COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je nedeľa 24. januára 2021. Sviatok má Timotej zajtra má sviatok Gejza .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Nemocnica arrow História arrow Významné roky v histórii
Významné roky v histórii Formátovať pre tlač

13 august 2008    

  Image

  • Od roku 1902 predstavitelia mesta Košíc žiadali Ministerstvo vnútra a financií v Pešti o výstavbu novej štátnej nemocnice, avšak Uhorský štát odmietal požiadavku mesta, ba v roku 1909 naliehal, aby mesto samo postavilo mestskú nemocnicu so 400 posteľami, s polovicou kapacity pre duševne chorých.
  • Po opätovných rokovaniach a petíciách zástupcov mesta Košice až z 1913 ministerstvo vnútra vyjadrilo súhlas s výstavbou 600 posteľovej štátnej nemocnice v Košiciach.
  • Po vypuknutí 1. svetovej vojny jej stavebné práce pokračovali pomaly. Do roku 1916 sa pod strechu dostali len 4 pavilóny. V roku 1918 výstavba pokročila, preto mesto žiadalo aby za riaditeľa bol menovaný Alexander Lichtenberg, ktorý od roku 1916 rozprúdil v Košiciach veľkú chirurgickú aktivitu.
  • Novú štátnu nemocnicu v Košiciach otvoril čsl. štát dňa 24. 6. 1924.
  • Pri otvorení nemocnica mala 600 postelí s odd. interným - 140 postelí, chirurgickým - 160, kožno-pohlavným - 140, očným - 50, detským - 50, pľúcnym - 40, infekčným - 20, s prosektúrou a bakteriológiou. Jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Jozef Uram, syn národovca a spisovateľa Rehora Urama - Podtatranského.
  • V roku 1928 sa kapacita št. nemocnice v Košiciach zvýšila na 848 postelí.
  • Pre závažný výskyt besnoty na východnom Slovensku bol výnosom Krajinského úradu č. 1829/1928 zriadený pri št. nemocnici Pasteurov ústav pre anrabické ošetrovanie osôb z krajiny Slovenskej a Podkarpatoruskej, kde zdravotnícke, ústavníctvo sa nachádzalo v dezolátnom stave. Tento ústav svedčí o tom, že Štátna nemocnica v Košiciach kráčala s európskym vedeckým trendom.
  • V roku 1929 primárom chirurgického oddelenia sa stal MUDr. Ján Kňazovický, ktorý po roku 1931 už ako docent prevzal funkciu riaditeľa Štátnej nemocnice ako aj rehoľnej ošetrovateľskej školy rádu sv. Vincenta.
  • V období okupácie Košíc Maďarmi, bol k štátnej nemocnici pričlenený bývalý Sociálny dom pre ortopédiu a realizovaná prístavba pre klauzulu rádových sestier - ošetrovateliek.
  • Po oslobodení v roku 1945 sa stala riaditeľkou MUDr. Mária Križanová. K 21.8. 1945 dosiahla nemocnica kapacitu 918 postelí. Dňa 30.8.1946 sa vrátil do Turčianskeho sv. Martina mimoriadny profesor MUDr. Ján Kňazovický do funkcie primára chirurgického oddelenia. V roku 1947 sa opäť stal riaditeľom tejto nemocnice.
  • Najvýznamnejším medzníkom pre Štátnu nemocnicu v Košiciach a pre celé východné Slovensko bolo zriadenie Pobočky lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Košiciach zákonom Národného zhromaždenia č. 191/48 zo dňa 20. júla 1948.
  • Týmto zákonom sa Štátna nemocnica v Košiciach stala Fakultnou nemocnicou.
  • Bol to najdôležitejší krok k postupnému riešeniu veľmi zložitých zdravotníckych pomerov na východnom Slovensku, kde bol nedostatok zdravotníckych zariadení, ale hlavne nedostatok odborných zdravotníckych pracovníkov najmä lekárov.
  • Začiatkom zjednotenia zdravotníctva od 1.1.1952 riaditeľom Krajského ústavu národného zdravia Fakultnej nemocnice sa stal MUDr. Ján Kapralčík.
  • V celom období budovania a realizácie novej koncepcie zdravotníctva Fakultná nemocnica s Lekárskou fakultou v Košiciach výdatne pomáhali pri dotácii poľnohospodárskeho vidieka a závodov vrátane Trate družby lekármi a odbornými lekármi nemocníc v okresoch východného Slovenska.
  • V roku 1959 dosiahla FN 1552 postelí. V tom čase FN účinne pomáhala započatej výstavbe VSŽ až do zriadenia ich vlastného závodného zdravotníctva.
  • Od 1.7.1960 riaditeľom FN sa stáva MUDr. Jozef Sonderlich. Tento sa venuje centralizácii zdravotníckych služieb FN a príprave výstavby novej FNsP v Košiciach. V roku 1965 bola ukončená výstavba nového 100 posteľového infekčného pavilónu FN a začala sa výstavba polikliniky FN - juh.
  • V roku 1967 sa riaditeľom FN stal MUDr. Michal Juščák a v tom istom roku započala sa výstavba chirurgického monobloku a nového pavilónu pre TBC a pľúcne choroby.
  • Pri 50. výročí vzniku ČSR a 20. výročí vzniku LF UPJŠ bola odhalená pamätná tabuľa na XII. pavilóne dňa 28.10.1968 a FN bola ocenená štátnym vyznamenaním "Za zásluhy o výstavbu".
  • Dňa 14.10.1971 zasadalo vo FN Kolégium ministerstva zdravotníctva SSR a toho istého dňa bola otvorená nová Poliklinika FN - juh.
  • Na počesť 30. výročia SNP bol slávnostne otvorený nový pavilón TBC a respiračných chorôb za prítomnosti ministra zdravotníctva SSR prof. MUDr. Emila Matejička, DrSc. Týmto kapacita FN vzrástla na 1769 postelí.
  • Dňom 1. novembra 1976 funkciu riaditeľa FN prevzal MUDr. Gejza Letkovský, po jeho smrti MUDr. Ján Šesták.
  • Uznesením Rady Vsl. KNV č. 393 zo dňa 23. 12. 1980 s účinnosťou od 1.1.1981 došlo k zlúčeniu FNsP na Rastislavovej č 43 o kapacite 1779 postelí s FNsP na Triede SNP o kapacite 1071, čím stará FNsP pomohla ku funkcieschopnosti najmodernejšej FN na Slovensku.
  • FNsP na Rastislavovej ul. č. 43, ktorá dostala Rad práce, sa opäť osamostatnila dňa 1.1.1986.
  • Fakultná nemocnica bola v roku 1993 pomenovaná na Fakultnú nemocnicu L. Pasteura.
  • V r.1995 bola ukončená výstavba pavilónu ortopedickej protetiky, dnešného "PAVILÓNU ZDRAVIA".
  • V r.1997 bolo otvorené Centrum pre liečbu drogových závislostí v zrekonštruovanej budove na Skladnej ulici.
  • Roky nového milénia, predovšetkým roky 2003 až 2005 zaznamenali významné zmeny v zmysle vzniku nových pracovísk, rekonštrukcií a prístrojového vybavenia.
  • 31. decembra 2004 zanikla Fakultná nemocnica s poliklinikou na Tr. SNP zlúčením s Fakultnou nemocnicou L. Pasteura.
  • S účinnosťou od 1. júla 2010 zmenila Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice svoj názov na „Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice“.  
  •  

   MUDr. Michal Juščák

   Image
   Image
   Image

Pridal: Administrator    
Naposledy zmenené ( 02 júl 2010 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001