COVID-19 - pre viac informácií kliknite tu
Dnes je utorok 2. marca 2021. Sviatok má Anežka zajtra má sviatok Bohumil/Bohumila .  

Domovská stránka
Ochrana osobných údajov
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj
Protikorupčná linka
Podávanie sťažností
Etický kódex
COVID-19
Všeobecné obchodné podmienky

    


Domovská stránka arrow Mediálne centrum arrow Tlačové správy arrow UNLP Košice významne rozširuje diagnostiku onkologických pacientov vďaka daru Ligy proti rakovine
UNLP Košice významne rozširuje diagnostiku onkologických pacientov vďaka daru Ligy proti rakovine Formátovať pre tlač

24 október 2014    

Univerzitná nemocnica L. Pasteura získala štedrý dar zo zbierky Dňa narcisov, spolu 14.000,- eur. Peniaze použijú Oddelenie patológie a Oddelenie laboratórnej medicíny na podporu projektu skvalitnenia diagnostiky nádorových ochorení.

Image Image
Laminárny box na Oddelení laboratórnej medicíny.               Oddelenie patológie.  

Oddelenie patológie UNLP Košice využije peňažný dar Ligy proti rakovine (LPR) 
vo výške 7.500,- eur na zavedenie komplexnej molekulárno-genetickej diagnostiky a prediktívno-terapeutických vyšetrení prestavby génov u pacientov
s nemalobunkovým adenokarcinómom pľúc.
           V posledných rokoch celosvetovo prudko stúpa výskyt primárnych nádorových ochorení pľúc. Už nie je ojedinelé, že toto ochorenie postihne aj mladých ľudí, nefajčiarov so zdravým životným štýlom. Práve preto sa nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) venuje čoraz viac pozornosti, nie len v oblasti diagnostiky, ale hlavne individuálnej personalizovanej terapie. Na trhu sú dostupné nové lieky, ktoré významne predlžujú a skvalitňujú život pacientov trpiacich týmto nádorovým ochorením. Štúdie dokazujú, že pacienti, ktorí sú nositeľmi špecifických mutácií v géne ALK a ROS1 profitujú z liečby preparátmi na báze ALK inhibítorov. Tento liek je aj u nás schválený a je možné ho použiť so súhlasom zdravotných poisťovní. Aby pacient túto terapiu dostal, je potrebné diagnosticky stanoviť jeho ALK a ROS1 génový status na úrovni DNA. Nakoľko pacientov s ochorením NSCLC každoročne pribúda, je objem týchto vyšetrení finančne aj technicky náročný.  
V minulom roku sa na Oddelení patológie zaviedli základné vyšetrenie ALK in situ hybridizáciou na prestavbu v géne. Prostriedky z LPR použije aj na rozšírenie vyšetrenia EML4-ALK fúzny gén, ktoré presne ukáže miesto chybného génu a predpoklad vzniku narušeného proteínu.
         Úplnou novinkou, ktorú oddelenie patológie začne realizovať je stanovenie prestavby génu ROS1. Dnešné celosvetové štúdie ukazujú, že aj pacienti s prestavbou ROS1 génu môžu profitovať z liečby ALK inhibítormi. Je potrebné čo najskôr zaviesť aj tieto vyšetrenia do bežnej praxe, aby ani jeden pacient s týmto závažným ochorením nebol ukrátený o možnosť liečiť sa. Ide o jedno z diagnosticko-terapeutických vyšetrení, ktoré onkológovia pre svojich pacientov žiadajú a vo svete sú štandardnou súčasťou diagnostického výstupu. Práve darované prostriedky z LPR plánuje pracovisko využiť aj na nákup tejto diagnostickej sondy.
Celosvetovo sa pristupuje nielen k dôkazu mutácií na génovej úrovni pri NSCLC, ale aj k dôkazu proteínu ako produktu fúzneho mutovaného génu ALK, čiže chybného proteínu, proti ktorému je namierená liečba. Robí sa to metódou imunohistochémie, a z prostriedkov LPR bude zakúpená diagnostická protilátka, ktorá je spolu s detekčným reagenčným kitom certifikovaná pre použitie v klinických laboratóriách.
"Aj vďaka finančnej podpore LPR, budeme schopní komplexne vyšetrovať pacientov s NSCLC na molekulovo-genetickej úrovni, ktorú odporúčajú celosvetové organizácie v oblasti onkológie, patológie a molekulovej genetiky," potvrdila RNDr. Lucia Frohlichová, molekulová biologička z Oddelenia patológie a dodala: "Keďže sme jedno z mála pracovísk, ktoré sa týmto špeciálnym molekulovo-genetickým vyšetreniam v rámci Slovenska venuje, považujeme za mimoriadne dôležité posunúť diagnosticko-terapeutické postupy na celosvetovo odporúčanú úroveň a tým umožniť pacientom liečbu modernými liekmi."
Vzhľadom k tomu, že zavedenie a rozšírenie týchto diagnostických vyšetrovacích postupov je finančne a odborne náročný proces, poskytnutý príspevok LPR využijú práve na zlepšenie diagnostiky nádorových ochorení pľúc v plnom rozsahu, keďže je potrebné vyšetriť z jednej odobratej pacientskej vzorky celé spektrum nádorových zmien, ktoré by mohli pacienta favorizovať pre individuálnu terapiu a dlhšie prežívanie pri tejto terapii.         

Finančný príspevok 6.500,- eur získalo Oddelenie laboratórnej medicíny – pododdelenie lekárskej genetiky na dovybavenie genetického laboratória – zakúpenie laminárneho boxu. Laminárny box bude slúžiť na skvalitnenie diagnostických postupov pri genetickom testovaní onkologických pacientov, ktoré zaviedli začiatkom roka 2013.
       
 Ide o pilotné pracovisko na východnom Slovensku, ktoré sa venuje detekcii somatických mutácií v géne KRAS u pacientov s kolorektálnym karcinómom, v onkogéne EGFR u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc a zisťovaním mutačného statusu v géne BRAF u pacientov s kožným melanómom a papilárnym karcinómom štítnej žľazy.
Od začiatku roku 2014 rozšírilo obdarované pododdelenie portfólio onkogenetických vyšetrení aj na testovanie v géne NRAS, nakoľko u niektorých pacientov s kolorektálnym karcinómom bola pozorovaná rezistencia na modernú liečbu monoklonálnymi protilátkami.
"Vďaka týmto vyšetreniam je možná stratifikácia pacientov pre cielenú liečbu, ktorá sa týmto stáva súčasťou štandardných terapeutických postupov zhubných nádorov," uviedla vedúca pododdelenia lekárskej genetiky RNDr. Hedviga Haková.
Laminárny box - dar Ligy proti rakovine - využije pracovisko v budúcnosti aj pri plánovanej molekulárnej rýchlej detekcii patogénov u dospelých aj detských pacientov onkohematológie.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 27 október 2014 )    
< Predchádzajúce   Ďalšie >
Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Nehnuteľný majetok
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Pre zamestnancov

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

©2000-2020 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001