Dnes je nedeľa 12. júla 2020. Sviatok má Nina zajtra má sviatok Margita .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania
Koronavírus

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow OČNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
OČNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    

Očná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla pri založení Lekárskej fakulty v roku 1948 a  bola umiestnená v budove IV. pavilónu fakultnej nemocnice. V roku 1981 sa presťahovala do priestorov vtedajšej novej FNsP na Triede SNP č. 1.

Erudícia, profesionalita nášho personálu  a kvalitné prístrojové vybavenie umožňuje prinavracať našim pacientom  ten najvzácnejší  zmysel človeka - zrak.
Očná klinika je združeným zdravotníckym a pedagogickým pracoviskom.  V súčasnosti predstavuje moderný diagnosticko-terapeutický komplement, ktorý  zabezpečuje komplexnú  diagnostickú a liečebno-preventívnu   a dispenzárnu oftalmologickú starostlivosť na lôžkovej časti, konziliárne služby na špecializovaných ambulanciách zameraných na mikrochirurgiu katarakty, sklovcovo-sietnicovú chirurgiu, glaukóm, metabolické a cievne ochorenia oka a laserovú liečbu, detskú oftalmológiu, neurooftalmológiu a orbitológiu, onkooftalmológiu a traumatológiu oka.
Prevažnú väčšinu mikrochirurgických  operácií oka vykonáva   v rámci ambulantnej jednodňovej  zdravotnej starostlivosti.

VEDENIE PRACOVISKA:

Image
Prednosta:  MUDr. Jaroslav Kolesár, MPH

Image
Zástupca prednostu:   MUDr. Monika Moravská , zdravotnícky manažér

Image
Vedúca sestra:  PhDr. Renáta Bóková, zdravotnícky manažér  

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť na LF: MUDr. Miriam Skirková

TEL. KONTAKTY:

Sekretariát: 055 / 640 3780
Prednosta:   055  / 640 3775
Primárka:    055  / 640 3776
Vedúca sestra: 055 / 640 3770

Zástupca primárky: 055 / 640 3777
Oddelenie: 055 / 640 3767


Emailové adresy

ocne.snp@unlp.sk

Primárka : MUDr. Monika Moravská – monika.moravska@unlp.sk
Prednosta: MUDr. Jaroslav Kolesár, MPH – jaroslav.kolesar@upjs.sk
Vedúca sestra: PhDr. Renáta Bóková – renata.bokova@unlp.sk

AMBULANCIE:

Príjmová a obvodná očná ambulancia
Poliklinika 6. posch., tel. kontakt: 055/ 640 3781

■  kompletné očné vyšetrenia   a následné  objednávanie pacientov na plánovaný operačný výkon  -  na operáciu sivého  zákalu  šošovky (katarakty), pooperačnej sekundárnej katarakty, zeleného zákalu (glaukómu ), škúlenia (strabizmu ), nádorových výrastkov na koži mihalníc a  spojovke, chybného postavenia  mihalníc, transplantáciu rohovky,  na operácie pri ochoreniach sklovca  a sietnice 
■  operačné výkony sú objednávané väčšinou v rámci jednodňovej  zdravotnej event. podľa závažnosti výkonu aj v rámci hospitalizácie
■  všetky operačné výkony sú plne hradené zdravotnoou poisťovňou
■  príjem pacientov na plánovanú  event. akútnu hospitalizáciu
■  konziliárne vyšetrenie pacientov po doporučení a predchádzajúcom vyšetrení  iným ambulantným  očným lekárom event.  iným odborným lekárom podľa   spádu
■  ošetrenie pacienta s akútnym očným problémom – úrazom ,zápalom, náhlou  poruchou videnia , v prípade potreby aj následná hospitalizácia
■  komplexné vyšetrenie pacientov  s predpisom  korekcie a liečby ,  dispenzár pacientov  s glaukómom a diabetickou retinopatiou v rámci obvodnej očnej ambulancie
■ preventívne očné vyšetrenie, vyšetrenie na vodičský preukaz, pri nástupe do zamestnania, pre poisťovne
■  vyšetrenie očného pozadia pri celkových ochoreniach  (cukrovka, vysoký krvný tlak )

Ordinačné  hodiny: Pondelok – Piatok :  od 7:30 –  do 14:00

Lekári: MUDr. Petrišáková Mária
Sestra: Potocká Anna

Konziliárna ambulancia

Očná klinika, 10. poschodie, tel. kontakt: 055/ 640 3774
■  vyšetrenia pacientov hospitalizovaných v lôžkovej časti našej nemocnice, event. ich vyšetrenie na  lôžku
■  denný  príjem plánovaných pacientov na operáciu oka v rámci jednodňovej zdravotnej strostlivosti
■  biometrické vyšetrenia pacientov pred  operáciami -  denne
■  USG vyšetrenia  na odporučenie príslušného oftalmológa – po telefonickej objednávke
■  príprava pacientov na  YAG laser kapsulotómie pre  sekundárnu kataraktu na  základe objednania

Ordinačné  hodiny: Pondelok – piatok

 Lekári:  MUDr. Osifová Alexandra , MUDr. Petrišáková Mária
 Sestra:  Bc. Žegorjaková  Viera , Guľová Marta

Image

Ambulancia pre ochorenia orbity a onkologické ochorenia oka

Očná klinika, 10.poschodie, tel. kontakt: 055/ 640 3774

■ onkologické a orbitologické konzultácie v spolupráci s inými  klinickými pracoviskami

Ordinačné  hodiny: Štvrtok

Lekári:  MUDr. Osifová Alexandra
Sestra : Bc. Žegorjaková Viera

 Ambulancia pre glaukóm

Poliklinika 6.poschodie, tel. kontakt: 055/ 640 3762  - Po,Ut,St,Pia
Očná klinika 10. poschodie, tel. kontakt: 055 /640 3838 – Št

■  špecializovaná ambulancia na zelený zákal ( glaukóm )
■  kompletná diagnostika , následná  liečba a dispenzárna starostlivosť  u pacientov  s podozrením na  glaukóm
     a u pacientov  už  s diagnostikovaným glaukómom
■  špecializované vyšetrenia , zobrazovacie metódy  a  testy na základe  predchádzajúceho objednania  aj 
     u pacientov z iných zdravotníckych    zariadení  umožňujúce  odhaliť glaukómové ochorenie už   
     v začiatočnom štádiu  a následne sledovať dynamiku  ochorenia
     - HRT II  (Heidelberg Retina  Tomograf )  vyšetrenie zrakového nervu laser scanovacím systémom
     - OCT  TZN    (Optická koherentná tomografia zrakového nervu)
     - OCT Visante ( tomografické vyšetrenie predného segmentu oka) , fotodokumentácia predného  segmentu
-  tonometria  (meranie vnútroočného tlaku ) aplanačnou metódou
-  pachymetria ( meranie hrúbky rohovky)
■  objednanie pacientov s glaukómovým ochorením na  operačné  laserové a chirurgické  zákroky

Ordinačné  hodiny: Pondelok, utorok, štvrtok  
Streda, štvrtok, piatok : HRT II  vyšetrenia

Lekári:     primárka MUDr. Monika Moravská  
Sestry:     Ľuboslava Fottová

Image

Ambulancia pre metabolické a cievne ochorenie oka

Poliklinika 6.poschodie, tel. kontakt: 055/ 640 3763
Očná klinika 10. poschodie, tel. kontakt: 055 /640 3838

■  špecializovaná ambulancia pre metabolicko - cievne ochorenia zadného segmentu oka
  ■  kompletné základné diagnostické vyšetrenie u pacientov s podozrením na vekom podmienenú degeneráciu
       makuly, diabetickú  retinopatiu, oklúziu  sietnicových  ciev a iných získaných a vybraných vrodených 
       ochorení  sietnice, manifestovaných  v dospelom veku
  ■  špecializované vyšetrenia na základe objednania : vyšetrenie zrakovej  ostrosti na ETDRS optotypoch,
       fluoresceínová   angiografia ( FAG ) na Heidelberg retina angiografe  , optická koherentná  tomografia
       sietnice ( OCT )  na  prístrojoch  OCT OPTOVUE  , OCT  Stratus , fotografie očného pozadia
  ■  liečba  a dispenzárna starostlivosť o pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly,
       diabetickou retinopatiou, oklúziou sietnicových ciev a iných  ochorení sietnice
   ■  vnútroočná aplikácia liečiv  : antirastových faktorov, kortikoidov
 ■  laserové zákroky na sietnici – pracujeme s laserom IRIDEX

Ordinačné hodiny:
Pondelok, štvrtok, piatok:  vnútroočná aplikácia antirastových faktorov a kortikoidov, očná klinika 10. posch.
Utorok, streda: OCT, FAG vyšetrenia, očná klinika 10. posch.
Streda: poradňa pre  metabolicko-cievne ochorenia oka ,očná klinika 10.posch.

Pondelok,utorok, streda: laserkoagulácia sietnice , poliklinika 6. posch.
Štvrtok: poradňa pre metabolicko-cievne ochorenia, poliklinika 6. posch.

Lekári: MUDr. Obuchaničová Andrea
Sestra: Mária Juhásová

Image

Vitreoretinálna poradňa

Poliklinika, 6.poschodie, tel.kontakt: 055/640 3763

■  špecializovaná ambulancia zameraná na ochorenia sklovca a sietnice
■  poskytuje komplexnú diagnostiku, liečbu a následnú starostlivosť o pacientov s chorobami sietnice a sklovca
■   liečba týchto ochorení je konzervatívna a chirurgická resp. ich kombinácia
■  realizujeme diagnostiku a liečbu týchto ochorení: krvácanie do sklovca pri cukrovke, vysokom krvnom tlaku, uzávere sietnicových ciev, sklovcové zákaly pri zápalových ochoreniach oka

Ordinačné  hodiny: Piatok

Lekári:   MUDr. Marek Horňák
Sestra:   Bc. Ľubomíra Sýkorová

Detská očná ambulancia

Poliklinika  6.poschodie, tel. kontakt:: 055/ 640 3760

■ špecializovaná  očná ambulancia pre deti  do 18 rokov
■ kompletné vyšetrenie  a liečebno -preventívna starostlivosť   očných chorôb detského veku
■ špecializovaná diagnostika , konzervatívna  a chirurgická liečba porúch binokulárneho videnia, škúlenia, tupozrakosti,  refrakčných chýb , glaukómu, katarakty,  vrodených zmien, zápalových ochorení zrakového orgánu  u detí
■ vyšetrenie a posúdenie  nutnosti liečby  u  predčasne narodených  deti  s retinopatiou  nedonosených
■ preplachy  slzných  kanálikov u nepriechodnosti slzných ciest   
■ objednávanie  na operačné zákroky , následná  dispenzárna starostlivosť
■ vyšetrenie  a následná liečba  aj dospelých pacientov so škúlením
■ vyšetrenia vykonávame na základe objednania , akútne stavy kedykoľvek

Ordinačné hodiny:  Pondelok, streda, štvrtok

Lekári:   MUDr. Oľga Orlovská 
Sestra:   Bc. Ľubomíra Sýkorová

Image

Ambulancia pre traumatológiu oka

Poliklinika  6.poschodie, tel. kontakt : 055/ 640 3760

■  špecializovaná ambulancia pre traumatológiu oka  a pooperačná následná  starostlivosť
■  diagnostika porúch zrakových  funkcií predného a zadného segmentu
■  odborné posudky pre bolestné a trvalé následky

■  kontroly po extra a intraokulárnych operáciách

Ordinačné  hodiny: Utorok

Lekár:    MUDr. Jaroslav Kolesár
Sestra:   Bc. Ľubomíra Sýkorová

ZOZNAM LEKÁROV:

MUDr. Jaroslav Kolesár - prednosta
055 640 3775
MUDr. Monika Moravská - primárka
055 640 3776
MUDr. Marek Horňák – zástupca primárky 
055 640 3777
MUDr. Oľga Orlovská
055 640 3768
MUDr. Alexandra Osifová
055 640 3768
MUDr. Mária Petrišáková
055 640 3773
MUDr. Miriam Skirková 
055 640 3771
MUDr. Andrea Obuchaničová
055 640 3772
MUDr. Lucia Kohutová
055 640 3771
MUDr. Zuzana Šofránková
055 640 3771
MUDr.Elena Čitbajová
055 640 3772
MUDr.Paulína Čemová
055 640 3771
MUDr.Nikola Lischková
055 640 3773  

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA ČINNOSŤ:
Lôžková časť Očnej kliniky disponuje 13 lôžkami a 2 nadštandardnými 1- posteľovými izbami, na ktorých je ročne hospitalizovaných spolu cca 1400 pacientov,  na  špecializovaných ambulanciách je vyšetrených cca  25-tisíc pacientov a v ústavno-pohotovostnej službe je ošetrených  približne 3000 akútnych pacientov.

Prevažnú väčšinu hospitalizovaných tvoria pacienti so zápalovými ochoreniami oka,  úrazové stavy, pacienti  so závažnými chorobami oka  vyžadujúcimi si dlhodobú  a špecifickú liečbu , ako aj pacienti za účelom diferenciálno-diagnostického vyšetrenia pri akútnych  stratách zrakových funkcií .
Vybavení najmodernejšími diagnostickými a chirurgickými prístrojmi a odborne erudovaným personálom poskytujeme našim pacientom vysokošpecializované poradenstvo, diagnostiku a liečbu chorôb oka. Našim najvyšším cieľom je poskytnúť pacientovi individuálnu starostlivosť a príjemné prostredie pri liečbe očných chorôb. Základom nášho úspechu sú dlhoročné skúsenosti a neustále vzdelávanie personálu, ktorý absolvoval rozličné  odborné stáže na  iných pracoviskách na Slovensku aj v zahraničí, čím disponujeme kvalitným tímom skúsených očných lekárov.

SPEKTRUM VÝKONOV:

Prevažnú väčšinu operačných výkonov  realizujeme  ambulantne, v rámci jednodňovej
zdravotnej starostlivosti .
Jedná  sa  o celé spektrum  liečebných mikrochirurgických  a laserových zákrokov očí  a okolia  oka  u vrodených a získaných očných ochorení . Chirurgické výkony sú realizované v lokálnej  alebo  v celkovej anestézii.

-  odstraňovanie nádorov v okolí oka , operačné riešenie chybného postavenia  mihalníc,
    poúrazových a pozápalových stavov okolia  oka
-  chirurgické riešenie spojovkových  nádorov, degeneratívnych zmien predného 
    segmentu  oka  , keratokónusu, bulóznej keratopatie, poúrazových a pozápalových
    stavoch na rohovke metódami perforačnej a lamelárnej keratoplastiky,  transplantácie amniónovej membrány
-  operácie stareckých , vrodených, poúrazových a komplikovaných zákalov šošovky 
    metódou fakoemulzifikácie s implantáciou foldovateľných umelých vnútroočných
     šošoviek
-  liečba ochorení sklovca  a sietnice pomocou  pars plana vitrektómie 
    s využitím  tekutých  perflourokarbónov, expanzných  plynov a silikónového oleja
-  preventívne laserové a chirurgické ošetrenie periférnych degenerácii sietnice 
-  aplikácia antirastových injekcií do sklovca pri liečbe vekom podmienenej degenerácie
    makuly, oklúzií ciev sietnice  a diabetických  zmien sietnice
-  komplexné prvotné i následné ošetrenie úrazov očí
-  laserové  a mikrochirurgické filtračné operácie pri zvýšenom vnútroočnom tlaku
-  operácie škúlenia  u detí a dospelých a iných ochorení očí v detskom  veku

Image

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE:

V rámci pedagogickej činnosti  zabezpečuje Očná klinika pregraduálnu výučbu pre študentov všeobecného lekárstva a stomatológov v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj pre magisterské a bakalárske štúdium študentov Verejného zdravotníctva , štúdium v odboroch zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár a diplomovaná sestra.

Poskytuje súčasne aj špecializačnú prípravu pre lekárov  pred atestáciou z oftalmológie, je  zapojená do rezidentského programu určeného pre vzdelávanie pred špecializačnou skúškou zo všeobecného lekárstva a pediatrie  , poskytuje bázu  na krátkodobé vzdelávanie lekárov z iných medicínskych odborov.

Klinika  sa dlhodobo  podieľa na prednáškovej a publikačnej činnosti s prezentáciou výsledkov odbornej činnosti pracoviska, organizuje odborné semináre , školenia a kongresy  v krajskom aj celoslovenskom rozsahu. 

Image

Pridal: Ing. Štefan Uhrín    
Naposledy zmenené ( 07 november 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001