Platby za faktúry dodávateľa
10. Máj 2018
UNLP KOŠICE 2016
Strana
1
Mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1170220665
NL170061
21.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
275,88
Faktúra
1170220668
HO4791
22.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 169,49
Faktúra
1170220398
HO4827
17.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
23,10
Faktúra
1170220669
NL170067
22.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
707,62
Faktúra
1170220396
HO4827
17.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
295,48
Faktúra
1170220670
HO4827
24.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
123,44
Faktúra
1170220671
HO4791
24.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
331,34
Faktúra
1170220672
HO4848
27.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
5 594,73
Faktúra
1170220673
HO4791
24.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
577,89
Faktúra
1170220674
HO4848
27.02.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 364,01
Faktúra
1170320170
HO4886
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
319,00
Faktúra
1170200530
ZT1700302
07.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
1 140,00
Faktúra
1170320171
HO4867
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 101,13
Faktúra
1170320172
HO4867
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 347,81
Faktúra
1170320173
HO4867
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 581,36
Faktúra
1170320174
HO4867
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 302,40
Faktúra
1170320176
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 610,48
Faktúra
1170320177
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 506,11
Faktúra
1170320178
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 358,43
Faktúra
1170320180
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 492,81
Faktúra
1170320182
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
1 755,22
Faktúra
1170320183
HO4891
17.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 784,44
Faktúra
1170320881
NL170114
30.03.17
Beckman Coulter Slov.rep. s.r.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 410,00
Faktúra
1170620946
OH172212
11.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 764,20
Faktúra
1170720037
OH172427
19.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
693,00
Faktúra
1170720039
OH172426
19.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
324,00
Faktúra
1170720041
OH172429
19.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1170720781
OH172486
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 550,20
Faktúra
1170720782
OH172486
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 680,00
Faktúra
1170720783
OH172484
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
4 628,20
Faktúra
1170720784
OH172484
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
3 665,00
Faktúra
1170720785
OH172485
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
2 042,00
Faktúra
1170720786
OH172509
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
9 172,20
Faktúra
1170720043
OH172272
19.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 174,00


Faktúra
1170720044
OH172272
19.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
385,00
Faktúra
1170720787
OH172573
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
8 351,00
Faktúra
1170720123
OH172272
25.07.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 794,00
Faktúra
1170720788
OH172659
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
4 628,20
Faktúra
1170720789
OH172730
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1170720790
OH172729
07.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1170720842
OH172731
10.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
6 900,20
Faktúra
1170720843
OH172735
10.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
13 800,40
Faktúra
1170720844
OH172752
10.08.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
162,00
Faktúra
1170820864
OH172824
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 021,00
Faktúra
1170820866
OH172858
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
7 504,01
Faktúra
1170820867
OH172890
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
1 714,00
Faktúra
1170820868
OH172918
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
5 764,20
Faktúra
1170820869
OH172911
06.09.17
InterMedical, spol. s r.o.
Radlinského 10,949 01 Nitra
36547263
ŠZM (321)
3 293,00
Faktúra
1170120649
PO170048
24.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
349,96
Faktúra
1170120654
PO164162
24.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,56
Faktúra
1170120656
PO170049
24.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
485,76
Faktúra
1170120701
PO170075A
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1170120702
PO170020A
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1170120703
PO166721A
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
400,00
Faktúra
1170121103
PO170118
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
119,40
Faktúra
1170120972
HO4735/1
01.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
106,26
Faktúra
1170120973
HO4735
30.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
13 541,72
Faktúra
1170120704
ZHO0653
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
15,85
Faktúra
1170120705
ZHO0653
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1170120706
PO170019
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1170120707
PO170017
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
624,30
Faktúra
1170120708
PO170017
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
790,78
Faktúra
1170120709
PO170017
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
41,62
Faktúra
1170120710
PO170066
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
714,40
Faktúra
1170120711
PO170066
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
730,02
Faktúra
1170120712
PO170066
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
199,30
Faktúra
1170120713
PO166615
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
516,00
Faktúra
1170120714
PO166615
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
780,10
Faktúra
1170120715
PO166615
27.01.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
26,90
Faktúra
1170120974
HO4769
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
10 141,30
Faktúra
1170120975
HO4784
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
3 415,56
Faktúra
1170120976
NL170419
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
309,80
Faktúra
1170200051
ON1700016
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
733,32
Faktúra
1170200054
ON1602285
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 092,96


Faktúra
1170200055
ON1602130
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 013,76
Faktúra
1170200056
ON162289
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
979,35
Faktúra
1170200057
ON1700244
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
172,56
Faktúra
1170200058
ON1602129
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 241,79
Faktúra
1170200059
ON1602284
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 457,60
Faktúra
1170200060
ON1700200
03.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
379,68
Faktúra
1170220068
PO170038
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
102,60
Faktúra
1170220069
PO170064
17.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
230,00
Faktúra
1170220070
PO170066
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
155,98
Faktúra
1170220071
PO170233
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
115,00
Faktúra
1170220073
PO166708
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
682,20
Faktúra
1170220151
ZHO0653
16.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1170200070
ON1700243
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
770,88
Faktúra
1170200071
ON1700244
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 015,32
Faktúra
1170200072
ON1700203
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
600,00
Faktúra
1170200073
ON1700201
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 768,32
Faktúra
1170200074
ON1700200
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 450,42
Faktúra
1170200075
ON1700204
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 124,40
Faktúra
1170200076
ON1700206
07.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 704,80
Faktúra
1170220303
NL170479
13.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
1 109,88
Faktúra
1170220305
HO4795
13.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
19 494,64
Faktúra
1170220076
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
766,88
Faktúra
1170220077
ZHO0653
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
358,62
Faktúra
1170220152
PO170203
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
460,00
Faktúra
1170220153
ZHO0684
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
755,00
Faktúra
1170220154
ZHO0653
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
792,30
Faktúra
1170220155
ZHO0653
14.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
617,28
Faktúra
1170220304
NL170480
13.02.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
6 472,52
Faktúra
1170970007
EKS-Z201734960_Z
08.09.17
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
15 258,42
Faktúra
1170320970
NL170895
04.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
301,71
Faktúra
1170321084
NL170914
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
29 469,94
Faktúra
1170321086
HO4990
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 423,12
Faktúra
1170321087
HO4990
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 853,60
Faktúra
1170321088
HO4990
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 082,95
Faktúra
1170321089
HO4990
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 577,48
Faktúra
1170321091
NL170903
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
764,92
Faktúra
1170321092
NL170924
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
39,80
Faktúra
1170321095
NL170907
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
929,08
Faktúra
1170321096
NL170906
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 570,71
Faktúra
1170321097
HO4990
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
43,00


Faktúra
1170321098
NL170918
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 899,96
Faktúra
1170321099
NL170928
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13,23
Faktúra
1170321100
NL170925
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
913,98
Faktúra
1170321125
NL170929
11.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 052,01
Faktúra
1170420075
NL170939
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 028,87
Faktúra
1170420076
NL170933
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 901,06
Faktúra
1170420077
NL170934
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17,82
Faktúra
1170420078
NL170942
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
645,70
Faktúra
1170420079
NL170938
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
15,54
Faktúra
1170420080
NL170940
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
846,98
Faktúra
1170420081
NL170937
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
249,00
Faktúra
1170420082
NL170941
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
85,55
Faktúra
1170420083
NL170949
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 260,83
Faktúra
1170420087
NL170954
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
655,05
Faktúra
1170420089
NL170955
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
746,99
Faktúra
1170420090
NL170956
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
108,39
Faktúra
1170420091
NL170958
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 284,85
Faktúra
1170420092
NL170957
13.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
399,96
Faktúra
1170420182
NL170961
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
6 711,50
Faktúra
1170420183
NL170962
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 609,75
Faktúra
1170420184
HO5015
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 424,65
Faktúra
1170420186
HO5015
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 626,44
Faktúra
1170420187
HO5015
19.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3 538,35
Faktúra
1170420189
NL170966
20.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 470,22
Faktúra
1170321090
HO4990
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
498,56
Faktúra
1170321093
NL170905
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
8,25
Faktúra
1170321094
NL170904
10.04.17
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5,50
Faktúra
1170600578
ZT1700917
30.06.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
4 290,00
Faktúra
1170621042
OH172391
11.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
407,80
Faktúra
1170720019
OH172435
19.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170720020
OH172155
19.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1170720021
OH172391
19.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
48,20
Faktúra
1170720022
OH172447
20.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
275,03
Faktúra
1170720023
OH172469
20.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170700116
ZT1701003
07.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 945,80
Faktúra
1170720217
OH172470
25.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170700135
ZT1701074
10.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
4 428,00
Faktúra
1170720218
OH172523
25.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
413,23
Faktúra
1170720219
OH172522
25.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170720220
OH172524
25.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
164,34


Faktúra
1170720221
OH172559
26.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170720222
OH172560
26.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1170720223
OH172580
26.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
203,32
Faktúra
1170720479
OH172628
01.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
401,95
Faktúra
1170720480
OH172629
01.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170720481
OH172627
01.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
432,00
Faktúra
1170700245
ZT1701201
26.07.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
219,60
Faktúra
1170700333
ZT1701202
07.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
317,99
Faktúra
1170720872
OH172389
10.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
164,25
Faktúra
1170720873
OH172744
10.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170720874
OH172762
10.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170720875
OH172783
10.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170820106
OH172201
17.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
63,01
Faktúra
1170820107
OH172673
17.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170820567
OH172311
25.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170820568
OH172818
25.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1170820569
OH172844
25.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1170820570
OH172861
30.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170820571
OH172866
30.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1170820572
OH172869
30.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
286,37
Faktúra
1170820573
OH172887
30.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
320,68
Faktúra
1170820670
POO172953
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
112,30
Faktúra
1170800098
ZT1701342
23.08.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
2 210,88
Faktúra
1170820671
OH172869
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
36,64
Faktúra
1170820672
OH172887
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
135,31
Faktúra
1170820673
OH172580
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
10,23
Faktúra
1170820674
OH172447
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
180,96
Faktúra
1170820675
OH172200
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
178,04
Faktúra
1170820676
OH171473
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1170800366
ZT1701481
11.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 652,40
Faktúra
1170820849
OH173059
06.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
266,64
Faktúra
1170820797
OH173080
07.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1170920317
OH173125
18.09.17
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1170421000
OH171490
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39 285,71
Faktúra
1170421004
OH171417
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1170321196
OH171181
10.04.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 042,00
Faktúra
1170520010
PO170742
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 056,00
Faktúra
1170520011
PO170661
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 078,08
Faktúra
1170520012
PO170655
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 711,11
Faktúra
1170520013
PO170742
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 643,48


Faktúra
1170520014
PO170660
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 774,08
Faktúra
1170520015
PO170655
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
331,34
Faktúra
1170520016
PO170661
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
351,65
Faktúra
1170520017
PO170661
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 216,01
Faktúra
1170520018
PO170712
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170520324
PO170655
18.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
421,74
Faktúra
1170500328
ZT1700704
05.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
261,60
Faktúra
1170500329
ZT1700706
05.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
123,60
Faktúra
1170500331
ZT1700761
05.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1170521026
ZHO0733
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
204,00
Faktúra
1170520019
PO170458
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
220,90
Faktúra
1170520020
PO170509
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
50,40
Faktúra
1170520021
ZHO0770
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
527,09
Faktúra
1170520393
OH171419
19.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
19 692,00
Faktúra
1170520394
OH171000
19.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 566,00
Faktúra
1170520395
OH171507
19.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
12 528,00
Faktúra
1170520396
OH171506
19.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
965,99
Faktúra
1170500330
ZT1700626
05.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1170520022
ZHO0770
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 336,06
Faktúra
1170520023
ZHO0768
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
21,36
Faktúra
1170520161
HO5027
16.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
81,00
Faktúra
1170520024
PO170819
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 204,70
Faktúra
1170520025
PO170712
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
109,68
Faktúra
1170520026
PO170817
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 453,14
Faktúra
1170520027
PO170561
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170520028
PO170526
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 404,00
Faktúra
1170520029
PO170334
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1170520030
PO170157
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1170520031
PO170764
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
870,56
Faktúra
1170520032
PO170764
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
573,34
Faktúra
1170520033
PO170337
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1170520034
PO170808
12.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
833,71
Faktúra
1170520325
PO170816
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 605,02
Faktúra
1170520326
ZHO0770
16.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 758,48
Faktúra
1170520327
PO170817
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
757,92
Faktúra
1170520328
PO170667
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
348,08
Faktúra
1170520329
PO170789
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 757,42
Faktúra
1170520330
PO170789
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
296,64
Faktúra
1170520331
PO170789
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
216,70
Faktúra
1170520332
PO170834
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
501,30


Faktúra
1170520333
PO170764
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
497,39
Faktúra
1170520334
PO170808
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 324,02
Faktúra
1170520335
PO170808
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 745,50
Faktúra
1170520397
OH171508
19.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1170520398
OH171423
19.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 556,00
Faktúra
1170520336
ZHO0768
16.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
116,34
Faktúra
1170520337
PO170742
17.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
243,60
Faktúra
1170521027
PO170854
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
296,64
Faktúra
1170521028
PO170834
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
627,60
Faktúra
1170521108
PO170854
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 149,75
Faktúra
1170520338
ZHO0770
18.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
471,01
Faktúra
1170521029
PO170789
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
810,85
Faktúra
1170521030
PO170834
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
566,83
Faktúra
1170521031
PO170847
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
462,12
Faktúra
1170500380
ZT1700819
22.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 044,00
Faktúra
1170500381
ZT1700804
22.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 400,00
Faktúra
1170521032
PO170661
23.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
498,66
Faktúra
1170420675
OH171263
03.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170520709
HO5156
29.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
1 327,50
Faktúra
1170421001
OH171497
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 524,00
Faktúra
1170421002
OH171418
11.05.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 050,00
Faktúra
1170521388
OH171923
09.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1170620046
PO170712A
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
109,68
Faktúra
1170620367
ZHO0797
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 584,14
Faktúra
1170600207
ZT1700946
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
223,50
Faktúra
1170620047
PO170789
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
78,94
Faktúra
1170620048
PO170819
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9,60
Faktúra
1170600206
ZT1700921
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 044,00
Faktúra
1170620049
PO170712
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
26,31
Faktúra
1170620050
ZHO0797
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
462,55
Faktúra
1170620051
PO170569
08.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
26,31
Faktúra
1170620216
PO170930
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 988,74
Faktúra
1170620217
PO170930
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
78,94
Faktúra
1170620218
PO170912
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 317,75
Faktúra
1170620219
PO170912
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 408,97
Faktúra
1170620220
PO170862
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 802,52
Faktúra
1170620221
ZHO0797
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 123,20
Faktúra
1170620222
ZHO0797
13.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 302,72
Faktúra
1170620292
OH172067
20.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,00
Faktúra
1170620294
OH172066
20.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
17 336,95


Faktúra
1170600212
ZT1700947
09.06.17
Timed s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 041,60
Faktúra
1170321336
OH171180
18.04.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170420992
OH171596
11.05.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1170520052
PO170705
11.05.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 752,72
Faktúra
1170520534
OH171538
19.05.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1170521128
PO170643
25.05.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
511,17
Faktúra
1170521389
OH171864
09.06.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
20 546,97
Faktúra
1170620885
OH172213
11.07.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1170720765
OH172487
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1170720766
OH172488
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
10 730,90
Faktúra
1170720140
PO171081
17.07.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 140,07
Faktúra
1170720141
PO171093
19.07.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1170720768
OH172564
07.08.17
Slovakia Medical s.r.o.
L.Dérera 3,821 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 784,80
Faktúra
1170970006
EKS-Z201742719_Z
02.10.17
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
148 080,00
Faktúra
1171270006
ZT1700361
12.01.18
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 958,00
Faktúra
1170620386
OH172000
13.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 738,00
Faktúra
1170620387
OH172079
20.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 762,00
Faktúra
1170620904
OH172207
13.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 064,00
Faktúra
1170620936
OH172006
13.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 475,00
Faktúra
1170620937
OH172007
11.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 738,00
Faktúra
1170620938
OH172008
13.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 064,00
Faktúra
1170620362
PO170902
16.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 246,00
Faktúra
1170620905
OH172208
27.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 620,00
Faktúra
1170620906
OH172209
27.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1170620907
OH172217
11.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170720032
OH172352
07.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170720033
OH172397
14.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1170620908
OH172424
06.07.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1170521261
OH171683
19.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 246,00
Faktúra
1170521339
OH171682
19.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 064,00
Faktúra
1170521341
OH171723
19.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 064,00
Faktúra
1170521342
OH171814
26.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170521343
OH171815
09.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170520822
OH171757
20.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 762,00
Faktúra
1170520823
OH171756
20.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
921,00
Faktúra
1170521344
OH171855
26.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170521345
OH171856
26.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 475,00
Faktúra
1170521346
OH171857
26.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 920,00
Faktúra
1170521347
OH171858
09.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 657,00
Faktúra
1170521348
OH171859
09.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 214,00


Faktúra
1170521349
OH171903
29.05.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 066,00
Faktúra
1170521350
OH171909
05.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 762,00
Faktúra
1170521351
OH171963
05.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 066,00
Faktúra
1170521352
OH171964
05.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
3 738,00
Faktúra
1170521353
OH171965
05.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 770,00
Faktúra
1170521354
OH171966
05.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 884,00
Faktúra
1170620385
OH172000
13.06.17
GlobalMed a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 290,00
Faktúra
1170121294
OH170313
13.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 010,00
Faktúra
1170121295
OH170320
13.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 010,00
Faktúra
1170121296
OH170319
13.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
20 020,00
Faktúra
1170121297
OH170402
13.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 010,00
Faktúra
1170220626
OH170490
27.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 010,00
Faktúra
1170220627
OH170497
27.02.17
ADYTON medical devices SK.s.r.
Osloboditeťská 21,831 07 Bratislava
45849765
ŠZM (321)
10 010,00