Platby za faktúry dodávateľa
13. Január 2021
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1201000252
ON2002383
20.10.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
168,00
Faktúra
1201000211
ON2002383
20.10.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
352,80
Faktúra
1201000413
ON2002448
26.10.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
792,00
Faktúra
1201000628
ON2002448
02.11.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 116,00
Faktúra
1201200004
Z-8080038055
09.12.20
Allianz - SP a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
7 016,28
Faktúra
1201100134
PZ-9051664688
08.10.20
Allianz - SP a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
3 890,16
Faktúra
1201200340
PZ7710011359
01.12.20
Allianz - SP a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700
Poistné (379)
1 082,20
Faktúra
1200300428
ON2000816
01.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
274,80
Faktúra
1200300429
ON2000816
01.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
364,08
Faktúra
1200400090
ON2000901
14.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
192,96
Faktúra
1200400091
ON2000901
14.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
78,00
Faktúra
1200400093
ON2000901
20.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
100,80
Faktúra
1200400220
ON2000987
04.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
100,80
Faktúra
1200500023
ON2000987
12.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
192,96
Faktúra
1200500030
ON2000987
18.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
78,00
Faktúra
1200500336
ON2000987
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
171,12
Faktúra
1200921093
OH204803
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1200921094
OH204811
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 987,95
Faktúra
1200921095
OH204811
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200921096
OH204814
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200921097
OH204815
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200921098
OH204815
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200920789
NL203659
02.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
219,47
Faktúra
1200921099
OH204873
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 879,99
Faktúra
1200921100
OH204872
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 905,99
Faktúra
1200921101
OH204817
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200921102
OH204871
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200921103
OH204812
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200900398
ZTN200791
30.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 824,00
Faktúra
1200921104
OH204877
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
685,99
Faktúra
1200921105
POO204808
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 099,98
Faktúra
1200921106
OH204875
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200921107
OH204876
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1201020094
PO201835
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 247,84


Faktúra
1201020095
PO201835
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
840,00
Faktúra
1201020096
PO201862
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
113,70
Faktúra
1201020190
NL203686
15.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 496,00
Faktúra
1201120570
HO12611
26.11.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
26,32
Faktúra
1201020097
PO201790
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1201020098
ZHO3007
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 247,50
Faktúra
1201020099
PO201790
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 165,80
Faktúra
1201020100
PO201834
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,60
Faktúra
1201020101
PO201835
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
198,79
Faktúra
1201020102
PO201862
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
128,26
Faktúra
1201020103
PO201862
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
929,52
Faktúra
1201020104
PO201862
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
187,00
Faktúra
1201020105
ZHO3000
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 270,56
Faktúra
1201020106
ZHO3000
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 150,42
Faktúra
1201020107
ZHO3000
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
176,40
Faktúra
1201020108
ZHO3001
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 423,60
Faktúra
1201020109
ZHO3002
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 680,00
Faktúra
1201020110
ZHO3003
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 956,40
Faktúra
1201020111
ZHO3004
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 083,82
Faktúra
1201020112
ZHO3005
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 152,90
Faktúra
1201020113
ZHO3006
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 815,68
Faktúra
1201020114
ZHO3006
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 720,80
Faktúra
1201020115
ZHO3007
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 462,08
Faktúra
1201020116
ZHO3008
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 320,00
Faktúra
1201020117
ZHO3062
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
739,20
Faktúra
1201020283
OH204881
19.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1201020284
OH204880
19.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1201020285
OH204879
19.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1201020286
OH204878
19.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1201020462
PO201835
20.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 742,50
Faktúra
1201020118
PO201835
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
46,20
Faktúra
1201020021
HO12383
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 119,58
Faktúra
1201020022
HO12383
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 015,63
Faktúra
1201020023
HO12383
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 707,60
Faktúra
1201020287
OH204906
20.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1201000347
ZTN200791
02.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
3 648,00
Faktúra
1201020531
OH204921
21.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1201020532
OH204920
21.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1201120090
HO12289
16.11.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
52,65
Faktúra
1200900336
ZTN200767
08.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 824,00


Faktúra
1200920360
NL203398
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
799,70
Faktúra
1200920361
NL203410
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
20,35
Faktúra
1200421166
OH201939
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200920384
OH204653
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
188,79
Faktúra
1200920388
POO204665
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
261,77
Faktúra
1200920396
OH204664
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200400408
ZTS200323
28.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
603,40
Faktúra
1200420882
ZHO2481
30.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
731,04
Faktúra
1200420913
NL201776
05.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
799,70
Faktúra
1200420915
NL201776
05.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
285,40
Faktúra
1200420916
NL201826
05.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 147,15
Faktúra
1200420917
NL201826
05.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
201,08
Faktúra
1200420929
OH202248
30.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 447,87
Faktúra
1200421152
OH201928
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1200421153
OH201926
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 987,99
Faktúra
1200421154
OH201927
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
664,00
Faktúra
1200421155
OH201929
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
663,99
Faktúra
1200421156
OH201930
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200421157
OH201931
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 567,98
Faktúra
1200421160
OH201934
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200421161
OH201936
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
181,00
Faktúra
1200421163
OH201938
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200421165
OH201933
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200421284
PO200755B
12.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
341,00
Faktúra
1200421285
PO200761
12.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 183,20
Faktúra
1200421286
PO200756
13.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 189,78
Faktúra
1200421287
PO200891
06.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1200421288
ZHO2566
06.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
650,34
Faktúra
1200620926
NL202472
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
17,45
Faktúra
1200620927
HO11613
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
258,62
Faktúra
1200620936
HO11666
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
34,32
Faktúra
1201120089
NL202652
16.11.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
28,60
Faktúra
1200821217
OH203692
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200821226
OH203719
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
322,52
Faktúra
1200920091
ZHO2897
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1200920092
ZHO2904
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 784,52
Faktúra
1200920385
OH204590
22.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200920395
OH204585
22.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200921074
POO204591
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
124,18
Faktúra
1201020020
HO12383
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
26,32


Faktúra
1201021377
OH203520
09.11.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 784,99
Faktúra
1200920093
PO201555
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
709,50
Faktúra
1200920096
ZHO2963
16.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
711,62
Faktúra
1200920097
ZHO2901
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
365,52
Faktúra
1200920094
PO201695
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1200920391
OH204651
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1200920393
OH204659
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200920394
OH204660
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200920397
OH204656
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200920398
OH204654
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200920403
OH204655
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200920408
OH204660
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200920409
OH204661
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
6 172,00
Faktúra
1200920411
OH204663
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 550,96
Faktúra
1200920354
HO12193
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
879,67
Faktúra
1200920355
HO12193
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 211,01
Faktúra
1200920356
HO12193
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
621,67
Faktúra
1200920357
NL203342
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
748,00
Faktúra
1200920441
HO203342/1
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
53,02
Faktúra
1200920095
ZHO2970
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
183,60
Faktúra
1200920358
NL203375
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
140,76
Faktúra
1200920359
NL203375
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
128,70
Faktúra
1200920387
OH204671
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200920389
OH204662
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200920390
OH204652
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1200920400
OH204658
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200920401
OH204657
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 781,00
Faktúra
1200920407
OH204670
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200920402
OH204673
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1200920406
OH204672
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200920410
OH205043
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 447,87
Faktúra
1200920412
OH205043
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
8 895,74
Faktúra
1200920362
 
 
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
347,60
Faktúra
1200920848
PO201949
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
276,00
Faktúra
1201020188
HO12434
15.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
274,67
Faktúra
1201020189
NL203800
15.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
24,71
Faktúra
1200920386
OH204669
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200920392
OH204674
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200920399
OH204668
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200920404
OH204666
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00


Faktúra
1200920405
OH204667
24.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200920353
HO12233
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 561,97
Faktúra
1200920363
NL203444
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
331,72
Faktúra
1200920364
HO12234
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 460,58
Faktúra
1200920365
HO12233
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 473,37
Faktúra
1200920883
OH204734
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,99
Faktúra
1200920889
OH204740
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200800514
ZTN200681
17.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
4 560,00
Faktúra
1200920649
PO201834
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
940,50
Faktúra
1200920442
NL203147
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
292,51
Faktúra
1200920443
NL203493
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 469,60
Faktúra
1200920650
PO201834
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1200920651
PO201834
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 884,20
Faktúra
1200920652
PO201834
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
976,80
Faktúra
1200920884
OH204741
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 765,99
Faktúra
1200920886
OH204743
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200920892
OH204739
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200920893
OH204738
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 567,98
Faktúra
1200921075
OH204735
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
663,99
Faktúra
1200921109
OH204742
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 879,98
Faktúra
1200920887
OH204744
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1200920888
OH204745
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1201020404
HO12490
21.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
22,88
Faktúra
1200920444
HO12193
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
264,26
Faktúra
1200920445
HO12233
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
561,56
Faktúra
1200920597
NL203415
28.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
220,22
Faktúra
1200920598
NL203442
28.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
220,22
Faktúra
1200920653
PO201834
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 333,75
Faktúra
1200920654
PO201834
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
135,96
Faktúra
1200920655
PO201555
25.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
444,02
Faktúra
1200920890
OH204736
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
603,99
Faktúra
1200920891
OH204737
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
604,00
Faktúra
1200920446
NL203524
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
821,57
Faktúra
1200920447
HO12289
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 672,86
Faktúra
1200920448
HO12290
23.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
959,64
Faktúra
1200920599
HO12289
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 161,71
Faktúra
1200820781
ZHO2819
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1200900213
ZTS200534
21.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
400,44
Faktúra
1200820782
ZHO2821
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
762,24
Faktúra
1200920600
NL203557
28.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
33,13


Faktúra
1200921076
OH204800
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
240,65
Faktúra
1200921077
OH204801
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200921078
OH204798
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,98
Faktúra
1200921079
OH204806
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
6 023,97
Faktúra
1200921080
OH204805
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1200920601
NL203442
28.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
55,06
Faktúra
1200921081
POO204808
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
117,60
Faktúra
1200921082
OH204807
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1200921083
OH204810
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200921084
OH204804
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1201021197
HO12555/2
05.11.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
116,73
Faktúra
1200920785
NL203591
29.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
320,08
Faktúra
1200920849
ZHO2988
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
31,90
Faktúra
1200920850
PO201895
05.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
276,00
Faktúra
1200921085
OH204809
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 843,99
Faktúra
1200920786
HO12338
02.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 977,26
Faktúra
1200920787
HO12338
02.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
901,23
Faktúra
1200920788
HO12338/1
29.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
159,94
Faktúra
1200921086
OH204813
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200920656
PO201834
29.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 186,68
Faktúra
1200921087
OH204816
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200921088
OH204797
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 879,93
Faktúra
1200921089
OH204811
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1200921090
OH204797
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 905,98
Faktúra
1200921091
OH204802
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1200921092
OH204799
08.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200520584
HO11515
02.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
229,90
Platba
BV2011247
 
02.06.20
BIO - SERV s.r.o.
Pražska 2,949 11 Nitra
31442072
Penále-ostatné (379)
0,00
Platba
BV2011247
 
02.06.20
BIO - SERV s.r.o.
Pražska 2,949 11 Nitra
31442072
Penále-ostatné (379)
0,00
Faktúra
1201020044
PO202157
09.10.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
3 828,00
Faktúra
1201120192
ZHO2991
04.11.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
7 656,00
Faktúra
1201100553
ON2002725
04.12.20
CEZEMA, s.r.o.
Južná trieda 52,040 01 Košice
31667571
ostatné služby - škol... (321)
59,87
Faktúra
1200500234
ZTN200485
12.05.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Všeobecný materiál (321)
72,00
Faktúra
1201000573
ON2002327
04.11.20
ČASS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Všeobecný materiál (321)
592,03
Faktúra
1200500534
Z-3/2020/2
10.06.20
ČASS, spol. s.r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
235 055,60
Faktúra
1201000064
EKS-Z201937438_Z
15.10.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
3 456,00
Faktúra
1201000601
ZTN200925
29.10.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
10 680,00
Faktúra
1201020867
NL203932
28.10.20
EuDent s.r.o.- pobočka Košice
Letná 27,040 01 Košice
30997399
Lieky (321)
33,00
Faktúra
1201020703
PO202218
27.10.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
1 739,70
Faktúra
1201020705
PO202218
27.10.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
693,00


Faktúra
1201020706
PO202228
27.10.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
12 134,70
Faktúra
1201020756
PO202228
02.11.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
1 739,70
Faktúra
1200720363
PO201140
09.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 738,40
Faktúra
1200720423
PO201496
21.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 564,00
Faktúra
1200700195
ZTN200629
15.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
51,06
Faktúra
1200700249
ZTN200630
31.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
177,15
Faktúra
1200720229
HO11899
29.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
510,10
Faktúra
1200720860
HO11961
06.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 651,09
Faktúra
1200800504
ZTN200676
12.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
177,15
Faktúra
1200800505
ZTN200666
12.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 054,68
Faktúra
1200800506
ZTN200690
12.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
57,76
Faktúra
1200800507
ZTN200667
12.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 992,24
Faktúra
1200820772
PO201692
09.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1200820773
PO201577
08.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 564,00
Faktúra
1200820585
HO12105
25.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
766,20
Faktúra
1200800531
ZTN200667
25.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
402,32
Faktúra
1200800532
ZTN200715
26.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 898,88
Faktúra
1200800533
ZTN200714
26.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
530,22
Faktúra
1200820586
HO12160
02.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 060,51
Faktúra
1200821064
NL202029
03.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 116,33
Faktúra
1200920303
HO12200
14.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 522,53
Faktúra
1200920070
PO201825
14.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 564,00
Faktúra
1200900383
ZTN200784
24.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 378,13
Faktúra
1200900380
ZTN200785
24.09.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
377,90
Faktúra
1201020757
PO202218
02.11.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
11 441,70
Faktúra
1201000324
ZTN200836
14.10.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 378,13
Faktúra
1200300220
ON2000610
23.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
652,68
Faktúra
1200300221
ON2000599
23.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 033,20
Faktúra
1200300222
ON2000609
23.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 748,84
Faktúra
1200300223
ON2000610
23.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
367,68
Faktúra
1200300224
ON2000733
23.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
520,80
Faktúra
1200300225
ON2000610
23.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
188,16
Faktúra
1200600030
ON2000729
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 800,00
Faktúra
1200600033
ON2000605
11.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
433,30
Faktúra
1200300061
ON2000603
11.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 645,24
Faktúra
1200300062
ON2000605
11.03.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 730,00
Faktúra
1200400092
ON2000733
14.04.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
220,80
Faktúra
1200400150
ON2000603
22.04.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
333,36
Faktúra
1200400151
ON2000733
22.04.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 333,44
Faktúra
1200400219
ON2000610
04.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 320,00


Faktúra
1200400485
ON2000980
12.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 118,40
Faktúra
1200400486
ON2000992
12.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
621,60
Faktúra
1200400574
ON2000984
20.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
120,00
Faktúra
1200500024
ON2000896
12.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
264,60
Faktúra
1200500025
ON2000610
12.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
99,96
Faktúra
1200500215
ON2000729
27.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
909,60
Faktúra
1200500344
ON2000740
02.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 995,20
Faktúra
1200500348
ON2000605
02.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 350,86
Faktúra
1200500451
ON2000599
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
889,20
Faktúra
1200500452
ON2000984
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
8,70
Faktúra
1200500453
ON2000984
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 950,32
Faktúra
1200600012
ON2000599
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
576,00
Faktúra
1200600013
ON20001280
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
239,76
Faktúra
1200600014
ON2000729
05.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
559,44
Faktúra
1200600163
ON2000740
24.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
109,44
Faktúra
1200600164
ON2000740
24.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
115,20
Faktúra
1200600165
ON2000729
24.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
793,20
Faktúra
1200600169
ON2000609
24.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
63,08
Faktúra
1200700043
ON2000729
17.07.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
178,08
Faktúra
1200700429
ON2000610
06.08.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
960,00
Faktúra
1200700430
ON2000896
06.08.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1200700431
ON2000896
06.08.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
720,00
Faktúra
1200421113
PO200671
06.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
481,92
Faktúra
1200421122
PO200671
06.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 882,70
Faktúra
1200520211
PO200671
14.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
33,55
Faktúra
1200520220
PO200737
19.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
15,00
Faktúra
1200520817
PO200628
27.05.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
205,80
Faktúra
1200620195
PO200671
11.06.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
27,89
Faktúra
1201000575
ON2002158
04.11.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1201000574
ON2002422
04.11.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
322,80
Faktúra
1201000651
ON2002317A
09.11.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
799,20
Faktúra
1201000650
ON2002154A
09.11.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
319,20
Faktúra
1201000267
ON2002323
21.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
422,76
Faktúra
1201000079
ON2002319
16.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 019,52
Faktúra
1201000077
ON2002319
16.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 560,00
Faktúra
1201000046
ON2002239
13.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
3 013,92
Faktúra
1201000045
ON2002158
13.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
624,00
Faktúra
1201000031
ON2002237
08.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
399,60
Faktúra
1201000020
ON2002237
07.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
1 132,32
Faktúra
1201000009
ON2002158
02.10.20
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
638,40


Faktúra
1200040
 
 
HORNBACH-Baumarkt SK spol.sr.o
Galvaniho 9,82104 Bratislava
35838949
Všeobecný materiál (321)
51,48
Faktúra
1201100393
ZTN200935
12.11.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
2 016,90
Faktúra
1201100478
ZTN200935
25.11.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
982,80
 
1190550001
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
150,28
 
1200950007
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
161,54
 
1200950007
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
41,80
 
1200950007
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
25,98
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00


 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00


 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00


 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00


 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00


 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
Platba
BV2011247
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
0,00
 
1200950008
 
25.11.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
64,80
Faktúra
1201140026
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
204,80
Faktúra
1201120123
NL204181
16.11.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
520,32
Faktúra
1200821114
HO12107
09.09.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
30 789,15
Faktúra
1200820836
ZHO16960A
07.09.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
120 043,11
Faktúra
1201040011
 
 
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Faktúra
1200300045
ON2000601
11.03.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
3 770,02
Faktúra
1200300046
ON2000600
11.03.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 859,40
Faktúra
1200300047
ON2000602
11.03.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 337,31
Faktúra
1200300218
ON2000600
23.03.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
72,00
Faktúra
1200300219
ON2000597
23.03.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
306,24
Faktúra
1200300423
ON2000819
01.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 757,00
Faktúra
1200300430
ON2000726
01.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
4 283,52
Faktúra
1200300431
ON2000731
01.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 143,20
Faktúra
1200300432
ON2000727
01.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 039,47
Faktúra
1200300490
ON2000826
03.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 619,62
Faktúra
1200400071
ON2000904
03.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 580,00
Faktúra
1200400072
ON2000739
03.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
493,20
Faktúra
1200400088
ON2000907
14.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 769,12


Faktúra
1200400089
ON2000905
14.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 201,28
Faktúra
1200400098
ON2000734
20.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 914,00
Faktúra
1200400102
ON2000600
20.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1200400146
ON2000734
22.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
382,80
Faktúra
1200400149
ON2000727
22.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
672,01
Faktúra
1200500051
ON2000726
21.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
908,64
Faktúra
1200600019
ON2000601
05.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
658,94
Faktúra
1200600021
ON2000600
05.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 891,92
Faktúra
1200600022
ON2000597
05.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 205,12
Faktúra
1200600025
ON2000727
05.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
629,66
Faktúra
1200600028
ON2000739
05.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
380,16
Faktúra
1200600029
ON2000905
05.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
457,20
Faktúra
1200600045
ON2000734
15.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
2 676,48
Faktúra
1200400484
ON2000983
04.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
473,80
Faktúra
1200321140
PO200592
06.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 605,20
Faktúra
1200321142
PO200592A
06.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 572,00
Faktúra
1200321146
PO200599
06.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 400,00
Faktúra
1200321150
PO200603A
06.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 161,00
Faktúra
1200321152
PO200587
06.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
11 563,20
Faktúra
1200321153
PO200587A
06.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
16 060,00
Faktúra
1200321298
ZHO2458
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1200321299
PO200603
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8 762,00
Faktúra
1200321301
ZHO2461
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 394,00
Faktúra
1200321302
ZHO2460
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
690,00
Faktúra
1200321305
PO200622
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 290,00
Faktúra
1200321306
PO200622
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 290,00
Faktúra
1200321307
PO200582A
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 141,20
Faktúra
1200321308
PO200582B
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 872,00
Faktúra
1200321310
PO200611
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 732,50
Faktúra
1200321311
PO200612A
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 532,80
Faktúra
1200321312
PO200612
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 058,00
Faktúra
1200321314
PO200612M
08.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 465,00
Faktúra
1200420474
PO200612E
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 824,00
Faktúra
1200420475
PO200612C
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 824,00
Faktúra
1200420476
PO200612D
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 824,00
Faktúra
1200420477
PO200612F
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 824,00
Faktúra
1200420478
PO200612I
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 824,00
Faktúra
1200420479
PO200612B
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 824,00
Faktúra
1200420480
PO200612L
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1200420481
PO200612K
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 750,00


Faktúra
1200420482
PO200612M
23.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 400,00
Faktúra
1200420496
PO200663
27.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 574,00
Faktúra
1200420497
PO200661
27.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1200420511
PO200879
27.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 451,60
Faktúra
1200420523
PO200321D
30.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
6 556,00
Faktúra
1200420526
PO200633A
27.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 030,00
Faktúra
1200420529
PO200663
27.04.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 340,00
Faktúra
1200421066
PO200667
06.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 420,00
Faktúra
1200421068
PO200640A
06.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 870,00
Faktúra
1200421069
PO200640
12.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 040,00
Faktúra
1200421070
PO200636
12.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 749,00
Faktúra
1200421073
ZHO2556
12.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 140,00
Faktúra
1200421074
ZHO2555
12.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 140,00
Faktúra
1200421083
ZHO2561
12.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 380,00
Faktúra
1200421085
PO200661
06.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1200421086
PO200667A
06.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 200,00
Faktúra
1200421087
PO200644A
06.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 180,00
Faktúra
1200421088
PO200644
06.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 135,00
Faktúra
1200421090
PO200612H
12.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 096,00
Faktúra
1200421293
PO200612A
13.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
47,20
Faktúra
1200421294
PO200637
13.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 288,40
Faktúra
1200421295
PO200663
13.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
390,00
Faktúra
1200421296
PO200940
13.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 705,00
Faktúra
1200421297
ZHO2567
13.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 312,00
Faktúra
1200421298
ZHO2567
13.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 312,00
Faktúra
1200520095
PO200879
19.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1200520113
ZHO2573
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1200520114
ZHO2573
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 120,00
Faktúra
1200520115
ZHO2572
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 240,00
Faktúra
1200520116
ZHO2572
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 520,00
Faktúra
1200520117
ZHO2571
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 960,00
Faktúra
1200520118
ZHO2571
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1200520119
ZHO2570
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 240,00
Faktúra
1200520120
ZHO2570
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1200520121
ZHO2569
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 240,00
Faktúra
1200520122
ZHO2569
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 800,00
Faktúra
1200520127
ZHO2636
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 600,00
Faktúra
1200520139
ZHO2633
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 200,00
Faktúra
1200520140
ZHO2634
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 600,00
Faktúra
1200520141
ZHO2635
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 200,00


Faktúra
1200520142
ZHO2638
14.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
349,77
Faktúra
1200520631
PO201024C
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 940,00
Faktúra
1200520632
PO201024C
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 940,00
Faktúra
1200520633
PO201024B
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 881,20
Faktúra
1200520634
PO201024B
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 998,80
Faktúra
1200520635
PO201024A
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 940,00
Faktúra
1200520636
PO201024A
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 940,00
Faktúra
1200520637
PO201024
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 998,80
Faktúra
1200520638
PO201024
28.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 881,20
Faktúra
1200520645
PO201100
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 857,50
Faktúra
1200520646
PO201100
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 857,50
Faktúra
1200520647
PO201100
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 667,00
Faktúra
1200520648
PO201100
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 143,00
Faktúra
1200520649
PO201100A
27.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 857,50
Faktúra
1200520650
PO201100A
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 714,50
Faktúra
1200520651
PO201100A
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 286,00
Faktúra
1200520652
PO201100A
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 667,00
Faktúra
1200520653
PO201100B
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 971,80
Faktúra
1200520654
PO201100B
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 857,50
Faktúra
1200520655
PO201100B
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
762,00
Faktúra
1200520656
PO201100B
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 933,70
Faktúra
1200520657
PO201100C
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 790,70
Faktúra
1200520658
PO201100C
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 905,00
Faktúra
1200520659
PO201100C
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 857,50
Faktúra
1200520660
PO201100C
22.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 971,80
Faktúra
1200520674
ZHO2645
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 400,00
Faktúra
1200520675
ZHO2645
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1200520676
ZHO2645
20.05.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 160,00
Faktúra
1200620256
PO201101
11.06.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
436,00
Faktúra
1200920648
ZHO1906
24.09.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
264 279,65
Faktúra
1200300044
ON2000597
11.03.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
985,08
Faktúra
1201000086
ON2002159
21.10.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
20 341,44
Faktúra
1200900069
ON2001889
23.09.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
860,94
Faktúra
1200900068
EKS-Z202020923_Z
23.09.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 614,00
Faktúra
1200900633
EKS-201911837_Z
13.10.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 173,26
Faktúra
1200900634
EKS-201911837_Z
13.10.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 206,50
Dobropis
1201000115
ON2002210
08.10.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,21
Faktúra
1201170006
ON2001927
11.11.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - ostatné nehmotné (321)
7 500,00
Faktúra
1200900607
Z-LCS03/00/14
02.10.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1201000657
Z-LCS03/00/14
06.11.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60


Faktúra
1200900445
ON2002106
21.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 715,72
Faktúra
1200900236
ON2002200
29.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200900535
ON2002281
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
25,20
Faktúra
1200900536
ON2002280
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
16,80
Faktúra
1200900537
ON2002276
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
380,88
Faktúra
1200900538
ON2002277
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
388,56
Faktúra
1200900539
ON2002278
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 133,40
Faktúra
1200900550
ON2002279
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
168,00
Faktúra
1200900560
ON2002282
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 817,45
Faktúra
1200900561
ON2002283
02.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
5 502,20
Faktúra
1201100679
ON2002935
14.12.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1201100680
ON2002938
14.12.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200800051
ON2001816
07.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200800049
ON2001887
14.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200800055
ON2001894
18.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
243,00
Faktúra
1200800073
ON2001893
18.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 046,52
Faktúra
1200800076
ON2001926
19.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200800077
ON2001925
19.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200800079
ON2001951
24.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
67,20
Faktúra
1200800350
ON2001989
28.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
67,20
Faktúra
1200800351
ON2001990
28.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
16,80
Faktúra
1200800352
ON2001991
28.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
25,20
Faktúra
1200800354
ON2001992
28.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200800353
ON2001993
02.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
579,36
Faktúra
1200800362
ON2001994
02.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 241,46
Faktúra
1200800461
ON2002003
02.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
5 650,49
Faktúra
1200800462
ON202002
02.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 982,18
Faktúra
1200900173
ON2002040
07.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 601,89
Faktúra
1200900174
ON2002040
07.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 359,55
Faktúra
1200900046
ON2002085
11.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200900047
ON2002084
11.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200900044
ON2002087
15.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
921,18
Faktúra
1200900045
ON2002086
15.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 672,56
Faktúra
1200900180
ON2001815
18.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
10 368,00
Faktúra
1200900065
ON2002133
18.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200900066
ON2002134
18.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200900444
ON2002106
21.09.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 161,74
Faktúra
1201000649
ON2002576
03.11.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
960,00
Faktúra
1201040022
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
28 409,45
Faktúra
1201040060
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
165,18


Faktúra
1201040006
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
42 859,07
Faktúra
1201040026
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
33 629,77
Faktúra
1200121102
NL200348
07.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
110 675,73
Faktúra
1200220335
PO200234
18.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 308,48
Faktúra
1200220190
NL200484
13.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
102 208,91
Faktúra
1200120311
HO10621
16.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 600,63
Faktúra
1200220248
NL200544
19.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
154 897,99
Faktúra
1200220887
PO200234
28.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
247,50
Faktúra
1200220731
OH201068A
26.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 276,04
Faktúra
1200220769
NL200704
24.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
38 569,93
Faktúra
1200121103
NL200368
07.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
17 780,15
Faktúra
1200221239
NL200766
06.03.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
160 748,48
Faktúra
1201040049
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
36 831,28
Faktúra
1200900571
ZTS200967
07.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
456,00
Faktúra
1200900572
ZTS200969
07.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
254,40
Faktúra
1200900573
ZTS200968
07.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
388,80
Faktúra
1200900574
ZTS200966
07.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
456,00
Faktúra
1201000299
ZTS200999
15.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1201000300
ZTS200998
15.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1201000301
ZTS200965
15.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
1 644,00
Faktúra
1201000302
ZTS201000
15.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
180,00
Faktúra
1201000384
ZTS201037
23.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
492,00
Faktúra
1201000386
ZTS201028
23.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1201000387
ZTS201029
23.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1201000388
ZTS201038
23.10.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
372,00
Faktúra
1201000598
ZTS201068
09.11.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
576,00
Faktúra
1201000597
ZTS201069
06.11.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1201000596
ZTS201067
06.11.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1200621152
OH203159
07.07.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1200621153
OH203113
07.07.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1191100542
ZTN191008
14.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
153,36
Faktúra
1191000641
ZTS191243
05.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
2 418,38
Faktúra
1191000546
ZTN191008
04.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
239,16
Faktúra
1191000640
ZTS191243
05.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
servis zdrav. techniky (321)
235,20
Faktúra
1191020257
HO9950
22.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
65,18
Faktúra
1191020950
HO10017
29.10.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
434,59
Faktúra
1191120025
PO192422
15.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
47,29
Faktúra
1191120209
PO192321
18.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
38,06
Faktúra
1191120210
PO192321
19.11.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
18,84
Faktúra
1191121330
HO10072
10.12.19
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Lieky (321)
217,30


Faktúra
1200400316
ZTN200361
27.04.20
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
3 737,66
Faktúra
1200600266
ZTN200361
11.06.20
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
1 060,80
Faktúra
1200421045
PO200888
06.05.20
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
ŠZM (321)
118,80
Faktúra
1201000330
ZTN200859
22.10.20
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
1 129,08
Faktúra
1201000326
ZTN200859
20.10.20
MEDIS Nitra spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81,949 01 Nitra - Dražovce
36531774
Všeobecný materiál (321)
330,77
Faktúra
1200900390
ZTN200742
28.09.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
112,80
Faktúra
1200900400
ZTN200749
30.09.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 576,50
Faktúra
1200900375
ZTN200786
23.09.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 916,00
Faktúra
1201000565
ZTN200899
02.11.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
603,00
Faktúra
1201000343
ZTN200860
27.10.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
482,40
Faktúra
1200200599
ZTN200219
27.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
2 501,16
Faktúra
1200220332
PO200242
19.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
4 491,74
Faktúra
1200220889
PO200295
28.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 330,68
Faktúra
1200220890
PO200190
28.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
4 784,90
Faktúra
1200220462
OH201040
24.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200220464
OH201039
24.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200220461
OH201050
24.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200220334
PO200242
21.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
257,98
Faktúra
1200220946
OH201093
27.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200220947
OH201134
04.03.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
164,54
Faktúra
1200220333
PO200242
19.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
859,92
Faktúra
1200221280
OH201228
09.03.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200221281
OH201181
11.03.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
164,54
Faktúra
1200600261
ZTN200313
01.06.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
23 749,62
Faktúra
1200500189
ZTN200313
15.05.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
1 249,98
Faktúra
1200600337
ZTN200548
24.06.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
2 501,16
Faktúra
1201000667
NL20060
10.11.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 309,80
Faktúra
1201100335
ZMLUVA 2020 VER.SLUZ
26.11.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
781,13
Faktúra
1201020046
PO201711
09.10.20
PASTUS spol.s.r.o.
Krížna 40,811 07 Bratislava 1
35734841
ŠZM (321)
54,82
Faktúra
1200920450
NL203458
23.09.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
142,00
Faktúra
1201140025
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
76,01
Faktúra
1201140036
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
28,90
Faktúra
1201140010
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
27,70
Faktúra
1200120255
OH200105
21.01.20
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1200120256
OH200104
21.01.20
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 600,00
Dobropis
1201140035
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
36,00
Faktúra
1201040061
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
23,98
Faktúra
1201040012
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
45,08
Faktúra
1201040019
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
10 191,19
Faktúra
1201040013
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
540,60


Faktúra
1201040004
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
387,05
Dobropis
1201040029
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
85,27
Dobropis
1201040047
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
80,30
Faktúra
1201040021
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
49,30
Faktúra
1201040027
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
12 794,05
Faktúra
1201040020
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
246,10
Faktúra
1201020394
NL203869
21.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
784,30
Faktúra
1200920437
HO12306
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 312,34
Faktúra
1200920612
NL203555
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 375,73
Faktúra
1200920613
NL203545
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 107,81
Faktúra
1200920614
NL203590
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 778,61
Faktúra
1200920615
NL203586
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
630,26
Faktúra
1200920616
NL203617
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2,00
Faktúra
1200920617
NL203606
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
444,65
Faktúra
1200920618
NL203637
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
889,31
Faktúra
1200920619
HO12359
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 425,71
Faktúra
1200920620
HO12359
28.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
96,80
Faktúra
1200920778
NL203654
02.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200920779
NL203644
02.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 015,18
Faktúra
1200920780
NL203645
02.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
0,66
Faktúra
1200920781
NL203660
02.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
815,76
Faktúra
1200920907
NL203667
07.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 117,40
Faktúra
1200920801
NL203247
06.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
14,04
Faktúra
1200920906
NL203680
07.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
810,04
Faktúra
1201020201
NL203243
15.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
81,44
Faktúra
1201020025
NL203725
09.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1201020202
NL203747
15.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1201021185
NL204084
10.11.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
60,94
Faktúra
1201040054
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
170,48
Faktúra
1201040028
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
303,18
Faktúra
1201040056
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
27,81
Faktúra
1201040051
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
578,12
Faktúra
1201040053
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
671,00
Faktúra
1201040052
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
14 439,24
Faktúra
1201040055
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
244,56
Faktúra
1201040042
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
8 397,57
Faktúra
1201040050
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
412,94
Faktúra
1201040057
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
395,58
Faktúra
1200600139
ON20201257
22.06.20
PLYNOINŠTALA s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
7 596,00
Faktúra
1200620135
ZHO2667
15.06.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
1 727,54


Faktúra
1200720348
ZHO2756
09.07.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 903,52
Faktúra
1200820098
ZHO2828
14.08.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 857,34
Faktúra
1200820655
OH204238
03.09.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1201200101
 
 
RAFFAELIS IDE s.r.o.
Kostolná 18,040 13 Valaliky
36574015
Všeobecný materiál (321)
11,40
Faktúra
1201100058
Z-3/2020
13.11.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1201000161
Z-3/2020
20.10.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
106,20
Faktúra
1201020206
NL203640.
15.10.20
REMPO-Ing.Michal Timko
Bukureštska 29,040 13 Košice
10812717
Lieky (321)
899,60
Faktúra
1191000547
ZTN190998
04.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
350,75
Faktúra
1191000548
ZTN190998
04.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
79,51
Faktúra
1191000537
ZTN190998
31.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
453,84
Faktúra
1191000536
ZTN190998
31.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
350,42
Faktúra
1191000405
ZTN190875
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 621,76
Faktúra
1191000335
ZTS191127
15.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
728,40
Faktúra
1191000307
ZTS190859
08.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
536,40
Faktúra
1191000045
ZTS190859
08.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1191020025
HO9830
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 739,36
Faktúra
1191020030
NL193938
14.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
866,51
Faktúra
1191020057
HO9828
14.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 880,00
Faktúra
1191020126
HO9829/1
14.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
89,42
Faktúra
1191020260
HO9890
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
400,84
Faktúra
1191020261
HO9890
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 784,96
Faktúra
1191020262
HO9891
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 490,23
Faktúra
1191020263
HO9891
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 435,01
Faktúra
1191020264
HO9892
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 979,51
Faktúra
1191020265
HO9893
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 251,38
Faktúra
1191020266
HO9894
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 809,05
Faktúra
1191020267
HO9895
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 214,62
Faktúra
1191020268
HO9893
21.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1191020492
HO9959
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 706,86
Faktúra
1191020493
HO9956
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 564,00
Faktúra
1191020494
HO9956
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 488,14
Faktúra
1191020495
HO9957
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 342,12
Faktúra
1191020496
HO9957
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 594,25
Faktúra
1191020497
HO9959
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
219,65
Faktúra
1191020498
HO9959
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
638,37
Faktúra
1191020499
HO9960
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 877,80
Faktúra
1191020500
HO9960
23.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
107,80
Faktúra
1191021059
HO10080
06.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
354,00
Faktúra
1191020899
HO10020
30.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
576,00
Faktúra
1191120026
ZHO2089
15.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
145,22


Faktúra
1191120102
HO10145
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 560,04
Faktúra
1191120103
HO10079
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 739,36
Faktúra
1191120104
HO10077
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
705,23
Faktúra
1191120105
HO10082
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
582,65
Faktúra
1191120106
HO10082
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 706,36
Faktúra
1191120107
HO10081
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 957,18
Faktúra
1191120108
HO10081
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 033,80
Faktúra
1191120109
HO10078
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
864,00
Faktúra
1191120110
HO10078
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
252,52
Faktúra
1191120111
HO10080
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 346,00
Faktúra
1191120112
HO10080
18.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
168,86
Faktúra
1191120121
HO10077
19.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 008,90
Faktúra
1191120403
NL194408
21.11.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 329,79
Faktúra
1200220187
HO10077
18.02.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
242,00
Faktúra
1201020760
PO202253
02.11.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
1 967,58
Faktúra
1200400296
ZTN200247
30.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
239,80
Faktúra
1200400312
ZTN200247
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
719,40
Faktúra
1200400589
ZTN200247
20.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
6 160,00
Faktúra
1200600263
ZTN200247
05.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
239,80
Faktúra
1200700167
ZTN200247
07.07.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 199,00
Faktúra
1200320083
NL201045
19.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
566,50
Faktúra
1200320084
NL201046
19.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 112,40
Faktúra
1200320090
NL200021
19.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
6 160,00
Faktúra
1200320472
NL200905
31.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
836,00
Faktúra
1200320473
NL200905
31.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
370,80
Faktúra
1200320474
NL200905
31.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
113,30
Faktúra
1200320475
NL200905
31.03.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
239,80
Faktúra
1200320822
NL201045
01.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 398,00
Faktúra
1200320985
NL200038
03.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
840,00
Faktúra
1200320987
NL200027
03.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
7 755,00
Faktúra
1200420072
NL200027
21.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
271,40
Faktúra
1200420096
NL201238
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 116,00
Faktúra
1200420097
NL201238
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 676,00
Faktúra
1200420098
NL201236
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 687,00
Faktúra
1200420099
NL201210
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 895,52
Faktúra
1200420101
NL201237
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
113,30
Faktúra
1200420102
NL201236
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
566,50
Faktúra
1200420104
NL201223
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
730,08
Faktúra
1200420544
NL201258
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 344,00
Faktúra
1200420545
NL201590
27.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 133,00


Faktúra
1200420546
NL201589
24.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
22 704,00
Faktúra
1200420547
NL201591
28.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 433,60
Faktúra
1200420549
NL201588
28.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 016,00
Faktúra
1200420550
NL201236
28.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
336,00
Faktúra
1200420551
NL201585
28.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
22 231,00
Faktúra
1200420552
NL201604
28.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
956,08
Faktúra
1200420555
NL201584/1
30.04.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 763,30
Faktúra
1200420885
NL200027/2
05.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
517,00
Faktúra
1200420886
NL200027/1
05.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 068,00
Faktúra
1200420887
NL201590/1
05.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
793,10
Faktúra
1200421052
PO200600
06.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
1 025,32
Faktúra
1200421053
PO200600
06.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
840,84
Faktúra
1200421054
PO201016
06.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
2 688,00
Faktúra
1200520262
NL201629
18.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 181,41
Faktúra
1200520317
NL201629
22.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 804,67
Faktúra
1200520737
PO200933
20.05.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
192,00
Faktúra
1200520828
PO200933
02.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200620087
HO11535
16.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
51,94
Faktúra
1200620146
PO200933
17.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1200620153
PO201022
15.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
0,12
Faktúra
1200620429
PO201234
26.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1200620430
PO201022
26.06.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
0,12
Faktúra
1200620555
PO201234
07.07.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200720084
HO11798
14.07.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
51,94
Faktúra
1200720989
PO201234
24.07.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1200820749
PO201548
04.09.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200920638
PO201548
25.09.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
0,24
Faktúra
1201020010
NL203248
07.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
639,10
Faktúra
1201020011
HO203706
09.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 266,00
Faktúra
1201020092
PO201844
14.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
900,00
Faktúra
1201020224
HO12393
16.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
5 060,00
Faktúra
1201020225
NL203705
16.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 520,00
Faktúra
1201020374
HO12501
21.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 199,00
Faktúra
1201020438
PO201844
20.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
768,00
Faktúra
1201020699
PO201966
27.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
192,00
Faktúra
1201020700
PO201966
27.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
540,00
Faktúra
1201020701
PO201966
27.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
1 344,00
Faktúra
1201020702
PO201844
27.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
0,24
Faktúra
1201020821
HO12501
28.10.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
352,00
Faktúra
1201020759
PO201844
02.11.20
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
900,00


Faktúra
1190520085
HO8606
21.05.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
21 396,70
Faktúra
1200320471
NL200024
31.03.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 504,40
Faktúra
1200321010
NL200026
03.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
971,52
Faktúra
1200420534
NL200024/6
27.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 513,21
Faktúra
1200420009
NL200025
17.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
485,76
Faktúra
1200420011
NL200025
17.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 400,32
Faktúra
1200420088
NL200024/7
27.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 513,21
Faktúra
1200420089
NL200024/5
27.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 513,21
Faktúra
1200420090
NL200024/4
27.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
15 044,04
Faktúra
1200420091
NL200039
27.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
15 044,04
Faktúra
1200420579
NL200026
28.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
485,76
Faktúra
1200420580
NL201222
28.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
2 428,80
Faktúra
1200420581
NL201594
28.04.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 943,04
Faktúra
1200520309
NL201230
22.05.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
3 400,32
Faktúra
1200520420
NL201190
27.05.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
15 044,04
Faktúra
1200620030
NL200024/8
09.06.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 504,40
Faktúra
1200620031
NL201610
08.06.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
24 070,46
Faktúra
1200620449
PO200968
26.06.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
323,09
Faktúra
1200620550
PO200968
01.07.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
ŠZM (321)
323,09
Faktúra
1200620906
NL201617/1
01.07.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
21 061,66
Faktúra
1200820612
NL202027
28.08.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
12 035,23
Faktúra
1200920416
HO12221
16.09.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
72 320,16
Faktúra
1200920748
HO12321
29.09.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 395,88
Faktúra
1200920904
HO12419
07.10.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
18 052,85
Faktúra
1201020232
HO12419
15.10.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
42 123,31
Faktúra
1201020251
HO12535
20.10.20
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
112 287,67
Faktúra
1201000617
ON2002368
03.11.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 697,87
Faktúra
1201000595
ON2002481
03.11.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 178,01
Faktúra
1201000402
ON2002260
22.10.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 269,62
Faktúra
1201000257
ON2002300
22.10.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 466,71
Faktúra
1201000240
ON2002180
14.10.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 809,64
Faktúra
1201000124
ON2002114
14.10.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 018,54
Faktúra
1201000516
ZTS200995
30.10.20
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
940,80
Faktúra
1200520053
ZHO2581
14.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
898,43
Faktúra
1200520054
ZHO2630
14.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
54,77
Faktúra
1200520055
PO200669
14.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
207,80
Faktúra
1200520625
PO200973
28.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
20,11
Faktúra
1200520717
PO200973
20.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
2 902,13
Faktúra
1200520718
ZHO2648
20.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
69,52
Faktúra
1200520719
ZHO2581
21.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
34,62


Faktúra
1200620007
HO11516
10.06.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
Diagnostiká (321)
168,40
Faktúra
1201000517
ZTS200746
03.11.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
290,16
Faktúra
1201000458
ZTS200803
29.10.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
312,96
Faktúra
1201000452
ZTS200994
27.10.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
606,60
Faktúra
1201000398
ZTS201009
27.10.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
280,80
Faktúra
1201100606
POŠTOVÉ POPLATKY
10.12.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
2 909,10
Faktúra
1201100647
POŠTOVÉ POPLATKY
10.12.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
35,51
Faktúra
1200820005
HO11981
10.08.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
118,28
Faktúra
1200820570
HO12123
31.08.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
394,82
Faktúra
1200820571
HO12183
02.09.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
321,15
Faktúra
1200821074
NL203196
03.09.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
688,59
Faktúra
1201000165
Z-225/2019
05.10.20
STAPRO Slovensko s.r.o.
Hroncova 3,040 01 Košice
31710549
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
958,67
Faktúra
1200820108
PO201494
19.08.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
211,56
Faktúra
1200820770
PO201445
04.09.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
309,72
Faktúra
1200820771
PO201609
08.09.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
140,22
Faktúra
1200920106
PO201764
14.09.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
401,52
Faktúra
1200920107
PO201445
14.09.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
260,88
Faktúra
1201100631
Z-318/2010
07.12.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
274,91
Faktúra
1201100548
Z-318/2010
07.12.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
303,95
Faktúra
1201000624
ON2002255
02.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
754,16
Faktúra
1201000623
ON2002256
02.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 031,93
Faktúra
1201000625
ON2002296
02.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 531,65
Faktúra
1201000626
ON2002295
02.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 015,08
Faktúra
1201000620
ON2002369
02.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
193,60
Faktúra
1201000621
ON2002521
03.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
77,40
Faktúra
1201000619
ON2002364
04.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 157,94
Faktúra
1201000622
ON2002363
04.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 202,74
Faktúra
1201100177
ON2002434
18.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 011,23
Faktúra
1201100105
ON2002441
03.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
242,00
Faktúra
1201100171
ON2002441
04.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
193,60
Faktúra
1201100104
ON2002585
09.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
341,93
Faktúra
1201100172
ON2002583
05.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
482,71
Faktúra
1201100176
ON2002435
18.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 065,98
Faktúra
1201100120
ON2002475
09.12.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
242,00
Faktúra
1201100170
ON2002475
12.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
242,00
Faktúra
1201100174
ON2002469
18.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
736,56
Faktúra
1201100175
ON2002470
18.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 393,12
Faktúra
1201100223
ON2002507
16.11.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
363,00
Faktúra
1201100565
ON2002501
01.12.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 381,71
Platba
BV2011235
 
01.12.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
0,00


Platba
BV2011235
 
01.12.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
0,00
Faktúra
1200800574
Z-4300101901/2019
10.09.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
97 765,34
Faktúra
1200900443
Z-43001141/2019
05.10.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
8 909,82
Faktúra
1200900566
Z-4300101901/2019
05.10.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
106 916,93
Faktúra
1201000636
Z-43001141/2019
03.11.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
13 918,43
Faktúra
1201040010
 
 
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
530,51
Faktúra
1200500248
ZTN200358
13.05.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
5 964,00
Faktúra
1200500188
ZTN200500
20.05.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 799,00
Faktúra
1200500187
ZTN200350
12.05.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1,20
Faktúra
1200400279
ZTN200350
23.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 358,80
Faktúra
1200400280
ZTN200362
23.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 380,00
Faktúra
1200600271
ZTN200500
12.06.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
60,00
Faktúra
1200700250
ZTN200500
31.07.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1,20
Faktúra
1200321361
PO200206
17.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
27 192,00
Faktúra
1200420259
PO200095
23.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
800,00
Faktúra
1200420814
PO200884
27.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 753,60
Faktúra
1200420816
PO200884
27.04.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
469,20
Faktúra
1200520173
PO200382
14.05.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
275,76
Faktúra
1200520758
PO200095A
27.05.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 016,00
Faktúra
1200920896
PO202028
14.09.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
8 808,00
Faktúra
1201120892
OH206344
30.11.20
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 502,02
Faktúra
1201000433
ON2002266
23.10.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
931,85
Faktúra
1201000410
ON2002266
27.10.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 204,26
Faktúra
1200900599
ON2002069
02.10.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
823,43
Faktúra
1200900585
ON2002069
05.10.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 474,95
Faktúra
1200900422
ON2002021
23.09.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
452,48
Faktúra
1200900306
ON2002021
23.09.20
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
602,45
Faktúra
1201040032
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
27,25
Faktúra
1201040033
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
965,14
Faktúra
1201040034
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
138,25
Faktúra
1201040036
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
145,64
Faktúra
1201040003
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 344,37
Faktúra
1201040002
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
13,37
Faktúra
1201040031
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 538,57
Faktúra
1201040039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
965,14
Faktúra
1201040041
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 830,62
Faktúra
1201040038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
8 140,33
Faktúra
1201040040
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
181,42
Faktúra
1201040037
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
7 902,99
Faktúra
1201040035
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 084,62


Faktúra
1201040044
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
482,57
Faktúra
1201040059
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3,76
Faktúra
1201040058
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
89,23
Faktúra
1201040048
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 712,25
Faktúra
1191100133
ZTN190985
04.11.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
Všeobecný materiál (321)
537,80
Faktúra
1191021033
PO192124
30.10.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
387,30
Faktúra
1191021034
PO192240
30.10.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
562,80
Faktúra
1191120046
PO192309
15.11.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
547,50
Faktúra
1191120047
ZHO2070
15.11.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 492,20
Faktúra
1191120048
ZHO2071
15.11.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 933,70
Faktúra
1201000148
ZTS200950
06.10.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
580,80
Faktúra
1201000296
ZTS200811
14.10.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1201000459
ZTS201021
29.10.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
730,80
Faktúra
1201000582
Z-868/2006
29.10.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
37,96
Faktúra
1200900256
ZTS200804
29.09.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
396,00
Faktúra
1200900255
ZTS200806
29.09.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
246,00
Faktúra
1200900254
ZTS200807
29.09.20
Ústav radiačnej ochrany s.r.o
Staničná 24/1062,911 05 Trenčín
36348279
servis zdrav. techniky (321)
246,00
Faktúra
1200800340
ON2001699
28.08.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 497,60
Faktúra
1200800357
ON2001698
03.09.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 968,00
Faktúra
1200800356
ON2000725
03.09.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
788,40
Faktúra
1200800325
ON2001465
26.08.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
264,00
Faktúra
1200800007
ON2000725
06.08.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
931,20
Faktúra
1200500529
Z-240/2014
08.06.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
43 777,55
Faktúra
1200400528
Z-241/2014
06.05.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
29 706,96
Faktúra
1201100082
ON1903371
13.11.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
291,55
Faktúra
1201100343
ON2002691
03.12.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
72,44
Faktúra
1201100640
ON2002707
09.12.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
208,74
Faktúra
1200800117
Z-268/2009
10.08.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200800383
ZTS200742
31.08.20
WEGA - MS spol.s r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
708,00
Faktúra
1201020219
HO12464
16.10.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 661,00
Faktúra
1200900581
Z-39/2019
06.10.20
SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 230,04
Faktúra
1201070001
ON2002211
12.10.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Investície - nezdravot. prístroj technika (321)
9 137,04
Faktúra
1201000037
ON2002247
09.10.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
41,76
Faktúra
1201000024
ON2002083
07.10.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
4 164,00
Faktúra
1200900414
ON2002206
02.10.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
41,76
Faktúra
1200900070
ON2002055
23.09.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
788,76
Faktúra
1200900076
ON2002018
23.09.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
794,64
Faktúra
1200900557
Z-201926821_Z
01.10.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 449,33
Faktúra
1200620861
OH202168
29.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
2 822,98
Faktúra
1200620828
OH202132
22.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 102,44


Faktúra
1200521015
NL202153
08.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
11 731,68
Faktúra
1200520853
NL202077
04.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
22 840,13
Faktúra
1200500323
ZTN200409
26.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
2 156,81
Faktúra
1200821071
HO12087
03.09.20
PENTAGEN,spol.s.r.o.
Luční 239,273 51 Horní Bezdekov
27865410
Diagnostiká (321)
660,60
Faktúra
1201000464
ON2002348
22.10.20
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
102,82
Faktúra
1201000669
NL20053A
10.11.20
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 205,75
Faktúra
1201200005
PZ 6530566092
20.11.20
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefaničova 4,81623 Bratislava I
00585441
Poistné (379)
47,80
Faktúra
1201121429
OH206558
07.12.20
TransMedica s.r.o.
Na Revíne 29/C,831 01 Bratislava
35843683
ŠZM (321)
5 460,00
Faktúra
1201100126
ON2002148
03.11.20
DDD Prešov s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
727,68
Faktúra
1200621490
OH203300
10.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621434
OH203306
08.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621435
OH203301
08.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621486
OH203302
10.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200720188
OH203350
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200720190
OH203335
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
199,20
Faktúra
1200720189
OH203356
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
980,83
Faktúra
1200720187
OH203451
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200720191
OH203335
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 792,80
Faktúra
1200720417
PO201324
21.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1200720576
OH203450
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200720577
OH203480
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200720578
OH203481
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200720579
OH203479
23.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200720872
OH203875
29.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
175,27
Faktúra
1200721013
PO201419
28.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
401,61
Faktúra
1200721536
OH203907
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200721537
OH203906
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200721535
OH203904
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 842,80
Faktúra
1200721538
OH203905
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 316,80
Faktúra
1200721209
OH203920
11.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 256,00
Faktúra
1200721014
PO201419
30.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
717,00
Faktúra
1200721015
PO201419
30.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 305,76
Faktúra
1200721539
OH203977
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 193,00
Faktúra
1200721540
OH203978
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 016,99
Faktúra
1200721541
OH204045
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 187,64
Faktúra
1200721542
OH204046
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200721533
OH204049
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200721210
OH204103
11.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
8 394,21
Faktúra
1200721534
OH204050
12.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
812,64
Faktúra
1200820287
OH204123
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00


Faktúra
1200820125
PO201419
19.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
318,72
Faktúra
1200820126
PO201143
19.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
318,72
Faktúra
1200820285
OH204147
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 474,00
Faktúra
1200820282
OH204200
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820284
OH204176
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200820286
OH204175
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 175,00
Faktúra
1200820281
OH204199
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820694
OH204233
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820283
OH204232
21.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820127
PO201419
19.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 434,00
Faktúra
1200820128
PO201737
19.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 593,30
Faktúra
1200820458
OH204266
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820457
OH204267
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820456
OH204271
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820459
OH204270
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820460
OH204332
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 287,64
Faktúra
1200820410
PO201569
28.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200820692
OH204331
02.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820693
OH204353
03.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200820695
OH204414
03.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 450,00
Faktúra
1200820696
OH204415
03.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 484,99
Faktúra
1200820756
PO201569
04.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
3 011,81
Faktúra
1200821148
OH204450
08.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
846,00
Faktúra
1200821149
OH204449
08.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200821150
OH204482
09.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200821151
OH204483
09.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200920208
OH205034
22.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 100,00
Faktúra
1200920209
OH205088
22.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 187,64
Faktúra
1200920463
OH205114
24.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200920461
OH205139
24.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200920462
OH205138
24.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200920873
OH205169
01.10.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200920877
OH205170
01.10.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200920874
OH205199
01.10.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200921156
OH205251
01.10.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200920691
PO201925
29.09.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 628,84
Faktúra
1200920872
OH205251
01.10.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1201000361
ZTN200693
09.10.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
60,00
Faktúra
1200900393
ON2002173
28.09.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
249,36
Faktúra
1200900638
ZTN200805
28.09.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
194,40


Faktúra
1201000339
ZTN200865
26.10.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
89,28
Faktúra
1200900369
ZTN200486
17.09.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
2 052,00
Faktúra
1200800556
ZTN200628
02.09.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
4 769,28
Faktúra
1200900401
ZTN200780
30.09.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
46,08
Faktúra
1201170002
ZTN200854
06.11.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
70 776,00
Faktúra
1201000560
ZTN200855
30.10.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
7 704,00
Faktúra
1201000318
ZTN200848
09.10.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
3 852,00
Faktúra
1201000317
ZTN200825
09.10.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
624,00
Faktúra
1201000316
ZTN200826
09.10.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
312,00
Faktúra
1201000276
ZTN200826
06.10.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
1 034,40
Faktúra
1200043
 
 
FAST PLUS,spol. s.r.o.
Na pántoch 18,83106 Bratislava
35712783
Všeobecný materiál (321)
28,99
Faktúra
1200800543
ZTN200538
27.08.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 320,00
Faktúra
1200500303
ZTN200444
20.05.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 284,00
Faktúra
1200600259
ZTN200444
04.06.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 368,00
Faktúra
1200700158
ZTN200331
01.07.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 800,00
Faktúra
1200800540
ZTN200526
27.08.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Všeobecný materiál (321)
1 914,00
Faktúra
1200300010
ON2000155
05.03.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
2 688,00
Faktúra
1200300009
ON2000156
05.03.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
5 577,60
Faktúra
1201200226
ON2002978
18.12.20
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
24,00
Faktúra
1201200098
 
 
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
45,10
Faktúra
1201100624
ON2002869
09.12.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
494,81
Faktúra
1201100625
ON2002897
09.12.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
484,68
Faktúra
1201100626
ON2002896
09.12.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
493,19
Faktúra
1201100622
ON2002894
09.12.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
406,84
Faktúra
1201100669
ON2002870
10.12.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 878,44
Faktúra
1201100623
ON2002895
09.12.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
470,95
Faktúra
1201100479
ON2002573
26.11.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
419,08
Faktúra
1200600342
ZTN200516
25.06.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
6 798,96
Faktúra
1200600343
ZTN200517
25.06.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
1 699,74
Faktúra
1201070003
ZTN200858
20.10.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1200900602
ON2002060
06.10.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 140,60
Faktúra
1200900583
ON2002060
06.10.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 061,27
Faktúra
1200900469
ON2002023
30.09.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 036,00
Faktúra
1200900421
ON2002023
24.09.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 062,96
Faktúra
1200900307
ON2001965
17.09.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
816,93
Faktúra
1200900125
ON2001965
17.09.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
804,20
Faktúra
1200800586
ON2001769
07.09.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 357,31
Faktúra
1200800498
ON2001868
07.09.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 373,39
 
1190250030
 
07.09.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
07.09.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00


 
1190250030
 
07.09.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1201000003
ZTN200810
06.10.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
671,04
Faktúra
1200900347
ZTN200737
10.09.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
417,00
Faktúra
1200900344
ZTN200736
09.09.20
MESSER MEDICAL HOME CARE
Piešťanská 12,91501 Nové Mesto nad Váhom
46378979
Všeobecný materiál (321)
313,44
Faktúra
1201200087
ON2002872
04.12.20
Profesia, spol.s.r.o.
Pribinova 25,81109 Bratislava
35800861
ostatné služby - škol... (321)
682,80
Faktúra
1200900617
NOTÁRSKY ÚKON
06.10.20
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
10,51
Faktúra
1200800431
NOTÁRSKY ÚKON
04.09.20
Notársky úrad JUDr.M.Mižíková
Námestie osloboditeľov 20,040 01 Košice 1
30687802
ostatné služby - škol... (321)
19,44
Faktúra
1201020230
HO12430
16.10.20
PRAGOSTEM s.r.o.
Sezemická 1347,530 03 Pardubice
24824666
Diagnostiká (321)
735,84
Faktúra
1200041
 
 
BEMA-EXTRANARADIE s.r.o.
Slovenskej jednoty 8,040 01 KOŠICE - JUH
46574433
Všeobecný materiál (321)
49,00
Faktúra
1200420319
OH201545
28.04.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
192,79
Faktúra
1200420320
OH201544
28.04.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
251,01
Faktúra
1200420750
PO200770
30.04.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
146,52
Faktúra
1200420751
PO200770
20.04.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
913,92
Faktúra
1200420752
PO200770
20.04.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
255,42
Faktúra
1200420933
OH201547
11.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
260,83
Faktúra
1200420934
OH201546
11.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
319,28
Faktúra
1200421312
OH201923
12.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
88,97
Faktúra
1200421313
OH201923
12.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
239,89
Faktúra
1200421314
OH201922
14.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
259,95
Faktúra
1200421315
OH201978
14.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
248,03
Faktúra
1200520323
OH201979
07.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
328,86
Faktúra
1200620518
OH202047
25.05.20
MEDIN SLOVENSKO s.r.o.
Mlynská 10,921 01 Piešťany
46540873
ŠZM (321)
217,65
Faktúra
1201220513
ON2002876
22.12.20
AUTODOPRAVA-Kočiš Milan
Lastomírska 2,071 01 Michalovce
34562176
Lieky (321)
480,00
Platba
BV2011238
 
22.12.20
MERCK spol. s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Platba
BV2011238
 
22.12.20
MERCK spol. s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Platba
BV2011238
 
22.12.20
MERCK spol. s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Platba
BV2011238
 
22.12.20
MERCK spol. s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Platba
BV2011238
 
22.12.20
MERCK spol. s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Platba
BV2011238
 
22.12.20
MERCK spol. s.r.o.
Na hřebenech 2 1718/10,140 00 Praha 4
18626971
Záloha od r.2013 z titulu dodávateľa-314
0,00
Faktúra
1201000640
ON2002497
04.11.20
SIKOM s.r.o.