Platby za faktúry dodávateľa
6. November 2020
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1200720870
POO202945
29.07.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
60,00
Faktúra
1200720361
PO201187
14.07.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
184,54
Faktúra
1200720362
PO201172
14.07.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
66,00
Faktúra
1200821126
POO203766
09.09.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
1 782,85
Faktúra
1200821127
POO203767
09.09.20
ADRIAN MED s.r.o.
Lazovná 53,974 01 Banská Bystrica
36620475
ŠZM (321)
6 042,89
Faktúra
1200700560
Z-201938253_Z
12.08.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 857,22
Faktúra
1200700559
Z-201938253_Z
12.08.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
570,36
Faktúra
1200700558
Z-201938253_Z
12.08.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
7 473,60
Faktúra
1200700557
Z-201938253_Z
12.08.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
383,40
Faktúra
1200600572
Z-201938253_Z
13.07.20
AGB ekoservis s.r.o.
Pražská 2,040 11 Košice
36182508
Odpad (321)
6 875,71
Faktúra
1200900468
ON2002137
25.09.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 494,00
Faktúra
1200900420
ON2002137
28.09.20
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 494,00
Faktúra
1200400256
ZTN200318
09.04.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
Všeobecný materiál (321)
535,25
Faktúra
1200420272
ZHO2493
23.04.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
39,00
Faktúra
1200420273
ZHO2493
23.04.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
78,00
Faktúra
1200520067
PO200908
14.05.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 274,40
Faktúra
1200620549
PO201256
01.07.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
1 974,00
Faktúra
1200720413
PO201446
21.07.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
2 580,00
Faktúra
1200720418
PO201326
21.07.20
TELEFLEX MEDICAL s.r.o.
Valová 49,921 01 Piešťany
34137921
ŠZM (321)
301,32
Faktúra
1200420224
POI200214
23.04.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1200520859
OH202263
20.05.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
1 288,68
Faktúra
1200520997
OH202263
03.06.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200621464
OH203165
10.07.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
4 080,82
Faktúra
1200720166
OH203367
23.07.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200721482
OH203883
11.08.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200721483
OH203363
11.08.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
4 140,00
Faktúra
1200820999
OH204362
04.09.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200821000
OH204393
04.09.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
214,78
Faktúra
1200821001
OH203363
04.09.20
Askin & CO s.r.o.
Martinská 31,821 05 Bratislava
17323100
ŠZM (321)
493,70
Faktúra
1200900245
ON2000711
23.09.20
Autoškola Darivčák
Brigádnická 1,040 11 Košice
14390787
ostatné služby - škol... (321)
534,01
Faktúra
1200800446
ZTS200273
27.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
1 518,48
Faktúra
1200600552
ZTS200355
03.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
898,72
Faktúra
1200600551
ZTS200351
03.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
242,85
Faktúra
1200521010
HO11447
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 553,43


Faktúra
1200521011
HO11447
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 490,52
Faktúra
1200521139
OH202060
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 202,00
Faktúra
1200521140
OH202059
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521141
OH202057
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521142
OH202058
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200521143
OH202063
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200521144
OH202066
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521145
OH202065
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 357,99
Faktúra
1200521146
OH202064
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200521147
OH202061
04.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1200521148
OH202056
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200521149
OH202051
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1200521150
OH202053
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
648,00
Faktúra
1200521151
OH202054
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 987,99
Faktúra
1200620585
PO201199
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 161,98
Faktúra
1200620586
PO201284
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
280,50
Faktúra
1200620587
PO201284
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 676,17
Faktúra
1200620588
PO201281
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
99,00
Faktúra
1200620589
PO201279
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
7 750,68
Faktúra
1200620590
PO201279
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
550,80
Faktúra
1200620591
PO201284
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
563,96
Faktúra
1200620592
PO201284
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
124,20
Faktúra
1200620593
PO201285
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
307,56
Faktúra
1200620594
PO201299
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
113,70
Faktúra
1200620595
PO201299
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
392,02
Faktúra
1200620596
PO201299
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 782,00
Faktúra
1200620597
PO201281
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 005,32
Faktúra
1200620598
PO201199
01.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 044,00
Faktúra
1200620733
OH202145
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200570015
ZTN200181
26.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
2 592,00
Faktúra
1200570016
ZTN200181
26.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
665,04
Faktúra
1200470010
ZTN200403
30.04.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
22 788,00
Faktúra
1200600554
ZTS200158
03.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
servis zdrav. techniky (321)
87,25
Faktúra
1200600161
ON2001283
24.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
1 668,00
Faktúra
1200600160
ON2001283
24.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
241,20
Faktúra
1200600173
ON2001285
24.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Všeobecný materiál (321)
615,60
Faktúra
1200520321
NL202067
25.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
770,00
Faktúra
1200520322
NL202042
25.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
681,45
Faktúra
1200520406
PO201110
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
86,64
Faktúra
1200520407
PO201040
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 044,00


Faktúra
1200520408
PO201055
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 673,00
Faktúra
1200520409
PO200967
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
205,20
Faktúra
1200520410
ZHO2589
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
612,00
Faktúra
1200520531
OH202013
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
262,00
Faktúra
1200520532
OH202046
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
361,99
Faktúra
1200520541
OH202014
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200520548
OH202003
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
360,00
Faktúra
1200521152
OH202055
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
359,99
Faktúra
1200521153
OH202052
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 988,00
Faktúra
1200521154
OH202062
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
223,99
Faktúra
1200521155
OH202114
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521156
OH202115
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521157
OH202117
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521158
OH202116
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200521159
PO200991
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
259,80
Faktúra
1200521220
OH202065
04.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1200620036
HO11520
10.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
3 189,63
Faktúra
1200620037
HO11520
10.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 294,06
Faktúra
1200620038
HO11521
10.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
597,28
Faktúra
1200620039
HO11521
10.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
17,27
Faktúra
1200620054
NL202268
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
576,84
Faktúra
1200620129
NL202337
18.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
898,65
Faktúra
1200620734
OH202146
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1200620735
OH202148
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 098,00
Faktúra
1200620736
OH202148
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 178,99
Faktúra
1200620737
OH202147
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 844,00
Faktúra
1200620738
OH202149
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200620739
OH202711
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
664,00
Faktúra
1200620740
OH202714
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200620741
OH202713
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,97
Faktúra
1200620742
OH202715
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,98
Faktúra
1200620743
OH202717
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200620744
OH202716
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 780,99
Faktúra
1200620745
POO202712
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
261,77
Faktúra
1200620746
OH202113
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200620747
OH202723
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200620748
OH202724
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200520549
OH202004
21.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
724,00
Faktúra
1200520550
OH202398
20.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
4 447,87
Faktúra
1200520587
NL202076/1
29.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
748,00


Faktúra
1200520588
NL202110
29.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
197,34
Faktúra
1200520589
HO11408
29.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
4 348,08
Faktúra
1200520590
HO11408
29.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
17,45
Faktúra
1200520591
HO11409
29.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
622,88
Faktúra
1200520593
NL202163
02.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
681,45
Faktúra
1200520752
PO200967
28.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 366,40
Faktúra
1200520753
PO200982A
28.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
480,70
Faktúra
1200520754
PO201040
27.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
600,00
Faktúra
1200520755
PO201055
27.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 000,00
Faktúra
1200520756
ZHO2592
27.05.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
999,60
Faktúra
1200520847
NL202076
03.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
799,70
Faktúra
1200521009
NL202118/1
08.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
598,09
Faktúra
1200620130
HO11577
18.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
848,14
Faktúra
1200620131
HO11577
18.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
799,70
Faktúra
1200620170
HO11577
18.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
640,30
Faktúra
1200620171
NL202345
18.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
424,83
Faktúra
1200620230
PO201055
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 782,00
Faktúra
1200620231
PO200970
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
789,60
Faktúra
1200620232
PO200755B
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
682,00
Faktúra
1200620233
PO200638
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
918,00
Faktúra
1200620234
PO200760
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
257,40
Faktúra
1200620235
PO200761
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1200620236
PO200768
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
419,58
Faktúra
1200620237
PO201188
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
450,00
Faktúra
1200620238
PO200759
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
552,00
Faktúra
1200620239
ZHO2661
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 552,40
Faktúra
1200620240
ZHO2661
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
316,80
Faktúra
1200620749
OH202725
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200620750
OH202726
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200620751
OH202727
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 179,00
Faktúra
1200620752
OH202727
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 097,99
Faktúra
1200620753
OH202722
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 453,00
Faktúra
1200620754
OH202720
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 870,96
Faktúra
1200620755
OH202720
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 357,99
Faktúra
1200620756
OH202719
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
922,00
Faktúra
1200620757
OH202718
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200620758
OH202718
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
919,00
Faktúra
1200620759
OH202721
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 399,99
Faktúra
1200620932
NL202381
24.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
1 045,00
Faktúra
1200620933
NL202381
24.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
799,70


Faktúra
1200620934
NL202472
26.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
201,08
Faktúra
1200621233
OH202798
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 517,99
Faktúra
1200620241
ZHO2660
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 001,50
Faktúra
1200620242
ZHO2660
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 927,44
Faktúra
1200620243
ZHO2659
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
2 619,74
Faktúra
1200620244
ZHO2659
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
31,90
Faktúra
1200620245
ZHO2658
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 827,19
Faktúra
1200620246
ZHO2658
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 500,00
Faktúra
1200620247
ZHO2658
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
184,80
Faktúra
1200620248
ZHO2658
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
147,00
Faktúra
1200620249
ZHO2657
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
983,76
Faktúra
1200620250
ZHO2657
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
45,90
Faktúra
1200620251
ZHO2657
11.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
3 163,20
Faktúra
1200620252
PO200970
15.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
394,80
Faktúra
1200620253
ZHO2659
15.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 462,08
Faktúra
1200620326
ZHO2716
19.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
1 561,48
Faktúra
1200620327
PO201119
19.06.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
61,20
Faktúra
1200621234
OH202799
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
686,00
Faktúra
1200621244
OH202804
09.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
226,00
Faktúra
1200621251
OH202791
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
663,99
Faktúra
1200621255
OH202792
08.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
322,52
Faktúra
1200621457
OH203005
10.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
ŠZM (321)
15 011,57
Faktúra
1200720721
HO11883
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
116,73
Faktúra
1200720722
HO11991
07.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
37,06
Faktúra
1200720724
HO11828
24.07.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
194,54
Faktúra
1200820061
HO11998
13.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
52,65
Faktúra
1200820531
HO12091
25.08.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
52,65
Faktúra
1200821094
HO12042
09.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
195,70
Faktúra
1200821095
HO12144
03.09.20
B.Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3,831 03 Bratislava
31350780
Lieky (321)
78,97
Faktúra
1191021073
HO10107
11.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 910,06
Faktúra
1191021074
HO10107/1
11.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
594,00
Faktúra
1191120088
HO10176
15.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 635,12
Faktúra
1191120343
PO192564
25.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
2 059,01
Faktúra
1191121025
HO10228
28.11.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 325,11
Faktúra
1191121026
HO10298
04.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 482,64
Faktúra
1191121105
NL194835
06.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 782,00
Faktúra
1191121106
HO10298/1
06.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1191220146
HO10376
18.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 533,13
Faktúra
1191220147
HO10377
18.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 228,65
Faktúra
1191220148
NL194917
18.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 425,60


Faktúra
1191220149
HO10481
18.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
3 186,08
Faktúra
1191220150
HO10480
18.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 705,00
Faktúra
1191220151
NL195048
18.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 564,81
Faktúra
1191220152
NL195105
19.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
0,70
Faktúra
1191220153
HO10480/1
19.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 490,01
Faktúra
1191220154
HO10568
19.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
2 019,60
Faktúra
1191220155
HO10570
19.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
1 567,96
Faktúra
1191220156
HO10568/1
02.01.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
34,65
Faktúra
1191220157
HO10569
19.12.19
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
4 539,70
Faktúra
1191220675
NL195232
03.01.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
Lieky (321)
370,12
Faktúra
1191221173
PO192736
08.01.20
BAXPharma s.r.o.
Leškova 8,811 04 Bratislava 1
35758481
ŠZM (321)
298,00
Faktúra
1200220776
HO10956
03.03.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4 614,59
Faktúra
1200320821
HO11365
01.04.20
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Diagnostiká (321)
4 601,46
Faktúra
1200300363
ZTN200239
13.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Všeobecný materiál (321)
96,82
Faktúra
1200120838
HO10857
29.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 401,38
Faktúra
1200120839
HO10922
29.01.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 909,56
Faktúra
1200121062
NL200003
05.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
184,80
Faktúra
1200121063
HO10972
05.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
511,95
Faktúra
1200220530
HO10980
14.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
54,12
Faktúra
1200220531
HO10980
14.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 035,05
Faktúra
1200220662
HO11116
20.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
722,70
Faktúra
1200220532
HO10980/1
27.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 988,66
Faktúra
1200220263
HO11178
25.02.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
806,85
Faktúra
1200220774
HO11116
03.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
646,70
Faktúra
1200221241
HO11116/1
03.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
246,40
Faktúra
1200221255
HO11184
09.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
243,00
Faktúra
1200320317
HO11319
25.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 842,84
Faktúra
1200320030
HO11178
13.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
2 434,55
Faktúra
1200320077
HO10980/2
19.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
308,56
Faktúra
1200320318
HO11403
17.03.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 395,90
Faktúra
1200320967
HO11319/1
03.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 119,80
Faktúra
1200420012
NL201173
15.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
1 385,56
Faktúra
1200420013
HO11116/2
15.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
38,50
Faktúra
1200420014
HO11403
17.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
19,16
Faktúra
1200420015
NL201212
17.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
296,79
Faktúra
1200420016
NL201249
21.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
739,20
Faktúra
1200420094
NL201173
27.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
475,20
Faktúra
1200420595
NL201618
28.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
53,79
Faktúra
1200420596
NL201605
28.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
444,30
Faktúra
1200420597
NL201220
30.04.20
BIO - G spol. s.r.o.
Elektrárenská 12092,831 04 Bratislava
34123415
Diagnostiká (321)
92,40


Faktúra
1200821072
HO11773
03.09.20
Biocom Slovakia s r.o. Bratisl
Eisnerova 38,841 07 Bratislava
31391222
Diagnostiká (321)
199,20
Faktúra
1200820004
HO11983
10.08.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
759,00
Faktúra
1200820587
HO12077
25.08.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
752,40
Faktúra
1200820588
HO12077
28.08.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1200820589
HO12185
02.09.20
BIOGEMA v.d.
Garbiarska 2,040 01 Košice
00593222
Diagnostiká (321)
528,00
Faktúra
1200621141
 
 
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
232,22
Faktúra
1200720098
HO11584
09.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
359,21
Faktúra
1200720099
HO11584
15.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
838,15
Faktúra
1200720100
HO11584
09.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
232,22
Faktúra
1200720225
HO11681
24.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 192,14
Faktúra
1200720226
HO11681/1
13.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 393,07
Faktúra
1200720227
HO11681
23.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 192,14
Faktúra
1200720804
HO11681
30.07.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
165,85
Faktúra
1200820031
HO11681
13.08.20
BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 Trenčín
31442617
Diagnostiká (321)
1 192,14
Faktúra
1200620578
ZHO2723
25.06.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
957,00
Faktúra
1200820744
PO201740
04.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
117,60
Faktúra
1200820745
PO201740
04.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
96,00
Faktúra
1200820765
PO201345
08.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
372,00
Faktúra
1200920633
HO12161
22.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
Diagnostiká (321)
138,00
Faktúra
1200920659
PO201948
25.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
3 828,00
Faktúra
1200920660
PO201768
22.09.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
ŠZM (321)
117,60
Faktúra
1200800382
ZTS200638
27.08.20
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12,841 04 Bratislava
35768444
servis zdrav. techniky (321)
1 747,20
Faktúra
1200600523
ZTS200377
29.06.20
BIS MasterMed s.r.o.
Južná trieda 119,040 01 Košice
31725767
servis zdrav. techniky (321)
897,60
Faktúra
1200800154
ZTS200697
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
650,40
Faktúra
1200800153
ZTS200632
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1200800152
ZTS200700
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
154,80
Faktúra
1200800151
ZTS200701
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
154,80
Faktúra
1200800150
ZTS200699
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
1 843,20
Faktúra
1200800149
ZTS200703
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
672,00
Faktúra
1200800148
ZTS200698
18.08.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
795,60
Faktúra
1200700231
ZTS200488
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1200700229
ZTS200631
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
264,00
Faktúra
1200700228
ZTS200635
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
672,00
Faktúra
1200700227
ZTS200634
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
994,80
Faktúra
1200700149
ZTS200633
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
154,80
Faktúra
1200700148
ZTS200554
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
672,00
Faktúra
1200700147
ZTS200548
22.07.20
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
servis zdrav. techniky (321)
336,00
Faktúra
1200800116
ON2001755
10.08.20
BRENAX Košice, Brezovský R.
Platanova 15,040 01 Košice
10820582
ostatné služby - škol... (321)
766,60
Faktúra
1200800011
ON2001451
07.08.20
Cleaning spol. s r.o.
Partizánska cesta 33,97401 Banská Bystrica
31571441
Všeobecný materiál (321)
502,55
Faktúra
1200320119
PO200220
20.03.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
741,07


Faktúra
1200320705
PO200303
30.03.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
2 787,98
Faktúra
1200320706
PO200302
30.03.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
2 787,98
Faktúra
1200321332
PO200436
08.04.20
CMI spol. s r.o.
Trenčianska 47,821 09 Bratislava
35733853
ŠZM (321)
274,98
Faktúra
1200300577
Z-11/2005
31.03.20
ČASS, spol. s r.o.
Mieru č. 126,044 24 Poproč
31685455
Upratovanie (321)
152 957,77
Faktúra
1200900018
ON2001929
09.09.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
123,00
Faktúra
1200800331
EKS-Z201937438_Z
26.08.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 032,00
Faktúra
1200800070
EKS-Z202018058_Z
19.08.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
717,60
Faktúra
1200800043
ON2001797
14.08.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
503,88
Faktúra
1200800030
ON2001761
11.08.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
69,12
Faktúra
1200800029
ON2001724
11.08.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
154,80
Faktúra
1200700537
EKS-Z201937438_Z
06.08.20
DaD Ing.Tomáš Dzurnák
Južná trieda 78,040 01 Košice
14382857
Všeobecný materiál (321)
4 147,20
Faktúra
1200900238
ON2002196
30.09.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
142,56
Faktúra
1200900078
ON2002017
17.09.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
847,20
Faktúra
1200900073
ON2002054
23.09.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
10,20
Faktúra
1200900053
ON2002053
17.09.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
165,60
Faktúra
1200900052
ON2002007
17.09.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
471,00
Faktúra
1200900043
ON2002052
11.09.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
428,75
Faktúra
1200800318
ON2001764
20.08.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
8 824,30
Faktúra
1200800317
ON2001837
20.06.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
1 437,60
Faktúra
1200800061
ON2001836
19.08.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
504,00
Faktúra
1200800060
ON2001827
19.08.20
Datacomp s.r.o.
Hlavná 26,040 01 Košice
36212466
Všeobecný materiál (321)
430,90
Faktúra
1200720093
HO11788
09.07.20
DISPOLAB spol. s.r.o.
Gabajova 11,010 01 Žilina
31625746
Diagnostiká (321)
284,60
Faktúra
1190520039
OH191736
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1190500574
ZTN190475
27.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
1 197,50
Faktúra
1190400580
ZTN190341
30.04.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Všeobecný materiál (321)
2 787,26
Faktúra
1190520040
OH191762
23.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
8 460,00
Faktúra
1190520043
OH191456
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190520044
OH190643
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190520045
OH191070
21.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
6 255,00
Faktúra
1190520315
POO191892
27.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
220,72
Faktúra
1190520316
OH191890
27.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
470,00
Faktúra
1190520317
POO191891
28.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 035,00
Faktúra
1190520318
OH191894
27.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
188,00
Faktúra
1190520631
PO191092
28.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
596,00
Faktúra
1190520632
PO191092
28.05.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
594,00
Faktúra
1190520926
OH192074
05.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
5 700,00
Faktúra
1190520927
OH192108
05.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
658,00
Faktúra
1190521304
PO191125
12.06.19
DISPOMED s.r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
1 037,00
Faktúra
1200870003
Z-201/2020
05.08.20
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
6 360,00
Faktúra
1200870002
Z-201/2020
05.08.20
Ing.Juraj Šuty DOMINO PROJEKT
Berlínská 19,040 13 Košice
17238021
Investície - ostatné hmotné (321)
6 000,00


Faktúra
1200800546
ZTN200711
28.08.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
86,04
Faktúra
1200800552
ZTN200712
02.09.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
Všeobecný materiál (321)
479,09
Faktúra
1200800393
ZTS200731
04.09.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
963,96
Faktúra
1200800392
Z-35/2011 9158
04.09.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 458,66
Faktúra
1200700506
Z-35/2011 9158
04.08.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200700239
ZTS200619
28.07.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
496,58
Faktúra
1200600112
ZTS200375
12.06.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 285,92
Faktúra
1200500486
Z-35/2011 9158
05.06.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
1 610,52
Faktúra
1200600557
Z-35/2011 9158
07.07.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
856,92
Faktúra
1200600556
ZTS200609
07.07.20
Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a,921 01 Piešťany
31439446
servis zdrav. techniky (321)
492,60
Faktúra
1200720104
HO11730
15.07.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 809,72
Faktúra
1200720105
HO11729
16.07.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 839,11
Faktúra
1200720106
HO11729
16.07.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
185,02
Faktúra
1200720224
HO11616/1
24.07.20
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17,974 01 Banská Bystrica
36030848
Diagnostiká (321)
1 187,61
Faktúra
1200600435
ZTS200560
11.06.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
843,00
Faktúra
1200700180
ZTN200604
10.07.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
112,32
Faktúra
1200700181
ZTN200601
10.07.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
1 123,20
Faktúra
1200800386
ZTS200693
28.08.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
2 520,00
Faktúra
1200800387
ZTS200708
28.08.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
servis zdrav. techniky (321)
840,00
Faktúra
1200900343
ZTN200754
08.09.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
4 289,45
Faktúra
1200900357
ZTN200766
11.09.20
E-BA tpz spol. s r.o.
Votrubova 11,821 09 Bratislava
31367712
Všeobecný materiál (321)
864,84
Faktúra
1200621110
OH202782
07.07.20
EGAMED spol. s r.o.
Ratnovce č. 4,921 01 Piešťany
00613606
ŠZM (321)
24 297,70
Faktúra
1200800629
ON2002078
10.09.20
EK PLAST s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Všeobecný materiál (321)
715,93
Faktúra
1200800235
ON2001217
27.05.20
EK PLAST s.r.o.
Palackého 21,040 01 Košice
36187402
Všeobecný materiál (321)
1 439,52
Faktúra
1200900218
ZTS200598
22.09.20
ELMED, servis a údržba
Janošíková 73,921 01 Piešťany
30924146
servis zdrav. techniky (321)
468,00
Faktúra
1200700094
ON2001512
16.07.20
EMM plus s.r.o.
Bencúrova 13,040 01 Košice
31723918
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
125,98
Faktúra
1200800525
ZTN200125
20.08.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 830,26
Faktúra
1200200618
ZTN200174
04.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
274,61
Faktúra
1200200623
ZTN200108
09.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
3 682,32
Faktúra
1200200558
ZTN200124
17.02.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200200574
ZTN200160
20.02.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
2 579,79
Faktúra
1200200526
ZTN200108
06.02.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
184,86
Faktúra
1200100455
ZTN200020
14.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200100485
ZTN200048
22.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 378,13
Faktúra
1191200475
ZTN191147
13.12.19
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Všeobecný materiál (321)
1 446,11
Faktúra
1200120143
PO192929
21.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 818,40
Faktúra
1200120144
PO192880
21.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
149,98
Faktúra
1200120145
PO192953
21.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
5 724,00
Faktúra
1200120375
HO10610
21.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
963,65
Faktúra
1200120376
HO10609
21.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
424,41


Faktúra
1200120751
PO192880A
30.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
78,59
Faktúra
1200120752
PO192953A
30.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
ŠZM (321)
3 818,40
Faktúra
1200120781
HO10671
27.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
2 522,90
Faktúra
1200120782
HO10671
29.01.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
340,32
Faktúra
1200121069
HO10527
05.02.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
247,50
Faktúra
1200220646
NL200010
20.02.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
260,82
Faktúra
1200220647
HO11000
20.02.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
1 649,54
Faktúra
1200221256
HO11241
09.03.20
Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2,917 01 Trnava
35869429
Diagnostiká (321)
54,70
Faktúra
1200800111
ZTS200743
14.08.20
FÉNIX BRATISLAVA s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
751,68
Faktúra
1200600544
ZTS200600
01.07.20
FÉNIX BRATISLAVA s.r.o.
HOllého 1758,922 03 Vrbové
35730854
servis zdrav. techniky (321)
1 576,56
Faktúra
1200700456
ON2001690
05.08.20
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
Všeobecný materiál (321)
16,20
Faktúra
1200820414
PO201595
28.08.20
Fresenius Medical Care
Slovensko, spol. s r.o.,921 01 Piešťany
31412971
ŠZM (321)
475,20
Faktúra
1200600361
ON2001146
25.06.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
177,72
Faktúra
1200600254
ON2000930
25.06.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
133,94
Faktúra
1200600253
ON2000714
25.06.20
FRIGÓRIA Djulgerov Maroš
Opatovská 31,040 01 Košice
37300229
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
131,71
Faktúra
1200920008
HO12125
07.09.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
162,24
Faktúra
1200920306
HO12078
24.08.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
23,88
Faktúra
1200920307
NL203059
24.08.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
36,24
Faktúra
1200920603
NL203459
24.08.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
49,20
Faktúra
1200920750
HO12219
22.09.20
GAVAX s.r.o.
Sídlisko 1.mája 65/13,093 01 Vranov nad Topľou
36495701
Diagnostiká (321)
117,00
Faktúra
1190900425
ON1902066
20.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
26,60
Faktúra
1190900325
ON1902066
13.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
Všeobecný materiál (321)
2 705,57
Faktúra
1190920118
ZHO1939
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 778,13
Faktúra
1190920119
ZHO1937
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
555,00
Faktúra
1190920038
ZHO1935
16.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
333,00
Faktúra
1190920416
PO191918
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 771,75
Faktúra
1190920417
PO191918
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
753,09
Faktúra
1190920418
PO191918
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
419,63
Faktúra
1190920419
PO191918
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
149,62
Faktúra
1190920420
PO191918
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
22,00
Faktúra
1190920421
PO191918A
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
555,05
Faktúra
1190920287
OH193857/A
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 682,01
Faktúra
1190920288
OH193857B
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 074,00
Faktúra
1190920803
PO191985
26.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
164,66
Faktúra
1190920804
PO192085
26.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
73,81
Faktúra
1190920805
PO192085
26.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
483,53
Faktúra
1190920806
PO192085
26.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
153,19
Faktúra
1190920807
PO192085
26.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
739,42
Faktúra
1190920589
PO192115
27.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
77,57
Faktúra
1190921147
OH193975
09.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 429,99


Faktúra
1191020091
ZHO2009
15.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
299,89
Faktúra
1191020092
ZHO2009
15.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 650,62
Faktúra
1191020093
ZHO2010
15.10.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 866,03
Faktúra
1190920422
PO191918A
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 358,93
Faktúra
1190920423
PO191918B
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 993,72
Faktúra
1190920424
PO191988
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
2 804,15
Faktúra
1190920425
PO191988
24.09.01
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
246,40
Faktúra
1190920426
PO191988
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 368,24
Faktúra
1190920802
PO191985
26.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 720,79
Faktúra
1190920036
ZHO1788
16.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
297,86
Faktúra
1190920037
ZHO1854
16.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
115,83
Faktúra
1190920120
ZHO1939
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
264,76
Faktúra
1190920121
ZHO1934
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190920289
OH193678
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
6 030,01
Faktúra
1190920039
ZHO1936
16.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
424,38
Faktúra
1190920122
ZHO1936
17.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
304,14
Faktúra
1190920285
OH193857
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
4 422,00
Faktúra
1190920286
OH193857/A
24.09.19
Hartmann-Rico spol. s r.o.
Einsteinova 24,851 01 Bratislava
31351361
ŠZM (321)
1 788,01
Faktúra
1200120830
HO10662
28.01.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 764,30
Faktúra
1200220671
HO10929
24.02.20
HERMES LABSYSTEMS s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35693487
Diagnostiká (321)
2 146,65
Faktúra
1200820558
HO11819
25.08.20
HITECH s.r.o.
Buzulucká 9,040 22 Košice
31734464
Diagnostiká (321)
320,07
Faktúra
1200900628
ON2002100
06.10.20
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
ostatné služby - škol... (321)
442,80
Faktúra
1200900415
Z-25/2005
22.09.20
HOUR,spol.s r.o.
M.R.Štefánika 836/33,010 01 Žilina
31586163
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
6 085,20
Faktúra
1200900458
ZTS200568
05.10.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
servis zdrav. techniky (321)
586,56
Faktúra
1200700204
ZTN200544
20.07.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
486,00
Faktúra
1200600383
ZTN200545
25.06.20
CHIRANA Medical, a.s
Nám.Dr.A. Schweitzera 194,916 01 Stara Turá
36322300
Všeobecný materiál (321)
2 025,00
Faktúra
1200620419
PO201150
26.06.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
ŠZM (321)
106,80
Faktúra
1200621005
HO11620
26.06.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 328,80
Faktúra
1200720087
HO11748
09.07.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
1 269,80
Faktúra
1200820081
HO11960
12.08.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
581,90
Faktúra
1200820082
HO11838
12.08.20
I.T.A. spol.s.r.o.
Slovenská 26,040 01 Košice
36591246
Diagnostiká (321)
161,70
Faktúra
1190600194
ZTN190543
26.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Všeobecný materiál (321)
957,72
Faktúra
1190520747
HO8729
31.05.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 338,02
Faktúra
1190620071
HO8786
12.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 779,77
Faktúra
1190620072
HO8786
12.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
242,00
Faktúra
1190620339
HO8729
18.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
125,40
Faktúra
1190620340
HO8724
18.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
284,44
Faktúra
1190620341
HO8847
18.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
4 529,59
Faktúra
1190620342
HO8848
18.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 235,72
Faktúra
1190620343
HO8905
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 231,85


Faktúra
1190620344
HO8904
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
104,50
Faktúra
1190620345
HO8963
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
534,09
Faktúra
1190620346
HO8907
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
869,25
Faktúra
1190620347
HO8906
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
3 945,46
Faktúra
1190620348
HO8906
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
363,00
Faktúra
1190620349
HO8962
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
2 707,83
Faktúra
1190620350
HO8964
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
323,30
Faktúra
1190620351
HO8846
20.06.19
Beckman Coulter SR s.r.o.
Digital park II,851 01 Bratislava
35683546
Diagnostiká (321)
229,77
Faktúra
1200400514
ZTS200090
13.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 154,00
Faktúra
1200400513
ZTS200091
13.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 154,00
Faktúra
1200400512
ZTS200016
13.05.20
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 317,60
Faktúra
1200800435
ON2000722
09.09.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1200800349
ON2001895
31.08.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
171,60
Faktúra
1200700534
ON2001723
06.08.20
IL - MED Ing.Ivanics Ladislav
Hlavná 52,943 01 Štúrovo
33126500
Všeobecný materiál (321)
170,40
Faktúra
1200920068
PO201611
14.09.20
ECOMED-ING.MARTIN FUCHSBERGER
Dlhá ulica 95, P.O.Box 7,010 09 Žilina 9 - Bytčica
11943254
ŠZM (321)
872,40
Faktúra
1200820518
NL203087
25.08.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
116,73
Faktúra
1200720748
NL202736
23.07.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
783,20
Faktúra
1200720233
HO11599
23.07.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
235,40
Faktúra
1200720749
 
 
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
135,96
Faktúra
1200720750
NL202856
07.08.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
979,00
Faktúra
1200720751
HO11814
30.07.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Diagnostiká (321)
1 174,80
Faktúra
1200720752
NL202906
07.08.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
87,55
Faktúra
1200820069
HO12038
13.08.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
339,90
Faktúra
1200820070
NL203000
13.08.20
INTEC PHARMA s.r.o.
Elektrárenská 4,831 04 Bratislava - Nové Mesto
00683264
Lieky (321)
979,00
Faktúra
1200920449
NL203463
23.09.20
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Lieky (321)
355,57
Faktúra
1200940055
 
 
Interpharm Slovakia a.s.
Uzbecka 18/A,821 06 Bratislava
35789841
Verejná lekáreň
156,85
Faktúra
1200940001
 
 
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Verejná lekáreň
455,29
Faktúra
1200900413
ON2001656
02.10.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
916,56
Faktúra
1200800436
ON2001664
09.09.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
750,83
Faktúra
1200821113
HO12006
09.09.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
40 164,15
Faktúra
1200920602
NL203475
24.09.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Lieky (321)
54 209,51
Faktúra
1200920856
OH204493
06.10.20
INTRAVENA s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 906,20
Faktúra
1200800064
ON2001796
19.08.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
360,00
Faktúra
1200800058
ON2001813
19.08.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
48,36
Faktúra
1200700539
ON2001585
11.08.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
442,22
Faktúra
1200700538
ON2001746
11.08.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
507,18
Faktúra
1200800323
EKS-Z202018566_Z
26.08.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
1 440,00
Faktúra
1200700025
ON2001473
09.07.20
Vasičko Jaroslav JV TLAČIAREŇ
Valkovce 64,090 42 Okrúhle
35245590
Všeobecný materiál (321)
453,60
Faktúra
1190220214
OH190444
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
587,99
Faktúra
1190220215
OH190443
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
791,99


Faktúra
1190220216
OH190442
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
228,00
Faktúra
1190220217
OH190514
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
406,70
Faktúra
1190220471
OH190516
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 151,60
Faktúra
1190220472
OH190520
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
303,48
Faktúra
1190220218
OH190523
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
113,99
Faktúra
1190220219
OH190524
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 213,10
Faktúra
1190220220
OH190527
20.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
279,99
Faktúra
1190220473
OH190521
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 304,52
Faktúra
1190220474
OH190281/A
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
16,39
Faktúra
1190220475
OH190519
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
557,51
Faktúra
1190220476
OH190449
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
341,99
Faktúra
1190220477
OH190522
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
99,22
Faktúra
1190221095
OH190515
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 041,50
Faktúra
1190221096
OH190525
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
468,60
Faktúra
1190221097
OH190525
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 594,04
Faktúra
1190220478
OH190518
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
411,86
Faktúra
1190220479
OH190589
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
420,00
Faktúra
1190220480
OH190591
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
588,50
Faktúra
1190220481
OH190521
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
112,09
Faktúra
1190220482
OH190521
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
409,90
Faktúra
1190220483
OH190583
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 213,10
Faktúra
1190220484
OH190581
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
175,81
Faktúra
1190220485
OH190582
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
837,00
Faktúra
1190220486
OH190584
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
220,72
Faktúra
1190220487
OH190584
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
1 160,73
Faktúra
1190220488
OH190590
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
534,60
Faktúra
1190221098
OH190517
11.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
337,28
Faktúra
1190220489
OH190518
26.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
99,55
Faktúra
1190220523
OH190585
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
45,00
Faktúra
1190220524
OH190592
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,15
Faktúra
1190220525
OH190585
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
729,00
Faktúra
1190220526
OH190588
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
588,50
Faktúra
1190220527
OH190633
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
559,15
Faktúra
1190220528
OH190630
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 468,09
Faktúra
1190220529
OH190632
27.02.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
509,00
Faktúra
1190220995
OH190587
04.03.19
Johnson and Johnson s.r.o.
Karadžičova 12,821 08 Bratislava
31345182
ŠZM (321)
2 750,00
Faktúra
1200900187
 
 
JUDr. Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
201,44
Faktúra
1200900608
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
06.10.20
JUDr. Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200800611
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
14.09.20
JUDr. Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
2 520,00
Faktúra
1200025
 
 
KOPS
Omská 6,040 01 Košice
11966041
Všeobecný materiál (321)
48,00


Faktúra
1200600573
EKS-201911837_Z
15.07.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
830,78
Faktúra
1200600574
EKS-201911837_Z
15.07.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
228,43
Faktúra
1200600575
EKS-201911837_Z
15.07.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 781,94
Faktúra
1200600576
EKS-201911837_Z
15.07.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 469,81
Faktúra
1200600577
EKS-201911837_Z
15.07.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
342,72
Faktúra
1200700629
EKS-201911837_Z
17.08.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
4 998,46
Faktúra
1200700628
EKS-201911837_Z
17.08.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
940,70
Faktúra
1200700627
EKS-201911837_Z
17.08.20
KOSIT a.s.
Rastislavova 98,043 46 Košice
36205214
Odpad (321)
3 727,37
Faktúra
1200900304
ON2002005
08.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
62,33
Faktúra
1200900303
ON2001968
10.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1200900302
ON2002038
16.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
19,23
Faktúra
1200900301
ON2002066
21.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
158,05
Faktúra
1200900101
ON2001968
07.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
90,87
Faktúra
1200900110
ON2001968
16.09.20
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
86,26
Faktúra
1200870015
ON2001593
05.08.20
LCS ELECTRONICS s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
Investície - ostatné nehmotné (321)
14 280,00
Faktúra
1200600396
ON2001498
24.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
715,44
Faktúra
1200600395
ON2001438
16.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 219,44
Faktúra
1200600394
ON2001453
19.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200600393
ON2001454
19.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200600411
ON2001507
26.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200600130
ON2001388
16.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 265,46
Faktúra
1200600129
ON2001388
16.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 231,56
Faktúra
1200600032
ON2001349
08.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1200600031
ON2001339
08.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1200600051
ON2001397
16.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
867,00
Faktúra
1200500526
ON2001326
03.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 450,82
Faktúra
1200500525
ON2001275
03.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 274,48
Faktúra
1200500448
ON2001327
03.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
134,40
Faktúra
1200500495
ON2001323
03.06.20
LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
5 411,34
Faktúra
1200900419
ON2002075
21.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
7,54
Faktúra
1200900418
ON2002075
30.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
150,14
Faktúra
1200900330
ON2001979
10.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
73,78
Faktúra
1200900329
ON2001979
09.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
22,82
Faktúra
1200900328
ON2001920
03.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
100,91
Faktúra
1200900327
ON2002033
16.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
36,36
Faktúra
1200900326
ON2002075
21.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
13,41
Faktúra
1200900325
ON2002075
23.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
22,88
Faktúra
1200900097
ON2001979
07.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
13,78
Faktúra
1200900099
ON2001920
02.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
42,25
Faktúra
1200900098
ON2001920
03.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
264,13


Faktúra
1200900108
ON2002033
16.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
47,14
Faktúra
1200900107
ON2001979
16.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
90,78
Faktúra
1200900109
ON2002033
18.09.20
LUNYS s.r.o.
Hlavná 4512/96,05951 Poprad
36472549
Potraviny (321)
41,73
 
4201012003
 
18.09.20
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
30,00
 
4201012004
 
18.09.20
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A,040 11 Košice
00691135
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
30,00
Faktúra
1200900596
ON2002112
01.10.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
58,19
Faktúra
1200900477
ON2002064
25.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
69,12
Faktúra
1200900479
ON2002112
30.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
96,02
Faktúra
1200900434
ON2002064
21.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
12,98
Faktúra
1200900433
ON2002064
23.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
78,53
Faktúra
1200900294
ON2001969
11.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
310,66
Faktúra
1200900293
ON2002027
14.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
593,85
Faktúra
1200900292
ON2001970
10.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
458,07
Faktúra
1200900291
ON2001970
07.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
786,98
Faktúra
1200900290
ON2001910
02.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
283,69
Faktúra
1200900289
ON2002027
18.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
511,22
Faktúra
1200900288
ON2002076
16.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
701,89
Faktúra
1200900287
ON2002064
21.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
190,88
Faktúra
1200900286
ON2002064
23.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
198,00
Faktúra
1200900285
ON2001910
04.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
570,28
Faktúra
1200900096
ON2001910
02.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
507,39
Faktúra
1200900095
ON2001910
04.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
694,73
Faktúra
1200900118
ON2002027
18.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
577,57
Faktúra
1200900117
ON2002026
16.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
667,94
Faktúra
1200900116
ON2002026
17.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
452,27
Faktúra
1200900115
ON2001969
16.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
796,17
Faktúra
1200900114
ON2001969
16.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
514,18
Faktúra
1200900113
ON2001969
16.09.20
Mäso Zemplín a.s.
Užhorodská 86,071 01 Michalovce
36205915
Potraviny (321)
286,85
Faktúra
1200840009
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
32 537,59
Faktúra
1200840012
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
22 253,31
Faktúra
1200840026
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
26 672,50
Faktúra
1200840027
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
24 760,02
Faktúra
1190920915
HO9795
30.09.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
26 287,49
Faktúra
1191120053
NL194543
15.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
165,89
Faktúra
1190921219
NL193996
14.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
2 427,69
Faktúra
1191020017
NL194034
08.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
439,73
Faktúra
1191120218
ZHO2109
18.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
571,51
Faktúra
1191121287
OH194894
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 678,78
Faktúra
1191120528
NL194732
27.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
229,92
Faktúra
1191121288
OH194894
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
171,00


Faktúra
1191120276
NL194602
19.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
761,16
Faktúra
1191120277
NL194622
20.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
82 930,37
Faktúra
1191121096
HO10287
04.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
3,86
Faktúra
1191120529
NL194682
27.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
55 310,68
Faktúra
1191121281
OH195250
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
341,99
Faktúra
1191121282
OH195250
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
683,98
Faktúra
1191121283
OH195250
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
341,99
Faktúra
1191020914
HO10033
30.10.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
28 861,32
Faktúra
1191121120
OH195277
03.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
82,80
Faktúra
1191121289
OH195250
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
994,80
Faktúra
1191220002
NL194931
11.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 271,14
Faktúra
1191121286
OH195295
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
895,02
Faktúra
1191121285
OH195295
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
64,01
Faktúra
1191121284
POO195346
09.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
6,00
Faktúra
1191121117
NL194777
04.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
119 522,18
Faktúra
1191021058
HO10095
06.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
19 712,83
Faktúra
1191220116
ZHO2187
16.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
404,80
Faktúra
1191220117
ZHO2186
16.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
415,93
Faktúra
1191220118
ZHO2186
16.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
160,27
Faktúra
1191220004
NL194895
11.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
134 431,07
Faktúra
1191220304
NL195063
18.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
1 119,98
Faktúra
1191220586
OH195644
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 799,00
Faktúra
1191220769
OH195430
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
934,93
Faktúra
1191221160
OH195644A
13.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3,60
Faktúra
1191220584
OH195644
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 879,97
Faktúra
1191220585
OH195644
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
179,00
Faktúra
1191220770
OH195430
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 307,69
Faktúra
1191220771
OH195430
08.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
179,00
Faktúra
1191221157
OH195644A
13.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
994,80
Faktúra
1191221158
OH195644A
13.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
198,96
Faktúra
1191120118
NL194521
15.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
5 601,04
Faktúra
1191220364
NL195192
30.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
559,49
Faktúra
1191220580
OH195650
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 352,81
Faktúra
1191220582
OH195644
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
20,00
Faktúra
1191220581
OH195650
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
537,01
Faktúra
1191220588
OH195250
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
341,99
Faktúra
1191220305
NL195015
18.12.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
102 206,91
Faktúra
1191220587
OH195295
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
96,01
Faktúra
1191120278
HO10158
20.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
18 697,43
Faktúra
1191220583
OH195644
02.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
179,00


Faktúra
1191221182
PO192605
10.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
205,92
Faktúra
1191221159
OH195644A
13.01.20
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
795,84
Faktúra
1191021240
OH194484
05.11.19
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 276,96
Faktúra
1200840040
 
 
MED-ART s.r.o. Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Verejná lekáreň
10 567,79
Faktúra
1200900155
ZTS200899
18.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1200900154
ZTS200898
18.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1200900153
ZTS200900
18.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
88,80
Faktúra
1200900152
ZTS200903
18.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
362,40
Faktúra
1200900151
ZTS200902
18.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
211,20
Faktúra
1200900157
ZTS200901
24.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
236,40
Faktúra
1200800391
ZTS200799
03.09.20
Medicalernst s.r.o.
Ipeľská 1,040 11 Košice
36573671
servis zdrav. techniky (321)
144,00
Faktúra
1200220460
OH201027
24.02.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
1 929,00
Faktúra
1200620506
OH202613
04.06.20
Medico Slovakia s.r.o.
Púchovská 12,831 06 Bratislava
35689943
ŠZM (321)
2 000,00
Faktúra
1200120877
OH200385
04.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 196,00
Faktúra
1200121349
OH200390
12.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1200121350
OH200645
12.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1200121351
OH200644
12.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
2 983,00
Faktúra
1200220483
POO200940
25.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 221,00
Faktúra
1200220920
PO200315
28.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 136,70
Faktúra
1200220942
OH200818
27.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1200221154
OH200817
06.03.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
1 196,00
Faktúra
1200221286
OH200900
11.03.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
ŠZM (321)
598,00
Faktúra
1200200626
ZTN200156
17.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 027,00
Faktúra
1200200566
ZTN200067
18.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
868,00
Faktúra
1200200551
ZTN200155
17.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 863,83
Faktúra
1200200550
ZTN200153
17.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 196,76
Faktúra
1200200549
ZTN200154
17.02.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
3 309,48
Faktúra
1200100550
ZTN200042
27.01.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
1 654,00
Faktúra
1200100543
ZTN200027
27.01.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
2 083,32
Faktúra
1200100549
ZTN200038
27.01.20
MEDILAS s.r.o.
Malinova 2 P.O.Box 25,839 25 Bratislava 32
31332528
Všeobecný materiál (321)
4 648,32
Faktúra
1200820746
PO201584
09.09.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
ŠZM (321)
247,92
Faktúra
1200800538
ZTN200721
27.08.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 916,00
Faktúra
1200800537
ZTN200722
27.08.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
1 992,00
Faktúra
1200800510
ZTN200697
12.08.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
300,00
Faktúra
1200700248
ZTN200539
31.07.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 760,30
Faktúra
1200600415
ZTN200611
02.07.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 162,40
Faktúra
1200600414
ZTN200612
02.07.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
249,12
Faktúra
1200600413
ZTN200613
02.07.20
MEDIST s.r.o.
Petrušovského 4,066 01 Humenné
36168513
Všeobecný materiál (321)
2 908,80
Faktúra
1200200562
ZTN200133
17.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
Všeobecný materiál (321)
1 249,98
Faktúra
1200121189
PO200098
07.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 284,00


Faktúra
1200121343
OH200256
12.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200121344
OH200255
12.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200121345
OH200254
12.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
82,27
Faktúra
1200220143
PO200030
11.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
510,00
Faktúra
1200220144
PO200098
11.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
804,00
Faktúra
1200220145
POI192779
13.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
4 837,22
Faktúra
1200220146
POI192778
13.02.20
MEDITRADE spol. s.r.o.
Levočská 1/2101,851 01 Bratislava
17312001
ŠZM (321)
1 382,13
Faktúra
1200920072
PO201519
14.09.20
Medkonsult Slovakia s.r.o.
Armádna 1659/12,911 01 Trenčín
31441831
ŠZM (321)
1 032,00
Faktúra
1200720993
PO201228
24.07.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
79,60
Faktúra
1200920074
PO201549
14.09.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1200920641
PO201824
25.09.20
MEDSERVIS, Ing.A. Džadoň
Zuby 450/9,900 21 Svätý Jur
34558039
ŠZM (321)
318,38
Faktúra
1200840032
 
 
MERCK spol. s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4,810 06 Bratislava 36
31338101
Verejná lekáreň
26 645,85
Faktúra
1200800519
ZTN200701
20.08.20
MR Diagnostic, s.r.o.
Račianska 72,831 02 Bratislava
35844825
Všeobecný materiál (321)
109,20
Faktúra
1190920197
HO9571
10.09.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 254,70
Faktúra
1190920649
HO9673
27.09.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
127,80
Faktúra
1190920650
HO9800
02.10.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
915,60
Faktúra
1191020538
HO9918
24.10.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
914,54
Faktúra
1191020539
NL193946
24.10.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
3 146,55
Faktúra
1191020923
HO10041
05.11.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
1 841,99
Faktúra
1191120393
HO10169
21.11.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
Diagnostiká (321)
8 351,29
Faktúra
1191120896
PO192627
27.11.19
SYSMEX SLOVAKIA s.r.o.
Trenčianska 47,841 09 Bratislava
31345433
ŠZM (321)
144,00
Faktúra
1200800336
ON2001892
26.08.20
MULTIPRINT s.r.o.
PhDr.Tomáš Porhinčák, konateľ,040 16 Košice - m.č. Myslava
36215660
Všeobecný materiál (321)
303,60
Faktúra
1200900575
NL20058
07.10.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 605,60
Faktúra
1200800566
NL20052
08.09.20
Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7,066 01 Humenné
47249048
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
1 802,80
Faktúra
1200800578
NL20046
16.09.20
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s
Lúčna 57,040 15 Košice-Šaca
36168165
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
237,90
Faktúra
1200900606
NL20054
08.10.20
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s
Lúčna 57,040 15 Košice-Šaca
36168165
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 464,55
Faktúra
1200900576
NL20057
07.10.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
3 154,90
Faktúra
1200800565
NL20045
08.09.20
Nemocnica arm.generála L.
Slobodu Svidník a.s.,089 01 Svidník
47249099
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 706,30
Faktúra
1201000011
ON2002217
02.10.20
OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
Palisády 33,811 06 Bratislava
35825979
Všeobecný materiál (321)
194,04
Faktúra
1201020180
PO202255
16.10.20
OPERATÍVA, medicinská spoločno
Donská 61,841 06 Bratislava
35757329
ŠZM (321)
6 875,00
Faktúra
1200800548
ZTN200760
31.08.20
OPTOTEAM s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1200700573
ZTN200659
04.08.20
OPTOTEAM s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1200600418
ZTN200609
02.07.20
OPTOTEAM s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
2 089,80
Faktúra
1200600338
ZTN200592
24.06.20
OPTOTEAM s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Všeobecný materiál (321)
1 393,20
Faktúra
1200720232
HO11885
29.07.20
OPTOTEAM s.r.o.
Hlinická 2b,831 52 Bratislava
35810840
Diagnostiká (321)
70,00
Faktúra
1200900158
ZMLUVA 2020 VER.SLUZ
28.09.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
628,00
Faktúra
1200900280
ON2002168
18.09.20
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Všeobecný materiál (321)
8,00
Faktúra
1200940050
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
74,52
Faktúra
1200940049
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
135,95
Faktúra
1200940052
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
45,38


Faktúra
1200940051
 
 
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Verejná lekáreň
21,54
Faktúra
1200820520
NL203081
25.08.20
PharmDr. Jozef Valuch s.r.o.
Azalková 48,97401 Banská Bystrica
36631957
Lieky (321)
506,59
Faktúra
1191221022
OH195729
31.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
7 200,00
Faktúra
1191221023
OH195730
31.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1191221024
OH195728
31.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
3 600,00
Faktúra
1191221025
OH195698
31.12.19
PHARMA GROUP a.s.
SNP 150,908 73 Veľké Leváre
31320911
ŠZM (321)
2 700,00
Faktúra
1200840004
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
490,28
Faktúra
1200840005
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
10 315,04
Faktúra
1200840016
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
12 640,30
Faktúra
1200840014
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
362,40
Faktúra
1200840021
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
15 960,19
Faktúra
1200840023
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
282,05
Faktúra
1200840022
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
179,78
Dobropis
1200840015
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
111,83
Faktúra
1200620950
NL201994
23.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Diagnostiká (321)
84,22
Faktúra
1200620951
HO11625
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
294,91
Faktúra
1200620953
NL202456
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 018,67
Faktúra
1200620954
NL202492
26.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 237,30
Faktúra
1200620955
NL202431
24.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 597,98
Faktúra
1200620956
NL202499
26.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 597,98
Faktúra
1200620957
NL202530
06.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 098,09
Faktúra
1200620958
NL202527
06.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 015,18
Faktúra
1200720031
NL202604
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
5 752,68
Faktúra
1200720032
NL202792
09.07.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
3 237,30
Faktúra
1200620070
NL202374
18.06.20
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 916,71
Faktúra
1200840044
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
16 886,65
Faktúra
1200840041
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
1 281,70
Faktúra
1200840042
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
431,70
Faktúra
1200840043
 
 
PHOENIX ZZ a.s.
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Verejná lekáreň
821,70
Faktúra
1200800247
ON2000965
20.08.20
PLYNOINŠTALA s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
Všeobecný materiál (321)
7 314,20
Faktúra
1200800074
ON2000914
20.08.20
PLYNOINŠTALA s.r.o.
Družstevná 20,044 42 Rozhanovce
31654622
Všeobecný materiál (321)
3 042,00
Faktúra
1200800593
ON2001897
08.09.20
Prvá cateringová spol.s r.o.
Holubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
985,13
Faktúra
1200800444
ON2001897
31.08.20
Prvá cateringová spol.s r.o.
Holubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
865,51
Faktúra
1200320102
ZHO2405
20.03.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
782,53
Faktúra
1200321337
PO200498
08.04.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
27,94
Faktúra
1200420217
ZHO2495
22.04.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
3 261,30
Faktúra
1200420389
ZHO2494
22.04.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
75,60
Faktúra
1200520077
ZHO2598
14.05.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
2 138,17
Faktúra
1200520630
PO201106
28.05.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
40,75
Faktúra
1200521161
PO20913A
11.06.20
PULI MEDICAL s.r.o.
Nádražná 34,900 28 Ivanka pri Dunaji
31344399
ŠZM (321)
74,40


Faktúra
1190821019
OH193228
05.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
72,85
Faktúra
1190821020
OH193443
05.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1190821021
OH193355
05.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
217,84
Faktúra
1190821027
OH193608
06.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
400,50
Faktúra
1190821028
OH193609
06.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
394,65
Faktúra
1190821029
OH192995
06.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
29,22
Faktúra
1190821030
POO193227
06.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
128,37
Faktúra
1190821139
POO193441
12.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
38,35
Faktúra
1190821140
OH193663
12.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190920032
PO191690
16.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 359,01
Faktúra
1190920033
POI191521
16.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 158,75
Faktúra
1190920483
POI191945
24.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 287,00
Faktúra
1190920505
OH193849
24.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1190920506
OH193848
24.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190920507
OH193847
24.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 851,66
Faktúra
1190920508
OH193665
24.09.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
574,99
Faktúra
1190920872
OH193854
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
321,32
Faktúra
1190920874
OH193855
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
277,32
Faktúra
1190920875
OH193853
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
306,58
Faktúra
1190920876
OH193851
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
2 374,85
Faktúra
1190920879
OH193850
03.10.19
RADIX s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
455,99
Faktúra
1200900184
Z-8/2020
21.09.20
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
127,20
Faktúra
1190900549
ZTN190823
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
390,76
Faktúra
1190900518
ZTN190822
01.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Všeobecný materiál (321)
1 216,20
Faktúra
1190920232
HO9555
17.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 936,84
Faktúra
1190920234
HO9601
17.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
158,40
Faktúra
1190920213
HO9600
13.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 408,40
Faktúra
1190920211
HO9599
13.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
8 739,36
Faktúra
1190920212
HO9598
13.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
352,00
Faktúra
1190920591
HO9652
20.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
161,03
Faktúra
1190920592
NL190145
20.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
599,53
Faktúra
1190920593
HO9652
23.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 575,62
Faktúra
1190920594
HO9714
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
160,60
Faktúra
1190920595
HO9714
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 294,44
Faktúra
1190920596
HO9713
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
7 141,78
Faktúra
1190920597
HO9712
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 273,76
Faktúra
1190920598
HO9712
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 263,70
Faktúra
1190920599
HO9711
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
952,21
Faktúra
1190920600
HO9711
26.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 996,40
Faktúra
1190920920
NL190147
02.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 597,01


Faktúra
1190920921
HO9651
25.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
2 791,75
Faktúra
1190920922
HO9650
25.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
4 539,36
Faktúra
1190920923
HO9651
25.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
324,00
Faktúra
1190920924
HO9650
25.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
324,00
Faktúra
1190920925
HO9711
30.09.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
149,04
Faktúra
1191020022
HO9831
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 904,70
Faktúra
1191020023
HO9831
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
280,80
Faktúra
1191020024
HO9829
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 069,91
Faktúra
1191020026
HO9780
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
480,00
Faktúra
1191020027
HO9780
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
741,60
Faktúra
1191020028
HO9780
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
3 628,95
Faktúra
1191020029
HO9779
10.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
1 702,54
Faktúra
1191020199
ZHO2015
15.10.19
ROCHE SLOVENSKO s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
ŠZM (321)
311,97
Faktúra
1190420761
HO8359
26.04.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
24 666,06
Faktúra
1190520449
HO8361/1
28.05.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
1 337,97
Faktúra
1190520084
HO8539
13.05.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
25,73
Faktúra
1190520086
HO8613
21.05.19
RONER s.r.o.
Oravská 7,821 09 Bratislava 2
35860537
Diagnostiká (321)
4 851,23
Faktúra
1200900600
ON2002067
01.10.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 896,71
Faktúra
1200900463
ON2002067
01.10.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 175,38
Faktúra
1200900300
ON2001913
21.09.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 804,18
Faktúra
1200900299
ON2002030
21.09.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
2 038,00
Faktúra
1200900112
ON2002030
21.09.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 106,15
Faktúra
1200900111
ON2001913
21.09.20
Ryba Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 510,36
Faktúra
1200900214
ZTS200732
21.09.20
S&T Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 71,821 09 Bratislava
31349935
servis zdrav. techniky (321)
6 396,00
Faktúra
1200420762
PO200669
30.04.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 293,01
Faktúra
1200420763
PO200803
30.04.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
481,58
Faktúra
1200421057
PO200669
06.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
1 140,66
Faktúra
1200421058
PO200803
06.05.20
SARSTEDT s.r.o.
Udernícka 11,851 01 Bratislava
31359825
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1200900545
Z-210/2019
08.10.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
83,60
Faktúra
1200900486
Z-210/2019
30.09.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
171,00
Faktúra
1200900485
Z-210/2019
30.09.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
356,00
Faktúra
1200900484
Z-210/2019
30.09.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
1 036,00
Faktúra
1200900483
Z-210/2019
30.09.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
696,00
Faktúra
1200900335
Z-210/2019
30.09.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
104,00
Faktúra
1200900334
Z-210/2019
30.09.20
SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice
64824195
ostatné služby - škol... (321)
98,00
Faktúra
1200900416
ON2002001
01.10.20
SK-NIC, a.s.
Borská 6,841 04 Bratislava
35698446
ostatné služby - škol... (321)
24,00
Faktúra
1200900253
ZTS200792
29.09.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
352,80
Faktúra
1200900219
ZTS200754
24.09.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
178,20
Faktúra
1200900139
ZTS200836
17.09.20
Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31,974 01 Banská Bystrica
37954521
servis zdrav. techniky (321)
44,16
Faktúra
1200800583
POŠTOVÉ POPLATKY
09.09.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
23,51


Faktúra
1200900629
POŠTOVÉ POPLATKY
08.10.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
35,51
Faktúra
1200900630
POŠTOVÉ POPLATKY
12.10.20
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 224,80
Faktúra
1200620005
HO11557
10.06.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
216,94
Faktúra
1200720004
HO11705
08.07.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
277,40
Faktúra
1200720005
HO11790
13.07.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
1 618,25
Faktúra
1200720147
HO11790
27.07.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
32,60
Faktúra
1200720230
HO11922
29.07.20
SOFTEL s.r.o.
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina
00692468
Diagnostiká (321)
71,71
Faktúra
1200620321
PO201144
18.06.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
93,48
Faktúra
1200620427
PO201237
26.06.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
619,44
Faktúra
1200620428
PO200936
26.06.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
29,04
Faktúra
1200720364
PO201237
21.07.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
354,00
Faktúra
1200720986
PO201494
28.07.20
STIRILAB s.r.o.
Textilná 23,034 01 Ružomberok
35853913
ŠZM (321)
53,40
Faktúra
1200700116
ON2001649
24.07.20
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6,830 00 Bratislava 3
31331131
Všeobecný materiál (321)
114,00
Faktúra
1200900563
Z-318/2010
06.10.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
263,16
Faktúra
1200900562
Z-318/2010
06.10.20
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
309,55
Faktúra
1200900091
ON2001915
02.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
308,00
Faktúra
1200900119
ON2001907
16.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
463,85
Faktúra
1200900121
ON2001908
16.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
644,38
Faktúra
1200900122
ON2001967
18.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 179,12
Faktúra
1200900312
ON2002004
09.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 530,09
Faktúra
1200900313
ON2001973
09.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
297,00
Faktúra
1200900459
ON2001973
09.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
297,00
Faktúra
1200900123
ON2001966
18.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 863,28
Faktúra
1200900120
ON2002035
17.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
297,00
Faktúra
1200900314
ON2002035
16.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
297,00
Faktúra
1200900436
ON2002025
29.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
853,73
Faktúra
1200900437
ON2002024
29.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 350,28
Faktúra
1200900308
ON2002125
23.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 565,83
Faktúra
1200900309
ON2002124
23.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 104,29
Faktúra
1200900311
ON2002124
21.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
623,20
Faktúra
1200900476
ON2002132
28.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 572,38
Faktúra
1200900435
ON2002070
23.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
267,30
Faktúra
1200900310
ON2002070
23.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
237,60
Faktúra
1200900438
ON2002062
29.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 990,16
Faktúra
1200900439
ON2002061
29.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 562,00
Faktúra
1200900475
ON2002115
29.09.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
253,00
Faktúra
1200900594
ON2002110
02.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 051,60
Faktúra
1200900592
ON2002115
01.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
253,00
Faktúra
1200900593
ON2002110
02.10.20
Andrej Timko Ing. TA-TRANS
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 122,40
Faktúra
1200720571
OH203472
23.07.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00


Faktúra
1200720871
OH203876
29.07.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200721486
OH204024
12.08.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200721487
OH204025
12.08.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820265
OH204236
21.08.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820266
OH204235
21.08.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820267
OH204234
21.08.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820670
OH204268
02.09.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820671
OH204269
02.09.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820672
OH204416
03.09.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
175,99
Faktúra
1200820673
OH204354
03.09.20
TATRA ALPINE a.s.
Trnavská cesta 66,821 02 Bratislava
00680885
ŠZM (321)
110,00
Faktúra
1200700554
Z-4300101901/2019
11.08.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
100 204,99
Faktúra
1200800575
Z-43001141/2019
10.09.20
Tepláreň Košice a. s.
v skratke TEKO, a. s.,042 92 Košice
36211541
Ostatní dodávatelia energií (321)
6 951,42
Faktúra
1200840034
 
 
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Verejná lekáreň
530,51
Faktúra
1190700020
ZTN190553
03.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
262,69
Faktúra
1190700019
ZTN190306
03.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 744,19
Faktúra
1190700039
ZTN190546
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
120,00
Faktúra
1190700038
ZTN190578
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
430,13
Faktúra
1190700037
ZTN190581
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 200,00
Faktúra
1190700036
ZTN190579
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
954,60
Faktúra
1190700035
ZTN190578
09.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
278,76
Faktúra
1190700053
ZTN190579
10.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 818,40
Faktúra
1190600196
ZTN190562
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
342,60
Faktúra
1190600199
ZTN190588
28.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
221,40
Faktúra
1190621083
PO191267
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
249,26
Faktúra
1190621085
PO191275
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 273,59
Faktúra
1190621086
PO191275
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
517,57
Faktúra
1190621087
PO191351
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
655,75
Faktúra
1190621088
PO191353
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 639,44
Faktúra
1190621089
PO191353A
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
168,70
Faktúra
1190621090
PO191353B
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 800,00
Faktúra
1190621091
PO191268
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 692,41
Faktúra
1190621092
PO191267
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
553,90
Faktúra
1190621093
PO191276
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 391,84
Faktúra
1190621094
PO191276
01.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
178,80
Faktúra
1190620898
HO8897.
27.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
834,81
Faktúra
1190621283
OH192785
11.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190621284
OH192786
11.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190621285
OH192787
11.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190720154
PO191270
18.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
366,79
Faktúra
1190720155
PO191351
18.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
80,98


Faktúra
1190720156
PO191397
18.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 011,77
Faktúra
1190720157
PO191398
18.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
717,60
Faktúra
1190720158
ZHO1767
18.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
617,48
Faktúra
1190720110
ZHO1770
17.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
80,00
Faktúra
1190720111
ZHO1771
17.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
180,00
Faktúra
1190620040
ZHO1612
13.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
591,84
Faktúra
1190620241
OH192306
24.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 148,00
Faktúra
1190620242
OH192308
24.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190620824
OH191630
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
852,00
Faktúra
1190720159
PO191273
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
307,78
Faktúra
1190720160
PO190846A
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190720161
PO191267
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
175,64
Faktúra
1190720530
PO191502
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 002,69
Faktúra
1190720531
PO191511
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 163,23
Faktúra
1190720532
PO191511
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 184,69
Faktúra
1190720533
PO191507
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 644,46
Faktúra
1190720534
PO191508
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 082,26
Faktúra
1190720535
PO191508
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
296,64
Faktúra
1190720536
PO191508
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
344,12
Faktúra
1190720778
PO191407
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
206,23
Faktúra
1190720779
PO191398
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
176,42
Faktúra
1190720780
PO191353A
25.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 479,94
Faktúra
1190620815
OH191547B
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190620816
OH191078
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 278,00
Faktúra
1190620820
OH192372
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,01
Faktúra
1190620822
OH192107
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
852,00
Faktúra
1190620823
OH191630
04.08.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
426,00
Faktúra
1190620243
OH192376
24.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190620821
OH192107
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
261,00
Faktúra
1190620041
ZHO1685
14.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 752,44
Faktúra
1190620042
ZHO1686
14.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
801,00
Faktúra
1190620043
ZHO1686
14.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 344,80
Faktúra
1190620044
ZHO1683
14.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 530,04
Faktúra
1190620045
ZHO1684
14.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 454,40
Faktúra
1190620046
ZHO1685
14.05.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
521,45
Faktúra
1190720537
PO191511
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
332,35
Faktúra
1190720538
PO191507
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 020,57
Faktúra
1190720539
PO191508
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
497,40
Faktúra
1190720781
PO191577
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 678,28
Faktúra
1190720162
PO191273
18.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
281,82


Faktúra
1190720112
ZHO1771
17.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190720540
PO191501
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 196,25
Faktúra
1190720541
PO191502
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 680,50
Faktúra
1190720542
PO191507
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 500,21
Faktúra
1190720543
PO191511
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 464,55
Faktúra
1190720544
PO191508
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
170,64
Faktúra
1190720471
HO8838
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
770,00
Faktúra
1190720816
PO191577
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
877,49
Faktúra
1190720782
PO191601
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
244,80
Faktúra
1190720817
PO191601
23.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
48,96
Faktúra
1190720163
PO190470
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 724,45
Faktúra
1190720164
PO191407
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
238,80
Faktúra
1190720165
PO191353A
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1190720166
PO191151
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
61,20
Faktúra
1190720167
PO190867
19.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 586,67
Faktúra
1190720986
HO8781/1
26.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
592,45
Faktúra
1190620811
OH192470
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 716,05
Faktúra
1190620812
OH192470C
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 644,01
Faktúra
1190620813
OH192470A
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 548,00
Faktúra
1190620814
OH192470D
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 132,01
Faktúra
1190620818
OH192470A
26.06.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 096,00
Faktúra
1190720002
HO9089
08.07.19
TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
34,00
Faktúra
1200900417
ON2002198
02.10.20
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
55,28
Faktúra
1200900636
ON2002041
02.10.20
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
85,44
Faktúra
1200800171
ON2001842
26.08.20
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
21,36
Faktúra
1200600132
ON2001329
17.06.20
TYPOPRESS Tlačiareň s.r.o.
Pod Horou 8,040 16 Košice - Myslava
36200891
ostatné služby - škol... (321)
19,88
Faktúra
1200840008
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
13,53
Faktúra
1200840007
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 775,21
Faktúra
1200840006
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
814,03
Faktúra
1200840013
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 228,11
Faktúra
1200840017
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
1 426,39
Faktúra
1200840018
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
3 177,00
Faktúra
1200840025
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 310,76
Faktúra
1200840039
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
66,92
Faktúra
1200840038
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
66,92
Faktúra
1200840036
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
2 275,07
Faktúra
1200220545
NL200715
27.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
38 736,94
Faktúra
1200220637
NL200604
20.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3 959,64
Faktúra
1200220638
NL200665
24.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
57,20
Faktúra
1200120817
NL200309
27.01.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
954,33


Faktúra
1200121058
NL200422
06.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
21,78
Faktúra
1200121059
NL200455
06.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
3,23
Faktúra
1200121060
NL200415
06.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
38,40
Faktúra
1200121061
NL200357
06.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
60 913,05
Faktúra
1200220542
NL200570
14.02.20
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
636,87
Faktúra
1200840035
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
32,16
Faktúra
1200840037
 
 
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Verejná lekáreň
917,57
Faktúra
1190720811
PO191627
25.07.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
129,00
Faktúra
1190721166
PO191645
01.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
148,20
Faktúra
1190820372
PO191756
22.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
412,19
Faktúra
1191020193
ZHO1994
15.10.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
4 905,29
Faktúra
1191020194
ZHO1993
15.10.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
942,20
Faktúra
1190920435
PO191922
24.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
1 031,24
Faktúra
1190920436
PO192080
24.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
49,80
Faktúra
1190920111
ZHO1920
17.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
3 357,88
Faktúra
1190920112
ZHO1921
17.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
3 428,29
Faktúra
1190920113
PO191845
17.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
365,00
Faktúra
1190820879
PO191868
03.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
537,00
Faktúra
1190820880
PO191845
03.09.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
456,60
Faktúra
1190820304
PO191593
14.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
247,00
Faktúra
1190820373
PO191334
26.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
281,40
Faktúra
1190820303
PO191645
14.08.19
UNOMED s.r.o.
Zlatovská 2211,911 05 Trenčín
00612791
ŠZM (321)
988,00
Faktúra
1200820663
OH204334
02.09.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200820664
OH204333
02.09.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200820665
OH204274
02.09.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200820666
OH204275
02.09.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
1 918,00
Faktúra
1200720165
OH203345
23.07.20
UNOTECH s.r.o.
Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
31424562
ŠZM (321)
959,00
Faktúra
1200800385
ZTS200567
28.08.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1200800378
ZTS200813
26.08.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
1 240,80
Faktúra
1200800163
ZTS200811
21.08.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1200800109
ZTS200733
13.08.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
2 349,88
Faktúra
1200700232
ZTS200567
23.07.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
291,60
Faktúra
1200700233
ZTS200696
23.07.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
2 312,40
Faktúra
1200700244
ZTS200695
29.07.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
364,80
Faktúra
1200700127
ZTS200683
09.07.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
649,20
Faktúra
1200700126
ZTS200616
09.07.20
Ján Kyseľ st. - UPMaRT
Watsonova 57,040 01 Košice
11992247
servis zdrav. techniky (321)
757,20
Faktúra
1201000054
ON2002140
12.10.20
VICTOR BUSINESS DATA
Letná 42,040 01 Košice
31652352
Všeobecný materiál (321)
910,68
Faktúra
1200820003
HO11987
10.08.20
VIDIA s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
255,00
Faktúra
1200821120
HO12139
27.08.20
VIDIA s.r.o.
Nad Safinou II365,252 50 Vest,252 42 Jesenice u Prahy
16556267
Diagnostiká (321)
283,41
Faktúra
1200420719
PO200771
30.04.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 168,58


Faktúra
1200421262
ZHO2548
12.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
343,12
Faktúra
1200520047
ZHO2492
14.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
68,51
Faktúra
1200520048
ZHO2597
14.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
2 316,04
Faktúra
1200520049
ZHO2452
14.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
15,84
Faktúra
1200520050
ZHO2632
14.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
13,98
Faktúra
1200520051
ZHO2597
19.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
27,95
Faktúra
1200520352
PO200905
20.05.20
VIDRA s.r.o.
Strkova 8,011 96 Žilina
31589561
ŠZM (321)
1 206,49
Faktúra
1200700452
ON2001465
06.08.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
2 121,96
Faktúra
1200700040
ON2001291
17.07.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
5 433,60
Faktúra
1200700009
ON2000725
07.07.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
608,40
Faktúra
1200700010
ON2001456
07.07.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 400,64
Faktúra
1200600172
ON2000736
24.06.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
253,44
Faktúra
1200600046
ON2000725
15.06.20
VILLA MARKET s.r.o.
Chrapciakova 1,052 01 Spisska Nova Ves
31668461
Všeobecný materiál (321)
1 254,00
Faktúra
1200900009
ON2001590
04.09.20
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
168,00
Faktúra
1200900023
ON2001531
09.09.20
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
156,00
Faktúra
1200900061
ON2001589
21.09.20
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
630,00
Faktúra
1200800032
ON2001551
11.08.20
VV MIX s.r.o.
Alžbetina 51,040 11 Košice
36189626
Všeobecný materiál (321)
709,20
Faktúra
1200900177
ON2001276
14.09.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
352,16
Faktúra
1200900176
ON2001276
14.09.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
85,22
Faktúra
1200800471
ON1903371
08.09.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
379,28
Faktúra
1200800138
ON2001615
25.08.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
21,00
Faktúra
1200400479
Z-240/2014
06.05.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
45 639,77
Faktúra
1200300477
Z-240/2014
07.04.20
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
50 122,68
Faktúra
1200700083
Z-268/2009
10.07.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1200600362
Z-268/2009
29.06.20
SOLITEA WBI s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
17 236,37
Faktúra
1200700234
ZTS200655
24.07.20
WEGA - MS spol.s r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
708,00
Faktúra
1200700182
ZTN200605
10.07.20
WEGA - MS spol.s r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
Všeobecný materiál (321)
14,00
Faktúra
1200700068
ZTS200636
06.07.20
WEGA - MS spol.s r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
708,00
Faktúra
1200400131
ZTS191527
24.04.20
WEGA - MS spol.s r.o.
Pálenická 601,922 21 Moravany nad Váhom
30998328
servis zdrav. techniky (321)
5 880,00
Faktúra
1200720149
HO11698
27.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
539,00
Faktúra
1200720237
HO11858
28.07.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 101,65
Faktúra
1200720862
HO11765/1
05.08.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
705,10
Faktúra
1200820006
HO11976
10.08.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1200820007
HO11858
10.08.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 221,00
Faktúra
1200820566
HO12069
25.08.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
780,45
Faktúra
1200820567
HO11976
25.08.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 607,10
Faktúra
1200920305
HO12178
14.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
193,05
Faktúra
1200920309
HO12069
14.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 721,50
Faktúra
1200920758
HO12069
01.10.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
330,00
Faktúra
1200920759
HO11976
29.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
407,00


Faktúra
1200920760
HO11858
29.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
203,50
Faktúra
1200920761
HO12117
28.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
1 078,00
Faktúra
1200920762
HO12368
28.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
30,00
Faktúra
1200920763
HO12271
28.09.20
R-DIAGNOSTICS SK s.r.o.
Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava
43874495
Diagnostiká (321)
2 135,65
Faktúra
1200900186
ON2001996
22.09.20
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
167,54
Faktúra
1200900159
ON2002162
25.09.20
GASTMA s.r.o.
Zuzkin Park 6,040 01 K O Š I C E
36171522
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
149,27
Faktúra
1200800579
Z-39/2019
08.09.20
SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
1 687,06
Faktúra
1200800009
ON2001758
06.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
14,94
Faktúra
1200800063
ON2001853
19.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
160,80
Faktúra
1200800062
ON2001854
19.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
103,20
Faktúra
1200800065
ON2001806
19.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
222,00
Faktúra
1200800066
ON2001810
19.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
963,80
Faktúra
1200700421
ON2001647
06.08.20
ZERO KOŠICE s.r.o.
Kmeťová 12,040 01 Košice 1
36186902
Všeobecný materiál (321)
222,48
Faktúra
1200970002
ZOD Č.26/2019
10.09.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
Investície - DHM stavby (321)
54 200,00
Faktúra
1200970001
ZOD Č.26/2019
10.09.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
Investície - DHM stavby (321)
51 500,00
Faktúra
1200870013
ZOD Č.26/2019
17.08.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
Investície - DHM stavby (321)
163 500,00
Faktúra
1200800459
Z-201926821_Z
02.09.20
OTIS VÝŤAHY s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
5 409,73
Faktúra
1200520564
NL201901
28.05.20
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
23 038,97
Faktúra
1200800464
ON2001763
04.09.20
ADVES s.r.o.
Zlatovská 27,911 01 Trenčín
31438148
ostatné služby - škol... (321)
681,60
Faktúra
1200720129
HO11776
15.07.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
766,70
Faktúra
1200820562
HO12080
25.08.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
810,70
Faktúra
1200821088
HO12134
03.09.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
753,50
Faktúra
1200821089
HO11929
03.09.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
135,30
Faktúra
1200920264
HO12134
11.09.20
JEMO-TRADING s.r.o.
Topolová 18,811 04 Bratislava
17317436
Diagnostiká (321)
115,50
Faktúra
1191220524
OH195461
02.01.20
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 218,70
Faktúra
1191221134
OH195803
13.01.20
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
2 713,70
Faktúra
1200120478
OH200303
27.01.20
LIMA SK s.r.o.
Cesta na Štadión 7,974 04 Banská Bystrica
43872751
ŠZM (321)
143,00
Faktúra
1200570004
ZTN200317
07.05.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
20 803,20
Faktúra
1200570005
ZTN200320
07.05.20
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/4,965 01 Žiar nad Hronom
36638404
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
22 094,40
Faktúra
1200720991
PO201420
24.07.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
529,20
Faktúra
1200621466
OH202659
10.07.20
ARID obchodná spol. s.r.o.
Boženy Němcovej 14,811 04 Bratislava
31350836
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1200800360
ON2001955
03.09.20
AGRO-DEZ,Ing.Jaroslav Baran
Perin 282,044 74 Perín
40160122
Všeobecný materiál (321)
356,04
Faktúra
1200900601
ON2001977
05.10.20
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
165,88
Faktúra
1200900635
NL20055
12.10.20
Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
8 609,50
Faktúra
1200800577
NL20044
10.09.20
Ľubovnianska nemocnica n.o.
Obrancov mieru 3,064 01 Stará Ľubovňa
37886851
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 557,96
Faktúra
1200220168
HO10821
11.02.20
EUREX MEDICA s.r.o.
Kysucká cesta 5 A,010 01 Žilina
36392944
Diagnostiká (321)
12 169,22
Faktúra
1200720242
HO11868
23.07.20
EXBIO-SK s.r.o.
Červeňova 14,811 03 Bratislava
44330553
Diagnostiká (321)
393,80
Faktúra
1200900246
ON2001998
22.09.20
Ing. Krempaský Jaroslav
Matuškova 2,040 11 K O Š I C E
43471692
ostatné služby - škol... (321)
220,00
Faktúra
1200800234
ON2001963
02.09.20
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
120,00
Faktúra
1200800233
ON2001963
02.09.20
TUV SUD Slovakia s.r.o.
Hraničná 2,040 17 Košice - Barca
35852216
ostatné služby - škol... (321)
120,00


Faktúra
1200900548
ZTS200446
06.10.20
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis zdrav. techniky (321)
1 811,40
Faktúra
1200800120
ON2001605
12.08.20
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
1 040,40
Faktúra
1200700561
ZTS200595
12.08.20
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis zdrav. techniky (321)
694,80
Faktúra
1200900243
 
 
SIGNEX spol. s.r.o.
Omská 25,040 01 Košice
36217336
Všeobecný materiál (321)
35,04
Faktúra
1200900242
 
 
SIGNEX spol. s.r.o.
Omská 25,040 01 Košice
36217336
Všeobecný materiál (321)
8,38
Faktúra
1200900577
NL20053
07.10.20
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
4 389,60
Faktúra
1200800564
NL20050
08.09.20
Nemocnica s poliklinikou Spišs
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves,052 19 Spišská Nová Ves
36597350
Zdrav.zar. - Krv a krvné deriváty (321)
6 132,32
Faktúra
1200900185
 
 
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
ostatné služby - škol... (321)
684,65
Faktúra
1200800470
ON1902166
07.09.20
SAFINA SLOVAKIA s.r.o.
Turčianska 52,82109 Bratislava
31677444
Odpad (321)
388,80
Faktúra
1200420282
ZHO2528
22.04.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
4 132,80
Faktúra
1200420283
ZHO2527
22.04.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 727,84
Faktúra
1200420284
ZHO2529
22.04.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 065,82
Faktúra
1200320125
ZHO2435
20.03.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
3 165,26
Faktúra
1200320126
ZHO2434
20.03.20
MED LEADER s.r.o.
Popradská 56,821 06 Bratislava
43835058
ŠZM (321)
2 606,88
Faktúra
1200720135
HO11606
15.07.20
BEL - MIDITECH s.r.o.
Kráľová pri Senci 874,900 50 Kráľová pri Senci
35704241
Diagnostiká (321)
3 738,90
Faktúra
1200820109
PO201336
19.08.20
INTERTEC s.r.o.
Hronská 6,974 01 Banska Bystrica
00692972
ŠZM (321)
110,16
Faktúra
1200820761
PO201670
08.09.20
LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o
Školní 1534,252 02 Brandys n.Labem
25622846
ŠZM (321)
796,00
Faktúra
1200800069
ON2001693
19.08.20
DDD Prešov s.r.o.
Ľubochnianska 5,080 01 Prešov
36477346
Všeobecný materiál (321)
570,00
Faktúra
1200900598
ON2001975
01.10.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 244,22
Faktúra
1200900470
ON2001975
01.10.20
Jozef Mičo - TIP - TOP
Chalúpková 34,,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
5 985,36
Faktúra
1200470006
ZTN200115
20.04.20
BTL SLOVAKIA s.r.o.
ul. K cintorínu 15/84,010 04 Žilina
36404772
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 388,00
Faktúra
1200520334
OH202391
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200520336
OH202392
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200520333
OH202395
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 794,90
Faktúra
1200520062
PO200820
19.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 168,42
Faktúra
1200520356
PO201043
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200520357
PO201043
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200520358
PO201008
20.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
955,92
Faktúra
1200520879
OH202433
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
8 149,80
Faktúra
1200520875
OH202452
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00
Faktúra
1200520873
OH202479
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200520874
OH202475
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
468,00
Faktúra
1200520877
OH202476
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 496,00
Faktúra
1200520878
OH202477
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 316,80
Faktúra
1200520359
PO201008
21.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 708,52
Faktúra
1200520360
PO201043
21.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
1 679,59
Faktúra
1200520361
PO201043
21.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
796,56
Faktúra
1200520362
PO201043
21.05.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
584,21
Faktúra
1200520876
OH202520
03.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200521061
OH202537
05.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
5 028,00


Faktúra
1200521059
OH202560
05.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200521060
OH202559
05.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200521058
OH202573
05.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
725,00
Faktúra
1200521062
OH202575
05.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 969,20
Faktúra
1200521063
OH202574
08.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
87,64
Faktúra
1200521066
OH202608
09.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
2 658,40
Faktúra
1200521067
OH202609
08.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
10 633,60
Faktúra
1200520827
PO201008
02.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
318,66
Faktúra
1200521064
OH202610
09.08.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
6 211,60
Faktúra
1200521065
OH202611
08.06.20
SLOVAKIA MEDICAL s.r.o.
Bárdošova 2,831 01 Bratislava
31385265
ŠZM (321)
9 326,90
Faktúra
1200870017
ON2001855
21.08.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
Investície - DHM stavby (321)
4 583,34
Faktúra
1200700612
ON2001140
14.08.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
7 106,00
Faktúra
1200700086
ON2001427
15.07.20
CWA spol. s r.o.
Letná 47,040 01 Košice
36201766
servis ostat. nezdravotnej techniky (321)
4 398,76
Faktúra
1200700572
ZTN200647
03.08.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
9,00
Faktúra
1200700535
ON2001673
06.08.20
TANGRA spol. s r.o.
Nová 26,976 11 Selce
36623849
Všeobecný materiál (321)
180,00
Faktúra
1201000177
 
 
Ladislav Matula
Stredná Roveň 1266/8,03484 Liptovské Sliače
35091118
Všeobecný materiál (321)
15,12
Faktúra
1200600498
ZTN200596
07.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
87,55
Faktúra
1200600497
ZTN200582
07.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
437,76
Faktúra
1200600412
ZTN200581
02.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
252,00
Faktúra
1200700209
ZTN200487
21.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Všeobecný materiál (321)
1 461,02
Faktúra
1200870006
ZTN200357
14.07.20
POLYMED medical SK s.r.o.
Zámocká 30,811 01 Bratislava
36365785
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
29 496,00
Faktúra
1200621123
HO11655
01.06.20
THE BINDING SITE s.r.o.
Sinkulova 55,147 00 Praha 4
29021600
Diagnostiká (321)
4 773,00
Faktúra
1200470024
ZTN200225
04.05.20
ZENA-R Slovakia s.r.o.
Ulica Svornosti 42,821 06 Bratislava
43913717
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
17 812,80
Faktúra
1200570018
ZTN190871
26.05.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
12 600,00
Faktúra
1200370002
ZTN191122
16.03.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
12 600,00
Faktúra
1200470002
ZTN200205
17.04.20
MEDIA COMP s.r.o.
Rovinka 268,900 41 Rovinka
35731486
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
12 600,00
Faktúra
1200820563
HO12079
25.08.20
LABOSERV. SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 463,00
Faktúra
1200921114
 
 
LABOSERV. SK s.r.o.
Boženy Nemcovej 8,811 04 Bratislava
45450196
Diagnostiká (321)
1 082,40
Faktúra
1200300008
ON2000154
05.03.20
VITAMED.SK s.r.o.
Žellova 4,821 08 Bratislava
45487090
Všeobecný materiál (321)
4 399,20
Faktúra
1200220767
HO10910/1
20.02.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
4 761,90
Faktúra
1200320354
HO11307
25.03.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
3 080,00
Faktúra
1200620084
HO11565
16.06.20
CEEMED s.r.o.
Družstevná 284/14,017 01 Považská Bysrica
45730661
Diagnostiká (321)
1 540,00
Faktúra
1200900432
ON2002116
28.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1200900431
ON2002071
28.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
81,97
Faktúra
1200900284
ON2001974
07.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1200900283
ON2002071
18.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1200900100
ON2001974
07.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
49,68
Faktúra
1200900126
ON2002036
16.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1200900467
ON2002116
28.09.20
Eggro-farm s r.o.
Štóska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
149,04
Faktúra
1200900197
ON2002143
24.09.20
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
38,40


Faktúra
1200900089
 
 
METRO CASH&CARRY SR s.r.o.
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
Všeobecný materiál (321)
16,79
Faktúra
1200900569
 
 
Univerzitná knižnica v Bratisl
Michalská 1,814 99 Bratislava
00164631
ostatné služby - škol... (321)
9,09
Faktúra
1200900597
ON2002111
01.10.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
509,74
Faktúra
1200900474
ON2002111
28.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
544,06
Faktúra
1200900473
ON2002111
30.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
550,66
Faktúra
1200900472
ON2002063
25.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
310,51
Faktúra
1200900471
ON2002113
30.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 096,36
Faktúra
1200900427
ON2002113
30.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
914,00
Faktúra
1200900426
ON2002063
25.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
258,72
Faktúra
1200900425
ON2002111
28.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
586,63
Faktúra
1200900424
ON2002063
23.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
410,66
Faktúra
1200900423
ON2002063
21.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
344,19
Faktúra
1200900295
ON2002063
23.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
528,99
Faktúra
1200900296
ON2002063
21.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
359,52
Faktúra
1200900297
ON2002028
16.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
486,16
Faktúra
1200900298
ON2001912
11.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
16,68
Faktúra
1200900124
ON2001912
18.09.20
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
692,32
Faktúra
1200800508
ZTN200696
12.08.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
926,22
Faktúra
1200700151
ZTN200620
10.07.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Všeobecný materiál (321)
2 846,40
Faktúra
1200820086
HO11873
12.08.20
MEDESA SK s.r.o.
Remeselnícka 24,831 06 Bratislava 35
36822167
Diagnostiká (321)
476,99
Faktúra
1200900612
ON2002336
08.10.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
394,00
Faktúra
1200900337
ZTN200633
08.09.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
112,50
Faktúra
1200900240
ON2001959
29.09.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
470,15
Faktúra
1200900026
ON2001960
10.09.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
488,59
Faktúra
1200800632
ON2002079
18.09.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
206,80
Faktúra
1200800631
ON2002080
18.09.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 388,70
Faktúra
1200700412
ON2001543
04.08.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
2 035,98
Faktúra
1200900624
ON2002246
08.10.20
CB ELEKTRO s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
321,78
Faktúra
1200700200
ZTN200512
17.07.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
814,68
Faktúra
1200700194
ZTN200515
15.07.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
746,40
Faktúra
1200800020
ON2001661
11.08.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
2 280,00
Faktúra
1200600349
ZTN200495
25.06.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Všeobecný materiál (321)
1 699,74
Faktúra
1200770011
ZTN200514
15.07.20
INFOLAB SLOVAKIA s.r.o.
kpt. Nálepku 454/31,01861 Beluša
46732101
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 241,60
Faktúra
1200800405
ON2001769
27.08.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
955,64
Faktúra
1200800258
ON2001731
27.08.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 342,92
Faktúra
1200800257
ON2001620
14.08.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 288,92
Faktúra
1200800205
ON2001620
14.08.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 034,97
Faktúra
1200700609
ON2001565
06.08.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 144,41
Faktúra
1200700591
ON2001565
06.08.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 392,24
Faktúra
1200700270
ON2001362
16.07.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 038,15


Faktúra
1200700330
ON2001402
24.07.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 219,45
Faktúra
1200700401
ON2001478
27.07.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 295,36
Faktúra
1200700402
ON2001402
16.07.20
TATRAPEKO a.s.
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 211,46
Faktúra
1200520556
HO11439
29.05.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
201,30
Faktúra
1200520846
NL201625
03.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
182,33
Faktúra
1200620002
HO11500
10.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
152,08
Faktúra
1200620100
NL201983
17.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
800,00
Faktúra
1200621011
HO11718
01.07.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
152,41
Faktúra
1200621012
HO11658
26.06.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
746,08
Faktúra
1200400278
ZTN200339
23.04.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
1 872,00
Faktúra
1200400277
ZTN200346
23.04.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Všeobecný materiál (321)
4 433,00
Faktúra
1200320358
HO11308
25.03.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
213,53
Faktúra
1200320359
HO11309
25.03.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
2 040,62
Faktúra
1200420600
NL201239
28.04.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
1 691,03
Faktúra
1200520295
NL201684
18.05.20
BioVendor Slovakia s.r.o.
Kopčianska 80,831 01 Bratislava
46265082
Diagnostiká (321)
197,95
 
1190250031
 
18.05.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
34 398,68
 
1190250030
 
18.05.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
18.05.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
18.05.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
 
1190250030
 
18.05.20
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
0,00
Faktúra
1200820002
HO11988
10.08.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 126,22
Faktúra
1200820636
HO12088
25.08.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
237,12
Faktúra
1200820637
HO12088
25.08.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
711,36
Faktúra
1200821119
HO11988/1
25.08.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
155,49
Faktúra
1200920312
HO12285
18.09.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
194,36
Faktúra
1200920418
HO12285
18.09.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
474,24
Faktúra
1200920622
HO12382
30.09.20
WERFEN CZECH s.r.o.
Počernická 272/96,108 00 Praha 10
24206181
Diagnostiká (321)
1 018,45