Platby za faktúry dodávateľa
3. Máj 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1180200472
ON1800403
26.02.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 098,00
Faktúra
1180200451
ON1800403
28.02.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 530,00
Faktúra
1180200450
ON1800481
02.03.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1180200473
ON1800403
02.03.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
162,00
Faktúra
1180200124
ON1800174
05.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
691,26
Faktúra
1180200126
ON1800163
08.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
36,48
Faktúra
1180200125
ON1800367
08.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
2,40
Faktúra
1180200130
ON1800335
13.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
681,12
Faktúra
1180200109
ON1800436
14.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
333,58
Faktúra
1180200482
ON1800436/18/ON
16.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
82,80
Faktúra
1180200333
ON1800482
21.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
242,45
Faktúra
1180200483
ON1800492
22.02.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
144,00
Faktúra
1180300141
ON1800573
12.03.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
22,80
Faktúra
1180300164
ON1800573
08.03.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
25,44
Faktúra
1180300262
ON1800662
20.03.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
36,00
Faktúra
1180300263
ON1800492
20.03.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
57,60
Faktúra
1180300424
ON1800706
27.03.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
255,60
Faktúra
1180100363
ON1800072
31.01.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
136,51
Faktúra
1180100366
ON1800133
30.01.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
783,61
Faktúra
1180100385
ON1800133
30.01.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
514,84
Faktúra
1180100367
ON1800133
01.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,18
Faktúra
1180100441
ON1800133
31.01.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
86,58
Faktúra
1180200086
ON1800133
02.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
142,15
Faktúra
1180200120
ON1800133
01.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
21,12
Faktúra
1180200087
ON1800183
06.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
94,30
Faktúra
1180200119
ON1800183
05.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
371,41
Faktúra
1180200085
ON1800183
08.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
173,23
Faktúra
1180200118
ON1800183
08.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
324,74
Faktúra
1180200084
ON1800183
08.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
205,99
Faktúra
1180200117
ON1800183
08.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,64
Faktúra
1180200100
ON1800343
13.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
358,14
Faktúra
1180200133
ON1800343
13.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
178,86
Faktúra
1180200101
ON1800343
14.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
57,72
Faktúra
1180200134
ON1800343
14.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
202,02


Faktúra
1180200135
ON1800343
15.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
324,89
Faktúra
1180200471
ON1800343
16.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
163,64
Faktúra
1180200330
ON1800407
19.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
261,32
Faktúra
1180200470
ON1800407
20.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
83,68
Faktúra
1180200329
ON1800407
21.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
265,52
Faktúra
1180200331
ON1800407
26.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
120,10
Faktúra
1180200468
ON1800407
23.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
46,02
Faktúra
1180200469
ON1800407
22.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
136,28
Faktúra
1180200552
ON1800458
26.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
348,48
Faktúra
1180200453
ON1800458
28.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
585,47
Faktúra
1180200452
ON1800458
28.02.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
323,98
Faktúra
1180300153
ON1800458
02.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
196,55
Faktúra
1180300178
ON1800458
02.03.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
65,28
Faktúra
1180300142
ON1800345
02.03.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
253,68
Faktúra
1180300143
ON1800434
02.03.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
253,68
Faktúra
1180300163
ON1800345
02.03.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
253,68
Faktúra
1171100301
ON1702311
16.11.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 814,10
Faktúra
1171100302
ON1702412
28.11.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 489,57
Faktúra
1171100541
ON1702467
08.12.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 312,75
Faktúra
1171200143
ON1702537
18.12.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 717,58
Faktúra
1171200341
ON1702583
28.12.17
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 020,68
Faktúra
1171000406
ON1702307
02.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 209,71
Faktúra
1171100136
ON1702307
10.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 612,73
Faktúra
1171100179
ON1702453
09.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
748,38
Faktúra
1171100181
ON1702449
14.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 183,16
Faktúra
1171100137
ON1702451
15.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 128,42
Faktúra
1171100180
ON1702449
15.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 267,20
Faktúra
1171100296
ON1702408
28.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 177,53
Faktúra
1171100303
ON1702449
22.11.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
480,34
Faktúra
1171100412
ON1702463
01.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 282,07
Faktúra
1171100413
ON1702562
06.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 521,14
Faktúra
1180100450
ON1702712
14.02.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
2 553,60
Faktúra
1180200536
ON1800178
14.03.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
2 472,00
Faktúra
1180200569
ON1800178
14.03.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
1 099,20
Faktúra
1180200558
ON1800131
13.03.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
525,78
Faktúra
1180200463
ON1800455
02.03.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
1 989,90
Faktúra
1180200457
ON1800455
02.03.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 442,50
Faktúra
1180200486
EKS-Z20182525_Z
26.02.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
492,97
Faktúra
1180200551
EKS-Z20182525_Z
26.02.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
466,69
Faktúra
1180200535
EKS-Z20182525_Z
13.03.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 904,47


Faktúra
1180200553
EKS-Z20182525_Z
13.03.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 529,98
Faktúra
1180200121
ON1800179
02.02.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
233,28
Faktúra
1180200122
ON1800340
12.02.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
260,50
Faktúra
1180200110
ON1800401
20.02.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
221,62
Faktúra
1180200225
ON1800401
19.02.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
388,80
Faktúra
1180200326
ON1800454
26.02.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
260,50
Faktúra
1180200464
ON1800454
26.02.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
221,62
Faktúra
1180300147
ON1800507
05.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
118,80
Faktúra
1180300162
ON1800507
06.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
205,20
Faktúra
1180300146
ON1800539
12.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
180,00
Faktúra
1180300161
ON1800539
12.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
266,40
Faktúra
1180300154
ON1800595
20.03.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
172,80
Faktúra
1171200331
ON1702496
18.12.17
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 907,39
Faktúra
1171200155
ON1702602
02.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
579,40
Faktúra
1171200156
ON1702602
29.12.17
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 925,84
Faktúra
1171200470
ON1702602
02.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 428,61
Faktúra
1171200471
ON1702602
02.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
423,48
Faktúra
1180100066
ON1800007
17.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
2 190,22
Faktúra
1180100067
ON1800007
17.01.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
3 218,72
Faktúra
1171200333
ON1702578
27.12.17
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
805,23
Faktúra
1171200345
ON1702639
05.01.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
892,05
Faktúra
1171200472
ON1702639
05.01.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
626,27
Faktúra
1180100083
ON1702707
16.01.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
623,52
Faktúra
1180100115
ON1702732
25.01.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
945,79
Faktúra
1180100359
ON1702732
30.01.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 222,63
Faktúra
1180200566
 
 
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
245,42
Faktúra
1180300157
ON1800575
12.03.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
1,04
Faktúra
1180300179
ON1800575
12.03.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
418,42
Faktúra
1180300180
ON1800575
12.03.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
310,99
Faktúra
1171200343
ON1702582
08.01.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
2 470,80
Faktúra
1171200459
ON1702643
08.01.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
1 110,26
Faktúra
1180100116
ON1800008
22.01.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
2 345,02
Faktúra
1180100082
ON1800008
22.01.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
1 718,32
Faktúra
1180200557
ON1800014
05.03.18
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 211,76