Platby za faktúry dodávateľa
15. December 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200920374
POO204649
24.09.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200920375
POO204650
24.09.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200920644
PO201858
25.09.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
812,68
Faktúra
1200920853
POO204760
05.10.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
660,00
Faktúra
1200920972
POO204585
07.10.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1201020049
PO201858
09.10.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
479,95
Faktúra
1200800618
Z-201938253_Z
10.09.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
188,16
Faktúra
1200900447
Z-201938253_Z
05.10.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
138,24
Faktúra
1200900448
Z-201938253_Z
05.10.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 696,00
Faktúra
1200900449
Z-201938253_Z
05.10.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
756,00
Faktúra
1200900450
Z-201938253_Z
05.10.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 788,96
Faktúra
1200800620
Z-201938253_Z
10.09.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
369,36
Faktúra
1200800621
Z-201938253_Z
10.09.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 022,59
Faktúra
1200800619
Z-201938253_Z
10.09.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 030,72
Faktúra
1200820105
PO201624
19.08.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
3 194,40
Faktúra
1200820774
PO201624
08.09.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 033,74
Faktúra
1200820775
PO201713
04.09.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 758,00
Faktúra
1200920204
PO201713
18.09.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 056,00
Faktúra
1200920373
OH205094
24.09.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1201020651
OH205342
28.10.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1201000313
ON2002056
21.10.20
Autoškola Darivčák
Brigádnická 1,040 11 Košice
14390787
ostatné služby - škol... (321)
48,00
Faktúra
1200420918
NL201839
07.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
415,80
Faktúra
1200421158
OH201940
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 202,00
Faktúra
1200421164
OH201941
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200421167
OH201983
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200421168
OH201983
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200421169
OH201982
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1200421170
OH201981
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
81,87
Faktúra
1200421171
OH201557
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 784,96
Faktúra
1200421172
OH201937
11.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200421289
PO200445
12.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
367,20
Faktúra
1200421290
PO200761
12.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
734,40
Faktúra
1200421291
PO200761
12.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
46,44
Faktúra
1200421292
ZHO2568
06.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
190,56


Faktúra
1200520222
ZHO2591
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 743,00
Faktúra
1200520223
ZHO2590
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 060,80
Faktúra
1200520224
ZHO2589
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 962,88
Faktúra
1200520225
ZHO2588
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
536,78
Faktúra
1200520226
ZHO2588
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 720,80
Faktúra
1200520227
ZHO2587
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 265,52
Faktúra
1200520228
ZHO2585
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
780,00
Faktúra
1200520229
ZHO2585
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 881,60
Faktúra
1200520230
ZHO2584
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 367,10
Faktúra
1200520231
ZHO2584
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 486,80
Faktúra
1200520232
ZHO2583
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 291,60
Faktúra
1200520233
ZHO2583
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 257,60
Faktúra
1200520234
ZHO2586
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 500,16
Faktúra
1200520235
ZHO2586
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
464,40
Faktúra
1200520236
ZHO2590
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
478,32
Faktúra
1200520237
ZHO2584
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
983,76
Faktúra
1200520238
ZHO2586
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1200520239
ZHO2589
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
703,92
Faktúra
1200520240
ZHO2588
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 462,08
Faktúra
1200520241
ZHO2585
14.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1200520244
NL201919
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
325,05
Faktúra
1200520245
NL201919
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
79,97
Faktúra
1200520246
NL201919
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
321,20
Faktúra
1200520247
NL201952
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
241,78
Faktúra
1200520248
NL201948
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
109,45
Faktúra
1200520249
NL201914
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 715,80
Faktúra
1200520250
NL201914
15.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
426,56
Faktúra
1200520382
PO200982B
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 806,20
Faktúra
1200520383
PO200982B
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
659,41
Faktúra
1200520384
PO200982A
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 285,92
Faktúra
1200520385
PO200982
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 678,94
Faktúra
1200520386
PO200970
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
91,18
Faktúra
1200520387
PO200970
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 007,75
Faktúra
1200520388
PO200970
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 712,00
Faktúra
1200520389
PO201029
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 567,50
Faktúra
1200520390
PO201029
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 747,97
Faktúra
1200520391
ZHO2585
20.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 680,00
Faktúra
1200520392
PO201040
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 088,00
Faktúra
1200520393
PO201040
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1200520394
PO201040
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
288,00


Faktúra
1200520395
PO201055
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1200520396
PO201055
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1200520397
PO200967
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
912,00
Faktúra
1200520398
PO200967
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
198,79
Faktúra
1200520399
PO200967
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 101,60
Faktúra
1200520400
PO200967
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 183,20
Faktúra
1200520401
PO200967
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
7 518,12
Faktúra
1200520402
PO200991
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
467,50
Faktúra
1200520403
PO200970
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 368,32
Faktúra
1200520404
PO200970
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
203,28
Faktúra
1200520405
PO200970
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 015,10
Faktúra
1200520527
OH202398A
20.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 447,87
Faktúra
1200520528
OH202005
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200520529
OH201984
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
331,00
Faktúra
1200520530
OH201985
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
255,99
Faktúra
1200520533
OH201997
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
112,00
Faktúra
1200520534
OH202012
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
637,99
Faktúra
1200520535
OH202008
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
373,99
Faktúra
1200520536
OH202007
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
523,99
Faktúra
1200520537
OH202009
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200520538
OH202010
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200520539
OH202010
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200520540
OH202011
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200520542
OH202001
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1200520543
OH201999
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
664,00
Faktúra
1200520544
OH202000
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
251,50
Faktúra
1200520545
OH201998
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
867,00
Faktúra
1200520546
OH202006
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200520547
OH202002
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
647,99
Faktúra
1200520996
OH202006
03.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200620928
NL202529
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
68,64
Faktúra
1200620929
HO11668
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
32,04
Faktúra
1200620930
HO11724
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
210,58
Faktúra
1200620931
HO11724
06.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
24,71
Faktúra
1200720050
HO11726
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
264,34
Faktúra
1200820532
HO12091
25.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
672,58
Faktúra
1200820533
HO12091
25.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 054,83
Faktúra
1200820534
HO12091
25.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
559,79
Faktúra
1200820535
NL203132
25.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
126,89
Faktúra
1200820536
HO12091
27.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
33,03


Faktúra
1200820537
NL203147
27.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
426,10
Faktúra
1200820538
NL203132
25.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
110,11
Faktúra
1200820780
PO201769
08.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
321,26
Faktúra
1200820914
OH203769
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200820915
OH203783
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200820916
OH203782
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200820917
OH203725
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
6 024,00
Faktúra
1200820918
OH203781
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200820919
OH203773
03.03.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200820920
OH203776
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 299,00
Faktúra
1200820921
OH203774
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 616,00
Faktúra
1200820922
OH203775
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 875,99
Faktúra
1200820923
OH203771
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200820924
OH203768
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1200820925
OH203784
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200820926
OH203785
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200820927
OH203786
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200820928
OH203778
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200820929
OH203777
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 875,98
Faktúra
1200820930
OH203772
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 784,93
Faktúra
1200820931
OH203787
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200820932
OH203787
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
6 172,00
Faktúra
1200820933
OH203794
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 093,00
Faktúra
1200820934
OH203792
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200820935
OH203788
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200820936
OH203793
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200821021
OH203789
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200821022
OH203790
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200821023
OH203791
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200821024
OH203780
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200821025
OH203779
04.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1200821220
OH204568
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200821221
OH204571
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,99
Faktúra
1200821096
HO12042
09.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 852,92
Faktúra
1200821097
HO12042
09.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 217,82
Faktúra
1200821098
NL203194
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
281,36
Faktúra
1200821099
HO12144
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
2 133,85
Faktúra
1200821100
HO12144
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 483,15
Faktúra
1200821214
OH203795
09.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200821215
OH203728
09.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00


Faktúra
1200821216
OH203770
09.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
771,98
Faktúra
1200821218
OH204134
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
13 343,62
Faktúra
1200821219
OH204578
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200821222
OH204575
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200821223
OH204569
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
866,99
Faktúra
1200821224
OH204572
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1200821225
OH204570
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
141,80
Faktúra
1200821227
OH204581
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 764,99
Faktúra
1200821228
OH204592
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
474,99
Faktúra
1200821229
OH204579
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1200821230
OH204577
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200821231
OH204576
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200821232
OH204574
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200821233
OH204580
10.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 518,00
Faktúra
1200821234
OH204586
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200821235
OH204584
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 102,00
Faktúra
1200821236
OH204584
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
12 713,93
Faktúra
1200821237
OH204583
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200821238
OH204582
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,94
Faktúra
1200821239
OH204589
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200821240
OH204587
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200821241
OH204581A
10.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200920079
ZHO2897
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 328,20
Faktúra
1200920080
ZHO2898
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 659,34
Faktúra
1200920081
ZHO2899
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 504,64
Faktúra
1200920082
ZHO2900
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 650,40
Faktúra
1200920083
ZHO2902
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 192,00
Faktúra
1200920084
ZHO2902
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
288,30
Faktúra
1200920085
ZHO2903
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 272,00
Faktúra
1200920086
ZHO2905
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 763,12
Faktúra
1200920087
ZHO2901
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 008,22
Faktúra
1200920088
ZHO2901
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 773,36
Faktúra
1200920089
ZHO2904
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 382,00
Faktúra
1200920090
ZHO2904
14.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
381,96
Faktúra
1200920350
HO12193
11.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
84,69
Faktúra
1200920351
HO12234
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
28,60
Faktúra
1200920782
NL203591
29.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
37,06
Faktúra
1200920783
NL203611
29.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
184,26
Faktúra
1200920784
HO12338
02.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
131,62
Faktúra
1200921073
OH204573
09.10.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00


Faktúra
1201021376
OH204588
09.11.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200420919
NL201857
07.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
242,18
Faktúra
1200920352
HO12233
17.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
342,20
Faktúra
1200400419
ZTS200384
04.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
2 173,90
Faktúra
1200800447
ZTS200812
31.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
5 877,41
Faktúra
1200320829
NL200943/1
01.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
121,09
Faktúra
1200720767
NL202870
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200720768
NL202871
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 141,67
Faktúra
1200720769
NL202895
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200720770
NL202891
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200720771
NL202892
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200720772
NL202893
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200720773
NL202894
07.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200820043
NL202938
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 064,31
Faktúra
1200820044
NL202937/1
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 064,31
Faktúra
1200820045
NL202926
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200820046
NL202925
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200820047
NL202927
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200820048
NL202928
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 712,50
Faktúra
1200820049
NL202939
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 064,31
Faktúra
1200820051
NL202999
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
9 192,94
Faktúra
1200820052
NL202975
13.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
9 192,94
Faktúra
1200820054
NL203014
19.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
7 854,17
Faktúra
1200820524
NL203054
25.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
7 155,52
Faktúra
1200820526
NL203093
25.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 141,67
Faktúra
1200820527
NL203119
03.09.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 141,67
Faktúra
1200820528
NL203140
27.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
18 385,88
Faktúra
1200820529
NL203148
27.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 570,83
Faktúra
1200821107
NL203185
27.08.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 570,83
Faktúra
1200321136
PO200489
02.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 213,92
Faktúra
1200320969
NL200049
03.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 070,92
Faktúra
1200320970
HO11365/1
03.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
790,80
Faktúra
1200420222
PO200490
23.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
468,72
Faktúra
1200420077
NL201241
21.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 958,56
Faktúra
1200420730
PO200711
30.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
886,20
Faktúra
1200520018
NL201241
14.05.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
684,60
Faktúra
1200520289
NL201693
22.05.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 518,90
Faktúra
1200520566
NL201693/1
01.06.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
564,60
Faktúra
1200620058
HO11479
17.06.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
861,60
Faktúra
1200620325
PO201151
24.06.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
689,40


Faktúra
1200620969
HO11597
23.06.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 714,11
Faktúra
1200620970
HO11598
23.06.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
3 775,20
Faktúra
1200620971
HO11597/1
01.07.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
162,00
Faktúra
1200720092
HO11699
09.07.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
133,20
Faktúra
1200720412
PO201342
21.07.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
689,40
Faktúra
1200720141
HO11813
16.07.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
1 339,20
Faktúra
1200721063
PO201535
31.07.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
ŠZM (321)
1 062,00
Faktúra
1200720803
HO11918
30.07.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
2 833,78
Faktúra
1200520279
NL201669
18.05.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1200520280
NL201635
18.05.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
247,50
Faktúra
1200520281
NL201654
18.05.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1200520282
NL201691
21.05.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
833,76
Faktúra
1200520283
NL201654
21.05.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
93,50
Faktúra
1200520581
HO11444
29.05.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 075,80
Faktúra
1200520582
NL201987
01.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
162,36
Faktúra
1200520583
HO11515
02.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
537,90
Faktúra
1200620982
NL201987
06.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
3 292,52
Faktúra
1200620013
HO11575
10.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 520,10
Faktúra
1200620063
HO11515
18.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 441,44
Faktúra
1200620121
HO11575
18.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
684,50
Faktúra
1200620983
HO11664
23.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 441,88
Faktúra
1200620984
HO11664
26.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 870,44
Faktúra
1200620985
HO11515
06.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
360,36
Faktúra
1200620986
HO11670
01.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 382,81
Faktúra
1200720094
HO11664
09.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
43,34
Faktúra
1200720095
HO11791
09.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
860,64
Faktúra
1200720096
HO11670
15.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
125,40
Faktúra
1200720097
HO11791
21.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 320,12
Faktúra
1200720244
HO11830
24.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
849,75
Faktúra
1200720245
HO11879
24.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1200720246
HO11670
23.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
600,60
Faktúra
1200720247
HO11830
28.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
792,33
Faktúra
1200720718
HO11830
28.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
421,08
Faktúra
1200720719
HO11791
28.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
421,08
Faktúra
1200720248
HO11936
29.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
739,20
Faktúra
1200720720
HO11945
05.08.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 396,80
Faktúra
1201000287
ZTS200987
25.09.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
792,31
Faktúra
1200700168
ZTN200624
07.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
126,55
Faktúra
1200600594
ZTS200588
20.07.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
servis zdrav. techniky (321)
87,60
Faktúra
1200600330
ZTN200572
19.06.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
48,41


Faktúra
1200920629
HO12185
30.09.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
1 043,90
Faktúra
1200800581
ZTS200694
14.09.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
servis zdrav. techniky (321)
263,42
Faktúra
1200820032
HO11900
13.08.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
2 295,04
Faktúra
1200920308
NL203236
14.09.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
374,26
Faktúra
1200920742
NL203237
30.09.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
394,94
Faktúra
1201020040
PO201904
09.10.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
1 753,06
Faktúra
1201020434
PO201904
20.10.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
ŠZM (321)
175,20
Faktúra
1201020841
NL203253
29.10.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
428,31
Faktúra
1200820604
HO11900
26.08.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
553,49
Faktúra
1200820605
HO11900
25.08.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
553,49
Faktúra
1200821069
HO11681/2
09.09.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
553,49
Faktúra
1200620001
HO11554
10.06.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
143,57
Faktúra
1200620961
HO11554
23.06.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
58,06
Faktúra
1200620962
HO11480
26.06.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
505,12
Faktúra
1200621148
OH203157
07.07.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
ŠZM (321)
845,90
Faktúra
1200421203
OH202285
11.05.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
ŠZM (321)
845,90
Faktúra
1200520284
NL201234
18.05.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
643,54
Faktúra
1200520285
NL201657
18.05.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
552,93
Faktúra
1200520558
HO11430
29.05.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
224,88
Faktúra
1200520570
NL201988
01.06.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
1 592,47
Faktúra
1200520845
HO11480
03.06.20
Biomedica Slovakia s.r.o.
Drobného 27,841 02 Bratislava
35849258
Diagnostiká (321)
80,08
Faktúra
1200920794
HO12161
28.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
605,00
Faktúra
1201020417
HO12243
22.10.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
169,29
Faktúra
1201020432
PO201918
09.10.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
3 828,00
Faktúra
1200900265
ZTS200702
30.09.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
676,80
Faktúra
1200900264
ZTS200839
30.09.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
144,00
Faktúra
1200900263
ZTS200838
30.09.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
162,00
Faktúra
1201020853
NL202013
28.10.20
CellPharm spol.s.r.o,Košice
Čordákova 20,040 11 Košice
36574864
Diagnostiká (321)
850,00
Faktúra
1200470018
ZTN200325
20.04.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
9 240,00
Faktúra
1200470017
ZTN200324
20.04.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 369,60
Faktúra
1200400024
ZTS200284
20.04.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
201,60
Faktúra
1200400023
ZTS200189
20.04.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
744,00
Faktúra
1200400022
ZTS200185
20.04.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
servis zdrav. techniky (321)
540,00
Faktúra
1200400558
Z-3/2020/2
19.05.20
ČASS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
232 769,76
Faktúra
1200032
 
 
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
24,00
Faktúra
1201000050
ON2002171
15.10.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
313,43
Faktúra
1201000015
ON2002201
02.10.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
310,80
Faktúra
1201000014
ON2002145
02.10.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
351,23
Faktúra
1200800147
ZTS200576
17.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
723,63
Faktúra
1200800146
ZTS200741
17.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
131,33


Faktúra
1200800145
ZTS200573
17.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
585,70
Faktúra
1200700504
ZTS200342
03.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
849,79
Faktúra
1200700503
ZTS200341
03.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
900,86
Faktúra
1200600562
ZTS200447
09.07.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
servis zdrav. techniky (321)
400,14
Faktúra
1200600375
ZTN200531
26.06.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
177,24
Faktúra
1200600322
ZTN200547
19.06.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
554,69
Faktúra
1200500298
ZTN200531
21.05.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
1 103,28
Faktúra
1200900372
ZTN200758
18.09.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
1 280,52
Faktúra
1200800370
ZTN200652
05.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
604,44
Faktúra
1200800364
ZTN200653
06.08.20
Dartin-Slovensko s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 25,080 05 Prešov
31676936
Všeobecný materiál (321)
559,18
Faktúra
1200035
 
 
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
15,35
Faktúra
1200036
 
 
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
122,70
Faktúra
1200039
 
 
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
53,90
Faktúra
1200820083
HO12039
12.08.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
144,60
Faktúra
1200820560
NL202017
31.08.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
65,10
Faktúra
1200920295
HO12194
14.09.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
28,00
Faktúra
1200920296
NL203346
14.09.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
256,61
Faktúra
1190800333
ZTN190766
09.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
2 870,64
Faktúra
1190700253
ZTN190686
25.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
312,54
Faktúra
1190600122
ZTN190341
11.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
216,84
Faktúra
1190620049
PO191126
13.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 564,92
Faktúra
1190620519
OH192360
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
658,00
Faktúra
1190620520
OH192357
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 734,00
Faktúra
1190620521
OH192356
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
18 243,96
Faktúra
1190620647
PO191323
25.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
232,80
Faktúra
1190620648
PO191325
25.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
402,71
Faktúra
1190620649
PO191323
27.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 201,71
Faktúra
1190620650
PO191323
25.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
684,40
Faktúra
1190620651
PO191323
25.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
858,62
Faktúra
1190620050
PO191126
13.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
542,15
Faktúra
1190620518
OH192363
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 914,00
Faktúra
1190620526
OH192473
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 222,00
Faktúra
1190620652
PO191323
25.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 860,62
Faktúra
1190621071
PO191142
01.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
100,32
Faktúra
1190620517
OH192363
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
94,00
Faktúra
1190621072
PO190904
01.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 233,19
Faktúra
1190621073
PO190904
01.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
280,00
Faktúra
1190621178
OH192609A
08.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 365,00
Faktúra
1190621179
OH192602
08.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190621180
OH192606
26.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 136,00


Faktúra
1190720227
PO191142
18.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
249,48
Faktúra
1190720312
OH192609
23.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
95,00
Faktúra
1190720228
PO191323
18.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
160,80
Faktúra
1190720795
PO191563
25.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 656,60
Faktúra
1190720311
OH192919
23.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190720796
PO191524
25.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
3 932,29
Faktúra
1190720797
PO191524
25.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
312,54
Faktúra
1190720798
PO191524
25.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1190720799
PO191524
25.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190720604
OH192374
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190720605
OH192375
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190720606
OH191857
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190720607
OH193058
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190720609
POO193060
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
993,00
Faktúra
1190720603
OH193064
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
997,14
Faktúra
1190720608
OH193063
30.07.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190721261
OH193086
01.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
470,00
Faktúra
1190721265
PO191749
09.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 167,52
Faktúra
1190820271
PO191524
14.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
123,42
Faktúra
1190820431
POO193104
20.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
850,00
Faktúra
1190820432
OH193084
20.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 995,00
Faktúra
1190820433
OH193293
21.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 605,00
Faktúra
1190820434
OH193300
21.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1190820435
OH193297
21.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
4 136,00
Faktúra
1190820721
OH193295
28.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
161,70
Faktúra
1190820720
OH192373
28.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190820722
OH192862
28.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190820723
OH192863
28.08.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190820874
PO191883
03.09.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
2 066,14
Faktúra
1190620522
OH191737
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190620523
OH191323
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190620524
OH191739
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190620525
OH191738
24.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1201000401
ZTS200880
27.10.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 921,80
Faktúra
1200900614
ON2000560
24.09.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
5 995,20
Faktúra
1200900613
ON2000561
23.09.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
5 987,64
Faktúra
1200900549
Z-35/2011 9158
06.10.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200900225
ZTS200747
25.09.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
servis zdrav. techniky (321)
205,92
Faktúra
1200920261
HO12046
11.09.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
925,10
Faktúra
1200920262
HO11729
18.09.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58


Faktúra
1200920625
HO12341
30.09.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 397,22
Faktúra
1200920626
HO12238
30.09.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
429,43
Faktúra
1200820638
HO11525
25.08.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
261,58
Faktúra
1200820639
HO11946
25.08.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
3 187,25
Faktúra
1200820640
HO11946
25.08.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
925,10
Faktúra
1200820641
HO12046
25.08.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 338,16
Faktúra
1200920263
HO11616
18.09.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
2 011,49
Faktúra
1200900381
ZTN200668
23.09.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 123,56
Faktúra
1200900382
ZTN200765
23.09.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
622,25
Faktúra
1200800541
ZTN200718
27.08.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
156,00
Faktúra
1200700498
ZTS200024
30.07.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
servis zdrav. techniky (321)
305,52
Faktúra
1200700185
ZTN200595
13.07.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
606,00
Faktúra
1200700186
ZTN200557
13.07.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
211,20
Faktúra
1200600345
ZTN200595
25.06.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
796,32
Faktúra
1200600346
ZTN200557
25.06.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
384,00
Faktúra
1200600347
ZTN200559
25.06.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
27,60
Faktúra
1200600332
ZTN200558
22.06.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
Všeobecný materiál (321)
1 382,40
Faktúra
1200320786
OH201636
17.03.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200320905
OH201701
02.04.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200420338
OH201826
27.04.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200420339
OH201827
27.04.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 506,24
Faktúra
1200420340
OH201825
27.04.20
ELU MEDICAL s.r.o.
Čajakova 28,831 01 Bratislava 1
36741469
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200600589
ZTN200553
17.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
321,79
Faktúra
1200600379
ZTN200573
25.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
52,63
Faktúra
1200600335
ZTN200594
23.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 535,48
Faktúra
1200600334
ZTN200573
23.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
95,34
Faktúra
1200600272
ZTN200593
18.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200500318
ZTN200537
25.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200500258
ZTN200462
13.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
4 352,56
Faktúra
1200500259
ZTN200463
13.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 314,19
Faktúra
1200500009
ZTN200435
04.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
321,79
Faktúra
1200400324
ZTN200455
30.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 885,02
Faktúra
1200400307
ZTN200330
27.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
217,03
Faktúra
1200400306
ZTN200332
27.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
950,99
Faktúra
1200400269
ZTN200330
17.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
5 060,03
Faktúra
1200400268
ZTN200332
17.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 401,57
Faktúra
1200400267
ZTN200326
17.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 341,03
Faktúra
1200400262
ZTN200333
15.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 884,80
Faktúra
1200300378
ZTN200315
26.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200300365
ZTN200231
16.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
169,95


Faktúra
1200300360
ZTN200231
12.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200300355
ZTN200236
11.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 384,89
Faktúra
1200320701
PO200451
30.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 535,20
Faktúra
1200320002
HO11267
16.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
843,26
Faktúra
1200320003
HO11266
16.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
753,09
Faktúra
1200320357
HO11344
25.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 193,42
Faktúra
1200321005
NL200047
03.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 136,85
Faktúra
1200420095
NL201209
27.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 447,44
Faktúra
1200420724
PO200853
30.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 535,20
Faktúra
1200420076
NL201221
21.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
535,20
Faktúra
1200421050
PO200932
06.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
293,66
Faktúra
1200421051
PO200932
06.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
2 113,45
Faktúra
1200420601
NL201593
28.04.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 522,53
Faktúra
1200520020
NL201642
14.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 450,40
Faktúra
1200520715
PO200902
22.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
6 860,91
Faktúra
1200520716
PO200903
22.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
9 535,20
Faktúra
1200520502
NL201696
27.05.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 525,20
Faktúra
1200620119
HO11536
17.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 208,22
Faktúra
1200620322
PO201140
18.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 825,60
Faktúra
1200620421
PO201107
26.06.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
149,98
Faktúra
1200621042
PO201141
07.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 828,40
Faktúra
1200621126
HO11680/1
01.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
813,70
Faktúra
1200720089
HO11749
09.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 659,45
Faktúra
1200720090
NL202003
09.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
102,20
Faktúra
1200720091
HO11799
16.07.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 193,42
Faktúra
1201020758
PO202241A
02.11.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
13 867,20
Faktúra
1200900128
ZTS200879
16.09.20
FÉNIX BRATISLAVA s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
749,88
Faktúra
1201020393
NL203761
16.10.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Lieky (321)
624,00
Faktúra
1191020094
ZHO2011
15.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 430,28
Faktúra
1191020224
ZHO2008
18.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 226,10
Faktúra
1191020402
PO192121
22.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 806,96
Faktúra
1191020403
PO192121C
22.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
379,19
Faktúra
1191020404
PO192121C
22.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
952,29
Faktúra
1191020405
PO192121B
22.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
334,80
Faktúra
1191020406
PO192121B
22.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
3 986,25
Faktúra
1191020408
PO192121C
22.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
395,23
Faktúra
1191021107
ZHO2008
11.11.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
14,34
Faktúra
1191021244
OH194185
05.11.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 610,99
Faktúra
1200220580
HO11063
27.02.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 582,80
Faktúra
1200220775
HO11062
03.03.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
4 015,61


Faktúra
1201000175
ON2002100
12.10.20
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
ostatné služby - škol... (321)
442,80
Faktúra
1201020217
HO12444
16.10.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
689,70
Faktúra
1200920260
HO12051
11.09.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
107,80
Faktúra
1200720416
PO201344
21.07.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
213,60
Faktúra
1190600367
ZTN190585
03.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
4 740,00
Faktúra
1190620911
HO8985
03.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
425,32
Faktúra
1190620912
HO8980
08.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 607,42
Faktúra
1190620913
HO8982
08.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 923,35
Faktúra
1190620914
HO8981
08.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 146,60
Faktúra
1190620915
HO8979
08.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 136,96
Faktúra
1190620916
HO8978
08.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
718,77
Faktúra
1190620917
HO8906
01.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
36,30
Faktúra
1190621226
HO8984
03.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 883,75
Faktúra
1190621227
HO8983
03.07.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 987,19
Faktúra
1190120390
HO7783
16.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
6,71
Faktúra
1190120391
NL190203
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 089,59
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
36,00
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
2 117,28
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
277,09
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
72,19
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
2 400,00
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
272,16
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
1 416,74
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
384,91
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
1 013,04
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
171,60
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
983,66
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
72,00
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
42,77
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
266,88
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
983,66
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
33,00
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
21,60
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
144,93
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
29,26
 
1190550001
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
2 162,88
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
983,66
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
2 235,82
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
177,10
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
117,70


 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
2 034,58
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
112,75
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
23,54
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
409,86
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
38,15
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
65,40
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
1 327,59
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
798,00
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
1 494,79
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
480,00
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
106,10
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
1 097,71
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
678,00
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
145,32
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
1 447,42
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
720,00
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
798,00
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
342,14
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
230,01
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
62,40
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
296,82
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
63,80
 
1200950008
 
18.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Postúpené istina (379)
130,79
Faktúra
1190220273
NL190533
14.02.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190220274
HO7910
18.02.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
20,13
Faktúra
1190320226
NL190803
18.03.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190320234
NL190965
21.03.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190320538
NL191045
01.04.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 506,68
Faktúra
1190420984
NL191470
30.04.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1190421257
NL191567
07.05.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 506,68
Faktúra
1190520062
NL191949
14.05.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1190520402
NL191990
27.05.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190520749
NL192148
30.05.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1190520750
NL192147
30.05.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 506,68
Faktúra
1190620094
NL192382
14.06.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190620474
NL192592
26.06.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
7 149,12
Faktúra
1190720307
NL192844
22.07.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 745,28
Faktúra
1190720438
NL192977
26.07.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1190720439
NL192976
26.07.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190720440
NL192975
26.07.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26


Faktúra
1190721095
NL193100
31.07.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 986,52
Faktúra
1190721096
NL193101
31.07.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 544,80
Faktúra
1190820116
NL193360
20.08.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 089,59
Faktúra
1190820917
NL193487
06.09.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
5 582,85
Faktúra
1190820918
NL193488
06.09.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
26,84
Faktúra
1190920242
NL193752
17.09.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190920685
NL194008
01.10.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 038,06
Faktúra
1190920950
NL193907
25.09.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1191020044
HO9853
14.10.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
13,42
Faktúra
1191020981
NL194299
29.10.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1191020982
NL194376
04.11.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
772,40
Faktúra
1191020983
NL194377
04.11.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 137,08
Faktúra
1191021070
HO10045
11.11.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
13,42
Faktúra
1191120067
NL194483
15.11.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
772,40
Faktúra
1191121038
NL194733
28.11.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 089,59
Faktúra
1191121039
NL194611
28.11.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1191121040
NL194810
04.12.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
772,40
Faktúra
1191220158
NL195067
19.12.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
26,84
Faktúra
1191220650
HO10564
03.01.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
20,13
Faktúra
1200120368
NL200237
21.01.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 561,80
Faktúra
1200121042
NL200378
04.02.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
1 544,80
Faktúra
1200220562
NL200598
14.02.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
605,51
Faktúra
1200220628
NL200664
20.02.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
4 634,39
Faktúra
1200320052
HO11231
13.03.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
13,42
Faktúra
1200320053
NL200876
13.03.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
3 861,99
Faktúra
1200420120
NL201711
23.04.20
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
13,42
Faktúra
1190120392
NL190158
16.01.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190120728
NL190335
01.02.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
2 493,26
Faktúra
1190120729
NL190336
01.02.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
6 179,18
Faktúra
1190120730
NL190344/1
06.02.19
IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17,082 22 Šarišské Michaľany
36473685
Lieky (321)
858,22
Faktúra
1200500143
ZTS200462
18.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
169,20
Faktúra
1200500142
ZTS200479
18.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
82,80
Faktúra
1200500141
ZTS200496
18.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1200500140
ZTS200506
18.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 550,00
Faktúra
1200500139
ZTS200507
18.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200500138
ZTS200517
18.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
165,60
Faktúra
1200500485
ZTS200556
03.06.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
84,00
Faktúra
1200500484
ZTS200552
03.06.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
27,60
Faktúra
1200500483
ZTS200403
03.06.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
4 176,00
Faktúra
1200500482
ZTS200520
03.06.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
420,00


Faktúra
1200900077
ON2002107
23.09.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
310,80
Faktúra
1200900031
ON2002008
11.09.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
255,00
Faktúra
1200900030
ON2001988
16.09.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1200940048
 
 
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Verejná lekáreň
150,26
Faktúra
1200920908
NL203668
07.10.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
203,94
Faktúra
1200920909
NL203669
07.10.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
1 468,50
Faktúra
1201020029
NL203696
09.10.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 114,96
Faktúra
1201020212
HO11814
16.10.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
190,30
Faktúra
1200920241
NL203357
11.09.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
979,00
Faktúra
1200920268
HO12120
14.09.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
431,20
Faktúra
1200920451
NL203516
23.09.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
635,42
Faktúra
1200920590
HO12213
28.09.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1200920746
HO12230
29.09.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 078,00
Faktúra
1201040007
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
236,99
Faktúra
1201000365
ZTN200781
14.10.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Všeobecný materiál (321)
31,13
Faktúra
1201000375
ZTN200807
26.10.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Všeobecný materiál (321)
62,26
Faktúra
1201040016
 
 
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
682,94
Faktúra
1190220530
OH190687
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,49
Faktúra
1190220531
OH190686
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,95
Faktúra
1190220532
OH190587
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
209,61
Faktúra
1190220669
PO190199
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
180,25
Faktúra
1190220670
PO190272
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 481,22
Faktúra
1190220671
PO190271
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
4 349,73
Faktúra
1190221033
PO190270
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
4 493,66
Faktúra
1190220533
OH190688
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 468,09
Faktúra
1190220534
OH190631
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
760,45
Faktúra
1190220535
OH190691
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
566,97
Faktúra
1190220996
OH190694
04.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
69,99
Faktúra
1190220997
OH190695
04.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
210,00
Faktúra
1190220998
OH190693
04.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
350,00
Faktúra
1190220999
OH190696
06.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1190221099
OH190692
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
613,05
Faktúra
1190221100
OH190690
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 059,93
Faktúra
1190221101
OH190685
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
772,00
Faktúra
1190221102
OH190685
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
175,00
Faktúra
1190221103
OH190689
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
588,50
Faktúra
1190221104
OH190749
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,15
Faktúra
1190221105
OH190750
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
613,05
Faktúra
1190221106
OH190744
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
352,00
Faktúra
1190221107
OH190586
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
837,39


Faktúra
1190221108
OH190684
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
626,00
Faktúra
1190221109
OH190746
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
93,75
Faktúra
1190221110
OH190746
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
389,24
Faktúra
1190221111
OH190745
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 541,96
Faktúra
1190221112
OH190748
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
168,74
Faktúra
1190221113
OH190745
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
174,90
Faktúra
1190221114
OH190747
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 023,00
Faktúra
1190221115
OH190743
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
256,91
Faktúra
1190221116
OH190742
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
36,00
Faktúra
1190221117
OH190748
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
111,25
Faktúra
1190221118
OH190826
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
297,48
Faktúra
1190221119
OH190834
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,15
Faktúra
1190221120
OH190830
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
126,56
Faktúra
1190221121
OH190828
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 023,00
Faktúra
1190221122
OH190829
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
324,86
Faktúra
1190221123
OH190835
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
613,05
Faktúra
1201000507
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
04.11.20
JUDr. Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200800037
ON2000720
13.08.20
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Všeobecný materiál (321)
399,00
Faktúra
1200800625
EKS-201911837_Z
18.09.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
458,59
Faktúra
1200800624
EKS-201911837_Z
18.09.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 186,78
Faktúra
1200800623
EKS-201911837_Z
18.09.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 261,66
Faktúra
1200800622
EKS-201911837_Z
18.09.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
529,44
Faktúra
1200900631
EKS-201911837_Z
12.10.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 844,90
Faktúra
1200900632
EKS-201911837_Z
12.10.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
1 394,78
Dobropis
1200800591
ON2001901
04.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
70,07
Faktúra
1200900465
ON2002119
01.10.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,10
Faktúra
1200900461
ON2002119
29.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
147,00
Faktúra
1201000114
ON2002210
02.10.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
1 239,86
Faktúra
1201000218
ON2002185
06.10.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1201000219
ON2002265
09.10.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,10
Faktúra
1201000399
ZTS200837
20.10.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
servis zdrav. techniky (321)
673,20
Faktúra
1201020213
HO12384
16.10.20
Lambda Life a.s.
Levočská 3,851 01 Bratislava 5
35848189
Diagnostiká (321)
306,24
Faktúra
1200900175
ON2002057
11.09.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
289,78
Faktúra
1200900188
ON2002044
11.09.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Všeobecný materiál (321)
988,80
Faktúra
1200800626
Z-LCS03/00/14
03.09.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
24 519,60
Faktúra
1200500447
ON2001324
03.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
8,40
Faktúra
1200600410
ON2001506
26.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
41,16
Faktúra
1200600463
ON2001523
30.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
458,28
Faktúra
1200600464
ON2001522
30.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 104,72
Faktúra
1200600468
ON2001545
01.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
16,80


Faktúra
1200600478
ON2001544
01.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
168,00
Faktúra
1200600483
ON2001563
02.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 301,75
Faktúra
1200600484
ON2001562
02.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 662,94
Faktúra
1200600485
ON2001525
30.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200600486
ON2001526
30.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200600487
ON2001524
01.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 187,25
Faktúra
1200600488
ON2001524
01.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 959,88
Faktúra
1200600568
ON2001584
03.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
25,20
Faktúra
1200700007
ON2001582
03.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200700006
ON2001583
03.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200700035
ON2001617
10.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200700107
ON2001652
17.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200700108
ON2001653
17.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200700105
ON2001650
17.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
465,00
Faktúra
1200700106
ON2001651
17.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
778,80
Faktúra
1200700417
ON2001745
24.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200700408
ON2001787
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
67,20
Faktúra
1200700409
ON2001793
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
67,20
Faktúra
1200700410
ON2001794
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
16,80
Faktúra
1200700411
ON2001795
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
25,20
Faktúra
1200700416
ON2001760
28.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200700471
ON2001792
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200700472
ON2001791
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
585,00
Faktúra
1200700473
ON2001671
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 020,34
Faktúra
1200700474
ON2001786
31.07.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 076,74
Faktúra
1200700586
ON20201843
06.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 408,67
Faktúra
1200700587
ON2001844
06.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 865,15
Faktúra
1200800050
ON2001886
07.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200800129
ON2001811
10.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 443,12
Faktúra
1200800130
ON2001811
10.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 676,48
Faktúra
1200800135
ON2001896
18.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 134,63
Faktúra
1200800136
ON2001896
18.08.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
2 906,03
Faktúra
1201000376
HO1900125
26.10.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
376,52
Faktúra
1201000117
ON2002189
14.10.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
87,09
Faktúra
1201000215
ON2002268
12.10.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
53,87
Faktúra
1201000217
ON2002268
15.10.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
65,52
 
4201112002
 
15.10.20
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
30,00
Faktúra
1200800567
Z-256/2019
07.09.20
ManaCon Peter Kuzmišin
Jahodová 31,080 01 Prešov
14320479
ostatné služby - škol... (321)
1 448,40
Faktúra
1201000400
ZTS200946
26.10.20
Getinge Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
834,71
Faktúra
1201000158
ZTS200705
07.10.20
Getinge Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
997,18


Faktúra
1201000149
ZTS200945
07.10.20
Getinge Slovakia s.r.o.
Pribinova 25,811 09 Bratislava
47839872
servis zdrav. techniky (321)
444,00
Faktúra
1201000066
ON2002082
16.10.20
MARCOS s.r.o. Prešov
K Surdoku 9,080 01 Prešov
36449385
Všeobecný materiál (321)
2 025,00
Faktúra
1201000103
ON2002112
02.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
157,06
Faktúra
1201000228
ON2002112
02.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
90,23
Faktúra
1201000226
ON2002178
12.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
81,15
Faktúra
1201000104
ON2002178
07.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
97,13
Faktúra
1201000225
ON2002178
07.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
295,01
Faktúra
1201000105
ON2002178
09.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
43,67
Faktúra
1201000227
ON2002178
09.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
76,89
Faktúra
1201000101
ON2002258
12.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
235,77
Faktúra
1201000223
ON2002258
12.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
50,75
Faktúra
1201000102
ON2002258
14.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
269,65
Faktúra
1201000224
ON2002258
14.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
393,32
Faktúra
1201000253
ON2002258
16.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
33,75
Faktúra
1201000222
ON2002258
20.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
32,45
Faktúra
1201000254
ON2002298
20.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
306,98
Faktúra
1201000230
ON2002298
20.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
523,74
Faktúra
1201000229
ON2002298
21.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
52,62
Faktúra
1201000438
ON2002298
26.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
66,20
Faktúra
1201000408
ON2002298
23.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
176,40
Faktúra
1201000547
ON2002366
30.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
302,35
Faktúra
1201000424
ON2002366
28.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
6,60
Faktúra
1201000412
ON2002366
26.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
445,86
Faktúra
1200940008
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
45 205,52
Faktúra
1200940007
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
7 711,37
Faktúra
1200940009
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
16 036,47
Faktúra
1200940019
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
23 004,27
Faktúra
1191120530
HO10283
27.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
22 195,72
Faktúra
1191121118
HO10282
04.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
31 668,79
Faktúra
1191220005
NL195001
11.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35 729,67
Faktúra
1191220306
NL195023
27.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
35 186,27
Faktúra
1191220641
NL195323
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
68 074,04
Faktúra
1191220642
NL195334
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
186,64
Faktúra
1191220643
NL195258
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
13 687,62
Faktúra
1191220768
OH195430
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
716,01
Faktúra
1191221019
NL195173
31.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
77 369,04
Faktúra
1191221020
HO10549
31.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
20 554,53
Faktúra
1191221154
OH195376
09.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 367,96
Faktúra
1191221155
OH195376
09.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
341,99
Faktúra
1191221156
OH195644
09.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
80,02


Faktúra
1200120025
ZHO2261
20.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 673,65
Faktúra
1200120037
ZHO2261
20.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
29,37
Faktúra
1200120038
ZHO2261
20.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
79,20
Faktúra
1200120257
OH200017
23.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
596,88
Faktúra
1200120258
OH200018
23.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
165,60
Faktúra
1200120306
NL195336
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
29 421,93
Faktúra
1200120307
NL200103
16.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
49 596,65
Faktúra
1200120309
NL200130
21.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
122 159,23
Faktúra
1200120310
NL200056
10.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
202,53
Faktúra
1200120312
HO10622
21.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
21 275,14
Faktúra
1200120868
NL200293
29.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
129 343,40
Faktúra
1200121186
ZHO2338
07.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 417,13
Faktúra
1200220132
PO200128
11.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
301,10
Faktúra
1200220336
PO200234
18.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
312,20
Faktúra
1200220337
PO200234
18.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 093,13
Faktúra
1200220338
PO200292
19.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
100,37
Faktúra
1200220339
PO200309
19.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
14,52
Faktúra
1200220729
OH201068
26.02.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 817,44
Faktúra
1191221183
ZHO2261
10.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
189,64
Faktúra
1200940029
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
38 739,15
Faktúra
1200970004
ZTN200656
28.08.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 544,48
Faktúra
1200200604
ZTN200221
27.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 206,32
Faktúra
1200200603
ZTN200222
27.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
278,00
Faktúra
1200200595
ZTN200153
25.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 196,76
Faktúra
1200200594
ZTN200055
25.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 225,32
Faktúra
1200220921
PO200293
28.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1200221284
OH201099
09.03.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 221,00
Faktúra
1200221446
PO200363
13.03.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 854,60
Faktúra
1200221134
PO200315
03.03.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
958,20
Faktúra
1201070006
EKS-Z202022852_Z
03.11.20
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
66 348,00
Faktúra
1201170001
ZTN200849
12.11.20
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 679,62
Faktúra
1200940054
 
 
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Verejná lekáreň
22 472,64
Faktúra
1191220406
HO10470
30.12.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
11 731,50
Faktúra
1191120614
HO10289
29.11.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 267,29
Dobropis
1201100189
 
 
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L,831 01 Bratislava
30853915
Národná transfúzna služba (321)
79,30
Dobropis
1201100188
 
 
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L,831 01 Bratislava
30853915
Národná transfúzna služba (321)
79,30
Faktúra
1200921142
OH205328
08.10.20
OPERATÍVA, medicinská spoločno
Donská 61,841 06 Bratislava
35757329
ŠZM (321)
528,00
Faktúra
1201020746
PO202357
02.11.20
OPERATÍVA, medicinská spoločno
Donská 61,841 06 Bratislava
35757329
ŠZM (321)
20 625,00
Faktúra
1201000314
ZMLUVA 2020 VER.SLUZ
26.10.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
847,48
Faktúra
1201040009
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
98,75


Faktúra
1201040018
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
194,76
Faktúra
1201040017
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
23,59
Faktúra
1200940010
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
506,15
Faktúra
1200940014
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
12 508,02
Dobropis
1200940021
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
42,02
Dobropis
1200940020
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
112,82
Faktúra
1200940012
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
576,85
Faktúra
1200940011
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
316,73
Faktúra
1200940013
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
19 301,10
Faktúra
1200940015
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 011,71
Faktúra
1200940016
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
12 756,72
Faktúra
1200720033
NL202623
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 445,58
Faktúra
1200720034
NL202622
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 222,79
Faktúra
1200720035
NL202621
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
8 445,58
Faktúra
1200720036
NL201994
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
81,44
Faktúra
1200720037
NL202641
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
477,73
Faktúra
1200720038
NL202672
15.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
205,13
Faktúra
1200720039
NL202680
15.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5 225,55
Faktúra
1200720040
NL202698
15.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 741,85
Faktúra
1200720041
HO11688
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
421,30
Faktúra
1200720042
NL202704
16.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 030,36
Faktúra
1200720832
NL202842
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1200720833
NL202733
23.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 800,51
Faktúra
1200720834
NL202735
23.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1200720835
NL202757
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
810,04
Faktúra
1200720837
HO11844
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
992,18
Faktúra
1200720838
HO11844
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
584,89
Faktúra
1200720839
NL202843
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1200720830
NL202788
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 383,93
Faktúra
1200720831
NL202800
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
297,02
Faktúra
1200720840
NL202812
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
810,04
Faktúra
1200720841
NL202813
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 420,17
Faktúra
1200720842
NL202827
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
300,08
Faktúra
1200720843
NL202821
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
220,00
Faktúra
1200720844
NL202527
24.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5 075,90
Faktúra
1200720848
HO11907
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 108,21
Faktúra
1200720845
HO11907
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
810,04
Faktúra
1200720846
HO11907
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
243,01
Faktúra
1200720847
NL202847
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
171,36
Faktúra
1200720849
NL202896
06.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
360,85


Faktúra
1200720850
HO11966
07.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 035,30
Faktúra
1200820072
NL202940
13.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 603,93
Faktúra
1200820077
NL202967
13.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1200820073
HO12009
13.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 053,05
Faktúra
1200820074
HO12009
13.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
120,03
Faktúra
1200820078
NL203029
19.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
595,57
Faktúra
1200820075
HO12056
19.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
486,02
Faktúra
1200820076
HO12056
19.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 686,59
Faktúra
1200820545
NL203104
25.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 180,85
Faktúra
1200820546
NL203103
25.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 800,51
Faktúra
1200820547
NL203118
25.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 707,14
Faktúra
1200820548
HO12110
25.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 020,69
Faktúra
1200820549
NL203163
27.08.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
547,01
Faktúra
1200920905
NL203668/1
07.10.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
444,65
Faktúra
1200821110
NL203232
10.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200821112
NL203227
09.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
547,01
Faktúra
1200920777
NL203656
09.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
971,19
Faktúra
1200821111
NL203304
09.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 716,90
Faktúra
1200920327
NL203347
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 561,03
Faktúra
1200920328
NL203348
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200920329
NL203331
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Faktúra
1200920330
HO12166
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
210,65
Faktúra
1200920331
HO12206
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
337,04
Faktúra
1200920332
HO12206
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
810,04
Faktúra
1200920333
NL203385
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 620,08
Faktúra
1200920334
HO12166
11.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
298,76
Faktúra
1200920335
NL203401
17.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
516,52
Faktúra
1200920336
NL203429
18.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
594,04
Faktúra
1200920337
NL203421
17.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
4 236,49
Faktúra
1200920338
HO12251
17.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 721,77
Faktúra
1200920432
NL203466
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 383,93
Faktúra
1200920433
NL203474
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
742,56
Faktúra
1200920434
NL203491
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 389,19
Faktúra
1200920435
NL203490
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
193,60
Faktúra
1200920436
NL203489
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
683,76
Platba
BV2015229
 
23.09.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
0,00
Faktúra
1200940044
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
15 816,26
Faktúra
1200940034
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
365,64
Faktúra
1200940033
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
181,34
Faktúra
1200940030
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
58,74


Faktúra
1200940031
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
74,21
Faktúra
1200940032
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
269,68
Faktúra
1200940043
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
12 048,82
Platba
BV2015229
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
0,00
Faktúra
1200940035
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
809,84
Faktúra
1190920873
OH193893
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190920877
OH193891
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190920878
OH193890
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
340,13
Faktúra
1190920880
OH193585
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
302,86
Faktúra
1190920881
POO193442
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
96,45
Faktúra
1190920990
OH193608
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
55,51
Faktúra
1190920991
OH192993
09.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190920992
OH193939
09.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190921267
OH194088
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
216,00
Faktúra
1190921268
OH194089
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
542,50
Faktúra
1190921269
OH194091
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190921270
OH194097
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190921271
OH194098
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190921272
OH194093
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190921273
OH194092
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1191000635
ZTS191101
04.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
366,00
Faktúra
1191000308
ZTS191109
10.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 476,00
Faktúra
1190900059
ZTS190320
17.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
7 197,60
Faktúra
1190921274
OH194094
11.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
426,78
Faktúra
1191020292
POO193852
14.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
76,69
Faktúra
1191020813
OH194515
05.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1191021204
OH193890
05.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
140,51
Faktúra
1191021205
OH194362
05.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1191021206
OH194364
05.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1191021207
OH194363
05.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
425,33
Faktúra
1191120462
OH194090
21.11.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
480,65
Faktúra
1190920751
OH193892
27.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190920752
OH193935
27.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190920753
OH193936
27.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
540,32
Faktúra
1190920754
OH193937
27.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190920755
OH193938
27.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190920837
POI191945
26.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
289,98
Faktúra
1190920870
OH193895
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190920871
OH193894
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1201000690
POŠTOVÉ POPLATKY
11.11.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 440,65


Faktúra
1201000696
 
 
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
50,51
Faktúra
1201000661
Z-318/2010
06.11.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
277,36
Faktúra
1201000641
Z-318/2010
05.11.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
304,40
Faktúra
1201000100
ON2002176
14.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 345,64
Faktúra
1201000099
ON2002175
14.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 156,10
Faktúra
1201000098
ON2002110
14.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
970,88
Faktúra
1201000097
ON2002181
06.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
253,00
Faktúra
1201000096
ON2002209
07.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
176,40
Faktúra
1201000095
ON2002209
07.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 142,79
Faktúra
1201000094
ON2002208
07.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 090,16
Faktúra
1201000093
ON2002208
07.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
257,00
Faktúra
1201000092
ON2002261
14.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
278,30
Faktúra
1201000406
ON2002388
23.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
546,13
Faktúra
1201000405
ON2002402
23.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 714,08
Faktúra
1201000414
ON2002369
26.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
242,00
Faktúra
1201000237
ON2002389
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 856,93
Faktúra
1201000236
ON2002402
21.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
371,71
Faktúra
1201000235
ON2002388
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 126,54
Faktúra
1201000234
ON2002388
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
692,40
Faktúra
1201000233
ON2002181
05.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
354,20
Faktúra
1201000232
ON2002261
12.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
379,50
Faktúra
1201000231
ON2002303
19.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
253,00
Faktúra
1201000251
ON2002392
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 573,84
Faktúra
1201000250
ON2002303
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
253,00
Faktúra
1201000249
ON2002391
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
258,00
Faktúra
1201000248
ON2002391
20.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 772,78
Faktúra
1200921147
OH205337
08.10.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200921148
OH205336
08.10.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1190620817
OH192475
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190620819
OH192470B
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,00
Faktúra
1190620825
OH192500
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 654,00
Faktúra
1190620826
OH192076
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190621286
OH192107
08.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 704,00
Faktúra
1190621287
OH192595
08.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190621288
OH191630
08.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190621289
OH192076
08.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
426,00
Faktúra
1190621290
OH192107
08.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190720545
PO191507
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
14,52
Faktúra
1190720546
PO191502
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 598,40
Faktúra
1190720681
OH192998
30.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00


Faktúra
1190720783
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
857,28
Faktúra
1190720784
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
449,38
Faktúra
1190720785
PO191562
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 257,92
Faktúra
1190720825
PO191622
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
673,20
Faktúra
1190720826
PO191626
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
396,00
Faktúra
1190720827
PO191618
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 600,00
Faktúra
1190720828
PO191612
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
651,48
Faktúra
1190720829
PO191613
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 271,73
Faktúra
1190720830
PO191613A
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 124,80
Faktúra
1190720831
PO191613B
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
591,00
Faktúra
1190720832
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
344,30
Faktúra
1190720833
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
880,70
Faktúra
1190720834
PO191618
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
178,80
Faktúra
1190720835
PO191618
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
400,32
Faktúra
1190720836
PO191622
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 221,66
Faktúra
1190720838
PO191613B
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
313,80
Faktúra
1190720987
HO9201
05.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
612,00
Faktúra
1190721129
HO9098
05.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
1 380,50
Faktúra
1190700163
ZTN190636
24.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 218,38
Faktúra
1190620628
ZHO1761
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
50,69
Faktúra
1190620629
ZHO1685
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
109,62
Faktúra
1190620630
ZHO1684
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
104,64
Faktúra
1190720786
PO191562
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
426,24
Faktúra
1190720787
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
163,94
Faktúra
1190720788
PO191562
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1190720789
PO191562
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 093,75
Faktúra
1190720790
PO191562
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
390,00
Faktúra
1190720791
PO191267
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
166,18
Faktúra
1190720792
PO191562
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1,20
Faktúra
1190720793
PO191508
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
343,20
Faktúra
1190720818
PO191612
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
178,80
Faktúra
1190720819
PO191612
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
317,52
Faktúra
1190720820
PO191613
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1190720821
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
223,92
Faktúra
1190720822
PO191615
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
795,17
Faktúra
1190720823
PO191618
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
302,51
Faktúra
1190720824
PO191622
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
101,38
Faktúra
1190721192
PO191637
01.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 919,94
Faktúra
1190721193
PO191637
01.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
332,35
Faktúra
1190721194
PO191637A
01.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 428,04


Faktúra
1190721195
PO191640.
01.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 240,40
Faktúra
1190721197
OH192999
08.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190721198
OH193010
06.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
784,00
Faktúra
1190721199
OH193160
06.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1200940002
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
655,37
Faktúra
1200940004
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 750,87
Faktúra
1200940006
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
757,81
Faktúra
1200940005
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
485,20
Faktúra
1200940003
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
885,14
Faktúra
1200220543
NL200731
27.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,12
Faktúra
1200320486
NL201029
26.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
33 814,70
Faktúra
1200320067
NL200893
13.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 464,51
Faktúra
1200320065
NL200858
13.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
16,61
Faktúra
1200320068
NL200937
13.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
32 091,90
Faktúra
1200221268
NL200803
09.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
31 592,75
Faktúra
1200320315
NL200989
24.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
731,96
Faktúra
1200220544
NL200722
27.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 387,39
Faktúra
1200221267
NL200795
09.03.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,24
Faktúra
1200940017
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 476,55
Faktúra
1200940018
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 163,58
Faktúra
1200940026
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 463,44
Faktúra
1200940039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
482,57
Faktúra
1200940037
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
4 431,68
Faktúra
1200940038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
5 684,16
Faktúra
1200940040
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
965,14
Faktúra
1200940041
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 106,45
Faktúra
1200821123
OH204484
10.09.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200920206
OH205089
22.09.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1201020263
OH205461
20.10.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
293,00
Faktúra
1200900209
ZTS200882
18.09.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
1 310,59
 
4201112003
 
18.09.20
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
Pokuty-ostatné od 1.10.2017 (379)
1 000,00
Faktúra
1200420277
PO200439
23.04.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 002,90
Faktúra
1200620154
ZHO2666
15.06.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 436,19
Faktúra
1200620155
ZHO2597
15.06.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
5,76
Faktúra
1200620156
PO200905
11.06.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
99,19
Faktúra
1201100127
ON2002527
04.11.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
31,08
Faktúra
1201000505
ON2002202
30.10.20
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
151,33
Faktúra
1201000258
ON2002202
20.10.20
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
262,31
Faktúra
1200520348
OH202375
20.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200520349
OH202389
20.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00


Faktúra
1200520350
OH202339
20.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200520346
POO202035
26.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
92,40
Faktúra
1200520613
NL202039
01.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
19 439,01
Faktúra
1200520869
OH202036
03.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
555,61
Faktúra
1200520870
OH202451
03.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200520871
OH202473
03.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200520872
OH202432
03.06.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
37,00
Faktúra
1200900356
ON2001826
30.09.20
ADVES s.r.o.
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
392,00
Faktúra
1201000506
ON2002499
03.11.20
ADVES s.r.o.
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
107,00
Faktúra
1190321162
OH191200
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190321163
OH191201
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
574,00
Faktúra
1190321164
OH191204
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321165
OH191203
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190321166
OH191202
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321167
OH191223
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190321168
OH191240
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321169
OH191239
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
1 087,00
Faktúra
1190321170
OH191224
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190321171
OH191225
02.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190321356
OH191343
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190321357
OH191338
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321358
OH191337
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
1 331,00
Faktúra
1190321359
OH191410
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190321360
OH191411
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190321361
OH191412
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190321362
OH191413
08.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190420500
OH191430
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190420501
OH191429
26.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190420074
HO8345
15.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
Lieky (321)
55,00
Faktúra
1190420502
OH191428
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
430,00
Faktúra
1190420503
OH191427
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
1 087,00
Faktúra
1190420504
OH191426
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190420505
OH191536
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
1 136,00
Faktúra
1190420506
OH191537
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190420507
OH191535
24.04.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190420985
HO8464
30.07.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
Lieky (321)
55,00
Faktúra
1190421394
OH191740
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190421395
OH191741
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190421396
OH191742
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1190421397
OH191755
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00


Faktúra
1190421398
OH191754
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
911,00
Faktúra
1190421392
OH191771
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190421393
OH191772
14.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190520029
OH191856
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
750,00
Faktúra
1190520104
HO8592
13.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
Lieky (321)
99,00
Faktúra
1190520030
OH191867
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520031
OH191868
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520032
OH191870
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
574,00
Faktúra
1190520033
OH191869
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520034
OH191872
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
767,00
Faktúra
1190520035
OH191871
21.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520036
OH191873
23.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
564,00
Faktúra
1190520319
OH191904
27.05.19
A CARE s.r.o.
Hraničná 5,922 10 Trebatice
35724609
ŠZM (321)
994,00
Faktúra
1200920425
HO12279
18.09.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
80,30
Faktúra
1200920627
HO12330
30.09.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
683,10
Faktúra
1200121336
OH200391
12.02.20
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
3 015,10
Faktúra
1200570003
ZTN200335
15.05.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 310,00
Faktúra
1200970003
ZTN200116
26.08.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 957,40
Faktúra
1201000664
NL20062A
03.11.20
Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 342,02
Faktúra
1200320033
HO11020
11.03.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
7 108,00
Faktúra
1200320034
HO11156
11.03.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
274,96
Faktúra
1200321033
HO11286
03.04.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
366,61
Faktúra
1200321231
HO11210
07.04.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
4 408,15
Faktúra
1201100195
 
 
SIGNEX spol. s.r.o.
Omská 25,040 01 Košice
36217336
Všeobecný materiál (321)
41,40
Faktúra
1200420723
PO200875
30.04.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
14,50
Faktúra
1200520073
ZHO2613
14.05.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 707,01
Faktúra
1201020007
HO12332
07.10.20
BEL - MIDITECH s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
3 916,00
Faktúra
1201020008
HO12331
07.10.20
BEL - MIDITECH s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
4 307,60
Faktúra
1201020047
PO202156
09.10.20
TransMedica s.r.o.
Na Revíne 29/C,831 01 Bratislava
35843683
ŠZM (321)
792,00
Faktúra
1201020243
NL203344
15.10.20
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
447,36
Faktúra
1201020252
HO12225
05.10.20
VETERINARNA KLINIKA-ANIMAL,s.r
P.Jilemnickeho 3932/4,071 01 Michalovce
36725137
Diagnostiká (321)
111,84
Faktúra
1201000290
ZTS200951
12.10.20
INTERTEC s.r.o.
Hronská 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
servis zdrav. techniky (321)
398,16
Faktúra
1200620137
PO201043
11.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200620423
PO201143
26.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
511,17
Faktúra
1200620583
PO201142
01.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 752,63
Faktúra
1200620584
PO201143
01.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
8 318,25
Faktúra
1200620670
OH202670
22.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200620671
OH202668
22.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 187,64
Faktúra
1200620672
OH202683
22.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 450,00
Faktúra
1200620673
OH202687
22.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00


Faktúra
1200620674
OH202692
22.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200620675
OH203120
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200620676
OH203105
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
980,83
Faktúra
1200620677
OH203121
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
175,27
Faktúra
1200620678
OH203106
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200620679
OH203104
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
175,27
Faktúra
1200620680
OH203066
26.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 184,40
Faktúra
1200620681
OH203064
26.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 211,60
Faktúra
1200620682
OH203031
26.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
18 653,80
Faktúra
1200620683
OH203030
26.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200620684
OH203068
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200620685
OH203067
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
175,27
Faktúra
1200620686
OH203065
29.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 474,00
Faktúra
1200621426
OH203140
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621427
OH203184
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200621428
OH203248
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200621429
OH203247
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621430
OH203246
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 942,00
Faktúra
1200621431
OH203183
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621432
OH203219
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 450,00
Faktúra
1200621433
OH203182
07.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
7 258,80
Faktúra
1200621436
OH203303
08.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
652,50
Faktúra
1200621487
OH203252
10.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200621488
OH202669
10.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200621489
OH201753
10.07.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
8 855,88
Faktúra
1200921155
OH195403
08.10.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200800137
ON2001428
21.08.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 555,50
Faktúra
1200700262
ON2001426
03.08.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 975,44
Faktúra
1200700261
ON2001499
03.08.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
2 704,60
Faktúra
1200920429
HO12334
23.09.20
DIAGNOSTICA, a.s.
Za Trati 686,196 00 Praha 9
27929817
Diagnostiká (321)
109,00
Faktúra
1200900622
 
 
Detská fakultná NsP Banská Bys
Nám.L.Svobodu č. 4,974 09 Banská Bystrica
37957937
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
33,98
Faktúra
1200870014
ZTN200357
09.09.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
29 496,00
Faktúra
1200800536
ZTN200689
26.08.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
73,01
Faktúra
1200700211
ZTN200487
22.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
487,01
Faktúra
1200700210
ZTN200525
22.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
3 652,56
Faktúra
1200700177
ZTN200453
10.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
3 179,52
Faktúra
1200720152
HO11869
27.07.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
340,00
Faktúra
1200820594
HO12081
25.08.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 276,00
Faktúra
1200820595
HO12081
25.08.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
224,00
Faktúra
1200820596
HO12082
25.08.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 292,00


Faktúra
1200820597
HO11656
25.08.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
325,00
Faktúra
1200920314
HO12280
18.09.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
4 495,00
Faktúra
1200920315
HO12281
18.09.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 700,00
Faktúra
1200920624
HO12376
30.09.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
2 400,00
Faktúra
1201020227
HO12475
16.10.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
3 728,00
Faktúra
1201020847
HO12603
28.10.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
883,00
Faktúra
1200470025
ZTN200202
04.05.20
ZENA-R Slovakia s.r.o.
Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava
43913717
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 879,62
Faktúra
1200034
 
 
FAST PLUS,spol. s.r.o.
Na pántoch 18,83106 Bratislava
35712783
Všeobecný materiál (321)
97,98
Faktúra
1200770012
ZTN200441
17.07.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
3 780,00
Faktúra
1200770013
ZTN200210
17.07.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 988,00
Faktúra
1200970006
ZTN200651
29.09.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
11 664,00
Faktúra
1200620085
HO11566
16.06.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
7 936,50
Faktúra
1200620968
HO11657
23.06.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 540,00
Faktúra
1200720127
HO11777
15.07.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 540,00
Faktúra
1200720128
HO11778
15.07.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 761,90
Faktúra
1200720741
NL201663
23.07.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 174,60
Faktúra
1200720742
HO11870
30.07.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 540,00
Faktúra
1201000212
ON2002182
05.10.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1201000213
ON2002262
12.10.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
178,85
Faktúra
1201000112
ON2002262
12.10.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1201000113
ON2002182
05.10.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1201000551
ON2002504
02.11.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 489,16
Faktúra
1201000550
ON2002365
30.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
342,83
Faktúra
1201000443
ON2002365
26.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
321,55
Faktúra
1201000442
ON2002297
26.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
154,07
Faktúra
1201000441
ON2002297
23.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
212,78
Faktúra
1201000416
ON2002365
26.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
190,12
Faktúra
1201000422
ON2002365
28.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
319,48
Faktúra
1201000245
ON2002259
16.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
974,77
Faktúra
1201000244
ON2002257
16.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
150,79
Faktúra
1201000243
ON2002297
20.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
163,90
Faktúra
1201000210
ON2002259
16.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
933,84
Faktúra
1201000209
ON2002257
16.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
342,43
Faktúra
1201000208
ON2002257
19.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
226,16
Faktúra
1201000207
ON2002297
21.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
278,63
Faktúra
1201000206
ON2002257
12.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
644,60
Faktúra
1201000205
ON2002257
14.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
16,94
Faktúra
1201000204
ON2002177
05.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
517,66
Faktúra
1201000203
ON2002177
09.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
378,27
Faktúra
1201000202
ON2002177
07.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
131,12


Faktúra
1201000201
ON2002111
02.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
637,47
Faktúra
1201000122
ON2002177
07.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
301,40
Faktúra
1201000121
ON2002111
02.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
98,34
Faktúra
1201000120
ON2002177
05.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
554,49
Faktúra
1201000123
ON2002177
09.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
163,90
Faktúra
1201000119
ON2002257
12.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
586,91
Faktúra
1201000118
ON2002257
14.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
119,01
Faktúra
1200900007
ZTN200764
04.09.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
1 423,20
Faktúra
1201000012
ON2002269
02.10.20
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
208,80
Faktúra
1201000036
ON2002335
12.10.20
B2B PARTNER s.r.o.
Šulekova č.2,830 05 Bratislava
44413467
Všeobecný materiál (321)
79,20
Faktúra
1201020226
HO12486
16.10.20
GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587,500 12 Hradec Králové
63221667
Diagnostiká (321)
579,00
Faktúra
1201000033
ON2002245
08.10.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
498,06
Faktúra
1201000369
ZTN200790
21.10.20
ČECHOVO s.r.o.
Námestie slobody 39,083 01 Sabinov
46186484
Všeobecný materiál (321)
473,18
Faktúra
1200800633
ZTS200810
31.08.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
servis zdrav. techniky (321)
246,00
Faktúra
1200900141
ZTS200887
18.09.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
servis zdrav. techniky (321)
770,40
Faktúra
1200720153
HO11871
27.07.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 564,65
Faktúra
1200621013
HO11658
26.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
4 041,13
Faktúra
1200621014
HO11439
26.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
75,48
Faktúra
1200621015
HO11568
26.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
156,96
Faktúra
1200621016
NL202000
01.07.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
811,80
Faktúra
1200720060
HO11779
13.07.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
287,93
Faktúra
1200720061
HO11658
15.07.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
59,07
Faktúra
1200820648
HO12085
25.08.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
75,48
Faktúra
1200820649
HO12085
25.08.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 758,54
Faktúra
1200820650
HO12085
25.08.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
253,00
Faktúra
1200720805
HO11871/1
05.08.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 572,04
Faktúra
1200821078
HO12136
09.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
145,78
Faktúra
1200720806
HO11871
30.07.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
251,57
Faktúra
1200821079
HO12188
10.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
268,40
Faktúra
1200920257
HO12188
11.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
586,85
Faktúra
1200920066
PO201868
14.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
ŠZM (321)
1 140,00
Faktúra
1200920258
HO12226
14.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
152,08
Faktúra
1200920259
HO12085
14.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 123,10
Faktúra
1200920275
HO12283
14.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
276,78
Faktúra
1200920913
HO12333
07.10.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
454,97
Faktúra
1200920745
HO12378
29.09.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
150,96
Faktúra
1201020003
HO12378
09.10.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 512,60
Faktúra
1201020004
HO12424
07.10.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
594,00
 
1200650001
 
07.10.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Penále-Postúpené (379)
93 230,62
Faktúra
1201020228
HO12485
16.10.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
668,60


<
Faktúra
1201020229
HO12485
16.10.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
349,85
Faktúra
1200900305
ON2002010
22.09.20
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
928,86
Faktúra
1200900331
ON2001914
17.09.20
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
217,24
Faktúra
1200900604
ON2002068
07.10.20
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
227,49
Faktúra
1200900609
ON2002068
08.10.20
INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
93,31
Faktúra
1201000676
ON2002621
28.10.20
Profesia, spol.s.r.o.
Pribinova 25,81109 Bratislava
35800861
ostatné služby - škol... (321)
394,80
Faktúra
1201020683
PO201990
27.10.20
Versium s.r.o.
Elektrárenská 6,831 04 Bratislava 3
36742651
ŠZM (321)
1 548,51
Faktúra
1200800605
Z-396/2012
10.09.20
DZS - M.K.TRANS s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
2 132,96
Faktúra
1200900615
Z-395/2012
05.10.20
DZS - M.K.TRANS s.r.o.
Staničná 3,071 01 Michalovce
36588181
ostatné služby - škol... (321)
2 412,15
Faktúra
1200920795
HO12284
29.09.20
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
249,90
Faktúra
1200920796
NL203166
05.10.20
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
499,80
Faktúra
1201020392
HO12137
21.10.20
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
772,26
Faktúra
1201020185
HO12480
16.10.20
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
Desiata ul. č.19,831 01 Bratislava
44023707
Lieky (321)
157,26
Faktúra
1190820496
OH193365
21.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
347,00
Faktúra
1190820499
OH193366
21.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 101,00
Faktúra
1190820760
OH193383
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190820761
OH193486
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
2 073,00
Faktúra
1190820762
OH193483
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 248,00
Faktúra
1190820763
OH193477
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
529,00
Faktúra
1190820764
OH193485
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 109,00
Faktúra
1190820765
OH193484
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
296,00
Faktúra
1190820766
OH193478
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
4 854,00
Faktúra
1190820767
OH193480
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
54,00
Faktúra
1190820768
OH193487
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 221,00
Faktúra
1190820769
OH193482
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1190820770
OH193481
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
347,00
Faktúra
1190820771
OH193479
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
5 101,00
Faktúra
1190820772
OH193451
28.08.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
72,36
Faktúra
1190821097
OH193480
05.09.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
347,00
Faktúra
1190821098
OH193586
06.09.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1190821099
OH193489
11.09.19
GLOBALMED a.s.
Drieňová 34,821 02 Bratislava
46630759
ŠZM (321)
1 403,00