIA,  SLOVNÁ  AUDIOMETRIA  VO  VOĽNOM  POLI:
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 13.00 – 14.30 hod.
tel.č. 055/6 40 3730
- Na Špecializované ORL vyšetrenia sú pacienti objednávaní a vyšetrení s platným poukazom od svojho spádového ORL lekára, resp. obvodného lekára.
- ORL vyšetrenie detí do 15 rokov:
Detské ORL ambulancie, spádové ambulancie:   7.00 – 15.00 hod.
- BERA – vyšetrenie dospelých pacientov - 2. poschodie, funkčná diagnostika
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  7.00 – 12.00 hod.
tel.č. 055/ 640 3753                  
                    

ZOZNAM LEKÁROV:

prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
MUDr. Martin Šuchaň
MUDr. Silvia Krempaská, PhD.
MUDr. Ladislav Kaliarik, PhD.
MUDr. Darina Machánová
MUDr. Michal Molčan, CSc.
MUD
r. Juraj Mudrák, CSc.
MUDr. Lucia Janečková
MUDr. Lucia Schullerová
MUDr. Veronika Krausová
MUDr. Mária Lešková 
MUDr. Lucia Boldižárová
MUDr. Timea Koštialová
MUDr. Peter Gal
MUDr. Vladimír Želizňák

ASISTENTI:
MUDr. Michal Molčan, CSc. - prednosta kliniky
MUDr. Timea Koštialová
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. - primár kliniky

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:

Návštevné hodiny:
pracovné dni:  15.00 – 17.00 hod.
sobota, nedeľa:  14.00 – 17.00 hod.
(Po dohode s vedúcim pracovníkom, resp. ošetrujúcim lekárom aj v inom čase)
Poskytovanie informácií:
      - lekár     -  týkajúce sa zdravotného stavu pacienta
      - sestra  -  týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti
Čo si vziať do nemocnice:
- hygienické potreby
- zdravotnú kartu poistenca, občiansky preukaz
- pyžamo, domáci úbor
Čo nebrať do nemocnice:
- cennosti a väčší obnos peňazíF O T O G  A L É R I A :

Image

Image

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
PopisTel. čísloPoznámky
Primár055 / 640 3736 
Prednosta055 / 640 3733 
Sekretariát055 / 640 3735 
Sekretariát055 / 640 3729 
FAX055 / 640 3834 
Vrchná sestra055 / 640 3737 
Staničná sestra oddelenia B055 / 640 3744 
Konziliárna ambulancia055 / 640 3745 
Zákroková miestnosť - prípravovňa055 / 640 3734 
Zákroková miestnosť055 / 640 3738 
Knižnica055 / 640 3727 
Audiologia a foniatria055 / 640 3730 
Vestibulologia055 / 640 3728 
Izba asistentov055 / 640 3739 
Izba lekárov055 / 640 3741 
Izba lekárov055 / 640 3731 
Izba lekárov055 / 640 3740 
Izba lekárov055 / 640 3732 


Pracovisko: Tr. SNP 1  Monoblok 45  9. poschodie  časť B

 

 
Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 10 august 2016 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001