Dnes je sobota 10. októbra 2015. Sviatok má Slavomíra zajtra má sviatok Valentína .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    

 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ poskytuje zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje výučbu študentov medicíny, špecializačné štúdium a vedecký výskum v oblasti laryngológie, foniatrie, rinológie, otológie a otoneurológie.

Za posledných 15 rokov sa klinika veľmi výrazne profilovala  v chirurgii stredného ucha, neurootologickej chirurgii, chirurgii nervus facialis, chirurgii laterálnej bázy lebky a ušnej implantológii. V súčasnosti sa na pracovisku koncentrujú pacienti z celej Slovenskej republiky s problémom v spomenutých oblastiach. Na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku sa realizuje jedna až dve neurootologické operácie do týždňa. Operujú sa nádory laterálnej bázy lebky, predovšetkým vestibulárny schwanóm. Využívajú sa minimálne invazívne mikrochirurgické techniky, doplnené endoskopiou, ktoré umožňujú v niektorých prípadoch odstrániť vestibulárny schwanóm (neurinom akustiku, resp. neurinom n.VIII - viac informácií na: http://schwannom.webnode.sk ) so zachovaním sluchu. Tieto techniky sa využívajú aj pri mikrovaskulárnej dekompresii pri hemifaciálnom spazme, neuralgii nervus trigeminus, iných kompresívnych syndrómoch mosto-mozočkového uhla a pri invalidizujúcich závratoch.

Na klinike pôsobia viaceré centrá. Centrum audiológie robí podrobnú diagnostiku sluchu a výber kandidátov na kochleárnu implantáciu a iných implantovateľných rehabilitačných sluchových pomôcok. Toto centrum súčasne zabezpečuje nastavovanie týchto pomôcok a dlhodobé sledovanie pacientov s poruchou sluchu. Centrum stredoušnej chirurgie zabezpečuje riešenie aj tých najnáročnejších chirurgických problémov stredného ucha.  Centrum neurootológie a chirurgie bázy lebky robí komplexnú diagnostiku závratových stavov a zabezpečuje chirurgiu laterálnej bázy lebky. Do týchto oblastí je v posledných rokoch cielený aj klinický výskum.

Lôžková časť pracoviska je situovaná na 9. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP č.1 a tvorí ju 35 lôžok. Ambulantná časť sa nachádza na 5. poschodí polikliniky.

VEDENIE PRACOVISKA:  

Prednosta: MUDr. Michal Molčan, CSc.
Primár: prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. 
Vedúca sestra: Mgr. Marta Rožeková

    mailto:orlkl.snp@fnlp.sk

 

Image

A M B U L A N C I E:

- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – lôžkový monoblok, 9. poschodie:
Konziliárna ambulancia:
Objednávanie pacientov na vyšetrenie v pracovných dňoch: 13.00 – 14.30 hod.,
tel.č.: 055/ 640 3745
POHOTOVOSŤ :  denne od 15.00 –   7.00 hod.
Akútne stavy (krvácanie, dusenie, cudzie telesá v dýchacích cestách, komplikácie)
Ambulancia pre choroby ucha:
Kofo-poradňa: štvrtok, objednaní pacienti
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 13.00 - 14.30 hod.
tel.č.: 055/ 640 3745
ORL ambulancia:
vyšetrenia objednaných pacientov s platným poukazom: od 7.00 do 12.00 hod.,
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  13.00 –  14.30 hod.
tel.č.: 055/ 640 3745
Audiometria: vyšetrenie sluchu
tel.č.: 055/ 640 3753
Ambulancia závratových stavov: ENG vyšetrenie (vestibulológia, stabilometria):
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 7.00 -12.00 hod.
tel.č.: 055/ 640 3728
Pohotovostná ambulancia – Len pre akútne stavy - v čase: 15.00 - 7.00 hod. 
 
- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – poliklinika, 5. poschodie:
ORL ambulancia – vyšetrenie objednaných pacientov
pondelok:  9.00 – 14.30 hod.
utorok-piatok: 7.30 – 14.30 hod.
(Objednávanie pacientov v pracovných dňoch).
tel. č.: 055/ 640 3747
Ambulancia pre ochorenia nosa:
Rhino-poradňa: objednaní pacienti - streda :    8.00 – 12.00 hod.
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  13.00 – 14.30 hod.
tel.č. 055/ 640 3747
Onkologická poradňa
: každý utorok:  8.00 – 12.00 hod.

- Špecializované ORL vyšetrenia realizované v ambulanciách na poliklinike: 
BERA – vyšetrenie detí 
Screening BERA, VEMP, CSEMP, DOALE, TOALE, SLOVNÁ  AUDIOMETRIA,  SLOVNÁ  AUDIOMETRIA  VO  VOĽNOM  POLI:
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch: 13.00 – 14.30 hod.
tel.č. 055/6 40 3730
- Na Špecializované ORL vyšetrenia sú pacienti objednávaní a vyšetrení s platným poukazom od svojho spádového ORL lekára, resp. obvodného lekára.
- ORL vyšetrenie detí do 15 rokov:
Detské ORL ambulancie, spádové ambulancie:   7.00 – 15.00 hod.
- BERA – vyšetrenie dospelých pacientov - 2. poschodie, funkčná diagnostika
Objednávanie pacientov v pracovných dňoch:  7.00 – 12.00 hod.
tel.č. 055/ 640 3753                  
                    

ZOZNAM LEKÁROV:
MUDr. Lucia Boldižárová
MUDr. Timea Koštialová
MUDr. Peter Gal
MUDr. Lucia Schullerová
MUDr. Dana Turlíková
MUDr. Vladimír Želizňák

ASISTENTI:
MUDr. Michal Molčan, CSc. - prednosta kliniky
MUDr. Timea Koštialová
prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc. - primár kliniky

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV:

Návštevné hodiny:
pracovné dni:  15.00 – 17.00 hod.
sobota, nedeľa:  14.00 – 17.00 hod.
(Po dohode s vedúcim pracovníkom, resp. ošetrujúcim lekárom aj v inom čase)
Poskytovanie informácií:
      - lekár     -  týkajúce sa zdravotného stavu pacienta
      - sestra  -  týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti
Čo si vziať do nemocnice:
- hygienické potreby
- zdravotnú kartu poistenca, občiansky preukaz
- pyžamo, domáci úbor
Čo nebrať do nemocnice:
- cennosti a väčší obnos peňazíF O T O G  A L É R I A :

Image

Image

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
PopisTel. čísloPoznámky
Primár055 / 640 3736 
Prednosta055 / 640 3733 
Sekretariát055 / 640 3735 
Sekretariát055 / 640 3729 
FAX055 / 640 3834 
Vrchná sestra055 / 640 3737 
Staničná sestra oddelenia B055 / 640 3744 
Konziliárna ambulancia055 / 640 3745 
Zákroková miestnosť - prípravovňa055 / 640 3734 
Zákroková miestnosť055 / 640 3738 
Knižnica055 / 640 3727 
Audiologia a foniatria055 / 640 3730 
Vestibulologia055 / 640 3728 
Izba asistentov055 / 640 3739 
Izba lekárov055 / 640 3741 
Izba lekárov055 / 640 3731 
Izba lekárov055 / 640 3740 
Izba lekárov055 / 640 3732 


Pracovisko: Tr. SNP 1  Monoblok 45  9. poschodie  časť B

 

 
Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 16 február 2015 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Obchodné súťaže
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2014 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001