Platby za faktúry dodávateľa
13. September 2019
UNLP KOŠICE 2019
Strana
1
mudra
Typ dokladu
Číslo dokladu
Číslo obj.dodávateľa
Dátum doručenia
Názov dodávateľa
Adresa dodávateľa
IČO dodávateľa
Druh dokladu
Čiastka vrátane DPH

Faktúra
1190700315
ON1901657
17.07.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 314,00
Faktúra
1190700149
ON1901568
02.07.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
352,80
Faktúra
1190700183
ON1901568
02.07.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
336,00
Faktúra
1190600243
ON1901381
27.06.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 224,00
Faktúra
1190600297
ON1901381
19.06.19
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10,902 01 Pezinok
34144579
Potraviny (321)
1 134,00
Faktúra
1190800141
 
 
ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4,040 01 Košice
36606693
ostatné služby - škol... (321)
9 000,00
Faktúra
1190570011
ON1900663
17.04.19
BD BAMED s.r.o.
1.mája 5470/46,901 01 Malacky
35863170
Investície - ostatné hmotné (321)
5 107,08
Faktúra
1190570027
ZTN190376
29.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 673,60
Faktúra
1190570029
ZTN190378
29.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 052,40
Faktúra
1190500560
ZTN190403
21.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
1 380,00
Faktúra
1190500608
ZTN190404
31.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
2 796,00
Faktúra
1190500609
ZTN190405
31.05.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190600201
ZTN190524
28.06.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
144,00
Faktúra
1190700025
ZTN190533
08.07.19
BMT s.r.o.
Pod Párovcami 7271/165,921 01 Piešťany
31444571
Všeobecný materiál (321)
226,80
Faktúra
1181120487
OH183015
26.11.18
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
ŠZM (321)
22 000,00
Faktúra
1190570028
ZTN190460
29.05.19
Dispomed spol. s r.o.
Cesta Pod Hradovou 23,040 01 Košice
31684432
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
24 600,00
 
4190812002
 
29.05.19
FRANCE-TECH spol. s.r.o.
Rozvojová 1,040 11 Košice
36189359
Iné záväzky od r2013(323,325-6,35*,372,379)okremZZ
339,51
Faktúra
1190016
 
 
HORNBACH Baumarkt SK spol.s.r.
Moldavská cesta 22-prevádzka,040 01 Košice
35838949
Všeobecný materiál (321)
33,90
Faktúra
1190200087
ZTS190156
19.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
1 041,60
Faktúra
1190200086
ZTS190157
19.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
303,60
Faktúra
1190100110
ZTS181116
24.01.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
248,40
Faktúra
1190100154
ZTS190141
01.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
55,20
Faktúra
1190100159
ZTS190013
01.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
572,40
Faktúra
1190100158
ZTS190015
01.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
330,00
Faktúra
1190100157
ZTS190136
01.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
136,80
Faktúra
1190100156
ZTS190014
01.02.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
2 397,60
Faktúra
1190100109
ZTS181117
24.01.19
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
276,00
Faktúra
1181200204
ZTS181064
27.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
229,20
Faktúra
1181200203
ZTS181065
28.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
752,40
Faktúra
1181100580
ZTS181016
06.12.18
Ing. Pavol Kočiš
Milosrdenstva 42,040 01 Košice
37298712
servis zdrav. techniky (321)
248,40
Faktúra
1190520180
PO190637
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
357,60
Faktúra
1190520181
PO190717
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
829,60
Faktúra
1190520182
PO190717
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
727,35
Faktúra
1190520183
PO190717
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
478,88


Faktúra
1190520184
PO190717
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
410,40
Faktúra
1190520185
PO190717
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,78
Faktúra
1190520186
PO190717
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
700,30
Faktúra
1190520187
PO190807
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
568,62
Faktúra
1190520188
PO190810
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 642,76
Faktúra
1190520189
PO190811
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 014,20
Faktúra
1190520190
PO190812
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 640,89
Faktúra
1190520191
PO190715
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,77
Faktúra
1190520547
ZHO1641
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
70,80
Faktúra
1190520548
PO191016A
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 628,44
Faktúra
1190520549
PO191016B
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 444,80
Faktúra
1190520798
PO190718
22.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
80,94
Faktúra
1190520192
ZHO1661
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
603,63
Faktúra
1190520193
ZHO1656
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
399,00
Faktúra
1190520194
ZHO1657
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 020,40
Faktúra
1190520195
ZHO1658
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
286,44
Faktúra
1190520196
ZHO1660
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
282,72
Faktúra
1190520197
ZHO1652
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
30,60
Faktúra
1190520198
ZHO1654
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
31,50
Faktúra
1190520199
ZHO1655
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 025,00
Faktúra
1190520200
ZHO1643
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
684,00
Faktúra
1190520201
ZHO1644
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 629,05
Faktúra
1190520202
ZHO1645
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 920,00
Faktúra
1190520203
ZHO1646
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
362,70
Faktúra
1190520204
ZHO1647
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
57,00
Faktúra
1190520205
ZHO1649
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 257,48
Faktúra
1190520206
ZHO1648
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
75,70
Faktúra
1190520207
ZHO1650
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,40
Faktúra
1190520799
PO191065A
31.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 482,84
Faktúra
1190520220
PO191011B
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 689,00
Faktúra
1190520221
PO191014
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5 300,72
Faktúra
1190520222
ZHO1656
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 380,05
Faktúra
1190520223
ZHO1657
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 167,20
Faktúra
1190520225
ZHO1658
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
228,32
Faktúra
1190520229
ZHO1651
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 913,80
Faktúra
1190520230
ZHO1652
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 495,77
Faktúra
1190520231
ZHO1653
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 741,45
Faktúra
1190520232
ZHO1654
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 550,81
Faktúra
1190520234
ZHO1655
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 206,64
Faktúra
1190520235
ZHO1643
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 652,85


Faktúra
1190520237
ZHO1646
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
694,99
Faktúra
1190520238
ZHO1648
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 755,12
Faktúra
1190520239
ZHO1649
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 724,17
Faktúra
1190520240
ZHO1650
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 899,38
Faktúra
1190520208
ZHO1640
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
582,80
Faktúra
1190520209
ZHO1641
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
193,60
Faktúra
1190520210
ZHO1642
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
43,60
Faktúra
1190520211
PO190901
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
117,00
Faktúra
1190520212
PO190999
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 404,00
Faktúra
1190520256
ZHO1651
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
613,30
Faktúra
1190520213
PO190994
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 322,00
Faktúra
1190520214
PO190994A
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
390,00
Faktúra
1190520215
PO190604
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
547,00
Faktúra
1190520216
PO190718
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
355,50
Faktúra
1190520217
PO190843
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 120,00
Faktúra
1190520218
PO190843A
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 841,00
Faktúra
1190520219
PO190875
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 611,50
Faktúra
1190520550
PO191064
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 482,84
Faktúra
1190520551
PO191064A
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 590,40
Faktúra
1190520552
PO191065
28.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 590,40
Faktúra
1190520241
ZHO1640
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 571,44
Faktúra
1190520242
ZHO1641
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 477,93
Faktúra
1190520244
ZHO1642
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 909,62
Faktúra
1190520257
ZHO1647
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 760,40
Faktúra
1190520554
PO191011A
23.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 432,50
Faktúra
1190520800
PO191011
22.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 537,00
Faktúra
1190420699
PO190725
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 282,00
Faktúra
1190420802
PO190714
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
166,20
Faktúra
1190420224
ZHO1562
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
51,00
Faktúra
1190420225
ZHO1564
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
43,40
Faktúra
1190420226
ZHO1567
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
96,90
Faktúra
1190420227
ZHO1571
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
28,50
Faktúra
1190420228
ZHO1572
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
121,40
Faktúra
1190420229
ZHO1575
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
159,60
Faktúra
1190400223
ON1900597
09.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
480,96
Faktúra
1190420609
ZHO1578
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
261,80
Faktúra
1190420807
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
300,00
Faktúra
1190420808
PO190640
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
111,00
Faktúra
1190420230
PO190408
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
454,50
Faktúra
1190420231
PO190408
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
842,50


Faktúra
1190420232
POI190599
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 840,60
Faktúra
1190420233
POI190599A
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 978,00
Faktúra
1190420234
PO190612
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
574,20
Faktúra
1190420235
PO190627
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
505,50
Faktúra
1190420236
ZHO1577
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
35,60
Faktúra
1190420809
PO190714
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
632,50
Faktúra
1190420810
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
60,50
Faktúra
1190420811
PO190724
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1190420812
PO190714
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
870,00
Faktúra
1190421013
OH191090
02.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
480,00
Faktúra
1190420237
PO190383
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 574,00
Faktúra
1190420238
PO190621
15.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
501,40
Faktúra
1190420813
PO190765
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 145,00
Faktúra
1190420814
PO190730
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
507,50
Faktúra
1190420815
PO190650A
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 244,40
Faktúra
1190420816
PO190650
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
3 776,04
Faktúra
1190420817
PO190804
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
430,08
Faktúra
1190420818
PO190621A
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 512,60
Faktúra
1190420819
PO190718
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
371,50
Faktúra
1190420820
PO190791
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
475,00
Faktúra
1190420821
PO190730
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 116,00
Faktúra
1190421015
OH191551
02.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 200,00
Faktúra
1190421133
ZHO1606
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
110,70
Faktúra
1190400285
ON1900741
12.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
920,40
Faktúra
1190420822
PO190718A
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
214,50
Faktúra
1190420823
PO190718
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
372,50
Faktúra
1190420824
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
17,00
Faktúra
1190420825
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
58,50
Faktúra
1190420826
PO190730
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
240,00
Faktúra
1190400290
ON1900885
16.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
57,31
Faktúra
1190420400
ZHO1581
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
8,00
Faktúra
1190420401
PO190400
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
481,00
Faktúra
1190420402
PO190631
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
72,50
Faktúra
1190420403
PO190702
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
88,00
Faktúra
1190420404
ZHO1578
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
96,20
Faktúra
1190420827
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
860,16
Faktúra
1190420828
PO190702
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
124,00
Faktúra
1190420829
PO190702
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
295,60
Faktúra
1190421134
PO190610
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 512,00
Faktúra
1190420405
PO190417
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
45,40


Faktúra
1190420406
PO190422
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
490,00
Faktúra
1190420830
PO190719
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
347,50
Faktúra
1190420831
PO190702
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
910,00
Faktúra
1190420407
PO190804
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 295,04
Faktúra
1190420832
PO190874
29.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 080,00
Faktúra
1190420408
PO190719
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
695,00
Faktúra
1190420409
ZHO1570
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,92
Faktúra
1190420410
ZHO1564
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
618,26
Faktúra
1190420411
ZHO1572
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
66,88
Faktúra
1190420412
ZHO1573
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 029,00
Faktúra
1190420413
ZHO1485
25.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
111,00
Faktúra
1190400366
ON1900599
24.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
1 274,28
Faktúra
1190421135
ZHO1608
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
5,92
Faktúra
1190421136
ZHO1531
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
175,50
Faktúra
1190421137
ZHO1579
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
459,00
Faktúra
1190421138
ZHO1563
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
163,80
Faktúra
1190421139
PO190695
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 016,00
Faktúra
1190421140
PO190627
30.04.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
580,00
Faktúra
1190520010
OH191551
21.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
550,00
Faktúra
1190520011
OH191551A
21.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 750,00
Faktúra
1190520153
ZHO1572
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
253,50
Faktúra
1190520154
PO190999
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
761,25
Faktúra
1190520155
PO190999
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
290,00
Faktúra
1190520156
PO190702
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
102,50
Faktúra
1190520797
PO190702A
22.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
415,00
Faktúra
1190520157
PO191015
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
238,80
Faktúra
1190520158
PO190901
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
665,00
Faktúra
1190500097
ON1900893
09.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
Všeobecný materiál (321)
153,36
Faktúra
1190520159
PO191004
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
361,20
Faktúra
1190520160
PO191009
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 076,71
Faktúra
1190520161
PO191009
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
2 031,89
Faktúra
1190520162
PO191016
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
4 373,24
Faktúra
1190520163
PO190047
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
31,16
Faktúra
1190520164
PO190108
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
706,50
Faktúra
1190520165
PO190383
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
77,22
Faktúra
1190520166
ZHO1658
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
320,40
Faktúra
1190520167
ZHO1642
20.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
168,00
Faktúra
1190520168
PO190877
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 660,01
Faktúra
1190520169
PO190877
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 542,60
Faktúra
1190520170
PO190901
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 419,10


Faktúra
1190520171
PO190384
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 034,80
Faktúra
1190520172
PO190384
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
705,42
Faktúra
1190520173
PO190384
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
958,89
Faktúra
1190520174
PO190384
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
549,80
Faktúra
1190520175
PO190590
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
65,00
Faktúra
1190520176
PO190612
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
735,01
Faktúra
1190520177
PO190612
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
1 060,88
Faktúra
1190520178
PO190612
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
621,27
Faktúra
1190520179
PO190612
17.05.19
INTRAVENA, s.r.o.
Levočská 9, P.O.BOX 56,080 01 Prešov
31717802
ŠZM (321)
464,11
Faktúra
1190700505
ZML.O PRÁV.POMOCIÄ
12.08.19
AK JUDr.Alena Zadáková
Kováčska 32,040 01 Košice
17072760
ostatné služby - škol... (321)
1 920,00
Faktúra
1190670013
ZTN190268
12.06.19
KONEX MEDIK s.r.o.
Rastislavova 7,042 19 Košice
31713343
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 153,99
Faktúra
1190700311
ON1901628
22.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
62,10
Faktúra
1190700146
ON1901592
22.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,80
Faktúra
1190700144
ON1901528
03.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
163,42
Faktúra
1190700143
ON1901527
10.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,40
Faktúra
1190700190
ON1901628
22.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
51,76
Faktúra
1190700189
ON1901710
17.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
191,86
Faktúra
1190700188
ON1901710
17.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
64,80
Faktúra
1190700186
ON1901574
03.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
425,14
Faktúra
1190700185
ON1901501
03.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1190700184
ON1901501
01.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
51,76
Faktúra
1190600502
ON1901528
08.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
13,97
Faktúra
1190600433
ON1901327
17.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
44,86
Faktúra
1190600296
ON1901535
19.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
40,75
Faktúra
1190600295
ON1901535
19.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
720,00
Faktúra
1190600280
ON1901441
12.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
140,12
Faktúra
1190600279
ON1901300
10.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
41,40
Faktúra
1190600278
ON1901247
05.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
48,30
Faktúra
1190600218
ON1901438
13.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
743,94
Faktúra
1190600217
ON1901300
13.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
10,36
Faktúra
1190600216
ON1901247
04.06.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
51,06
Faktúra
1190700187
ON1901527
09.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
44,86
Faktúra
1190700145
ON1901501
02.07.19
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1,040 12 Košice
36183181
Potraviny (321)
34,50
Faktúra
1190600575
ZOD Č.LCS03/00
09.07.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
14 885,45
Faktúra
1190600495
ON1500551
09.07.19
LCS Electronics s.r.o.
Jesenského 7,040 01 Košice
31652433
ostatné služby - škol... (321)
600,00
Faktúra
1190400286
ON1900940
15.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190400215
ON1900906
09.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190400239
HO1900074
11.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
6,01
Faktúra
1190400253
ON1900907
12.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
610,80
Faktúra
1190400252
ON1900832
12.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
727,20


Faktúra
1190400154
HO1900076
18.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
5 482,55
Faktúra
1190400153
HO1900068
18.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 125,92
Faktúra
1190300659
ON1900834
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 513,92
Faktúra
1190300658
ON1900833
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
ostatné služby - škol... (321)
4 080,96
Faktúra
1190300602
HO1900069
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
30,06
Faktúra
1190300605
HO1900072
04.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
318,24
Faktúra
1190300604
HO1900073
04.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
1 170,72
Faktúra
1190300543
HO1900066
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4 397,48
Faktúra
1190300542
HO1900066
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
3 167,92
Faktúra
1190300384
HO1900070
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
4,01
Faktúra
1190300383
ON1900811
03.04.19
LINDE GAS, k.s.
Tuhovská 3,83106 Bratislava,831 02 Bratislava
31373861
Medicinálne plyny (321)
762,00
Faktúra
1190700142
ON1901504
02.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
156,49
Faktúra
1190700168
ON1901504
01.07.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
130,86
Faktúra
1190600430
ON1901384
24.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
221,27
Faktúra
1190600429
ON1901384
27.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
73,03
Faktúra
1190600428
ON1901326
20.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
288,86
Faktúra
1190600427
ON1901326
20.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
323,22
Faktúra
1190600277
ON1901321
18.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
1 506,34
Faktúra
1190600276
ON1901326
18.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
320,86
Faktúra
1190600275
ON1901303
13.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
26,76
Faktúra
1190600274
ON1901250
13.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
140,15
Faktúra
1190600273
ON1901250
06.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
173,39
Faktúra
1190600272
ON1901303
10.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
346,75
Faktúra
1190600271
ON1901250
03.08.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
289,32
Faktúra
1190600270
ON1901244
05.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
1 209,60
Faktúra
1190600226
ON1901384
27.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
48,48
Faktúra
1190600225
ON1901384
27.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
99,64
Faktúra
1190600224
ON1901326
20.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
121,94
Faktúra
1190600223
ON1901326
20.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
88,91
Faktúra
1190600222
ON1901321
20.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
1 079,57
Faktúra
1190600221
ON1901326
20.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
285,01
Faktúra
1190600220
ON1901384
25.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
228,29
Faktúra
1190600212
ON1901303
10.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
87,91
Faktúra
1190600211
ON1901244
06.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
982,80
Faktúra
1190600210
ON1901250
06.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
305,46
Faktúra
1190600209
ON1901250
04.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
251,62
Faktúra
1190600213
ON1901250
06.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
158,80
Faktúra
1190600219
ON1901303
13.06.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
160,68
Faktúra
1190500489
ON1901178
29.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
148,46
Faktúra
1190500490
ON1901178
27.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
243,74


Faktúra
1190500514
ON1901178
30.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
295,13
Faktúra
1190500513
ON1901178
30.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
104,28
Faktúra
1190500512
ON1901111
28.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
97,32
Faktúra
1190500511
ON1901178
28.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
95,77
Faktúra
1190500311
ON1901071
15.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
151,36
Faktúra
1190500310
ON1901071
16.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
316,31
Faktúra
1190500316
ON1901111
20.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
272,30
Faktúra
1190500315
ON1901111
22.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
13,62
Faktúra
1190500274
ON1901071
17.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
201,83
Faktúra
1190500256
ON1901071
17.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
142,01
Faktúra
1190500255
ON1901111
23.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
32,04
Faktúra
1190500254
ON1901111
23.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
441,80
Faktúra
1190500253
ON1901071
17.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
70,12
Faktúra
1190500251
ON1901111
22.05.19
LUNYS, s.r.o.
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad
36472549
Potraviny (321)
186,95
Faktúra
1181020946
NL183344
08.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
45 703,41
Faktúra
1181020618
NL183203
24.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
117 917,04
Faktúra
1181120259
NL183413
19.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
94 004,05
Faktúra
1181020348
HO7385
12.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
14 534,69
Faktúra
1181120095
PO181705
15.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
501,84
Faktúra
1181120489
OH184151
26.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 355,21
Faktúra
1181020245
HO7412
19.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25 844,08
Faktúra
1181120488
OH184151
26.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
537,01
Faktúra
1181120490
OH184174
26.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
4 199,65
Faktúra
1181120329
PO182347
22.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
309,87
Faktúra
1181120096
PO182304
15.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
1 239,02
Faktúra
1181120097
PO182304
15.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
424,42
Faktúra
1181120260
HO7531
21.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
117 250,16
Faktúra
1181020391
HO7447
24.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
18 027,54
Faktúra
1181120330
PO182347
22.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
225,62
Faktúra
1181120865
OH184359
03.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
3 659,59
Faktúra
1181120866
OH184359
03.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
472,07
Faktúra
1181120331
PO182251
23.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
2 276,23
Faktúra
1181120332
PO182251
23.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
14,47
Faktúra
1181020620
HO7484
29.10.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
25 915,20
Faktúra
1181120867
OH184359
03.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
528,08
Faktúra
1181020947
NL183374
08.11.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
Lieky (321)
4 734,41
Faktúra
1181220557
PO182368
20.12.18
Med-Art , spol.s.r.o.,Nitra
Odštepvý závod 03 prešov,949 01 Nitra
34113924
ŠZM (321)
857,78
Faktúra
1190015
 
 
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Palisády 33,811 06 Bratislava
35825979
Všeobecný materiál (321)
34,99
Faktúra
1190700683
Z-88/2018
26.07.19
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270
Mobilné siete (321)
778,98
Faktúra
1190720481
NL192900
23.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
205,13


Faktúra
1190720485
NL192909
23.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
2 002,39
Faktúra
1190720501
NL192925
23.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 353,57
Faktúra
1190720486
NL192908
30.07.19
PHOENIX Zdravotnícke zásobovan
Pribylinska 2/A,831 04 Bratislava
34142941
Lieky (321)
1 353,57
Faktúra
1190700147
ON1901569
01.07.19
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
499,92
Faktúra
1190600509
 
 
Prvá cateringová spol. s r.o.
Hollubyho 12,040 01 Košice
36208027
Potraviny (321)
206,03
Faktúra
1190100190
ZTN181003
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
958,50
Faktúra
1190120465
OH190048
22.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
425,33
Faktúra
1190100195
ZTN180947
09.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
5 268,48
Faktúra
1190120466
OH190054
22.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
1 993,97
Faktúra
1181200506
ZTN181004
28.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 567,50
Faktúra
1181200507
ZTN181006
28.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
1 845,00
Faktúra
1181200508
ZTN181005
28.12.18
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
Všeobecný materiál (321)
969,00
Faktúra
1181200374
ZTS180520
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 209,60
Faktúra
1181200376
ZTS180712
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
2 996,40
Faktúra
1181200375
ZTS180841
08.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
servis zdrav. techniky (321)
1 770,00
Faktúra
1181220986
OH184970
10.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
399,04
Faktúra
1181220987
OH184975
10.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
423,85
Faktúra
1190120464
OH190046
29.01.19
Radix s.r.o.
Kremnička 36,974 05 Banská Bystrica
00615803
ŠZM (321)
456,01
Faktúra
1190700223
ZTS190693
24.07.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
71,20
Faktúra
1190700224
Z-3/2019
24.07.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
635,80
Faktúra
1190700328
Z-62/2019
29.07.19
Regionálny úrad verejného
Ipeľská č.1,040 11 Košice
00606723
Zdravotnícke zariadenie - ostatné fakturácie (321)
117,20
Faktúra
1181220210
HO7703
21.12.18
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
26 745,90
Faktúra
1190120339
HO7742
16.01.19
Roche Slovensko,s.r.o.
Pribinova 19,811 09 Bratislava 1
35887117
Diagnostiká (321)
33 298,60
Faktúra
1190400551
ON1900857
03.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 268,15
Faktúra
1190400499
ON1900857
03.05.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 460,22
Faktúra
1190400467
ON1900714
23.04.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
4 098,73
Faktúra
1190400319
ON1900793
23.04.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
3 252,07
Faktúra
1190300671
ON1900644
08.04.19
Ryba, Košice spol. s r.o.
Južná 54,040 01 Košice
17147522
Potraviny (321)
1 680,92
Faktúra
1190700648
POŠTOVÉ POPLATKY
15.08.19
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9,975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné (321)
3 471,30
Faktúra
1190700567
Z-318/2010
09.08.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Telekomunikácie (321)
259,94
Faktúra
1190700566
Z-318/2010
09.08.19
T Com a.s.
Karadžičova 10,825 13 Bratislava
35763469
Mobilné siete (321)
312,35
Faktúra
1190300618
ON1900639
05.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 559,46
Faktúra
1190300617
ON1900638
05.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 334,63
Faktúra
1190300616
ON1900565
05.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 498,57
Faktúra
1190300615
ON1900566
05.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 006,66
Faktúra
1190300323
EKS-Z201830339-Z
20.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
549,35
Faktúra
1190300322
ON1900683
20.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 189,88
Faktúra
1190300327
ON1900449
18.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 020,07
Faktúra
1190300326
ON1900481
18.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 861,46
Faktúra
1190300325
ON1900480
18.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 691,44


Faktúra
1190300352
ON1900706
20.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
38,00
Faktúra
1190300351
ON1900679
25.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
49,59
Faktúra
1190300183
ON1900679
20.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 573,77
Faktúra
1190300182
ON1900679
20.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
151,20
Faktúra
1190300181
EKS-Z201830339-Z
20.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 128,64
Faktúra
1190300040
EKS-Z201830339-Z
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
82,02
Faktúra
1190300039
EKS-Z201830339-Z
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
409,26
Faktúra
1190300038
ON1900535
06.03.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 355,87
Faktúra
1190200286
EKS-Z201830339-Z
27.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
136,80
Faktúra
1190200290
EKS-Z201830339-Z
13.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
296,40
Faktúra
1190200144
EKS-Z201830339-Z
15.02.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
588,24
Faktúra
1190400066
ON1900837
10.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 986,73
Faktúra
1190400177
ON1900841
10.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 099,38
Faktúra
1190400178
ON1900843
10.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 296,97
Faktúra
1190400179
ON1900843
11.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
492,00
Faktúra
1190400307
ON1900788
18.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 932,79
Faktúra
1190400308
ON1900787
18.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 036,91
Faktúra
1190400309
ON1900708
18.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 687,45
Faktúra
1190400310
ON1900709
18.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 695,64
Faktúra
1190400554
ON1900852
30.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
2 457,09
Faktúra
1190400555
ON1900851
30.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
3 371,12
Faktúra
1190400556
ON1900917
30.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 323,14
Faktúra
1190400557
ON1900918
30.04.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
817,88
Faktúra
1190400655
ON1900953
06.05.19
TA - TRANS Ing. Timko Andrej
Štefánikova 714,075 01 Trebišov
10792848
Potraviny (321)
1 324,54
Faktúra
1181220766
OH184763
03.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 300,00
Faktúra
1190120063
PO182182
21.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
131,75
Faktúra
1190120065
PO182516
21.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
31,36
Faktúra
1190100155
ZTS180771
01.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
servis zdrav. techniky (321)
1 204,80
Faktúra
1190120066
PO182365
21.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 712,03
Faktúra
1190120623
PO182189
28.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
296,15
Faktúra
1190120887
OH190199
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190120994
OH190198
12.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
39 514,97
Faktúra
1181220711
HO7734
02.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
34,00
Faktúra
1190120624
PO182555
28.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
46,46
Faktúra
1190120626
PO182048
23.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
552,24
Faktúra
1190120627
PO182282
28.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
346,03
Faktúra
1190120628
PO182289
28.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
71,61
Faktúra
1190120888
OH190279
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190120889
OH190278
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190100480
ON1900148
01.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
936,22


Faktúra
1190100254
ZTN190011
25.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
421,98
Faktúra
1190120629
PO182516
28.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
452,63
Faktúra
1190120801
PO190013
30.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
213,48
Faktúra
1190120802
PO190013
30.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
5 033,96
Faktúra
1190120870
PO190091
30.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 558,26
Faktúra
1190100272
ZTN190025
30.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
840,00
Faktúra
1190100273
ZTN190034
30.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
438,00
Faktúra
1190120687
HO7599
31.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
705,90
Faktúra
1190120688
HO7799
04.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
1 556,70
Faktúra
1190120986
HO7831
11.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
34,00
Faktúra
1190100472
ZTN190031
30.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
2 882,40
Faktúra
1190120775
PO190135
07.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
3 060,82
Faktúra
1190120776
PO190135
07.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 166,21
Faktúra
1190120995
OH190398
12.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
234,00
Faktúra
1190120777
PO190151
07.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
529,20
Faktúra
1190120778
ZHO1410
07.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
968,12
Faktúra
1190120127
ZHO1370
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
372,00
Faktúra
1190120128
ZHO1335
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
372,00
Faktúra
1190120129
ZHO1388
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
9 038,92
Faktúra
1190220093
PO182555
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
72,47
Faktúra
1190220094
PO182608
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
118,80
Faktúra
1190220095
PO182608
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
337,39
Faktúra
1190220096
PO182608
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
7 797,20
Faktúra
1190220097
PO182608
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
160,56
Faktúra
1190220098
PO190091
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 435,40
Faktúra
1190220099
PO190084
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
1 491,60
Faktúra
1190220100
PO190084
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
200,44
Faktúra
1190220101
PO190013
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
212,30
Faktúra
1190220102
PO190084
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
6 188,81
Faktúra
1190220103
PO190013
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
4 325,65
Faktúra
1190220380
PO190139
22.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
889,92
Faktúra
1190200348
ZTN190049
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 785,60
Faktúra
1190200349
ZTN190048
06.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
3 360,00
Faktúra
1190120130
ZHO1370
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
186,00
Faktúra
1190120131
ZHO1388
15.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
2 755,66
Faktúra
1190120132
ZHO1370
14.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
320,40
Faktúra
1190220104
ZHO1410
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
309,36
Faktúra
1190220105
PO190013
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
309,34
Faktúra
1190220106
PO190013
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
936,00
Faktúra
1190200358
ZTN190011
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
1 265,94


Faktúra
1190200359
ZTN190062
08.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Všeobecný materiál (321)
685,20
Faktúra
1190220698
HO7799/1
22.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Diagnostiká (321)
770,00
Faktúra
1190120225
OH190065
22.01.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
27 335,96
Faktúra
1190220110
PO190135
19.02.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
ŠZM (321)
352,31
Faktúra
1190670001
ZTN190098
11.06.19
Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112,821 01 Bratislava
00602175
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 744,19
Faktúra
1190200131
ON1900192
18.02.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 702,60
Faktúra
1190200487
ON1900398
04.03.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
3 005,58
Faktúra
1190200522
ON1900324
05.03.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 053,86
Faktúra
1190300184
ON1900491
19.03.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
2 988,95
Faktúra
1190300185
ON1900460
19.03.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
469,80
Faktúra
1190300321
ON1900491
20.03.19
TO I ONO Tibor Horváth
Južná trieda 66,040 01 Košice
14399806
Potraviny (321)
1 812,56
Faktúra
1190420747
NL191403
24.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
71 423,59
Faktúra
1190520909
NL192216
03.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
211,20
Faktúra
1190520908
NL192217
03.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
844,80
Faktúra
1190520397
NL192018
20.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
394,53
Faktúra
1190520066
NL191881
13.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
40 763,90
Faktúra
1190420750
NL191451
26.04.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 460,33
Faktúra
1190421263
NL191581
07.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
36 896,59
Faktúra
1190520396
NL192206
20.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
38 356,52
Faktúra
1190520396
NL192206
20.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
38 356,52
Faktúra
1190620102
NL192343
17.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
54 490,79
Faktúra
1190521097
NL192283
10.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
669,90
Faktúra
1190521096
NL192275
10.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
13,60
Faktúra
1190520065
NL191929
13.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
57,53
Faktúra
1190620099
NL192307
17.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,01
Faktúra
1190520395
NL191971
20.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,47
Faktúra
1190620489
NL192528
26.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,68
Faktúra
1190520468
NL192084
28.05.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
429,00
Faktúra
1190621246
NL192623
03.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
14,77
Faktúra
1190521098
NL192292
10.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
18,80
Faktúra
1190521099
NL192276
10.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
53 764,38
Faktúra
1190720024
NL192709
12.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1,37
Faktúra
1190620369
NL192448
18.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
1 971,68
Faktúra
1190720291
HO9169
22.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
29,14
Faktúra
1190620563
NL192481
25.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
46 265,90
Faktúra
1190620950
NL192621
28.06.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
267,96
Faktúra
1190621248
NL192659
03.07.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
882,23
Faktúra
1190721354
NL193127
08.08.19
UNIPHARMA -1.slov.lekárnická a
Šafárikova 2/A,080 01 Prešov
31625657
Lieky (321)
0,24
Faktúra
1190500550
Z-868/2006
06.06.19
Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Žellova 2,829 24 Bratislava 25
30796482
ostatné služby - škol... (321)
368,48
Faktúra
1190200420
ON1900462
11.02.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
278,68


Faktúra
1190100440
Z-241/2014
08.02.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
36 177,80
Faktúra
1190100639
ON1802572
12.02.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
104,54
Faktúra
1190200417
ON1900362
20.02.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
117,91
Faktúra
1190200550
Z-241/2014
07.03.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
Voda (321)
36 283,74
Faktúra
1190300685
ON1900774
05.04.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
364,68
Faktúra
1190500068
ON1900363
13.05.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
377,89
Faktúra
1190400524
ON1900980
06.05.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
135,16
Faktúra
1190500393
ON1900981
30.05.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
824,55
Faktúra
1190600374
Z-62/2019
14.06.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
377,20
Faktúra
1190700210
Z-62/2019
12.07.19
Východoslov.vodárenská spoločn
Komenského 50,042 48 Košice
36570460
ostatné služby - škol... (321)
377,89
Faktúra
1190500072
Z-268/2009
10.05.19
Solitea WBI, s.r.o.
,83103 Bratislava
35685018
servis výpočtovej techniky (HW+SW) (321)
1 632,00
Faktúra
1190700645
Z-0536282/00
08.08.19
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava
31322832
Všeobecný materiál (321)
2 886,45
Faktúra
1190470011
EKS-Z201852336_Z
24.04.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
Investície - DHM stavby (321)
65 950,00
Faktúra
1190400439
EKS-Z20166076_Z
03.05.19
OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava - Nové Mesto
35683929
sevis výťahov (321)
4 535,00
Faktúra
1190570007
ZTN190422
27.05.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
6 664,00
Faktúra
1181220839
NL183924
07.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
810,00
Faktúra
1181121034
OH184413
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1181121030
OH184287
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 429,38
Faktúra
1181120939
OH184461
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120938
OH184469
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
4 090,82
Faktúra
1181120937
OH184465
05.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1181120933
OH184407
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120932
OH184415
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 663,10
Faktúra
1181120931
OH184406
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 176,30
Faktúra
1181120930
OH184405
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120929
POO184414
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181120928
OH184412
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
733,00
Faktúra
1181120927
OH184404
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181120926
POO184409
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
354,46
Faktúra
1181120925
POO184408
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
155,66
Faktúra
1181120924
OH184306
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120923
OH184411
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1181120922
OH184302
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120921
OH184303
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181120920
POO184304
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
24,20
Faktúra
1181120919
POO184279
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
176,00
Faktúra
1181120737
NL183625
30.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1181120586
HO7569
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 185,36
Faktúra
1181120585
NL183615
29.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 628,30
Faktúra
1181120584
NL183572
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
12 813,11


Faktúra
1181120583
NL183569
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181120582
NL183559
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
20 933,71
Faktúra
1181120581
NL183541
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
9 609,83
Faktúra
1181120580
NL183537
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 925,66
Faktúra
1181120577
NL183516
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
344,97
Faktúra
1181120412
OH184283
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181120411
OH184282
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120410
OH184280
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
557,40
Faktúra
1181120409
OH184281
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
724,01
Faktúra
1181120408
OH184292
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
264,00
Faktúra
1181120407
OH184290
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
519,00
Faktúra
1181120406
OH184289
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 048,23
Faktúra
1181120405
OH184291
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
478,00
Faktúra
1181120403
OH184288
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
302,40
Faktúra
1181120402
POO184284
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
198,80
Faktúra
1181120401
OH184286
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 638,07
Faktúra
1181120400
OH184215
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
278,99
Faktúra
1181120394
OH184045
26.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
5 220,47
Faktúra
1181120246
NL183508
21.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
1 699,06
Faktúra
1181120022
POI181669
14.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
288,00
Faktúra
1181100246
ZTN180886
20.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 419,53
Faktúra
1181100245
ZTN180950
20.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Všeobecný materiál (321)
1 301,76
Faktúra
1181220727
HO7707/1
02.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
180,00
Faktúra
1181220726
NL183867
02.01.19
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
671,88
Faktúra
1181120579
NL183524
23.11.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
Lieky (321)
5 776,98
Faktúra
1181121031
OH184464
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
486,00
Faktúra
1181121032
OH184462
10.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
1 090,10
Faktúra
1181120934
OH184161
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1181120935
OH184153
03.12.18
MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B,831 04 Bratislava
31708030
ŠZM (321)
344,85
Faktúra
1190600571
ON1901380
15.07.19
MYKOTREND s.r.o.
Kasárenská 2123/20,048 01 Rožňava
44214731
Potraviny (321)
103,44
Faktúra
1180570012
EKS_Z2018330_Z
04.06.18
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
13 334,40
Faktúra
1190700319
ON1901359
09.07.19
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
ostatné služby - škol... (321)
1 040,40
Faktúra
1190600317
ZTS190256
18.06.19
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281,85101 Bratislava
31340954
servis zdrav. techniky (321)
463,20
 
4190812003
 
18.06.19
Exekútorský úrad - JUDr.Tutko
Čučmianska dlhá 26, Rožňava,048 01 Rožňava
17071232
Súdne poplatky a dane - ostatné (345.3)
6 000,00
Faktúra
1190700679
ON1901598
16.08.19
Ing. Vladimír Kostka - GEOMER
Bauerova 30,043 27 Košice
32477244
ostatné služby - škol... (321)
386,00
Faktúra
1190600251
ON1901174
01.07.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
2 621,70
Faktúra
1190600503
ON1901299
02.07.19
Jozef Mičo - TIP-TOP
Vaľkovská 743/41,080 05 Prešov
10737618
Potraviny (321)
4 476,60
Faktúra
1190800228
 
 
ŠTARK s.r.o. Košice
Protifašistických bojovníkov 3,040 12 Košice
31722644
Všeobecný materiál (321)
6,52
Faktúra
1190600501
ON1901499
01.07.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
91,91
Faktúra
1190600431
ON1901378
24.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
106,81


Faktúra
1190600237
ON1901322
13.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
124,20
Faktúra
1190600236
ON1901378
25.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
121,72
Faktúra
1190600253
ON1901499
28.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
99,36
Faktúra
1190600268
ON1901322
13.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
208,66
Faktúra
1190600269
ON1901298
10.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
154,01
Faktúra
1190600215
ON1901298
10.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
74,52
Faktúra
1190600214
ON1901298
05.06.19
Eggro farm,s.r.o.
Stoska 1096/209,044 25 Medzev
45440751
Potraviny (321)
59,62
Faktúra
1190600291
ON1901318
19.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
92,00
Faktúra
1190600228
ON1901295
20.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
1 018,66
Faktúra
1190600227
ON1901294
17.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
71,26
Faktúra
1190600208
ON1901294
12.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
79,95
Faktúra
1190600207
ON1901241
10.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
36,96
Faktúra
1190600206
ON1901242
05.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
48,08
Faktúra
1190600205
ON1901242
03.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
345,02
Faktúra
1190600252
ON1901319
01.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
989,64
Faktúra
1190700445
ON1901623
02.08.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
872,68
Faktúra
1190700361
ON1901673
29.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
180,69
Faktúra
1190700360
ON1901673
26.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
114,14
Faktúra
1190700359
ON1901673
31.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
222,09
Faktúra
1190700299
ON1901622
24.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
128,59
Faktúra
1190700298
ON1901622
23.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
565,60
Faktúra
1190700297
ON1901585
17.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
26,40
Faktúra
1190700296
ON1901586
17.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
677,93
Faktúra
1190700295
ON1901521
17.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
33,00
Faktúra
1190700182
ON1901585
19.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
99,67
Faktúra
1190700181
ON1901585
17.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
153,11
Faktúra
1190700180
ON1901586
17.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
870,19
Faktúra
1190700179
ON1901521
10.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
24,29
Faktúra
1190700178
ON1901522
08.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
312,05
Faktúra
1190700177
ON1901495
03.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
27,72
Faktúra
1190700176
ON1901495
01.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
41,25
Faktúra
1190700136
ON1901495
03.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
823,85
Faktúra
1190700135
ON1901495
01.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
112,97
Faktúra
1190700134
ON1901521
15.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
237,68
Faktúra
1190700133
ON1901521
11.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
261,38
Faktúra
1190700132
ON1901521
09.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
538,66
Faktúra
1190600506
ON1901374
28.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
96,15
Faktúra
1190600505
ON1901319
01.07.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
930,54
Faktúra
1190600496
ON1901319
20.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
306,68
Faktúra
1190600426
ON1901374
26.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
153,34


Faktúra
1190600425
ON1901374
24.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
464,37
Faktúra
1190600424
ON1901318
21.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
159,89
Faktúra
1190600423
ON1901318
21.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
332,82
Faktúra
1190600285
ON1901294
17.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
110,69
Faktúra
1190600284
ON1901294
10.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
173,45
Faktúra
1190600283
ON1901294
12.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
149,11
Faktúra
1190600282
ON1901242
03.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
557,54
Faktúra
1190600281
ON1901242
06.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
721,94
Faktúra
1190600292
ON1901295
19.06.19
ERIK s.r.o.
PRI KRÁSNEJ 3,040 12 Košice
36177083
Potraviny (321)
766,58
Faktúra
1190700638
ON1901744
09.08.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
2 292,01
Faktúra
1190600036
ON1901407
11.06.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 837,98
Faktúra
1190600044
ON1901456
13.06.19
CB elektro s.r.o.
Krivá 25,040 01 Košice
36584622
Všeobecný materiál (321)
1 650,73
Faktúra
1190400182
ON1900786
15.04.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 916,57
Faktúra
1190400320
ON1900707
15.04.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 348,60
Faktúra
1190400468
ON1900786
29.04.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 675,37
Faktúra
1190400549
ON1900786
29.04.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 306,16
Faktúra
1190400659
ON1900951
06.05.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 120,56
Faktúra
1190400678
ON1900916
06.05.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 390,12
Faktúra
1190500242
ON1900991
16.05.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
996,26
Faktúra
1190500298
ON1900991
16.05.19
Tatrapeko a.s
ul.1.mája 1919,031 01 Liptovský Mikuláš
36455938
Potraviny (321)
1 697,74
Faktúra
1190700346
 
 
TINTA - INK s.r.o.
Furčianska 69,040 14 Košice
46041770
Všeobecný materiál (321)
22,01
 
1190250030
 
 
BFF Central Europe s.r.o.
Mostová 2,81102 Bratislava - mestská časť Star
44414315
Postúpené istina (379)
599,94
Faktúra
1190600500
ON1901372
02.07.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
306,85
Faktúra
1190600267
ON1901239
17.06.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
786,20
Faktúra
1190600254
ON1901316
03.07.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
337,93
Faktúra
1190600247
ON1901239
17.06.19
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen
36019208
Potraviny (321)
521,26
Faktúra
1190220117
PO182629
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
129,23
Faktúra
1190220118
PO182631
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
121,85
Faktúra
1190220121
PO190021
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
351,92
Faktúra
1190220123
ZHO1401
19.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
891,00
Faktúra
1190220612
PO190137
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 417,75
Faktúra
1190220124
PO190021
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
464,64
Faktúra
1190220125
PO190032
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
203,07
Faktúra
1190220126
PO190031
08.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
198,00
Faktúra
1190220451
PO190155
22.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 584,41
Faktúra
1190220614
PO190191
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 529,31
Faktúra
1190220615
PO190192
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 381,00
Faktúra
1190220127
ZHO1425
13.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
810,00
Faktúra
1190220452
PO190155
22.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
159,75
Faktúra
1190220616
PO180282
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
4 045,54


Faktúra
1190220617
PO190050
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 718,44
Faktúra
1190220618
PO190048
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
156,92
Faktúra
1190220619
PO190283
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
478,45
Faktúra
1190220620
PO190443
05.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
311,09
Faktúra
1190221038
PO180282
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
253,85
Faktúra
1190221039
PO190444
11.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
894,96
Faktúra
1190220453
PO190155
22.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 102,30
Faktúra
1190220621
PO190191
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
756,00
Faktúra
1190220622
PO190048
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
156,92
Faktúra
1190220623
PO190050
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
212,61
Faktúra
1190220454
PO190119
22.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
90,00
Faktúra
1190220624
PO190191
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
386,10
Faktúra
1190220625
PO190137
26.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
280,07
Faktúra
1190220626
PO190155
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
116,97
Faktúra
1190220627
PO180282
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
871,49
Faktúra
1190220628
PO190050
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
137,54
Faktúra
1190220629
PO190283
25.02.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
188,69
Faktúra
1190220630
PO190444
05.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 614,64
Faktúra
1190320019
PO190444
12.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
435,06
Faktúra
1190320020
PO190137
12.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
140,03
Faktúra
1190320021
PO190283
12.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
420,10
Faktúra
1190320022
PO190046
12.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
858,00
Faktúra
1190320023
PO190050
12.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
283,60
Faktúra
1190320024
ZHO1513
12.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
2 184,86
Faktúra
1190320952
PO190438
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 346,05
Faktúra
1190320953
PO190436
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
3 483,72
Faktúra
1190320954
PO190437
19.03.19
PANEP s.r.o.
Brnenská 1246,665 01 ROSICE
25550250
ŠZM (321)
1 783,05
Faktúra
1190400519
Z-40/2018
06.05.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Elektrická energia (321)
124 969,37
Faktúra
1190300546
Z-41/2018
04.04.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
113 957,03
Faktúra
1190400520
Z-41/2018
06.05.19
ENERGIE 2, a.s.
Lazaretská 3a,811 08 Bratislava
46113177
Plyn (321)
80 937,11
Faktúra
1190220512
POO190471
26.02.19
Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3,040 01 Košice 1
45329818
ŠZM (321)
8 239,00
Faktúra
1190220513
OH190472
26.02.19
Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3,040 01 Košice 1
45329818
ŠZM (321)
399,30
Faktúra
1190320913
OH191199
02.04.19
Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3,040 01 Košice 1
45329818
ŠZM (321)
390,06
Faktúra
1190700404
ZTS190876
22.07.19
EGO Zlín, spol. s r.o.
U pekárny 438,763 14 Zlín
46902473
servis zdrav. techniky (321)
280,00
Faktúra
1190700390
ZTS190876
15.07.19
EGO Zlín, spol. s r.o.
U pekárny 438,763 14 Zlín
46902473
servis zdrav. techniky (321)
2 400,00
Faktúra
1190570030
ZTN190247
11.06.19
ARTSPECT, spol. s r.o.
Rybničná 40,831 06 Bratislava
47760265
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
1 939,20
Faktúra
1190670012
ZTN190507
10.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 944,92
Faktúra
1190670011
ZTN190510
10.07.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
5 944,92
Faktúra
1190670005
ZTN190427
17.06.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 318,80
Faktúra
1190300585
ZTS190268
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
126,24


Faktúra
1190300584
ZTN190182
29.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
2 332,80
Faktúra
1190300583
ZTS190285
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
203,64
Faktúra
1190300582
ZTS190235
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,12
Faktúra
1190300581
ZTS190378
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
750,72
Faktúra
1190300580
ZTS190379
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
667,44
Faktúra
1190300469
ZTN190151
13.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
388,80
Faktúra
1190300472
ZTN190152
13.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
388,80
Faktúra
1190300471
ZTN190166
13.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
4 860,00
Faktúra
1190300475
ZTN190164
13.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
Všeobecný materiál (321)
14,40
Faktúra
1190300507
ZTS190193
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
554,88
Faktúra
1190300506
ZTS190116
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
93,12
Faktúra
1190300505
ZTS190069
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
290,40
Faktúra
1190300504
ZTS190138
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
32,28
Faktúra
1190300503
ZTS190301
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
231,60
Faktúra
1190300502
ZTS190370
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
850,92
Faktúra
1190300501
ZTS190367
28.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
512,52
Faktúra
1190300434
ZTS190302
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
43,44
Faktúra
1190300433
ZTS190071
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
72,00
Faktúra
1190300432
ZTS190191
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
423,72
Faktúra
1190300431
ZTS190244
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
118,44
Faktúra
1190300430
ZTS190065
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
545,76
Faktúra
1190300429
ZTS190365
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
673,92
Faktúra
1190300428
ZTS190369
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
357,00
Faktúra
1190300427
ZTS190070
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
2 124,00
Faktúra
1190300426
ZTS190242
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 172,64
Faktúra
1190300425
ZTS190241
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
625,92
Faktúra
1190300424
ZTS190269
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
36,00
Faktúra
1190300423
ZTS190114
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
880,56
Faktúra
1190300422
ZTS190236
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
376,56
Faktúra
1190300421
ZTS190240
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
399,96
Faktúra
1190300420
ZTS190238
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
170,16
Faktúra
1190300419
ZTS190300
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
603,12
Faktúra
1190300418
ZTS190165
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
480,00
Faktúra
1190300417
ZTS190259
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
91,20
Faktúra
1190300416
ZTS190299
21.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
617,64
Faktúra
1190300297
ZTS190021
15.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
928,32
Faktúra
1190300296
ZTS190067
15.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
321,60
Faktúra
1190300295
ZTS190151
15.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
649,68
Faktúra
1190300075
ZTS190089
12.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
54,96
Faktúra
1190300074
ZTS190101
12.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
1 486,44


Faktúra
1190300072
ZTS190077
12.03.19
Ing. Kamil Dobranský-AUTO MOTO
Dobranský,Hrašovík 91,044 42 Rozhanovce
47768681
servis zdrav. techniky (321)
243,36
Faktúra
1190700358
ON1901709
23.07.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
266,17
Faktúra
1190700201
ON1901573
03.07.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
15,98
Faktúra
1190700200
ON1901573
03.07.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
356,26
Faktúra
1190700148
ON1901507
03.07.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
768,54
Faktúra
1190600246
ON1901437
17.06.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
182,29
Faktúra
1190600266
ON1901440
14.06.19
KOMFOS Prešov,s.r.o.
Ľubochnianska 2,08006 Ľubotice
36454184
Potraviny (321)
287,40
Faktúra
1190400601
ZTN190361
03.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
526,65
Faktúra
1190500476
ZTN190388
10.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
3 744,00
Faktúra
1190500527
ZTN190390
14.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
865,73
Faktúra
1190500528
ZTN190391
14.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
4 735,38
Faktúra
1190500529
ZTN190424
14.05.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Všeobecný materiál (321)
2 547,96
Faktúra
1190670007
ZTN190481
17.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 110,00
Faktúra
1190670008
ZTN190515
17.06.19
Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58,811 04 Bratislava
50197975
Investície - zdravot. prístroj technika (321)
4 110,00
Faktúra
1190500275
ON1900995
20.05.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
4 911,29
Faktúra
1190500232
ON1900995
20.05.19
ALTHAN, s.r.o.
Chemlonská 1,066 01 Humenné
44352492
Potraviny (321)
2 943,35
Faktúra
1190600493
 
 
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
ostatné služby - škol... (321)
24,00
Faktúra
1190600256
ON1901382
04.07.19
AQUA PRO EUROPE, a.s.
Pod Furčou 7,04001 Košice
50886771
Potraviny (321)
2 163,67
Faktúra
1190470013
ON1900443
09.05.19
EURO-BAU s.r.o.
Dúhová 40,04001 Košice
46738479
Investície - DHM stavby (321)
56 398,48
Faktúra
1190570015
ON1900463
28.05.19
Ing. Marián Viazanko
Jantárové námestie 115/15,04011 Košice
45448221
Investície - ostatné hmotné (321)
14 600,00
Faktúra
1190770012
ON1900616
17.07.19
TERMO-PROJEKT s.r.o.
Hroncova 3,04001 Košice - mestská časť Sever
46889710
Investície - ostatné hmotné (321)
14 400,00
Faktúra
1190700568
Z-255/2018
09.08.19
O2 Business Services,a.s.,
Einsteinova 24,85101 Bratislava
50087487
Telekomunikácie (321)
4 463,06
Faktúra
1190500411
EKS-EKS-Z201914852_Z
24.05.19
GEPI, s..r.o.
Duklianská 14,085 01 Bardejov
50210050
Všeobecný materiál (321)
2 482,78
Faktúra
1190600401
ON1901597
27.06.19
KOLESTAV s.r.o.
Tichá 33,0044 12 Nižný Klátov
50268295
ostatné služby - škol... (321)
470,00
Faktúra
1190800296
ON1901817
05.08.19
NAY a.s.
Tuhovská 15,830 06 Bratislava 36
35739487
Všeobecný materiál (321)
1 216,44
Faktúra
1190800298
ON1901965
14.08.19
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Palisády 33,811 06 Bratislava
35825979
Všeobecný materiál (321)
602,58
Faktúra
1190800299
ON1901964
14.08.19
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
Palisády 33,811 06 Bratislava
35825979
Všeobecný materiál (321)
159,68
Faktúra
1190800295
ON1901908
09.08.19
AERIAL s.r.o
Stará spišská cesta 20/H,040 01 Košice 2
31734235
Všeobecný materiál (321)
115,00
Faktúra
1190800297
ON1901820
05.08.19
STERN spol. s r.o.
Paláriková,040 01 K O Š I C E
31688161
Všeobecný materiál (321)
587,00
Faktúra
1190700633
ON1901737
06.08.19
A-PEMA, s.r.o.
Hurbanová 3807/21,036 01 Martin
43850863
Všeobecný materiál (321)
954,18
Faktúra
1190800294
ON1901907
09.08.19
ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13,821 04 Bratislava
35765038
Všeobecný materiál (321)
4 080,00
Faktúra
1190800016
ON1901904
08.08.19
EKOCHLAD,s.r.o.
Rosinská cesta 9,010 08 Žilina
36380695
Všeobecný materiál (321)
829,00