Platby za faktúry dodávateža
9. Máj 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateža
Dátum doručenia
Názov dodávateža
Adresa dodávateža
IČO dodávateža
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1171020960
OH173724
07.11.17
Adrian Med
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1171020737
OH173656
02.11.17
Adrian Med
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1170500354
ZT1700781
11.05.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
Všeobecný materiál (321)
686,40
Faktúra
1170521133
OH171687
07.06.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 426,31
Faktúra
1170720492
OH172537
01.08.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 503,43
Faktúra
1170820100
OH172700
17.08.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1170920049
OH172847A
20.09.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
2 437,75
Faktúra
1171000286
ZT1701737
07.11.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
servis zdrav. techniky (321)
510,00
Faktúra
1171020068
OH173228
19.10.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 721,17
Faktúra
1171120062
HO5877
13.11.17
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
Diagnostiká (321)
1 553,47
Faktúra
1170120040
ZHO0639
13.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
156,00
Faktúra
1170120041
ZHO0646
13.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,28
Faktúra
1170120042
PO166473
13.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 316,67
Faktúra
1170120043
ZHO0646
13.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 796,40
Faktúra
1170120310
OH170029
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1170120311
OH170033
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170120312
OH170033
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1170120313
OH170031
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
224,00
Faktúra
1170120314
OH170031
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1170120315
OH170026
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
901,99
Faktúra
1170120316
OH170027
30.01.17
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 277,00
Faktúra
1170120978
HO4779
03.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
926,66
Faktúra
1170220411
HO4837
16.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 297,87
Faktúra
1170220701
HO4860
27.02.17
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 134,73
Faktúra
1171220457
HO6058
05.01.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
234,00
Faktúra
1171220458
HO5929/1
05.01.18
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
138,00
Faktúra
1171220191
PO172319
15.12.17
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
2 226,16
Faktúra
1171220459
HO6058
28.12.17
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 083,00
Faktúra
1170320587
HO4933
30.03.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
589,60
Faktúra
1170320589
NL170117
30.03.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 768,07
Faktúra
1170320853
HO4913
31.03.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
250,00
Faktúra
1170320854
NL170054
31.03.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
106,24
Faktúra
1170320855
HO4822/1
04.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 062,31
Faktúra
1170321119
HO4889/1
10.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
210,54


Faktúra
1170321120
NL170117/1
31.03.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 672,47
Faktúra
1170420106
HO5008
19.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
402,60
Faktúra
1170321133
HO4982
11.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
972,84
Faktúra
1170321132
HO4982
11.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
402,60
Faktúra
1170420107
NL170144
19.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
240,24
Faktúra
1170420443
NL170144
25.04.17
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 099,12
Faktúra
1180200581
ZTS180248
15.03.18
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
307,57
Faktúra
1180220512
HO6375
02.03.18
Biogema, v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 057,10
Faktúra
1171120491
PO171948
29.11.17
Biohem spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
10 560,00
Faktúra
1170320868
HO4804/1
04.04.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
58,06
Faktúra
1170320870
HO4945
30.03.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
403,26
Faktúra
1170320872
HO4945
31.03.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1170420007
NL170148
13.04.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
940,30
Faktúra
1170420469
HO5044
27.04.17
Biomedica Slovakia spol.s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
166,21
Faktúra
1180120465
HO6263
26.01.18
DISPOLAB spol. s r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
190,39
Faktúra
1171100112
ZT1701635
20.11.17
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
264,00
Faktúra
1171220451
HO6009
05.01.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
210,54
Faktúra
1171220453
HO6009
28.12.17
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 117,38
Faktúra
1180220066
HO6233
12.02.18
DYNEX Servis spol.s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 442,43
Faktúra
1170420529
PO170641
21.04.17
Eurolab Lambda,a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 259,20
Faktúra
1180320143
NL180327
14.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
80,40
Faktúra
1180320144
NL180322
14.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
608,95
Faktúra
1180320145
NL180326
14.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
11,16
Faktúra
1180320203
NL180322
05.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
123,48
Faktúra
1180320538
NL180322
22.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
141,96
Faktúra
1180320539
NL180628
27.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Lieky (321)
700,80
Faktúra
1180320540
NL180335
27.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
111,48
Faktúra
1180320766
NL180332
27.03.18
Gavax s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topžou
36495701
Diagnostiká (321)
166,80
Faktúra
1170120010
ZHO0647
13.01.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
16 181,42
Faktúra
1170120120
PO170069
24.01.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
76,03
Faktúra
1170120121
PO170053
24.01.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
144,52
Faktúra
1170120125
PO166723
24.01.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
150,00
Faktúra
1170120126
PO170053
24.01.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
35,66
Faktúra
1170100441
ON1700210
03.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 912,18
Faktúra
1170200079
ON1700208
07.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
326,32
Faktúra
1170200080
ON1700247
07.02.17
Hartmann-Rico spol. sr.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1170220820
NL170047
24.02.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 347,90
Faktúra
1170320147
NL170068
17.03.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
890,09
Faktúra
1170320939
NL170086
31.03.17
Hermes LabSystems, s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
1 766,45
Faktúra
1170620187
HO5162/1
20.06.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
2 473,05


Faktúra
1170820015
HO5476
09.08.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
465,90
Faktúra
1170820146
PO171393
22.08.17
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
229,44
Faktúra
1180220756
PO180410
09.03.18
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
931,20
Faktúra
1180120009
HO6135
15.01.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
746,90
Faktúra
1180120850
HO6135/1
06.02.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
766,70
Faktúra
1180120851
HO6204
01.02.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
497,20
Faktúra
1180220099
HO180448
22.02.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Lieky (321)
67,98
Faktúra
1180220489
HO6332
02.03.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
770,00
Faktúra
1180320138
HO6332
09.03.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
409,20
Faktúra
1180320139
HO6350
09.03.18
INTEC PHARMA, s.r.o.
Lamačská cesta 8,810 01 Bratislava
00683264
Diagnostiká (321)
531,30
Faktúra
1180220532
NL180591
05.03.18
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
973,98
Faktúra
1170120765
OH170069
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 023,00
Faktúra
1170120900
OH170047
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
43,04
Faktúra
1170120901
OH170044
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
93,46
Faktúra
1170120902
OH170047
06.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
45,68
Faktúra
1170120766
OH170131
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 716,00
Faktúra
1170120767
OH170131
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 010,16
Faktúra
1170120768
OH170132
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1170120770
OH170098
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
101,63
Faktúra
1170120771
OH170072
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 060,00
Faktúra
1170121328
OH170073
14.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
442,53
Faktúra
1170121329
OH170129
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
284,66
Faktúra
1170120772
OH170130
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
104,26
Faktúra
1170120773
OH170130
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
642,00
Faktúra
1170121331
OH170153
14.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
291,67
Faktúra
1170121332
OH170147
13.02.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1170120774
OH170173
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
401,24
Faktúra
1170120775
OH170175
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
588,50
Faktúra
1170120776
OH170177
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 400,52
Faktúra
1170120777
OH170177
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,09
Faktúra
1170120778
OH170131
30.01.17
Johnson and Johnson
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
171,82
Faktúra
1180220045
HO6230
07.02.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
474,00
Faktúra
1180220456
HO6317
05.03.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
476,30
Faktúra
1180220457
HO6398
06.03.18
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
127,20
Faktúra
1170220287
PO170039
08.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
115,50
Faktúra
1170220206
PO170185
14.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 752,20
Faktúra
1170220288
ZHO0687
10.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
6 119,52
Faktúra
1170220289
PO170123
10.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 083,40
Faktúra
1170220290
PO170146
10.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
29,70
Faktúra
1170220291
PO170147
10.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
31,04


Faktúra
1170220292
PO170193
10.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
68,40
Faktúra
1170220293
PO170145
10.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
7 058,91
Faktúra
1170220294
ZHO0687
14.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
377,86
Faktúra
1170220295
PO170185
14.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
62,40
Faktúra
1170220830
PO170145
21.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
1 039,50
Faktúra
1170220831
PO170280
21.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
597,46
Faktúra
1170220833
PO170268
21.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1170320016
PO170340
03.03.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
377,78
Faktúra
1170120727
PO166706
25.01.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
755,57
Faktúra
1170220205
PO166705
03.02.17
Lohmann - Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1,831 03 Bratislava
31347827
ŠZM (321)
519,75
Faktúra
1170520965
OH171707
07.06.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1170620380
OH172159
29.06.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1170620381
OH172158
29.06.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1170620382
OH172157
29.06.17
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 573,00
Faktúra
1180300414
ZTN180127
14.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 963,50
Faktúra
1180300443
ZTN180188
19.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1180300444
ZTN180182
19.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 442,00
Faktúra
1180300445
ZTN180181
19.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 128,00
Faktúra
1180300446
ZTN180180
19.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 451,00
Faktúra
1180320578
PO180415
29.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
235,00
Faktúra
1180300507
ZTN180230
29.03.18
MEDILAS, s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 584,00
Faktúra
1180220378
NL180437
14.02.18
Merck spol.s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Lieky (321)
1 308,25
Faktúra
1180220102
ZHO1016
12.02.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
618,26
Faktúra
1180220103
PO180330
12.02.18
MSM Slovakia s r.o.
Lesná 880,908 51 Holíč
31440479
ŠZM (321)
76,07
Faktúra
1170220393
HO4819
16.02.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
353,32
Faktúra
1170220392
HO4802
16.02.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
2 929,10
Faktúra
1170220843
PO170295
24.02.17
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170200482
ZT1700303
01.03.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 188,00
Faktúra
1170421260
PO170453
25.04.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
ŠZM (321)
48,00
Faktúra
1170520702
HO5192
29.05.17
OPTOTEAM, s.r.o.
Smrečianska 29,811 05 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
988,80
Faktúra
1180220046
NL180013
07.02.18
RANDOX, s.r.o.
Vilová 2,851 01 Bratislava
35743816
Diagnostiká (321)
177,59
Faktúra
1170520320
PO170775
18.05.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
127,67
Faktúra
1170521110
ZHO0773
25.05.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
43,99
Faktúra
1170521111
PO170892
29.05.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
85,50
Faktúra
1170521046
NL170198
01.06.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1170620223
PO170738
13.06.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
417,77
Faktúra
1170620224
ZHO0800
13.06.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
75,67
Faktúra
1170620361
PO170943
16.06.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
226,78
Faktúra
1170620360
PO171024
16.06.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
242,81
Faktúra
1170620491
PO171024
27.06.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
8,89


Faktúra
1170720457
PO171148
17.07.17
Sarstedt spol. s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
197,50
Faktúra
1171220455
HO6100
05.01.18
Scintila, s.r.o.
Masarykovo námestí 44,586 01 Jihlava
25557858
Diagnostiká (321)
1 008,00
Faktúra
1180120301
PO180136
23.01.18
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
121,52
Faktúra
1180120771
 
 
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
84,13
Faktúra
1180121046
ZHO0974
08.02.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
388,80
Faktúra
1180120934
ZHO1018
08.02.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
399,26
Faktúra
1180220107
ZHO1018
12.02.18
TONAP. Ing. Miroslav Ščerbík
Kpt. Nálepku 1099,075 01 Trebišov
33146080
ŠZM (321)
508,80
Faktúra
1170220252
NL170453
14.02.17
Transmedic Slovakia s.r.o.
Lazovná 68,974 01 Banska Bystrica
36020982
Lieky (321)
9 783,16
Faktúra
1180120020
HO6172
12.01.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
12,93
Faktúra
1180120021
HO6206
17.01.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
509,32
Faktúra
1180120022
NL180145
18.01.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
142,55
Faktúra
1180120658
NL180158
01.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
129,36
Faktúra
1180120659
HO6246
25.01.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
529,82
Faktúra
1180120660
HO6279
30.01.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
112,09
Faktúra
1180120858
NL180292
01.02.18
Unimed spol.s.r.o.
Orieškova 11,821 05 Bratislava
17312752
Lieky (321)
91,28
Faktúra
1171020056
ZHO0916
09.10.17
Unomed spol. s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
7 868,30
Faktúra
1180300204
ON1800634
07.03.18
V OBZOR s.r.o
Exnárova 7,821 03 Bratislava
35708956
Všeobecný materiál (321)
10,00
Faktúra
1180320196
HO6477
20.03.18
VIDIA, s.r.o.
Nad Safinou II365,252 42 Jesenice
16556267
Diagnostiká (321)
1 024,77
Faktúra
1170421151
PO170728
28.04.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
168,00
Faktúra
1170520341
PO170728
17.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
291,17
Faktúra
1170520815
ZHO0779
16.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
5 736,39
Faktúra
1170520343
PO170814
18.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
71,76
Faktúra
1170520344
ZHO0779
18.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
932,88
Faktúra
1170520345
PO170777
18.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
58,80
Faktúra
1170521121
ZHO0793
23.05.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 942,52
Faktúra
1170620075
ZHO0806
08.06.17
Vidra a spol. s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
5 326,36
Faktúra
1180120472
HO6212
30.01.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
664,04
Faktúra
1180120469
HO6004
26.01.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
37,20
Faktúra
1180120470
HO6212
26.01.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
119,82
Faktúra
1180120471
HO5988
26.01.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
140,40
Faktúra
1180120712
HO6212/1
05.02.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
10,10
Faktúra
1180120849
HO6004/1
07.02.18
OXOID CZ,s.r.o.,org.zložka Sl
Suché Mýto 1/A,831 04 Bratislava
43867596
Diagnostiká (321)
131,80
Faktúra
1180400011
ON1800579
10.04.18
SEZAM s.r.o.
Kvačalová 1,010 04 Žilina
00633194
Všeobecný materiál (321)
495,60
Faktúra
1170420117
NL170151
21.04.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 151,70
Faktúra
1170520164
HO5043
16.05.17
R-DIAGNOSTICS SK,spol. s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 996,40
Faktúra
1180120464
HO6225
26.01.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
74,80
Faktúra
1180220052
HO6283
08.02.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
1 443,20
Faktúra
1180220053
HO6213
13.02.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1180220506
HO6340
02.03.18
JEMO-TRADING, s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
280,50
Faktúra
1170820549
OH172788
30.08.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50


Faktúra
1170820665
OH172854
07.09.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
1 490,50
Faktúra
1170920050
OH173082
19.09.17
LIMA SK, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 108,70
Faktúra
1180120516
PO171971
12.01.18
ARID-obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
698,40
Faktúra
1180120769
PO180200
31.01.18
ARID-obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
951,60
Faktúra
1180220752
PO180285
27.02.18
ARID-obchodná spol.,s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 164,00
Faktúra
1170321135
HO4801
11.04.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 263,25
Faktúra
1170420313
 
 
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 040,21
Faktúra
1170520136
HO4991
12.05.17
EUREX MEDICA, spol. s.r.o.
NA Šefranici 10,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
6 489,88
Faktúra
1180220295
PO171444
13.02.18
Nimag Medical Systems,spol.s.r
Prievozská 4/B,821 09 Bratislava
31337775
ŠZM (321)
2 286,00
Faktúra
1170720165
HO5413
26.07.17
BEL-MIDITECH, s.r.o.
Továrenská č.14,811 09 Bratislava
35704241
Diagnostiká (321)
14 097,60
Faktúra
1180320202
NL180323
08.03.18
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
1 398,00
Faktúra
1180220290
PO172324
13.02.18
INTERTEC s.r.o.
ČSA 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
ŠZM (321)
196,49
Faktúra
1180300514
ON1800709
06.04.18
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
559,64
Faktúra
1180400005
ON1800709
04.04.18
KODYS SLOVENSKO,s.r.o.
Sliačska 2,831 02 Bratislava
31387454
Všeobecný materiál (321)
372,10
Faktúra
1180320577
PO180487
03.04.18
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
ŠZM (321)
725,92
Faktúra
1180220067
HO6309
12.02.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
840,00
Faktúra
1180220450
HO6180
06.03.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
180,00
Faktúra
1180220449
HO6252
06.03.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
180,00
Faktúra
1180220451
HO6381
02.03.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
1 251,00
Faktúra
1180320548
HO6507
03.04.18
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 386,00
Faktúra
1180400012
ON1800702
06.04.18
ROVDER, s.r.o.
Priemyselná 4,040 01 Košice
44754442
Všeobecný materiál (321)
163,20
Faktúra
1180220490
HO6378
02.03.18
LABOSERV. SK.s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
2 583,90
Faktúra
1170620680
HO5318
23.06.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 459,50
Faktúra
1170620681
HO5318
28.06.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
2 904,00
Faktúra
1171020471
HO5715
27.10.17
CEEMED, spol. s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 729,75
Faktúra
1171220709
HO5963
05.01.18
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
781,33
Faktúra
1171220710
HO6105
05.01.18
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
698,65
Faktúra
1171220711
HO5963
03.01.18
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
154,55
Faktúra
1171220718
NL173095
09.01.17
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
149,99
Faktúra
1171220719
HO6118
09.01.17
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
174,96
Faktúra
1180120082
HO6214
17.01.18
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
472,25
Faktúra
1180120463
HO6254
26.01.18
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
430,98
Faktúra
1180120637
HO6181
15.01.18
GTRADE s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
405,90
Faktúra
1170720381
PO171055
25.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 999,16
Faktúra
1170720382
PO171133
25.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 589,08
Faktúra
1170720383
PO171133
25.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 273,39
Faktúra
1170720599
PO171186
02.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
538,81
Faktúra
1170720600
PO171186
27.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,35
Faktúra
1170820219
PO171186
17.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
713,05
Faktúra
1170820221
PO171445
17.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
313,85


Faktúra
1170820296
PO171208
22.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,80
Faktúra
1170820498
PO171133
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
312,00
Faktúra
1170820494
PO171259
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
685,63
Faktúra
1170820495
PO171181
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
217,87
Faktúra
1170820497
PO171308
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 121,56
Faktúra
1170820989
PO171485
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
104,98
Faktúra
1170820496
PO171308
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170820990
PO171460
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 122,49
Faktúra
1170820991
PO171456
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
706,32
Faktúra
1170820992
PO171455
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 458,17
Faktúra
1170820488
PO171332
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
340,03
Faktúra
1170820489
PO171332
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
39,84
Faktúra
1170820492
PO171276
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
445,74
Faktúra
1170820993
PO171460
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
463,28
Faktúra
1170820994
PO171460
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
258,46
Faktúra
1170820995
PO171276
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 461,71
Faktúra
1170820490
PO171332
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
51,91
Faktúra
1170820996
PO171455
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
233,94
Faktúra
1170820997
PO171460
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
304,17
Faktúra
1170820499
ZHO0877
25.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1170820483
PO171308
30.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
121,85
Faktúra
1170820998
PO171456
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
243,69
Faktúra
1170820484
PO171308
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1170820485
PO171259
04.09.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 089,36
Faktúra
1170920280
PO171146
18.08.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 267,20
Faktúra
1170120095
PO166521
19.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
8 906,18
Faktúra
1170120490
PO166521
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
236,80
Faktúra
1170120492
PO166712
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
730,54
Faktúra
1170120493
PO170076
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1170120491
PO170030
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
651,78
Faktúra
1170120494
PO166724
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
388,38
Faktúra
1170120495
PO170009
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 417,74
Faktúra
1170120496
PO170071
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
234,62
Faktúra
1170120497
PO170059
24.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
839,69
Faktúra
1170120693
PO166724
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
277,75
Faktúra
1170120694
PO170009
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170120696
PO166712
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
467,30
Faktúra
1170120697
PO166724
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
370,90
Faktúra
1170120698
PO170030
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 434,91
Faktúra
1170120699
PO170009
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
288,29


Faktúra
1170120700
PO170059
27.01.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
964,60
Faktúra
1170220085
PO166521
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
326,70
Faktúra
1170220086
PO170030
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
299,71
Faktúra
1170220088
PO170158
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 268,00
Faktúra
1170220089
PO170094
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
426,77
Faktúra
1170220090
PO170071
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
547,86
Faktúra
1170220092
PO170071
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
134,57
Faktúra
1170220093
PO166724
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
293,40
Faktúra
1170220094
PO170009
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
293,40
Faktúra
1170220095
PO170199
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 361,07
Faktúra
1170220096
ZHO0678
16.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1170220097
ZHO0692
14.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
429,13
Faktúra
1170220098
PO170124
17.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
796,59
Faktúra
1170220100
PO170199
17.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 903,72
Faktúra
1170220106
PO170158
17.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
7 289,35
Faktúra
1170220107
PO170188
17.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
512,95
Faktúra
1170220108
PO170199
17.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 299,43
Faktúra
1170220473
PO170111
20.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
46,80
Faktúra
1170220474
PO170159
20.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
55,44
Faktúra
1170220475
PO170158
20.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
310,70
Faktúra
1170220477
PO170188
20.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
53,35
Faktúra
1170220479
PO170158
20.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 651,37
Faktúra
1170221448
PO170254
10.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 145,35
Faktúra
1170220481
PO170225
20.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 897,84
Faktúra
1170220483
PO170254
21.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,35
Faktúra
1170220484
PO170159
21.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1170220834
PO170254
23.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
561,53
Faktúra
1170220835
ZHO0702
24.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170220836
PO170254
24.02.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
912,00
Faktúra
1170320036
ZHO0717
13.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 397,74
Faktúra
1170320342
ZHO0728
13.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
7,52
Faktúra
1170320343
PO170370
13.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
538,27
Faktúra
1170320344
PO170312
13.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170320345
PO170240
13.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
411,84
Faktúra
1170320437
PO170382
22.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 125,72
Faktúra
1170320439
ZHO0728
22.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
405,00
Faktúra
1170320440
PO170266
22.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1170320441
PO170333/1
22.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 508,00
Faktúra
1170321043
PO170414
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
844,83
Faktúra
1170321044
PO170499
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
501,91


Faktúra
1170321045
PO170463
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
327,84
Faktúra
1170321046
PO170505
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
617,47
Faktúra
1170321047
PO170483
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
188,42
Faktúra
1170321049
PO170466
31.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 835,35
Faktúra
1170321050
PO170414
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
152,31
Faktúra
1170321051
PO170463
28.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,74
Faktúra
1170321466
PO170607
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
132,92
Faktúra
1170321467
PO170536
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 099,31
Faktúra
1170321052
PO170333/1
30.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170321053
PO170463
30.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
819,56
Faktúra
1170321054
PO170483
30.03.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
529,54
Faktúra
1170420390
PO170466
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 050,41
Faktúra
1170420392
PO170607
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 510,06
Faktúra
1170420394
PO170463
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 590,26
Faktúra
1170420395
PO170333
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
466,06
Faktúra
1170420396
PO170499
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
757,94
Faktúra
1170420551
PO170625
21.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 698,34
Faktúra
1170420552
PO170536
18.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 031,26
Faktúra
1170421212
PO170335
28.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
102,80
Faktúra
1170420399
ZHO0753
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 397,00
Faktúra
1170420553
PO170499
18.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
135,39
Faktúra
1170420556
ZHO0735
12.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
185,00
Faktúra
1170420554
PO170536
18.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170420555
PO170577
21.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,74
Faktúra
1170420558
PO170625
21.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 282,68
Faktúra
1170420559
PO170505
18.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
209,57
Faktúra
1170420560
PO170607
18.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1170420561
PO170577
21.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 870,86
Faktúra
1170421213
PO170653
25.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
231,93
Faktúra
1170421214
PO170664
25.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
893,28
Faktúra
1170421215
PO170577
25.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
736,15
Faktúra
1170420562
PO170625
21.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
152,31
Faktúra
1170421218
PO170698
25.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
343,19
Faktúra
1170421217
PO170664
28.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170421219
PO170653
28.04.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 443,93
Faktúra
1170520063
PO170698
11.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1170520083
PO170577
11.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
147,60
Faktúra
1170520085
PO170752
12.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 586,88
Faktúra
1170520086
PO170782
12.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 202,40
Faktúra
1170520090
ZHO0777
12.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 948,33


Faktúra
1170520091
ZHO0788
12.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
12,32
Faktúra
1170520088
PO170750
12.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
797,41
Faktúra
1170520089
PO170752
12.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1170520352
PO170750
16.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
204,45
Faktúra
1170520353
PO170752
17.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95
Faktúra
1170520354
PO170750
17.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 008,79
Faktúra
1170521033
PO170855
23.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 996,81
Faktúra
1170521034
PO170845
23.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
269,48
Faktúra
1170520356
PO170750
18.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
871,20
Faktúra
1170520357
PO170751
18.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 089,36
Faktúra
1170520358
PO170653
18.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170520359
PO170750
18.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
310,70
Faktúra
1170521035
PO170845
23.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170521319
PO170861
07.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
226,92
Faktúra
1170521036
PO170855
23.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1170521037
PO170750
23.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
147,60
Faktúra
1170521038
PO170855
23.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
97,35
Faktúra
1170521039
PO170845
24.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 674,67
Faktúra
1170521040
PO170855
24.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
561,53
Faktúra
1170521107
PO170861
29.05.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
308,22
Faktúra
1170620052
PO170845
08.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,74
Faktúra
1170620053
PO170750
08.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170620054
ZHO0815
08.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
21,12
Faktúra
1170620056
ZHO0804
08.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1170620317
PO170995
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
6 456,78
Faktúra
1170620319
PO170910
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 047,11
Faktúra
1170620318
PO171006
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 146,16
Faktúra
1170620320
PO170995
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170620321
PO171006
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
160,05
Faktúra
1170620322
PO170995
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1170620323
PO170910
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
463,39
Faktúra
1170620324
PO170910
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
615,39
Faktúra
1170620325
PO171006
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
413,95
Faktúra
1170620364
PO170910
16.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
267,40
Faktúra
1170620476
PO170995
20.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 203,25
Faktúra
1170620478
PO170995
20.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
229,39
Faktúra
1170620477
PO171006
20.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
456,92
Faktúra
1170620479
PO170995
20.06.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 870,68
Faktúra
1170620881
ZHO0825
10.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
325,26
Faktúra
1170720354
PO171055
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 299,49


Faktúra
1170720355
PO171146
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 552,47
Faktúra
1170720357
PO171133
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
5 417,65
Faktúra
1170720592
PO17164
27.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 553,57
Faktúra
1170720358
PO171055
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 075,87
Faktúra
1170720361
ZHO0847
19.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
607,50
Faktúra
1170720362
PO171164
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
277,35
Faktúra
1170720363
PO171146
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 098,75
Faktúra
1170720364
PO171055
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
337,76
Faktúra
1170720365
PO171133
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 594,82
Faktúra
1170720594
PO171208
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1170720595
PO171208
27.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 261,32
Faktúra
1170720366
PO171055
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
337,76
Faktúra
1170720367
PO171146
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 935,72
Faktúra
1170720369
PO171164
19.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
420,10
Faktúra
1170720370
PO171133
17.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 075,94
Faktúra
1170720372
PO171164
19.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
391,20
Faktúra
1170720374
PO171133
20.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
155,35
Faktúra
1170720375
PO171146
20.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
233,03
Faktúra
1170720596
PO171164
27.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
377,34
Faktúra
1170720377
PO171133
20.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 772,00
Faktúra
1170720378
PO171181
20.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
871,49
Faktúra
1170720597
PO171208
27.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
152,31
Faktúra
1170720379
PO171164
20.07.17
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
561,53
Faktúra
1180220062
NL180309
12.02.18
MIKROCHEM TRADE spol.s.r.o.
Za dráhou 33,90 201 PEZINOK
35948655
Diagnostiká (321)
252,00
Faktúra
1180320420
PO180481
20.03.18
Versium s.r.o
Trenčianska 47,821 03 Bratislava
36742651
ŠZM (321)
195,70
Faktúra
1180120452
HO6215
30.01.18
DIALAB s.r.o.
SEkurisova 16,841 02 Bratislava
46339396
Diagnostiká (321)
184,70
Faktúra
1180120453
HO5997
30.01.18
DIALAB s.r.o.
SEkurisova 16,841 02 Bratislava
46339396
Diagnostiká (321)
268,43
Faktúra
1180220402
HO6380
27.02.18
MGP, spol.s.r.o.
Šustekova 2,851 04 Bratislava
00684023
Lieky (321)
616,79
Faktúra
1171120126
OH174023
22.11.17
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1171220192
ZHO0986
15.12.17
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
24,00
Faktúra
1180120312
ZHO1031
19.01.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
12,00
Faktúra
1180120776
OH180208
01.02.18
GUTTA Slovakia, spol.s.r.o.
Svetlá 1,811 02 Bratislava
35707364
ŠZM (321)
200,00
Faktúra
1170321067
HO4999
10.04.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 443,82
Faktúra
1170420123
HO5022
20.04.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
759,00
Faktúra
1170420124
HO5057
25.04.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 331,46
Faktúra
1170420477
HO5081
27.04.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 047,63
Faktúra
1170420935
NL171107
02.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
520,63
Faktúra
1170520179
HO6110
12.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
1 554,15
Faktúra
1170520180
NL171190
12.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
520,63
Faktúra
1170520181
HO5148/1
16.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
850,08


Faktúra
1170520711
NL171241
11.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
260,32
Faktúra
1170521313
NL171241/1
14.06.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
520,63
Faktúra
1170520182
HO5148
16.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
301,28
Faktúra
1170520611
NL171291
19.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
260,32
Faktúra
1170520612
NL171296
19.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
520,63
Faktúra
1170520613
HO5184
10.05.17
DCX, spol. s.r.o.
ul.29. Augusta 36/A,811 09 Bratislava
47133694
Lieky (321)
345,08
Faktúra
1170120009
ZHO0662
18.01.17
BUKÓZA INVEST spol.s.r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
7 410,65
Faktúra
1170520044
ZHO0765
12.05.17
BUKÓZA INVEST spol.s.r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
36,23
Faktúra
1170521393
ZHO0789
26.05.17
BUKÓZA INVEST spol.s.r.o.
Hencovská 2073,093 02 Hencovce
31666442
ŠZM (321)
3 119,78
Faktúra
1171120450
PO172330
27.11.17
K&M MEDIA s.r.o.
Čierne 94,023 13 Čierne
44879806
ŠZM (321)
7 504,80
Faktúra
1180220458
NL180321
06.03.18
MkB Test a.s.
Rosina 169,013 22 Rosina
43932576
Diagnostiká (321)
1 114,38
Faktúra
1180320720
HO180496
29.03.18
Spinchem s.r.o.
Těšínská 852/6,312 00 Plzeň
03616592
Diagnostiká (321)
337,00