Dnes je pondelok 29. mája 2017. Sviatok má Vilma zajtra má sviatok Ferdinand .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow Pracoviská arrow Kliniky arrow KLINIKA ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, pracovisko Trieda SNP 1 Formátovať pre tlač

12 september 2006    

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vznikla v roku 1948 ako druhá ortopedická klinika na Slovensku. Od začiatku svojej existencie prešla veľkým vývojom v liečebno-preventívnej a vedecko-výskumnej oblasti. V nadväznosti na rýchle sa rozvíjajúce poznatky v ortopédii a traumatológii pohybového ústrojenstva prebieha jej neustály rozvoj s aplikáciou najnovších poznatkov do praxe.

Klinika poskytuje komplexné služby v diagnostike a liečbe ochorení a úrazov pohybového aparátu u detí a dospelých.

Klinika je súčasťou komplexu UN L. Pasteura na Tr. SNP č. 1 v Košiciach. Lôžková časť je umiestnená na 12. poschodí monobloku. Pozostáva z troch oddelení s kapacitou 65 lôžok. Ambulancie sú rozmiestnené podľa zamerania. Dve ortopedické ambulancie pre dospelých (s poradňami) a prijímacia ambulancia sa nachádzajú na 1. poschodí polikliniky na Tr. SNP 1. Detská ortopedická ambulancia je na 2. poschodí polikliniky na Tr. SNP 1. Dve traumatologické ambulancie sú súčasťou Oddelenia urgentného príjmu. Ortopedická ambulancia so zameraním na tkanivové inžinierstvo je umiestnená v Združenej tkanivovej banke, pracovisko Rastislavova 43.

V rámci celého spektra operačných výkonov vykonávame ročne cca 1800 operácií. K dispozícii máme dve ortopedické operačné sály. Operačná sály sú súčasťou Centrálneho operačného traktu so zabezpečením superaseptickým prostredím potrebným na zabezpečenie optimálnych podmienok ku "kostným" operáciám. K chirurgickému ošetreniu septických stavov využívame špecializovanú septickú operačnú sálu.


Spektrum liečebno-preventívnej činnosti:

Náhrady kĺbov (aloplastiky):
 • vyše 40-ročná tradícia
 • hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
 • bez potreby povinných doplatkov od pacienta
 • najväčší počet implantácií v Košickom kraji
 • modernejšie titánové implantáty
 • k dispozícii počítačová navigácia implantácie
 • krátke čakacie doby
 • možnosť objednania do špecializovaných ambulancií (055/640 3563)
Tkanivové inžinierstvo:
 • spolupráca so Združenou tkanivovou bankou UNLP a LF UPJŠ
 • liečba kostných defektov, aseptických kostných nekróz a oneskoreného kostného hojenia zlomenín pomocou autológnych progenitorových buniek
 • podpora regenerácie kĺbovej chrupky, šliach a svalov pomocou autológnych koncentrátov z krvných doštičiek
 • možnosť objednania do špecializovanej ambulancie (055/615 2352)
Detská ortopédia:
 • skríning a liečba vrodenej dysplázie bedrového kĺbu (USG vyšetrenie novorodeneckých bedrových kĺbov)
 • korekčné operácie na kostiach a mäkkých tkanivách
 • spolupráca s ambulanciou ortopedickej protetiky
 • možnosť objednania do špecializovanej ambulancie (055/640 3492)
Onko-ortopédia:
 • komplexná chirurgická starostlivosť o pacientov s nezhubnými aj zhubnými nádormi pohybového ústrojenstva
 • možnosť objednania do špecializovanej ambulancie (055 640 3563)
Chirurgia ruky a nohy:
 • riešenie vrodených a získaných deformít a ochorení ruky a nohy
Úrazy pohybového aparátu:
 • komplexné ošetrenie všetkých úrazov pohybového ústrojenstva
 • nepretržité ošetrovanie úrazov v špecializovaných priestoroch Oddelenia urgentného príjmu
 • využívanie moderných implantátov
Artroskopie kĺbov:
 • ošetrovanie stavov úrazového aj neúrazového pôvodu všetkých typov 

Štúdium a veda

Na pracovisku prebieha pregraduálna výučba domácich aj zahraničných študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, postgraduálna výučba v odbore ortopédia a doktorandské štúdium v odbore chirurgia

Ťažiskom vedecko-výskumnej činnosti sú možnosti liečby oseálnych a chondrálnych defektov rôznej etiológie pomocou autológnych bunkových implantátov a problematika remodelačných zmien na skelete po implantácii umelých kĺbových náhrad. Pracovisko je začlenené do riešiteľského kolektívu vedecko-výskumných projektov VEGA č.9-1/0717/12 a 8-1/0406/12.


Vedenie pracoviska:

Prednosta: doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.
Primár: MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH 
Vedúca sestra: PhDr. Marcela Diheneščíková

Štruktúra pracoviska:

Lôžková časť
Oddelenie A 
 • vedúci lekár MUDr. Peter Nemec
Oddelenie B 
 • vedúci lekár MUDr. Marián Huňár
Oddelenie C
 • vedúci lekár MUDr. Martin Žofčák

                                 Ortopedické ambulancie

                           Ortopedická ambulancia pre dospelých

pondelok - piatok   08:00 - 14:00
MUDr. Kristína Kopková
tel. 055/640 3563

Poliklinika na Tr. SNP1, 1. poschodie

                                   Prijímacia ortopedická ambulancia 

pondelok   08:00 - 13: 00MUDr. Martin Foľvarský
utorok        08:00 - 13:00 MUDr. Dávid Sokol
streda        08:00 - 13:00 MUDr. Vladimír Filip 
štvrtok       08:00 - 13:00 MUDr. Rastislav Šepitka
piatok         08:00 - 13:00 MUDr. Štefan Štolfa, PhD.
tel. 055/640 3564

Poliklinika na Tr. SNP 1, 2. poschodie

                                      Detská ortopedická ambulancia

pondelok   08:30 - 13:00MUDr. Ondrej Fehér
utorok        08:30 - 13:00 MUDr. Ján Pobeha
 
štvrtok       08:30 - 13:00 MUDr. Ondrej Fehér
piatok         08:30 - 13:00 MUDr. Ján Pobeha
tel. 055/640 3492

Poliklinika na Tr. SNP 1, 2. poschodie

                        Ortopedická ambulancia Združená tkanivová banka

pondelok    08:00 - 14:00MUDr. Vladimír Filip
streda         08:00 - 14:00 MUDr. Rastislav Šepitka
piatok         08:00 - 14:00  MUDr. Ištván Mitró
tel. 055/615 2352   

Združená tkanivová banka, Rastislavova 43
                                     
                                   
                                    Ortopedické poradne 

                                     Aloplastická poradňa (8:00 - 14:00 hod.)

pondelokMUDr. Martin Žofčák
utorok MUDr. Róbert Čellár, PhD.
streda MUDr. Gabriel Varga, PhD.
štvrtok  MUDr. Marek Lacko, PhD. 
piatok MUDr. Peter Nemec
tel. 055/640 3563

                            Poradňa pre septické stavy (12:00 - 14:00 hod.)

streda MUDr. Marián Huňár
tel. 055/640 3563

Poliklinika na Tr. SNP 1, 1. poschodie    

                             Onko-ortopedická poradňa (8:00 - 14:00 hod.)

štvrtok MUDr. Juraj Bielek
tel. 055/640 3563

Poliklinika na Tr. SNP 1, 1. poschodie


Centrálny operačný trakt

K dispozícii sú dve superaseptické operačné sály a jedna operačná sála pre septické výkony, ktoré sú súčasťou oddelenia Centrálneho operačného traktu.

Traumatologické ambulancie

Súčasťou Oddelenia urgentného príjmu sú dve traumatologické ambulancie, kde v špecializovaných priestoroch prebieha nepretržité ošetrovanie úrazov.  

                     Ordinačné hodiny                                   Ústavná pohotovostná služba 

pondelok            07:30 - 15:30                                               15:30 - 07:30
utorok                07:30 - 15:30                                                15:30 - 07:30
streda                07:30 - 15:30                                                15:30 - 07:30
štvrtok                07:30 - 15:30                                                15:30 - 07:30
piatok                 07:30 - 15:30                                                15:30 - 07:30
sobota                     ___                                                           nepretržite
nedeľa                     ___                                                           nepretržite
tel.: 055/ 640 3129
Oddelenie urgentného príjmu, UN L. Pasteura, Tr. SNP 1


S klinikou spolupracuje nezisková organizácia Pro Orthopediae, prostredníctvom ktorej môžete finančne prispieť na skvalitnenie činnosti pracoviska.

Pro Orthopediae, n.o.
Bauerova 8, 040 23, Košice
IČO 35 583 355
DIČ 2022695609
Bankové spojenie: 1042494007/1111
kontaktná osoba: MUDr. Štefan Štolfa, PhD., tel.: 055/640 3535


                                         Kontakty

                                           Administratívna časť:
Sekretariát kliniky:055/640 3337
fax.: 055/640 3200
e-mail: ortopedia.snp@unlp.sk
prednosta:
Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc. 055/640 3538
primár:
MUDr. Róbert Čellár, PhD. 055/640 3539
vedúca sestra:
PhDr. Marcela Diheneščíková 055/640 3536
                                                  Pracovne lekárov:
MUDr. Gabriel Varga, PhD.055/640 3365
MUDr. Peter Nemec 055/640 3545
MUDr. Marián Huňár 055/640 3553
MUDr. Juraj Bielek 055/640 3542
MUDr. Marek Lacko, PhD. 055/640 3535
MUDr. Ištván Mitró 055/640 3535
MUDr. Štefan Štolfa, PhD. 055/640 3535
MUDr. Daniela Schreierová 055/640 3535
MUDr. Martin Žofčák 055/640 3552
MUDr. Ondrej Fehér 055/640 3552
MUDr. Dávid Sokol 055/640 3552
MUDr. Ján Pobeha 055/640 3543
MUDr. Vladimír Filip 055/640 3543
MUDr. Rastislav Šepitka  055/640 3543  
MUDr. Martin Foľvarský  055/640 3543  
                                                    Lôžková časť:
Oddelenie A
úseková sestra: 055/640 3531
vyšetrovňa lekárov: 055/640 3369
Oddelenie B
úseková sestra: 055/640 3532
vyšetrovňa lekárov: 055/640 3368
Oddelenie C
úseková sestra: 055/640 3530
vyšetrovňa lekárov  055/640 3530  
Konziliárna ambulancia: 055/640 3533
                                                     Ambulancie:
Ortopedická ambulancia pre dospelých055/640 3563
Ortopedické poradne 055/640 3563
Prijímacia ortopedická ambulancia 055/640 3564
Detská ortopedická ambulancia 055/640 3492
Traumatologické ambulancie 055/640 3192
Ortopedická ambulancia Združená tkanivová banka  055/615 2352 


F O T O G A L É R I A :

 Image

 Image 

 Image

 Image

 Image


Pracovisko: SNP 1, Monoblok 12.p. 

 

TelefónFax: 055 / 640 3200  
Prednosta: 055 / 640 3538 
Zástupca prednostu: 055 / 640 3539
Sekretariát: 055 / 640 3537 , 055 / 640 3337 
Vedúca sestra: 055 / 640 3536   

Pridal: Juraj Mihalyi    
Naposledy zmenené ( 10 august 2016 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2016 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001