Platby za faktúry dodávateľa
12. Júl 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1171120914
OH174244
11.12.17
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171220880
OH174642
15.01.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180120739
PO180174
29.01.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
1 361,62
Faktúra
1180420160
OH181496
19.04.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420481
OH181519
25.04.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180420482
OH181582
25.04.18
Adrian Med s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1180400257
ON1800868
27.04.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 188,00
Faktúra
1180400431
ON1800868
27.04.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 314,00
Faktúra
1180500058
ON1800958
10.05.18
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
859,68
Faktúra
1180600086
PZ7710011359
26.04.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
548,79
Faktúra
1180500240
PZ7710011359
31.05.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
12,43
Faktúra
1180600085
PZ7710011359
31.05.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
76,25
Faktúra
1180600149
Z-8080038055
19.06.18
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
45,68
Faktúra
1161120103
OH165544
18.11.16
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
859,10
Faktúra
1161220450
PO166159
28.12.16
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
275,40
Faktúra
1161220668
OH165931
21.12.16
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 073,88
Faktúra
1161220568
NL163695
03.01.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
Diagnostiká (321)
1 553,47
Faktúra
1180120455
HO6133
31.01.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
749,40
Faktúra
1180220080
NL180308
16.02.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
13,49
Faktúra
1180220486
HO6330
05.03.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 754,40
Faktúra
1171220128
OH174458
27.12.17
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1171220131
OH174492
27.12.17
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1171220337
OH174398
04.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1171220338
POO174396
04.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
378,40
Faktúra
1171220339
POO174397
04.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
91,20
Faktúra
1171220340
OH174399
04.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1171220341
OH174400
04.01.18
Beznoska Slovakia s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica
35750936
ŠZM (321)
639,70
Faktúra
1160920155
HO4298
16.09.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
589,60
Faktúra
1160920156
NL162116
16.09.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
240,24
Faktúra
1160920450
HO4318
26.09.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
58,96
Faktúra
1160920451
HO4318
26.09.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 495,85
Faktúra
1160920483
NL162116
29.09.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
360,36
Faktúra
1160920773
HO4337
05.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
926,10
Faktúra
1161020131
HO4411
17.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
589,60


Faktúra
1161020156
NL162167
20.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
304,92
Faktúra
1161020412
NL162167
25.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
246,40
Faktúra
1161020639
HO4360
27.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
86,68
Faktúra
1161020932
HO4337/1
25.10.16
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1180420774
HO6618
26.04.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
595,10
Faktúra
1180320433
PO180572
13.03.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1180320434
PO180572
13.03.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
193,07
Faktúra
1180320140
NL180329
15.03.18
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
339,58
Faktúra
1180420961
PO180784
14.05.18
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1161120741
OH165549
18.11.16
BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava
35761059
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1161220659
OH165924
06.12.16
BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava
35761059
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1161220660
OH166039
06.12.16
BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava
35761059
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1161221201
OH166205
21.12.16
BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava
35761059
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1161221202
OH166508
28.12.16
BIOTRONIK Slovensko s.r.o.
Pri Suchom mlyne č.34,811 04 Bratislava
35761059
ŠZM (321)
40,00
Faktúra
1180470003
ZTN180264
12.04.18
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 891,20
Faktúra
1180600231
 
 
CEZEMA v.o.s.
Južná trieda 52,040 01 Košice
31667571
Všeobecný materiál (321)
28,52
Faktúra
1171100500
Z-11/2005
13.12.17
ČaSS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
161 232,40
Faktúra
1180300137
EKS-Z20183936_Z
15.03.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 228,84
Faktúra
1180300432
EKS-Z20183936_Z
04.04.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 651,51
Faktúra
1180300560
EKSZ20183936_Z
09.04.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 811,77
Faktúra
1180400164
EKSZ20183936_Z
11.04.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
805,82
Faktúra
1180400165
EKSZ20183936_Z
20.04.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 502,38
Faktúra
1180400260
EKSZ20183936_Z
25.04.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 607,36
Faktúra
1180400477
EKSZ20183936_Z
04.05.18
DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53,058 01 Poprad
36478628
Potraviny (321)
1 783,84
Faktúra
1180320763
HO6517
05.04.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
190,39
Faktúra
1180321121
ZHO1106
10.04.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
ŠZM (321)
16,78
Faktúra
1180420318
HO6568
20.04.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
410,24
Faktúra
1161020285
PO164816
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
140,40
Faktúra
1161020286
PO164816
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 422,00
Faktúra
1161020287
PO164966
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
615,60
Faktúra
1161020288
PO164995
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
850,58
Faktúra
1161020624
PO165031
21.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
356,40
Faktúra
1161020289
PO164967
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
450,12
Faktúra
1161020290
PO164966
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1161020291
PO165031
20.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 918,99
Faktúra
1161020456
PO165215
25.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1161020951
OH164985
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 359,84
Faktúra
1161020952
OH164900
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 546,00
Faktúra
1161020459
PO164995
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
89,13
Faktúra
1161020457
PO164997
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 894,85


Faktúra
1161020458
PO165035
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 028,01
Faktúra
1161020460
PO165031
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
341,57
Faktúra
1161020461
PO165225
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
449,28
Faktúra
1161020462
PO165168
26.10.16
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
136,66
Faktúra
1180600094
ON1801234
15.06.18
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
23,40
Faktúra
1161100052
EKS-Z201624660_Z
15.11.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
319,60
Faktúra
1161100343
ZT1601461
11.11.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
228,00
Faktúra
1161100245
ON1602401
29.11.16
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
44,70
Faktúra
1161221492
OH166317
13.01.17
EGAMED spol. s.r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
3 436,39
Faktúra
1161220656
OH166323
20.12.16
ELU Medical s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
925,20
Faktúra
1180420803
HO6657
26.04.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
198,00
Faktúra
1180420804
HO6635
26.04.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
18,72
Faktúra
1180420805
NL180327
26.04.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
80,40
Faktúra
1180420806
NL180344
26.04.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
4,38
Faktúra
1180420807
NL180332
03.05.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
34,50
Faktúra
1180420808
NL180322
26.04.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
10,44
Faktúra
1180520205
HO6707
11.05.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
199,14
Faktúra
1180421108
HO6619
11.05.18
GeneTiCA s.r.o.
Boženy Němcovej 8,811 04 Bratislava
35874791
Diagnostiká (321)
550,00
Faktúra
1180022
 
 
GODOS plus s.r.o.
Laborecká 1,040 11 Košice
36575348
Všeobecný materiál (321)
468,00
Faktúra
1161100063
ON162288
15.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
311,52
Faktúra
1161100065
ON162290
15.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 446,66
Faktúra
1161100079
ON1602328
15.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 255,56
Faktúra
1161120569
PO165381
11.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
191,22
Faktúra
1161120570
PO165381
11.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1161120571
PO165381
11.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
27,32
Faktúra
1161120572
PO165411
14.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
671,01
Faktúra
1161120573
PO165411
14.11.16
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
14,92
Faktúra
1170420895
NL170167
02.05.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 326,87
Faktúra
1170620134
HO5243
19.06.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
3 803,30
Faktúra
1180024
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
107,80
Faktúra
1161020009
HO4363
13.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
7 375,90
Faktúra
1161020128
HO4338
17.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
110,00
Faktúra
1161000426
ZT1601234
14.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
106,80
Faktúra
1161020652
HO4416
18.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
12 238,09
Faktúra
1161020129
NL162179
17.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
132,00
Faktúra
1161020654
HO4439
27.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
231,00
Faktúra
1161020859
HO4416/1
27.10.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
364,38
Faktúra
1161120120
NL162951
14.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 237,11
Faktúra
1161120403
NL162953
23.11.16
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 282,50
Faktúra
1171200455
ZT1702074
08.01.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
139,00


Faktúra
1180100025
ZTS180026
22.01.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
560,00
Faktúra
1180100037
ZTS180029
25.01.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
284,00
Faktúra
1180200208
ZTS180084
16.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
590,00
Faktúra
1180200210
ZTS180087
16.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
230,00
Faktúra
1180200211
ZTS180083
16.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
261,60
Faktúra
1180200188
ZT1701153
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
985,00
Faktúra
1180200189
ZT1701154
19.02.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
960,00
Faktúra
1161121123
OH166086
13.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
9 088,00
Faktúra
1161121124
OH166086
13.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
4 885,20
Faktúra
1161121307
OH166087
15.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
435,00
Faktúra
1161220652
OH166322
21.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1161220653
OH166200
21.12.16
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1161221307
OH166500
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
111,00
Faktúra
1161221308
OH166499
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1161221309
OH166678
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
111,00
Faktúra
1161221310
OH166501
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 036,22
Faktúra
1161221311
OH166501
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
11 360,01
Faktúra
1161221312
OH166500
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 235,01
Faktúra
1161221313
OH166501
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
9 088,00
Faktúra
1161221314
OH166501
12.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
10 224,01
Faktúra
1161221064
PO165719
03.01.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
2 301,29
Faktúra
1170920886
OH173395
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 764,20
Faktúra
1170920888
OH173401
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
19 511,21
Faktúra
1170920890
OH173462
10.10.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 900,20
Faktúra
1171021081
OH173476
14.11.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
4 628,20
Faktúra
1170620002
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,00
Faktúra
1170620003
PO170883
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
294,40
Faktúra
1170620004
ZHO0781
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,40
Faktúra
1170620005
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
675,60
Faktúra
1170620006
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
566,40
Faktúra
1170620007
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1170620008
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1170620009
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,00
Faktúra
1170620010
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170620011
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,00
Faktúra
1170620012
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
558,20
Faktúra
1170620013
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170620014
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
608,82
Faktúra
1170620015
ZHO0808
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
561,64
Faktúra
1170620016
PO170786
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
392,40


Faktúra
1170620017
PO170883
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
61,50
Faktúra
1170620018
PO170856
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
334,62
Faktúra
1170620019
PO170439
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 038,00
Faktúra
1170620020
PO170439
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,60
Faktúra
1170620021
PO170439
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,90
Faktúra
1170620022
PO170891
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,39
Faktúra
1170620023
PO170891
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
779,98
Faktúra
1170620024
PO170891
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,10
Faktúra
1170620025
PO170891
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
743,49
Faktúra
1170620026
PO170649
13.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
215,00
Faktúra
1170620027
PO170263
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
81,80
Faktúra
1170620028
PO170770
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
331,20
Faktúra
1170620029
PO170827
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
98,72
Faktúra
1170620030
PO170786
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
465,70
Faktúra
1170620031
PO170770
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,88
Faktúra
1170620032
PO170875
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
808,00
Faktúra
1170600170
ON1701278
07.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1170620033
PO170876A
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 290,60
Faktúra
1170620034
PO170876
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
864,31
Faktúra
1170620211
ZHO0808
13.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 170,50
Faktúra
1170620212
ZHO0808
13.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1170620213
ZHO0781
13.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1170620326
PO170683
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 392,00
Faktúra
1170620327
PO170731
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 200,00
Faktúra
1170620328
PO171052
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
728,64
Faktúra
1170620329
PO171052
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
364,32
Faktúra
1170620214
ZHO0808
13.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
640,00
Faktúra
1170620215
ZHO0808
13.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170620330
PO170800
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1170620332
PO170770
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
753,92
Faktúra
1170620333
PO170853
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,50
Faktúra
1170620334
PO170853
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1170620335
PO170679
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,08
Faktúra
1170620432
PO171052
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 476,00
Faktúra
1170620433
PO170896
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
630,00
Faktúra
1170620178
HO5275/2
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
132,34
Faktúra
1170620336
PO170881
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
191,64
Faktúra
1170620337
PO170996
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
345,00
Faktúra
1170620338
PO170996
19.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 326,27
Faktúra
1170620339
PO171029
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 423,95


Faktúra
1170620340
PO171019
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
567,93
Faktúra
1170620341
PO171019
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
294,37
Faktúra
1170620342
PO171019
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
146,82
Faktúra
1170620343
PO171019
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
469,52
Faktúra
1170620344
PO171019
16.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
357,30
Faktúra
1170600245
ON1701049
14.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 153,68
Faktúra
1170600246
ON1701048
14.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 236,10
Faktúra
1170600247
ON1700682
14.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
30,29
Faktúra
1170600248
ON1700696
14.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
272,59
Faktúra
1170620434
ZHO0808
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170620431
PO170886
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
146,84
Faktúra
1170620435
PO171092
27.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
334,00
Faktúra
1170600307
EKS-Z201726479_Z
19.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 521,00
Faktúra
1170600325
ON1700697
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 817,28
Faktúra
1170600326
ON1700696
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
938,93
Faktúra
1170600336
EKS-Z201726474_Z
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
5 279,01
Faktúra
1170620436
PO171052
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,44
Faktúra
1170620437
PO170891
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
796,25
Faktúra
1170620438
PO170891
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
547,75
Faktúra
1170620439
PO170853
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1170620440
PO170856
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
19,40
Faktúra
1170620441
PO171043
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,46
Faktúra
1170620442
PO171043
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
648,31
Faktúra
1170620443
PO171043
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
535,59
Faktúra
1170620444
PO171043
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,29
Faktúra
1170620445
PO170988
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 770,00
Faktúra
1170620446
PO170891
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,02
Faktúra
1170620447
PO170778
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,16
Faktúra
1170620448
PO170622
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
153,62
Faktúra
1170620449
PO170996
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
49,36
Faktúra
1170620450
PO171052
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
76,00
Faktúra
1170620451
ZHO0808
22.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
114,00
Faktúra
1170620853
ZHO0823
29.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 020,00
Faktúra
1170620452
PO170876
26.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
151,20
Faktúra
1170620453
PO171043
26.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
99,90
Faktúra
1170620454
PO171043
26.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
275,00
Faktúra
1170620455
PO170889
26.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
231,00
Faktúra
1170620855
PO171051
29.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
620,00
Faktúra
1170720001
OH172087
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 058,40
Faktúra
1170720317
PO171049
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
250,50


Faktúra
1170720318
PO171126
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
74,80
Faktúra
1170720319
PO171163
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1170720320
PO171163
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170720321
PO171074
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
807,00
Faktúra
1170720322
PO170999
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
403,20
Faktúra
1170720323
PO171163
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
372,00
Faktúra
1170720324
PO171124
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
59,00
Faktúra
1170720325
PO170883
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1170720326
PO171124
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
775,00
Faktúra
1170720327
PO171124
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
367,50
Faktúra
1170720328
PO171170
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 936,73
Faktúra
1170720329
PO170881
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
738,00
Faktúra
1170720330
PO171140
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1170720331
PO171140
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 954,70
Faktúra
1170720332
PO171074
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 879,41
Faktúra
1170720333
PO171126
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
633,60
Faktúra
1170720526
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170720527
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
745,20
Faktúra
1170720528
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
385,80
Faktúra
1170720529
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
771,60
Faktúra
1170720530
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
184,00
Faktúra
1170720531
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
745,60
Faktúra
1170720532
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1170720533
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
774,00
Faktúra
1170720534
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
758,40
Faktúra
1170720535
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1170720536
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
794,46
Faktúra
1170720537
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
753,00
Faktúra
1170720538
PO170896
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
709,44
Faktúra
1170720539
PO170896
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
237,68
Faktúra
1170720540
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
157,50
Faktúra
1170720541
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
640,00
Faktúra
1170720542
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170620266
OH171868
20.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1170720334
PO170891
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,61
Faktúra
1170720335
PO171175
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
319,97
Faktúra
1170720336
PO171019
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
322,49
Faktúra
1170720337
PO171175
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
744,00
Faktúra
1170720338
PO171124
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
616,80
Faktúra
1170720339
PO171140
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
413,07


Faktúra
1170720340
PO170786
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47,95
Faktúra
1170720341
PO171051
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,50
Faktúra
1170720342
PO171152
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47,40
Faktúra
1170720343
PO171152
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
332,50
Faktúra
1170720344
PO171043
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
372,75
Faktúra
1170720345
PO171152
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 454,16
Faktúra
1170720346
PO171140
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,99
Faktúra
1170720543
ZHO0849
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
590,00
Faktúra
1170720544
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 197,00
Faktúra
1170720545
PO170998
27.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
14 040,36
Faktúra
1170720704
PO171018
27.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 829,63
Faktúra
1170521017
PO170856
23.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 628,44
Faktúra
1170521018
PO170859
29.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
443,60
Faktúra
1170720347
PO171132
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1170720546
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170720547
PO171132
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1170720548
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
562,50
Faktúra
1170720549
PO171132
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1170720550
PO171132
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
795,00
Faktúra
1170720551
ZHO0851
27.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1170720552
ZHO0838
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
680,00
Faktúra
1170720553
ZHO0838
26.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1170521019
PO170497
23.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
203,34
Faktúra
1170521020
PO170827
23.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1170521021
PO170796
23.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
133,94
Faktúra
1170521022
PO170417
25.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 940,40
Faktúra
1170521023
PO170881
29.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 188,20
Faktúra
1170720705
PO171132
19.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
56,70
Faktúra
1170720348
PO171126
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
470,00
Faktúra
1170720349
PO171126
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1170720350
PO171074
17.07.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 950,00
Faktúra
1170520484
ZHO0781
17.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
765,00
Faktúra
1170520485
PO170800
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1170520486
PO170800
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,78
Faktúra
1170520487
PO170800
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
759,51
Faktúra
1170520488
PO170770
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
100,36
Faktúra
1170520489
PO170770
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,12
Faktúra
1170520491
PO170853
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
257,00
Faktúra
1170520492
PO170679
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1170520493
PO170772
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 360,00


Faktúra
1170520494
PO170800
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
587,60
Faktúra
1170520495
PO170800
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
715,75
Faktúra
1170520496
PO170772
18.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
201,50
Faktúra
1170500184
ON1701040
25.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
5 456,00
Faktúra
1170521024
PO170848
29.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
398,00
Faktúra
1170521025
PO170883
29.05.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
506,90
Faktúra
1170620001
PO170263
08.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,90
Faktúra
1170520917
OH171868
02.06.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 417,60
Faktúra
1180500527
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
11.06.18
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1180500059
ON1800952
02.05.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
130,94
Faktúra
1180500073
ON1800992
15.05.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
110,86
Faktúra
1180500074
ON1800992
15.05.18
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
104,36
Faktúra
1180570003
ON1800796
03.05.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
616,80
Faktúra
1180400478
ZOD Č.LCS03/00
03.05.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
14 885,45
Faktúra
1180400534
ON1500551
03.05.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1180570002
ON1800926
04.05.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
115,20
Faktúra
1180500568
ON1500551
07.06.18
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1171000314
ON1702389
31.10.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171000343
ON1702426
01.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171000344
ON1702427
01.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171000376
ON1702429
02.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 854,05
Faktúra
1171000377
ON1702428
02.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 121,36
Faktúra
1171000379
ON1702422
01.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 667,60
Faktúra
1171000380
ON1702422
01.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 077,80
Faktúra
1171100449
HO1700007
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,02
Faktúra
1171100451
HO1700010
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171100450
HO1700008
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2,00
Faktúra
1171100052
ON1702479
13.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
502,20
Faktúra
1171100381
ON1702242
04.12.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
7 651,80
Faktúra
1171100435
ON1702628
24.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 025,07
Faktúra
1171100068
HO1700002
20.11.17
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 086,12
Faktúra
1180400116
ON1800699
04.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
42,95
Faktúra
1180400133
ON1800699
03.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
81,92
Faktúra
1180400114
ON1800699
06.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
222,94
Faktúra
1180400132
ON1800699
05.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
163,98
Faktúra
1180400115
ON1800762
09.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
479,98
Faktúra
1180400134
ON1800762
11.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
387,82
Faktúra
1180400113
ON1800762
16.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
68,42
Faktúra
1180400117
ON1800762
12.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
45,42
Faktúra
1180400166
ON1800762
13.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
107,22


Faktúra
1180400118
ON1800789
18.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
309,82
Faktúra
1180400169
ON1800789
17.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
69,86
Faktúra
1180400119
ON1800789
18.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
106,30
Faktúra
1180400168
ON1800789
19.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
11,28
Faktúra
1180400112
ON1800789
19.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
202,46
Faktúra
1180400167
ON1800789
19.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
216,38
Faktúra
1180400243
ON1800826
24.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
166,62
Faktúra
1180400250
ON1800826
24.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
144,14
Faktúra
1180400242
ON1800826
26.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
109,45
Faktúra
1180400251
ON1800826
27.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
105,24
Faktúra
1180400252
ON1800826
27.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,42
Faktúra
1180400467
ON1800826
27.04.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
93,30
Faktúra
1180400524
ON1800870
02.05.18
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
12,73
Faktúra
1170520274
HO5131
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 268,21
Faktúra
1170520275
HO5131
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 926,46
Faktúra
1170520276
NL171203
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
53,79
Faktúra
1170520277
NL171202
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1,44
Faktúra
1170520279
NL171205
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38,02
Faktúra
1170520280
NL171218
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 244,67
Faktúra
1170520244
NL171221
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
431,73
Faktúra
1170520245
NL171222
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 991,79
Faktúra
1170520266
NL171223
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
443,52
Faktúra
1170520281
NL171232
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
317,60
Faktúra
1170520284
NL171230
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
439,08
Faktúra
1170520247
NL171249
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
279,41
Faktúra
1170520248
NL171238
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
9,56
Faktúra
1170520249
NL171240
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
666,47
Faktúra
1170520285
NL171239
16.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
666,47
Faktúra
1161220076
NL163536
14.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26,90
Faktúra
1161220077
NL163546
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 404,18
Faktúra
1161220078
NL163545
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 416,79
Faktúra
1161220079
NL163551
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 312,95
Faktúra
1161220080
NL163560
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
187,00
Faktúra
1161220081
NL163561
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 011,71
Faktúra
1161220082
NL163556
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
217,22
Faktúra
1161220083
NL163557
15.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
179,30
Faktúra
1161220084
NL163568
14.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 730,52
Faktúra
1161220085
NL163569
14.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
27,54
Faktúra
1161220086
NL163567
14.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
84,02
Faktúra
1161220392
NL163580
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 709,45


Faktúra
1161220393
NL163571
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 857,61
Faktúra
1161220394
NL163577
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 011,16
Faktúra
1161220395
NL163579
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
636,02
Faktúra
1161220396
NL163588
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
140,84
Faktúra
1161220397
NL163587
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 507,23
Faktúra
1161220318
NL163596
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
960,88
Faktúra
1161220319
NL163595
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
27,94
Faktúra
1161220398
NL163594
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 040,20
Faktúra
1161220399
NL163599
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
596,96
Faktúra
1161220400
NL163589
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
616,11
Faktúra
1161220320
NL163616
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
387,42
Faktúra
1161220321
NL163603
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 782,80
Faktúra
1161220322
NL163602
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 357,32
Faktúra
1161220323
NL163612
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 418,24
Faktúra
1161220324
HO4599
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 007,63
Faktúra
1161220325
HO4599
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 341,65
Faktúra
1161220326
HO4599
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
107,58
Faktúra
1161220327
HO4599
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6,80
Faktúra
1161220328
HO4599
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
821,37
Faktúra
1161220401
NL163609
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 740,85
Faktúra
1161220402
NL163601
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
571,12
Faktúra
1161220403
NL163610
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
23,41
Faktúra
1161220329
NL163628
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 643,59
Faktúra
1161220330
NL163617
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
163,61
Faktúra
1161220331
NL163830
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
123,73
Faktúra
1161220404
NL163516
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
273,66
Faktúra
1161220405
NL163629
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
95,46
Faktúra
1161220406
NL163594
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
885,95
Faktúra
1161220407
NL163624
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 219,11
Faktúra
1161220408
NL163620
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
521,03
Faktúra
1161220409
NL163619
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
158,99
Faktúra
1161220219
PO166198
16.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
140,45
Faktúra
1161220333
NL163637
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
187,00
Faktúra
1161220334
NL163641
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 240,79
Faktúra
1161220335
NL163633
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38,61
Faktúra
1161220336
NL163631
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 626,98
Faktúra
1161220337
NL163632
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
444,31
Faktúra
1161220410
NL163640
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35,64
Faktúra
1161220411
NL163571
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
749,12
Faktúra
1161220412
NL163634
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
461,96


Faktúra
1161220414
NL163645
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 729,63
Faktúra
1161220415
NL163669
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7,13
Faktúra
1161220946
NL163537
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21,52
Faktúra
1161220953
NL163826
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
273,66
Faktúra
1161220339
NL163646
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 613,22
Faktúra
1161220340
NL163647
20.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13,77
Faktúra
1161220416
NL163648
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
529,98
Faktúra
1161220418
NL163659
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 533,31
Faktúra
1161220419
NL163656
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 513,08
Faktúra
1161220497
NL163655
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 314,53
Faktúra
1161220341
NL163671
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
431,98
Faktúra
1161220420
NL163661
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
231,66
Faktúra
1161220421
NL163677
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 325,21
Faktúra
1161220422
NL163660
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 682,81
Faktúra
1161220423
NL163662
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2,52
Faktúra
1161220342
HO4636
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 097,22
Faktúra
1161220343
HO4636
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 182,12
Faktúra
1161220344
HO4636
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 056,54
Faktúra
1161220345
HO4636
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 311,73
Faktúra
1161220346
HO4636
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 112,27
Faktúra
1161220347
NL163679
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
134,48
Faktúra
1161220348
NL163680
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 439,12
Faktúra
1161220349
NL163678
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21,18
Faktúra
1161220350
NL163689
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
415,84
Faktúra
1161220351
NL163684
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2,88
Faktúra
1161220352
NL163683
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 028,65
Faktúra
1161220424
NL163676
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
724,20
Faktúra
1161220954
NL163685
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 114,86
Faktúra
1161220353
NL163712
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 109,42
Faktúra
1161220354
NL163709
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
440,88
Faktúra
1161220355
NL163693
23.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
510,11
Faktúra
1161220425
NL163340
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
493,99
Faktúra
1161220426
NL163716
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 527,29
Faktúra
1161220427
NL163717
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
349,47
Faktúra
1161220663
OH166179
21.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
55,20
Faktúra
1161220664
OH166201
21.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
312,48
Faktúra
1161220665
OH166201
21.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
312,48
Faktúra
1161220428
NL163720
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26,51
Faktúra
1161220429
NL163719
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
196,08
Faktúra
1161220430
NL163718
28.12.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
41,97


Faktúra
1161221366
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 683,44
Faktúra
1161220956
NL163736
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
71,28
Faktúra
1161220957
NL163728
05.01.16
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
627,91
Faktúra
1161220958
NL163727
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
53,46
Faktúra
1161221369
NL163729
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25,34
Faktúra
1161220949
NL163740
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
50,69
Faktúra
1161220950
NL163737
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 632,51
Faktúra
1161221368
 
 
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
185,31
Faktúra
1161220959
NL163741
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 521,12
Faktúra
1161220960
NL163670
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 151,88
Faktúra
1161220961
NL163766
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 469,70
Faktúra
1161220962
NL163750
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 503,18
Faktúra
1161220951
NL163762
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 192,34
Faktúra
1161220963
NL163771
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 100,65
Faktúra
1161220964
NL163763
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
276,41
Faktúra
1161220965
NL163772
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
258,28
Faktúra
1161220966
NL163791
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
571,34
Faktúra
1161220967
NL163790
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
737,72
Faktúra
1161220968
NL163767
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
0,24
Faktúra
1161221197
OH166560
10.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3 452,07
Faktúra
1161220969
NL163789
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
60,98
Faktúra
1161220970
NL163797
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 255,79
Faktúra
1161220971
NL163786
10.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
99,88
Faktúra
1161220972
NL163788
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
555,13
Faktúra
1161220973
NL163787
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
348,34
Faktúra
1161220974
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 877,69
Faktúra
1161220975
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 033,64
Faktúra
1161220976
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
613,11
Faktúra
1161220977
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 716,91
Faktúra
1161220978
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 233,35
Faktúra
1161220979
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7 749,18
Faktúra
1161220980
HO4658
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 734,73
Faktúra
1161221198
OH166560
10.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 008,02
Faktúra
1161220981
NL163809
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17,82
Faktúra
1161220982
NL163806
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14,44
Faktúra
1161220983
NL163810
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 000,47
Faktúra
1161220984
NL163807
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 274,50
Faktúra
1161220985
NL163803
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
277,56
Faktúra
1161220986
NL163802
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
300,00
Faktúra
1161220987
NL163800
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
143,03


Faktúra
1161220988
NL163801
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
7,57
Faktúra
1161220989
NL163804
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 903,12
Faktúra
1161220990
NL163817
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
28,78
Faktúra
1161220991
NL163815
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 011,16
Faktúra
1161220992
NL163812
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
227,35
Faktúra
1161220993
NL163832
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
71,90
Faktúra
1161220994
NL163821
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
180,18
Faktúra
1161220995
NL163823
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
39,45
Faktúra
1161220996
NL163827
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 406,04
Faktúra
1161220997
NL163822
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
78,43
Faktúra
1161220998
NL163743
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
493,99
Faktúra
1161220999
NL163843
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
779,79
Faktúra
1161221000
NL163833
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
519,99
Faktúra
1161221001
NL163834
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14,68
Faktúra
1161221002
NL163835
04.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
59,43
Faktúra
1161220952
NL163538
03.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
41,98
Faktúra
1161221004
NL163846
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 837,12
Faktúra
1161221005
NL163851
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
488,90
Faktúra
1161221006
NL163847
05.01.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 658,73
Faktúra
1170520272
HO5131
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 544,83
Faktúra
1170520273
HO5131
12.05.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
22,18
Faktúra
1180300544
ZTS180131
12.04.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1180300545
ZTS180131
12.04.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1180300546
ZTS180198
12.04.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
218,88
Faktúra
1180300547
ZTS180265
12.04.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
690,72
Faktúra
1180400494
ZTS180150
15.05.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
231,36
Faktúra
1180400498
ZTS180192
15.05.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
55,68
Faktúra
1180400499
ZTS180282
15.05.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
228,00
Faktúra
1180400500
ZTS180150
15.05.18
Medicalernst, s.r.o.
Humenská 21,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
231,36
Faktúra
1180500129
 
 
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
11,98
Faktúra
1180026
 
 
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
59,98
Faktúra
1180600296
ON1801285
22.06.18
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
129,00
 
4180612004
 
22.06.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
0,00
 
4180612005
 
22.06.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
0,00
 
4180612008
 
22.06.18
Okresný súd Košice II
Štúrova 29,040 01 Košice
31944523
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
0,00
Faktúra
1180500241
ZMLUVA ORANGE
30.05.18
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
747,89
Faktúra
1180520201
NL181264
17.05.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180520919
NL181541
06.06.18
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 789,82
Faktúra
1180400359
ON1800751
11.04.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
507,36
Faktúra
1180500072
ON1800909
03.05.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
262,24


Faktúra
1180500057
ON1800954
10.05.18
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
380,52
Faktúra
1171120392
OH174128
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120393
OH174129
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1171120394
OH174144
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1171100222
ZT1701787
16.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 314,00
Faktúra
1171100223
ZT1701788
16.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 620,00
Faktúra
1171120395
OH174146
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1171120396
OH174145
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
782,07
Faktúra
1171120297
POI172005
22.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
3 008,28
Faktúra
1171120670
OH174167
01.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120671
OH173994
01.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
32,14
Faktúra
1171120672
OH173875
01.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171120673
OH173873
01.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171120674
OH173830
01.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
14,61
Faktúra
1171120852
OH174230
06.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120492
PO171884
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
831,00
Faktúra
1171120853
OH174233
06.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
759,32
Faktúra
1171120854
OH174234
06.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
178,00
Faktúra
1171120855
OH174234
06.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
301,80
Faktúra
1171120856
OH174235
06.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
715,32
Faktúra
1171120857
OH174232
06.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171120996
OH174271
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120997
OH174338
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1171120998
OH174334
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
253,58
Faktúra
1171120999
OH174335
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
172,65
Faktúra
1171121000
OH174337
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171121001
POO174127
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
168,18
Faktúra
1171121002
POO174231
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
76,69
Faktúra
1171121003
OH174336
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171121004
OH174372
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171121005
OH174374
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
715,32
Faktúra
1171121006
OH174375
12.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1171021110
OH173876
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171021114
OH173879
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1171120119
OH173705
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171120120
OH173516
14.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1171120381
OH173996
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1171120382
OH173994
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
423,85
Faktúra
1171120383
OH173998
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32
Faktúra
1171120384
OH173997
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
496,32


Faktúra
1171120385
OH173997
28.12.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
355,99
Faktúra
1171120386
OH173993
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120387
OH173995
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
475,00
Faktúra
1171120388
OH173992
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1171120389
OH174076
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120390
OH174126
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1171120391
OH174125
28.11.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
 
4180612006
 
28.11.17
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
0,00
Faktúra
1180400506
ZMLUVA-1/2018
14.05.18
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
121,60
Faktúra
1170620099
HO5223
13.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
36 053,55
Faktúra
1170620099
HO5223
13.06.17
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
36 053,55
Faktúra
1180100364
ON1702736
26.01.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 054,16
Faktúra
1180100447
ON1800066
08.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 209,76
Faktúra
1180100392
ON1702711
08.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
25,38
Faktúra
1180200322
ON1800177
16.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 144,46
Faktúra
1180200481
ON1800177
16.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 641,29
Faktúra
1180200480
ON1800398
27.02.18
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 967,22
Faktúra
1180500132
Z - 680/2008
17.05.18
SANET
Vazovova 5,81107 Bratislava
17055270
ostatné služby - škol... (321)
999,00
Faktúra
1180500317
ON1801161
04.06.18
SK-NIC, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35698446
ostatné služby - škol... (321)
12,00
Faktúra
1180500098
ZTS180385
16.05.18
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
133,20
Faktúra
1180500544
POŠTOVÉ POPLATKY
12.06.18
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 974,35
Faktúra
1170900445
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
11.10.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
113 026,16
Faktúra
1170900445
ZMLUVA O DODÁV.ELEKT
11.10.17
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
113 026,16
Faktúra
1180600161
Z-609348
04.06.18
SPP,a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
35815256
Elektrická energia (321)
110,00
Faktúra
1180500370
Z-318/2010
01.06.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
252,73
Faktúra
1180500522
Z-318/2010
07.06.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
251,18
Faktúra
1180500526
Z-318/2010
11.06.18
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
310,33
Faktúra
1171200368
ON1702669
20.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 755,60
Faktúra
1171200317
ON1702601
27.12.17
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
4 537,68
Faktúra
1180100070
ON1702708
12.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 167,88
Faktúra
1180100071
ON1800020
12.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 144,32
Faktúra
1180100076
ON1800119
18.01.18
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
835,84
Faktúra
1170300521
Z-T-964/2005
11.04.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
165 353,88
Faktúra
1170400307
Z-T-964/2005
11.05.17
Tepláreň Košice, a.s.
Teplárenská 3,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
12 782,76
Faktúra
1161120083
OH165548
22.11.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 577,00
Faktúra
1161120084
OH165551
22.11.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1161200212
ZT1601514
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
servis zdrav. techniky (321)
729,60
Faktúra
1161200274
ZT1601612
09.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
342,60
Faktúra
1161200299
ZT1601611
09.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
501,30
Faktúra
1161200302
ZT1601369
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
401,88


Faktúra
1161200303
ZT1601558
13.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 800,00
Faktúra
1161200525
ZT1601680
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 640,00
Faktúra
1161221083
PO166145
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
568,66
Faktúra
1161221084
PO165835
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1161221085
PO165702
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1161221086
PO165984
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
588,00
Faktúra
1161221087
PO165984
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
618,68
Faktúra
1161221088
PO165576
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
567,13
Faktúra
1161221090
PO166137
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 798,20
Faktúra
1161221091
PO166137
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 919,57
Faktúra
1161221092
PO166196
30.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 660,37
Faktúra
1161221093
ZHO0637
29.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
283,97
Faktúra
1161221094
PO166028
03.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
61,20
Faktúra
1161221095
PO165702
30.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
760,32
Faktúra
1161221097
PO166373
03.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 946,42
Faktúra
1161221205
OH166024
10.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1161221206
OH166025
10.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1161221207
OH166026
10.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1161221488
OH166268
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161221556
PO166143
30.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
943,20
Faktúra
1161221557
PO166143A
12.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 008,00
Faktúra
1161221560
PO166531
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 386,79
Faktúra
1161221561
PO166373
13.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 692,80
Faktúra
1161200526
ZT1601613
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
5 169,24
Faktúra
1161200527
ZT1601591
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 360,00
Faktúra
1161200535
ZT1601591
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1161200553
ZT1601732
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
697,08
Faktúra
1161220274
ZHO0608
15.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
430,28
Faktúra
1161220275
POI164861
15.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 823,55
Faktúra
1161220276
PO165838
19.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
106,32
Faktúra
1161220277
PO165588
16.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 632,81
Faktúra
1161220278
PO165583
16.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 914,76
Faktúra
1161220279
PO165584
15.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 807,54
Faktúra
1161220280
PO165835
16.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
772,99
Faktúra
1161220281
PO165984
16.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
238,80
Faktúra
1161220282
PO165984
19.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
249,44
Faktúra
1161220283
ZHO0608
16.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 528,38
Faktúra
1161220357
HO4587
28.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
495,00
Faktúra
1161220478
PO165583
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
203,90
Faktúra
1161220479
PO166128
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
270,86


Faktúra
1161220480
PO166145
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 784,24
Faktúra
1161220481
PO166032
29.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 733,06
Faktúra
1161220482
PO165583
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1161220483
PO166143
28.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 237,82
Faktúra
1161220484
PO166032
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
240,37
Faktúra
1161220485
PO165654
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
319,57
Faktúra
1161220486
PO166128
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 505,52
Faktúra
1161220487
PO166196
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 200,00
Faktúra
1161220488
PO166195
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
343,80
Faktúra
1161220489
PO166196
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 799,60
Faktúra
1161220490
PO166032
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
911,47
Faktúra
1161220491
PO165702
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1161220492
PO165583
28.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
362,12
Faktúra
1161220493
ZHO0551
28.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
286,80
Faktúra
1161220707
OH164928
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
793,65
Faktúra
1161220708
OH166216
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161220709
OH166219
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161220710
OH166217
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161220711
OH166218
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161220712
OH166208
21.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
965,99
Faktúra
1161220713
OH166220
27.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1161220827
PO166145
30.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
823,94
Faktúra
1161220828
PO166033
30.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
303,60
Faktúra
1161220829
PO166195
30.12.16
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 610,69
Faktúra
1161221019
HO4587
05.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
3 170,00
Faktúra
1161221079
PO165701
03.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
150,10
Faktúra
1161221081
PO165702
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
421,74
Faktúra
1161221082
PO166155
02.01.17
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
358,78
Faktúra
1180500290
ON1801029
28.05.18
TRIS spol. s r.o.
Opatovská cesta 4,040 01 Košice
36202771
Všeobecný materiál (321)
292,80
Faktúra
1170720711
NL172038
04.08.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
118,84
Faktúra
1170620958
NL171734
11.07.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
12 554,72
Faktúra
1170820077
NL172070
11.08.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
7,13
Faktúra
1170820776
NL172243
06.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
98,74
Faktúra
1170820963
NL172189
11.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
461,55
Faktúra
1170820978
NL172290
08.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
290,68
Faktúra
1170920002
NL172340
13.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
46,21
Faktúra
1170920004
NL172337
18.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
11,23
Faktúra
1170920645
NL172482
29.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
124 798,50
Faktúra
1170920142
NL172442/1
21.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
11,06
Faktúra
1170920141
NL172402
21.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
178,20


Faktúra
1170920854
ZHO0911
02.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
ŠZM (321)
0,04
Faktúra
1170920980
ZHO0911
02.10.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
ŠZM (321)
0,04
Faktúra
1171020906
NL172799
07.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
219,85
Faktúra
1171120116
NL172912
14.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,15
Faktúra
1171120432
NL172950
23.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,73
Faktúra
1170820079
NL172074
11.08.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
63 792,77
Faktúra
1171021175
NL172705
20.11.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
2 886,44
Faktúra
1170520796
NL171365
29.05.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 592,22
Faktúra
1170820966
NL172301
08.09.17
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
21 894,94
Faktúra
1180500573
Z-907/2006
11.06.18
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
17,09
Faktúra
1180300516
Z-241/2014
09.04.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
53 993,71
Faktúra
1180300516
Z-241/2014
09.04.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
53 993,71
Faktúra
1180400530
ON1800977
30.04.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
451,70
Faktúra
1180500136
ON1800371
21.05.18
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
385,36
Faktúra
1180300191
Z-268/2009
09.03.18
WBI, s.r.o.
Žižkova 42,811 02 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1180600148
SKOLENIE 2018
26.06.18
SGS Slovakia spol. sr.o.
Kysucká 14,040 01 K O Š I C E
31350810
ostatné služby - škol... (321)
320,40
Faktúra
1180025
 
 
MERKURY MARKET SLOVAKIA,s.r.o.
Pri Prachárni 15,040 01 Košice
36501891
Všeobecný materiál (321)
99,98
Faktúra
1180400299
ON1800530
23.04.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
655,97
Faktúra
1180400299
ON1800530
23.04.18
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
655,97
Faktúra
1180400518
ON1800785
16.05.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
1 980,00
Faktúra
1180400548
ON1800785
16.05.18
ABOSI Ladislav
Cestice 18,044 71 Čečejovce
32700857
Potraviny (321)
2 178,00
Faktúra
1180470005
ON1800659
25.04.18
ZERO Košice, spol.sr.o
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
8 208,00
Faktúra
1161020014
NL162828
12.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 690,91
Faktúra
1161020015
NL162824
12.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
668,01
Faktúra
1161020016
NL162830
12.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 407,25
Faktúra
1161020017
NL162834
12.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 625,55
Faktúra
1161020018
NL162835
12.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
142,56
Faktúra
1161020021
NL162847
13.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
7 209,66
Faktúra
1161021264
OH164947
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
449,99
Faktúra
1161020020
NL162852
13.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 900,22
Faktúra
1161021022
OH164949
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
651,66
Faktúra
1161021023
OH164951
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
593,82
Faktúra
1161021265
OH165946
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161021266
POO164950
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
556,80
Faktúra
1161021267
OH164948
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161020012
HO4370
12.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Diagnostiká (321)
2 623,01
Faktúra
1161020019
NL162861
13.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 345,45
Faktúra
1161021024
OH164978
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1161021025
OH164979
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
322,82
Faktúra
1161021268
OH164977
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82


Faktúra
1161021269
OH164975
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
328,84
Faktúra
1161020013
HO4398/1
14.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
4 508,15
Faktúra
1161020121
NL162875
17.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
332,97
Faktúra
1161021026
OH164638
17.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1161020247
PO164934
17.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
195,01
Faktúra
1161020123
NL1621896
17.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
21,56
Faktúra
1161020124
NL162895
17.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
643,50
Faktúra
1161020784
OH165059
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
224,99
Faktúra
1161020122
NL162898
17.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 336,02
Faktúra
1161000389
ZT1601223
11.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
875,30
Faktúra
1161020780
OH165063
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
112,82
Faktúra
1161020781
OH165091
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
322,82
Faktúra
1161020782
OH165092
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
322,82
Faktúra
1161020783
OH165095
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
708,58
Faktúra
1161020785
OH165094
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1161021027
POO165093
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
556,80
Faktúra
1161020401
NL162919
21.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 878,05
Faktúra
1161020786
OH165138
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
204,01
Faktúra
1161020787
OH165137
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
266,00
Faktúra
1161020435
PO165102
25.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1161020788
OH165139
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
484,01
Faktúra
1161020789
OH165165
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,04
Faktúra
1161021270
OH165192
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 603,99
Faktúra
1161020529
HO4434
25.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Diagnostiká (321)
3 727,13
Faktúra
1161020790
POO165193
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1161020791
POO165258
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
253,00
Faktúra
1161020792
OH165257
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161020793
OH165259
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161020794
OH165260
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
845,11
Faktúra
1161020795
OH165261
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
408,01
Faktúra
1161020796
OH165262
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
204,01
Faktúra
1161020682
NL163129
27.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 601,78
Faktúra
1161020797
OH165290
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 594,47
Faktúra
1161020798
OH165291
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
346,09
Faktúra
1161020799
OH165292
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
768,00
Faktúra
1161020800
OH165288
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1161020801
OH165289
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161021028
OH165118
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
309,00
Faktúra
1161021029
OH165172
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
309,00
Faktúra
1161021030
OH164899
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 350,39


Faktúra
1161021031
OH165109
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
309,00
Faktúra
1161021032
OH165103
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
309,00
Faktúra
1161021033
OH165108
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
309,00
Faktúra
1161021034
OH165104
26.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
618,00
Faktúra
1161020802
POO165339
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
130,24
Faktúra
1161021271
OH165340
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
483,59
Faktúra
1161020683
NL163171
27.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
89,60
Faktúra
1161021272
POO165337
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
69,30
Faktúra
1161021273
OH165342
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161021274
OH165338
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161021275
OH165341
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
946,91
Faktúra
1161021276
OH165432
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 185,01
Faktúra
1161021285
OH165343
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
322,82
Faktúra
1161021413
PO165320
31.10.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1161020681
NL163192
03.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 345,45
Faktúra
1161020880
HO4446
02.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 247,46
Faktúra
1161021277
OH165433
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
322,82
Faktúra
1161021278
POO165439
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
141,94
Faktúra
1161021279
OH165434
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
322,82
Faktúra
1161021280
OH165435
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 103,34
Faktúra
1161021281
OH165436
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161021283
OH16537
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
62,83
Faktúra
1161021284
OH165438
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
204,01
Faktúra
1161020803
OH165207
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
309,00
Faktúra
1161020804
OH165312
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
618,00
Faktúra
1161000543
ZT1601382
03.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
488,40
Faktúra
1161020805
OH165211
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1161020806
OH165213
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1161020807
OH165306
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1161021282
OH165488
10.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
350,82
Faktúra
1161021286
OH165484
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
776,14
Faktúra
1161120056
OH165517
16.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
657,00
Faktúra
1161120057
OH165518
16.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1161120058
POO165519
16.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
163,24
Faktúra
1161120151
HO4466
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 849,52
Faktúra
1161120152
NL163242
11.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
8 262,47
Faktúra
1161100272
ZT1601223
07.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
293,57
Faktúra
1161120059
OH165568
16.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
362,48
Faktúra
1161120153
NL163256
16.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
2 345,45
Faktúra
1161120154
NL163255
16.11.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 002,01


Faktúra
1161120771
POO165627
02.12.16
MEDICAL GROUP SK a.s
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1180400476
ON1800867
10.05.18
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
717,66
Faktúra
1161020645
NL162142
27.10.16
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 921,88
Faktúra
1161020646
HO4373
27.10.16
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
183,30
Faktúra
1161120980
NL162191
06.12.16
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
254,10
Faktúra
1161220369
HO4490
28.12.16
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
366,61
Faktúra
1161220868
NL162980
03.01.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 453,58
Faktúra
1161221572
NL162980
16.01.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
689,70
Faktúra
1180220081
HO6341
16.02.18
DB BIOTECH, s.r.o.
Popradská 80,040 11 K O Š I C E
36606936
Diagnostiká (321)
534,60
Faktúra
1180600152
PZ6593285263
18.06.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
14 782,00
Faktúra
1180600151
PZ6593284690
18.06.18
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
8 503,21
Faktúra
1180400511
ON1800845
15.05.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
622,75
Faktúra
1180400509
ON1800916
15.05.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
733,64
Faktúra
1180400513
ON1801031
16.05.18
STERAD-Emília Furtenzellerová
Pollova 1175/50,040 18 Košice-Krásna
32529601
Všeobecný materiál (321)
573,46
Faktúra
1180400428
ON1800696
03.05.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
3 526,20
Faktúra
1180400472
ON1800696
02.05.18
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 594,70
Faktúra
1161120313
PO164519
11.11.16
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
785,02
Faktúra
1161120561
PO164858
11.11.16
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 022,34
Faktúra
1161121085
OH165648
09.12.16
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
636,00
Faktúra
1161121086
OH165771
09.12.16
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 210,80
Faktúra
1161121087
OH165772
09.12.16
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1161121088
OH165971
09.12.16
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 553,20
Faktúra
1161221122
OH166019
11.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
636,00
Faktúra
1161221123
OH166088
11.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
636,00
Faktúra
1161221124
OH166089
11.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 426,90
Faktúra
1161221489
OH166115
13.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1161221295
OH166679
12.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 484,00
Faktúra
1161221296
OH166503
12.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 827,40
Faktúra
1161221297
OH166502
12.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 767,90
Faktúra
1161221298
OH166504
12.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1161221442
OH166446
13.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
342,00
Faktúra
1161221490
OH166324
13.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 014,00
Faktúra
1161221299
OH166690
12.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
4 299,60
Faktúra
1171021045
OH173927
14.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171120129
OH172876
22.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 903,92
Faktúra
1171120130
OH173195
22.11.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 903,92
Faktúra
1171121023
OH174020
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171121024
OH174021
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171121025
OH174022
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 120,40
Faktúra
1171121026
OH174282
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 359,00


Faktúra
1171121027
OH174283
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 375,99
Faktúra
1171121028
OH174284
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1171121029
OH174389
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 316,80
Faktúra
1171220002
PO172284
12.12.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 286,23
Faktúra
1171221060
OH174792
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 359,00
Faktúra
1171221061
OH174791
11.01.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 359,00
Faktúra
1171221062
OH174793
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 649,00
Faktúra
1171221063
OH174796
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1171221064
OH174795
11.01.18
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 150,00
Faktúra
1180400142
EKS-Z20182525_Z
17.04.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 144,85
Faktúra
1180400172
EKS-Z20182525_Z
13.04.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
1 209,02
Faktúra
1180400249
EKS-Z20182525_Z
25.04.18
CIMBAĹÁK s.r.o.,
Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov
36473219
Potraviny (321)
2 871,85
Faktúra
1180470008
ZTN180283
02.05.18
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 800,00
Faktúra
1180470001
ZT1701262
17.04.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 100,00
Faktúra
1171200418
ZT1702059
21.12.17
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
432,00
Faktúra
1180100162
ZT1702059
08.01.18
Media Comp., s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
489,60
Faktúra
1171020105
NL171479
10.10.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 904,00
Faktúra
1180400135
EKS-Z201812587_Z
09.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
116,75
Faktúra
1180400145
EKS-Z201812587_Z
17.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
193,75
Faktúra
1180400158
EKS-Z201812587_Z
16.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
109,30
Faktúra
1180400111
EKS-Z201812587_Z
20.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
208,66
Faktúra
1180400157
EKS-Z201812587_Z
20.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
114,26
Faktúra
1180400256
EKS-Z201812587_Z
27.04.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
139,10
Faktúra
1180400466
EKS-Z201812587_Z
02.05.18
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
173,88
Faktúra
1180600100
ON1801286
21.06.18
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
26,22
Faktúra
1180100390
ON1800007
02.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 205,63
Faktúra
1180200104
ON1800336
20.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
664,48
Faktúra
1180200227
ON1800175
19.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
827,47
Faktúra
1180200103
ON1800175
20.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
2 294,60
Faktúra
1180200228
ON1702709
19.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
3 189,16
Faktúra
1180200487
ON1800397
07.03.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
19,80
Faktúra
1180200325
ON1800397
26.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
39,60
Faktúra
1180200474
ON1800449
26.02.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
19,80
Faktúra
1180200475
ON1800397
02.03.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
973,38
Faktúra
1180200455
ON1800449
05.03.18
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
994,82
Faktúra
1180420323
HO6628
20.04.18
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
165,00
Faktúra
1180500534
ON1801032
11.06.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
609,53
Faktúra
1180500535
ON1801093
11.06.18
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
949,94
Faktúra
1180200490
ON1800392
06.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
86,20
Faktúra
1180200489
EKS-Z20181786_Z
06.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 034,56


Faktúra
1180200556
ON1800392
06.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
235,25
Faktúra
1180300138
EKS-Z20181786_Z
15.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
948,91
Faktúra
1180300139
ON1800333
15.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
261,35
Faktúra
1180300168
EKS-Z20181786_Z
15.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 197,95
Faktúra
1180300169
ON1800333
15.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
70,86
Faktúra
1180300395
ON1800533
26.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
54,34
Faktúra
1180300396
EKS-Z20181786_Z
26.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
961,64
Faktúra
1180300420
ON1800533
26.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
229,85
Faktúra
1180300421
EKS-Z20181786_Z
26.03.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
677,97
Faktúra
1180300527
ON1800589
06.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
69,07
Faktúra
1180300528
EKS-Z20181786_Z
06.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 148,50
Faktúra
1180300565
ON1800589
06.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
245,84
Faktúra
1180300566
EKS-Z20181786_Z
06.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
781,02
Faktúra
1180400170
EKS-Z20181786_Z
23.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
706,43
Faktúra
1180400171
ON1800690
23.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
160,19
Faktúra
1180400233
ON1800690
23.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
77,34
Faktúra
1180400241
EKS-Z20181786_Z
23.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
861,03
Faktúra
1180400254
EKS-Z20181786_Z
26.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
765,29
Faktúra
1180400255
ON1800781
26.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
105,95
Faktúra
1180400425
ON1800781
26.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
112,15
Faktúra
1180400426
EKS-Z20181786_Z
26.04.18
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 119,05
Faktúra
1180500256
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
12,17
Faktúra
1180500257
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
24,00
Faktúra
1180600234
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
32,45
Faktúra
1180600235
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
16,22
Faktúra
1180600236
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
36,00
Faktúra
1180220073
HO6311
16.02.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
939,26
Faktúra
1180220463
HO6383
05.03.18
GTRADE ,BioVendor Slovakia s.r
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 228,38
Faktúra
1161020218
PO164186
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,28
Faktúra
1161020219
PO164407
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
98,40
Faktúra
1161020220
PO164587
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
485,10
Faktúra
1161020221
PO164587
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 102,96
Faktúra
1161020222
PO164798
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
958,92
Faktúra
1161020223
PO164814
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 126,25
Faktúra
1161020224
PO164815
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
298,54
Faktúra
1161020225
PO164813
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 139,03
Faktúra
1161020226
PO164815
14.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
53,35
Faktúra
1161020269
PO164813
20.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 442,31
Faktúra
1161020227
PO164815
17.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95
Faktúra
1161020228
PO164814
17.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95


Faktúra
1161020229
PO164798
17.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
67,69
Faktúra
1161020230
PO164813
17.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 315,40
Faktúra
1161020231
ZHO0558
17.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 083,47
Faktúra
1161020270
PO164813
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
684,60
Faktúra
1161020271
PO164798
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
135,39
Faktúra
1161020272
PO164932
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
474,85
Faktúra
1161020469
PO165120
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
801,86
Faktúra
1161020470
PO165119
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 268,00
Faktúra
1161020471
PO164932A
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
878,46
Faktúra
1161020472
PO165120
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
182,40
Faktúra
1161020473
PO164815
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1161020474
PO165119
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
364,80
Faktúra
1161020475
PO164587
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
224,54
Faktúra
1161020476
PO165058
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
972,55
Faktúra
1161020477
PO164815
21.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
74,84
Faktúra
1161020478
PO165119
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1161020479
ZHO0581
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1161020480
ZHO0572
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
283,47
Faktúra
1161020481
PO165058
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
81,13
Faktúra
1161020482
PO165119
25.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1161021419
PO165119
31.10.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 999,16
Faktúra
1161120257
PO165058
11.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
981,12
Faktúra
1161120258
PO165270
11.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
129,23
Faktúra
1161120259
ZHO0583
11.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
147,00
Faktúra
1161120260
ZHO0593
11.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 171,08
Faktúra
1161120261
PO165398
14.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
975,54
Faktúra
1161120262
PO165408
14.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
740,59
Faktúra
1161120263
PO165534
14.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 457,02
Faktúra
1161120474
PO165398
16.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
141,98
Faktúra
1161120264
PO165534
14.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 100,10
Faktúra
1161120475
PO165534
16.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 628,21
Faktúra
1161120476
PO165534
16.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 862,05
Faktúra
1161120477
PO165534
16.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
77,68
Faktúra
1161120478
PO165409
16.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1161120576
PO165661
28.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
102,80
Faktúra
1161121312
PO165712
24.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 884,15
Faktúra
1161120577
PO165662
28.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
885,51
Faktúra
1161120578
PO165715
28.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 082,35
Faktúra
1161120579
PO165774
28.11.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,50
Faktúra
1161220108
PO165819
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
715,47


Faktúra
1161220109
PO165534
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1161220110
PO165408
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
467,30
Faktúra
1161220111
PO165715
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
121,85
Faktúra
1161220112
PO165409
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
267,40
Faktúra
1161220113
PO165662
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1161220114
PO165774
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
23,04
Faktúra
1161220115
PO165910
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1161220116
PO165398
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
246,59
Faktúra
1161220117
ZHO0615
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1161220118
ZHO0628
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
558,20
Faktúra
1161220119
PO165911
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
89,40
Faktúra
1161220120
PO165909
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 467,45
Faktúra
1161220121
PO165715
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1161220122
PO165909
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
77,68
Faktúra
1161220123
PO165662
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1161220124
PO165911
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
132,92
Faktúra
1161220125
PO165909
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
230,55
Faktúra
1161220126
PO166031
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
731,06
Faktúra
1161220127
PO166034
15.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 246,56
Faktúra
1161221263
PO166124
13.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
278,76
Faktúra
1161221264
PO166136
16.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 451,79
Faktúra
1161221265
PO166035
16.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
888,69
Faktúra
1161221266
PO166035
16.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
152,31
Faktúra
1161221267
PO165534
16.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
326,70
Faktúra
1161221268
PO165911
16.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
158,68
Faktúra
1161220451
PO166034
28.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
135,39
Faktúra
1161221269
PO165715
16.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 665,92
Faktúra
1161220452
PO165774
28.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
231,00
Faktúra
1161220453
PO165715
28.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 236,75
Faktúra
1161220454
PO165819
28.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
323,40
Faktúra
1161220455
PO165909
28.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
209,95
Faktúra
1161220810
PO165819
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
161,70
Faktúra
1161220811
PO166168
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 802,34
Faktúra
1161220812
PO166136
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 166,40
Faktúra
1161220813
PO165774
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
871,49
Faktúra
1161220814
PO165715
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1161220815
PO166031
29.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
23,04
Faktúra
1161220816
PO166034
29.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1161220817
PO166169
29.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 110,02
Faktúra
1161220818
PO166169
29.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
319,51


Faktúra
1161220819
PO166136
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
77,68
Faktúra
1161220820
PO165911
02.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 611,51
Faktúra
1161220821
PO166031
30.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
103,49
Faktúra
1161220822
PO166136
30.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
102,22
Faktúra
1161220823
PO166168
30.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
121,85
Faktúra
1161220824
PO166136
03.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,06
Faktúra
1161220825
PO166031
30.12.16
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 009,03
Faktúra
1161220826
PO166031
03.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
89,40
Faktúra
1161221553
PO166136
12.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
6 651,14
Faktúra
1171220628
PO172256
13.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
144,31
Faktúra
1171220629
PO172250
03.01.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
172,61
Faktúra
1171220630
PO172256
13.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
172,62
Faktúra
1171220634
PO172249
19.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
143,84
Faktúra
1171220635
PO172250
20.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 332,96
Faktúra
1171220636
PO172258
20.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
836,75
Faktúra
1171220934
PO172350
11.01.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 503,55
Faktúra
1171220935
PO172250
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 008,47
Faktúra
1171220936
PO172350
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
587,03
Faktúra
1171220937
PO172350
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
233,03
Faktúra
1171220938
PO172256
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
146,52
Faktúra
1171220939
PO172258
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 967,00
Faktúra
1171220940
PO172258
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 774,34
Faktúra
1171220941
PO172250
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 944,76
Faktúra
1171220942
PO172350
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
69,12
Faktúra
1171220943
PO172250
27.12.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1180120543
PO172249
12.01.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
217,87
Faktúra
1180120547
PO172442
16.01.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 080,16
Faktúra
1180420409
ZHO1074
18.04.18
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
55,00
Faktúra
1161200100
ZT1601397
21.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
servis zdrav. techniky (321)
4 380,00
Faktúra
1161200102
ZT1601398
21.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
servis zdrav. techniky (321)
8 592,00
Faktúra
1161220733
OH166251
19.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1161220737
OH166252
27.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 932,00
Faktúra
1161221439
OH166444
23.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 977,00
Faktúra
1161221315
OH166496
23.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 064,00
Faktúra
1161221316
OH166497
23.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 214,00
Faktúra
1161221185
OH166423
30.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 842,00
Faktúra
1161221216
OH166492
30.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 408,00
Faktúra
1161221217
OH166492
30.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 213,00
Faktúra
1161221317
OH166498
30.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
11 256,00
Faktúra
1161221318
OH166498
30.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 272,00


Faktúra
1161221319
OH166498
30.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
170,00
Faktúra
1161221320
OH166677
10.01.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 977,00
Faktúra
1170620909
OH172432
06.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1170620910
OH172425
06.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170620911
OH172431
06.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170920904
OH173340
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1170920905
OH173383
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 920,00
Faktúra
1170920906
OH173384
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 738,00
Faktúra
1170920907
OH173385
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 920,00
Faktúra
1170920909
OH173387
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 230,00
Faktúra
1170920910
OH173388
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 657,00
Faktúra
1170920911
OH173382
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 475,00
Faktúra
1170920912
OH173341
26.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 867,00
Faktúra
1170920397
PO171804
27.09.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1170920913
OH173352
10.10.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 475,00
Faktúra
1171021057
OH173889
06.11.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 086,00
Faktúra
1161220734
OH166320
12.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 198,00
Faktúra
1161220735
OH166321
12.12.16
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 214,00
 
4180612007
 
12.12.16
Ministerstvo zdravotníctva SR
lIMBOVA 2,837 52 Bratislava
00165565
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
0,00
Faktúra
1170600616
Z-183/2014-A
10.07.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
35 408,21
Faktúra
1161200610
Z-183/2014-A
13.01.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
51 603,96
Faktúra
1161200450
Z-183/2014-A
13.01.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
121 136,93
Faktúra
1161100336
Z-183/2014-A
06.12.16
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
93 164,96
Faktúra
1180600153
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
363,00
Faktúra
1180600160
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
5,00
Faktúra
1180600154
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
8,00
Faktúra
1180600156
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
22,00
Faktúra
1180600157
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
116,00
Faktúra
1180600158
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
6,00
Faktúra
1180600155
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
244,00
Faktúra
1180600159
Z-192/2016
28.05.18
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
11,00
Faktúra
1161100336
Z-183/2014-A
06.12.16
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
93 164,96
Faktúra
1161200450
Z-183/2014-A
13.01.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
121 136,93
Faktúra
1161200610
Z-183/2014-A
13.01.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
51 603,96
Faktúra
1170600615
Z-183/2014-A
10.07.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
28 667,74
Faktúra
1170600616
Z-183/2014-A
10.07.17
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
35 408,21
Faktúra
1180600002
Z-631/2006/
11.06.18
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
46303502
Telekomunikácie (321)
5 269,18
Faktúra
1180600003
Z-631/2006/
11.06.18
BENESTRA, s.r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
46303502
Telekomunikácie (321)
3 028,24
Faktúra
1180120096
OH180032
19.01.18
Euromedical spol.s.r.o.
Rozýnova 2421/12,169 00 Praha 6
41192923
ŠZM (321)
1 495,00
Faktúra
1180500255
 
 
PENTA SK s.r.o.
Hradská 3/G,821 07 Bratislava
35899468
Všeobecný materiál (321)
21,96


Faktúra
1180370009
ZT1701142
23.03.18
VAMEL Meditec, spol. s r.o.
Pánska dolina 80,949 01 Nitra
36518565
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 932,00
Faktúra
1180420735
ZHO1110
23.04.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
58,40
Faktúra
1180520129
ZHO1129
16.05.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
67,00
Faktúra
1180500367
ON1800839
28.05.18
VAROS EAST,s.r.o.
Ústecko-Orlická 2346/16,058 01 Poprad
45687935
ostatné služby - škol... (321)
179,16
Faktúra
1161220028
NL163555
06.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
276,93
Faktúra
1161220029
NL163554
06.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
238,00
Faktúra
1161220498
NL163625
29.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Diagnostiká (321)
698,28
Faktúra
1161220499
HO4618/1
12.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
462,80
Faktúra
1161220500
HO4620
12.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
84,70
Faktúra
1161220501
HO4618/2
14.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
255,62
Faktúra
1161220502
NL163711
29.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 802,41
Faktúra
1161220504
HO4618
29.12.16
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 168,86
 
4180612001
 
29.12.16
Regulačný úrad - ÚpREKaPS
,828 55 Bratislava
42355818
Iné záväzky od r.2013 (323,325-6,372,379..)
0,00
Faktúra
1180500140
 
 
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104,040 01 KOŠICE - JUH
31608426
Všeobecný materiál (321)
17,76
Faktúra
1180500363
PREPRAVA VZORIEK
04.06.18
TNT Express Woldwide spol.sr.o
Pri starom letisku č.14,83006 Bratislava 36
31351603
ostatné služby - škol... (321)
86,57
Faktúra
1180100040
ZTS180050
26.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
253,92
Faktúra
1180100200
ZTS180074
31.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
447,84
Faktúra
1180100201
ZTS180076
31.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
789,24
Faktúra
1180100202
ZTS180072
31.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
533,22
Faktúra
1180100203
ZTS180073
31.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
391,80
Faktúra
1180100204
ZTS180049
31.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
974,16
Faktúra
1180200262
ZTS180124
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 295,88
Faktúra
1180200264
ZTS180123
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
233,88
Faktúra
1180200265
ZTS180122
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
305,40
Faktúra
1180200266
ZTS180065
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
747,36
Faktúra
1180200260
ZTS180091
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
366,72
Faktúra
1180200261
ZTS180126
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 253,42
Faktúra
1180200263
ZTS180125
13.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 463,94
Faktúra
1180200316
ZTN180039
16.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
75,84
Faktúra
1180200317
ZTN180083
16.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
41,04
Faktúra
1180200358
ZTN180078
21.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
111,72
Faktúra
1180200360
ZTN180076
21.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
137,10
Faktúra
1180200361
ZTN180079
21.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
191,52
Faktúra
1180200363
ZTN180071
21.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
34,61
Faktúra
1180200206
ZTS180114
20.02.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
229,92
Faktúra
1180100021
ZT1702123
19.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
315,36
Faktúra
1180100023
ZT1702069
19.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
688,56
Faktúra
1180100248
ZT1702039
24.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
534,72
Faktúra
1180100035
ZTS180055
25.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 242,23
Faktúra
1180100036
ZTS180054
25.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
878,64


Faktúra
1180100041
ZT1702001
26.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 108,14
Faktúra
1180100042
ZT1702001
26.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 734,48
Faktúra
1180100043
ZT1702001
26.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 734,48
Faktúra
1180100044
ZT1702001
26.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 300,86
Faktúra
1180100039
ZTS180064
26.01.18
Ing. Kamil Dobranský
Auto - Moto Dobranský,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
612,96
Faktúra
1180500054
ON1800953
07.05.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
156,72
Faktúra
1180500068
ON1800991
16.05.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
122,30
Faktúra
1180500156
ON1801021
22.05.18
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
181,44
Faktúra
1180300408
ZT1702061
13.03.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 028,00
Faktúra
1180300409
ZTN180130
13.03.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
9 859,80
Faktúra
1180300407
ZTN180145
13.03.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 995,12
Faktúra
1180400463
ZT1701930
04.05.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 476,00
Faktúra
1180300450
ZTN180167
19.03.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 872,85
Faktúra
1180300451
ZTN180169
19.03.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 358,20
Faktúra
1180120765
POI180127
31.01.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
9 988,82
Faktúra
1171220979
PO172378
27.12.17
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 811,28
Faktúra
1180100318
ZT1702089
01.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 861,07
Faktúra
1180100319
ZTN180020
01.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
1 881,86
Faktúra
1180100320
ZT1702058
01.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
582,55
Faktúra
1180100321
ZT1702057
01.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
9 486,55
Faktúra
1180120767
PO180128
31.01.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
601,03
Faktúra
1180200301
ZTN180057
09.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 278,44
Faktúra
1180200309
ZTN180020
13.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 320,99
Faktúra
1180200347
ZTN180074
20.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 202,85
Faktúra
1180200373
ZTN180093
23.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
281,78
Faktúra
1180200374
ZTN180092
23.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 039,98
Faktúra
1180220574
POI180254
22.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
5 937,12
Faktúra
1180220575
PO180253
22.02.18
Surgitech s.r.o.
Pri suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
ŠZM (321)
2 909,22
Faktúra
1180300271
ON1800450
21.03.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
568,57
Faktúra
1180300283
ON1800450
21.03.18
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
599,99
Faktúra
1180500500
 
 
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
ostatné služby - škol... (321)
11,62
Faktúra
1180400475
ON1800664
07.05.18
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
1 448,40
Faktúra
1180023
 
 
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452,020 01 Púchov
31570364
Všeobecný materiál (321)
134,12
Faktúra
1171220695
HO6111
18.12.17
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
8 435,18
Faktúra
1180120456
HO6184
16.01.18
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
1 897,47
Faktúra
1180320152
NL180009
02.03.18
ABBOTT GmbH&Co. KG
Max-Planck-Ring 2,652 05 Wiesbaden-Delkenheim
113824221
Diagnostiká (321)
1 114,00
Faktúra
1180400129
EKS-Z20181783_Z
04.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
582,12
Faktúra
1180400137
EKS-Z20181783_Z
03.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
332,64
Faktúra
1180400128
EKS-Z20181783_Z
06.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
513,60
Faktúra
1180400127
EKS-Z20181783_Z
09.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
800,88


Faktúra
1180400136
EKS-Z20181783_Z
11.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
628,56
Faktúra
1180400156
EKS-Z20181783_Z
12.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
404,88
Faktúra
1180400130
EKS-Z20181783_Z
18.04.18
A.P.S.- FOOD s.r.o.
Bukovec 153,04420
50208853
Potraviny (321)
353,76
Faktúra
1180500043
ON1800932
17.05.18
SVATS s.r.o.
Tomašíkova 2,040 01 Košice
36738298
Všeobecný materiál (321)
148,49
Faktúra
1180600087
ON1801162
04.06.18
SKRIVANEK SLOVENSKO,s.r.o.
Mlynská 22,04001 Košive
36409812
ostatné služby - škol... (321)
210,84
Faktúra
1180600218
ON1801253
14.06.18
abc-zoo s.r.o.
Starozagorská 6,040 23 Košice
47508795
Všeobecný materiál (321)
94,00
 
4180508074
 
14.06.18
Národný ústav TBC, pľuc.chorôb
a hrudníková chirurgia,059 84 Vyšné Hágy
00227811
Školenie, semináre (379)
0,00
Refundácia
BV1837015
 
14.06.18
Bakajová Jolana
0.913.03,
 
deponované mzdy (333)
0,00
Refundácia
BV1837015
 
14.06.18
Szekelyova Katarina
1.202.07,
 
deponované mzdy (333)
0,00
Refundácia
BV1837018
 
14.06.18
Szekelyova Katarina
1.202.07,
 
deponované mzdy (333)
0,00
Faktúra
1180600301
ON1801216
11.06.18
EK PLAST,s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Všeobecný materiál (321)
1 013,96
Faktúra
1180600302
ON1801103
05.06.18
VICTOR BUSINESS DATA
Letná 42,040 01 Košice
31652352
Všeobecný materiál (321)
676,32
Faktúra
1180620189
NL180341
19.06.18
WTW, mer. a analyt.tech.,s.r.o
ČSA 25,974 01 Banská Bystrica
36035904
Diagnostiká (321)
101,76
Faktúra
1180600300
ON1801244
12.06.18
STERN spol. s r.o.
Paláriková,040 01 K O Š I C E
31688161
Všeobecný materiál (321)
343,00
Faktúra
1180600299
ON1801245
12.06.18
STERN spol. s r.o.
Paláriková,040 01 K O Š I C E
31688161
Všeobecný materiál (321)
743,00
Faktúra
1180600298
ON1801243
12.06.18
STERN spol. s r.o.
Paláriková,040 01 K O Š I C E
31688161
Všeobecný materiál (321)
165,00
Faktúra
1180600303
ON1800860
31.05.18
GastroRex,s.r.o.
Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava
35783052
Všeobecný materiál (321)
172,80
Faktúra
1180600297
ON1800905
30.04.18
Möbelix SK, s.r.o.
Rožňavská 32,821 04 Bratislava
35903414
Všeobecný materiál (321)
605,60
Faktúra
1180600352
ON1801223
02.07.18
A2B,s.r.o.
Horská 1,010 03 Žilina - Považský Chlmec
36010057
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 642,40
Faktúra
1180600194
ZTS180433
08.06.18
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 082,40
Faktúra
1180600195
ZTS180434
08.06.18
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
1 002,00
Faktúra
1180600201
ZTS180526
13.06.18
Siemens Healthcare s.r.o.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
48146676
servis zdrav. techniky (321)
316,30