Dnes je streda 19. februára 2020. Sviatok má Vlasta zajtra má sviatok Lívia .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
Poďakovania

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow I. KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1
I. KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    


História terajšej I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ sú na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení na Rastislavovej ulici, odkiaľ sa v apríli 1981 časť personálu pod vedením primárky Kornélie Kunayovej presťahovala do priestorov v novopostavenej nemocnici na Triede SNP č. 1.  V máji 1996 získalo pracovisko štatút kliniky od apríla 1999 nesie názov  I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny.

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny poskytuje resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť na 12-posteľovej lôžkovej časti situovanej na 2. poschodí lôžkového monobloku na Triede SNP1. Poskytuje anestézie pre všetky pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na Triede SNP 1 a pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice. Ďalšie pracovné činnosti vykonáva na ambulancii pre predanestetické vyšetrenia, na ambulancii pre liečbu bolesti a na centrálnej zobúdzacej miestnosti..

Z vysoko špecializovaných výkonov vykonáva I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny pôrodnú analgéziu, relaxometriu, monitorovanie anestetických plynov, dlhodobú umelú ventiláciu, neinvazívnu a invazívnu hemodynamiku, transport kyslíka, punkčnú dilatačnú tracheotómiu, perkutánnu endoskopickú gastrostómiu. Výnimočnými výkonmi sú neuroanestézia, celková anestézia počas vyšetrenia NMR, anestézia novorodencov, anestézie pri špeciálnych operačných výkonoch (resekcie pečene, chirurgia pankreasu, operácie neurinómov, replantačné a transplantačné výkony), nepriama kalorimetria, kontinuálne meranie saturácie v hornej dutej žile a v jugulárnej žile, sledovane hĺbky anestézie (BIS, entrópia), gastrická tonometria, meranie svalovej sily v bezvedomí, starostlivosť o donorov, odbery orgánov na transplantačné účely a starostlivosť o pacientov bezprostredne po transplantácii obličky.

Klinika sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na umelú výživu u kriticky chorých, na umelú ventiláciu a na široké využívanie regionálnych anestéziologických techník, aktívne sa podieľa na transplantačnom programe nemocnice. Začlenená je do viacerých celoslovenských a medzinárodných projektov  Od roku 1991  sa na nej vyučuje predmet "anestéziológia".

 

VEDENIE PRACOVISKA:   

Prednosta: doc. MUDr. Jozef Firment,  PhD.
Zástupca prednostu: MUDr. Jana Šimonová, MPH, PhD.  
Vedúca sestra: Mgr. Renáta Staňová

    kaim.snp@fnlp.sk

 

Image

Image

 


AMBULANCIA PRE LIEČBU BOLESTI :

História a poslanie:
Svoju činnosť zahájila v novembri 1998. Je  špecializovanou ambulanciou, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou chronických bolestivých stavov, ktoré sa nedarí zvládnuť doteraz absolvovanou liečbou.
Ambulancia poskytuje:  
- komplexné vyšetrenie pacienta
- farmakoterapiu
- infúznu analgetickú liečbu
- vákuumterapiu (bankovanie), TENS, Rebox
- obstreky tzv. spúšťacích bodov
- anestéziologické techniky: blokády periférnych nervov, kaudálne blokády
- intervenčné neuromodulačné techniky
Preferujeme multidisciplinárny prístup v liečbe chronickej bolesti, preto spolupracujeme s klinickým psychológom, neurochirurgom a neurológom, ako aj ostatnými špecialistami.
Kde ambulanciu nájdete:
  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP 1
  budova polikliniky dospelých, 4. poschodie, číslo dverí 423
       Telefonický kontakt:  055/ 640 2525
       Ordinačné hodiny:   utorok 8:00-15:00 hod
                                           štvrtok 8:00-15:00 hod

Lekári:   
MUDr. Jana Šimonová
                MUDr. Blanka Komanová
Sestra:  Iveta Vachalcová – sestra špecialistka

Ako si dohodnúť vyšetrenie:
1.  dohodnite si presný termín vyšetrenia so sestrou – telefonicky alebo osobne
2.  na vstupné vyšetrenie doneste dostupnú zdravotnú dokumentáciu od  všeobecného
     lekára ako aj závery všetkých odborných vyšetrení
3.  orientačná dĺžka vstupného vyšetrenia je 30 minút


ANESTÉZIOLOGICKÁ AMBULANCIA :
 

Anestézia, či už celková alebo regionálna zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických alebo liečebných medicínskych intervenčných výkonov operačnej i neoperačnej povahy. Každý medicínsky intervenčný výkon i samotná anestézia predstavujú isté riziko komplikácií.
Anestéziologické vyšetrenie má za cieľ zhodnotiť zdravotný stav pacienta, posúdiť stupeň rizika pre pacienta v perioperačnom období a navrhnúť predoperačnú prípravu, konziliárne vyšetrenia, prípadne liečebno - preventívne postupy. Všetky tieto činnosti majú pripraviť pacienta tak, aby sa riziko minimalizovalo.
Kde ambulanciu nájdete:
  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP 1,
  budova polikliniky dospelých, 4. poschodie, číslo dverí 427 
     Telefonický kontakt:  055/640 2171
      Ordinačné hodiny:     denne 8:00-12:00   12:30-14:00
                                             (na vyšetrenie nie je potrebné sa objednať)

Lekár:    podľa denného rozpisu
Sestra:   Iveta Vachalcová  – sestra špecialistka

 

 

S klinikou spolupracuje občianske združenie Spoločnosť pre kriticky chorých, prostredníctvom ktorého môžete prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska:

Spoločnosť pre kriticky chorých
Pracovisko: I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice a LF UJPŠ
Právna forma: občianske združenie
IČO: 31309593
ADRESA: I. KAIM, UN L. Pasteura ,Trieda SNP 1, Košice, 04011
BANKA: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
KÓD: 1111
IBAN: SK1611110000000105300018
SWIFT: UNCRSKBX
 

I.klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
PopisTel. čísloPoznámky
Resuscitačna055 / 640 2222 
Prednosta055 / 640 2819 
Protokol055 / 640 4417 
Sekretariát UNLP055 / 640 2818 
Zástupkyňa prednostu055 / 640 2858 
Sekretariát FNLP055 / 640 2561 
Asistenti LF055 / 640 2623 
Asistenti LF055 / 640 2522 
Vyšetrovňa055 / 640 3718 
Inšpekčná izba lekára v UPS055 / 640 2484 
Miestnosť pre lekárov cirkulantov055 / 640 3123 
Denná miestnosť sestier055 / 640 4644 
Urgentný telefon055 / 640 2323 
Ložkova časť izba č.1055 / 640 2711 
Ložkova časť izba č.2055 / 640 2812 
Ložková časť izba č. 3055 / 640 2713 
Staničná sestra odd.ložkovej častí055 / 640 2810 
Dokumentátorka055 / 640 4580 
Seminárna miestnosť055 / 640 2832 
Izba lekárov055 / 640 2815 
Izba lekárov055 / 640 2809 
Izba lekárov055 / 640 2814 
Izba lekárov055 / 640 2816 
Izba lekárov055 / 640 2834 
Izba lekárov055 / 640 2934 
Izba lekárov055 / 640 2817 
Izba lekárov055 / 640 2877 
Anestéziologická ambulancia055 / 640 2171 
Ambulancia bolesti055 / 640 2525 
Zotavovacia miestnosť055 / 640 2831 
Demonštračná miestnosť055 / 640 3714 
Lieková sestra anestézia055 / 640 4779 
Izba lekárov055 / 640 3644 


Pracovisko: SNP 1, Monoblok 2. p. 

 

 

 

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 01 marec 2019 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001