Dnes je piatok 24. októbra 2014. Sviatok má Kvetoslava zajtra má sviatok Aurel .  

Domovská stránka
Nemocnica
Služby
Nadácie
Pre pacientov
Mediálne centrum
Pracovná zdravotná služba
Projekty EÚ
Výskum a vývoj

    


Domovská stránka
UNLP Košice významne rozširuje diagnostiku onkologických pacientov vďaka daru Ligy proti rakovine

24 október 2014   web - Tlačové správy  

Univerzitná nemocnica L. Pasteura získala štedrý dar zo zbierky Dňa narcisov, spolu 14.000,- eur. Peniaze použijú Oddelenie patológie a Oddelenie laboratórnej medicíny na podporu projektu skvalitnenia diagnostiky nádorových ochorení.

Image Image
Laminárny box na Oddelení laboratórnej medicíny.               Oddelenie patológie.  

Oddelenie patológie UNLP Košice využije peňažný dar Ligy proti rakovine (LPR) 
vo výške 7.500,- eur na zavedenie komplexnej molekulárno-genetickej diagnostiky a prediktívno-terapeutických vyšetrení prestavby génov u pacientov
s nemalobunkovým adenokarcinómom pľúc.
           V posledných rokoch celosvetovo prudko stúpa výskyt primárnych nádorových ochorení pľúc. Už nie je ojedinelé, že toto ochorenie postihne aj mladých ľudí, nefajčiarov so zdravým životným štýlom. Práve preto sa nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) venuje čoraz viac pozornosti, nie len v oblasti diagnostiky, ale hlavne individuálnej personalizovanej terapie. Na trhu sú dostupné nové lieky, ktoré významne predlžujú a skvalitňujú život pacientov trpiacich týmto nádorovým ochorením. Štúdie dokazujú, že pacienti, ktorí sú nositeľmi špecifických mutácií v géne ALK a ROS1 profitujú z liečby preparátmi na báze ALK inhibítorov. Tento liek je aj u nás schválený a je možné ho použiť so súhlasom zdravotných poisťovní. Aby pacient túto terapiu dostal, je potrebné diagnosticky stanoviť jeho ALK a ROS1 génový status na úrovni DNA. Nakoľko pacientov s ochorením NSCLC každoročne pribúda, je objem týchto vyšetrení finančne aj technicky náročný.  
V minulom roku sa na Oddelení patológie zaviedli základné vyšetrenie ALK in situ hybridizáciou na prestavbu v géne. Prostriedky z LPR použije aj na rozšírenie vyšetrenia EML4-ALK fúzny gén, ktoré presne ukáže miesto chybného génu a predpoklad vzniku narušeného proteínu.
         Úplnou novinkou, ktorú oddelenie patológie začne realizovať je stanovenie prestavby génu ROS1. Dnešné celosvetové štúdie ukazujú, že aj pacienti s prestavbou ROS1 génu môžu profitovať z liečby ALK inhibítormi. Je potrebné čo najskôr zaviesť aj tieto vyšetrenia do bežnej praxe, aby ani jeden pacient s týmto závažným ochorením nebol ukrátený o možnosť liečiť sa. Ide o jedno z diagnosticko-terapeutických vyšetrení, ktoré onkológovia pre svojich pacientov žiadajú a vo svete sú štandardnou súčasťou diagnostického výstupu. Práve darované prostriedky z LPR plánuje pracovisko využiť aj na nákup tejto diagnostickej sondy.
Celosvetovo sa pristupuje nielen k dôkazu mutácií na génovej úrovni pri NSCLC, ale aj k dôkazu proteínu ako produktu fúzneho mutovaného génu ALK, čiže chybného proteínu, proti ktorému je namierená liečba. Robí sa to metódou imunohistochémie, a z prostriedkov LPR bude zakúpená diagnostická protilátka, ktorá je spolu s detekčným reagenčným kitom certifikovaná pre použitie v klinických laboratóriách.
"Aj vďaka finančnej podpore LPR, budeme schopní komplexne vyšetrovať pacientov s NSCLC na molekulovo-genetickej úrovni, ktorú odporúčajú celosvetové organizácie v oblasti onkológie, patológie a molekulovej genetiky," potvrdila RNDr. Lucia Frohlichová, molekulová biologička z Oddelenia patológie a dodala: "Keďže sme jedno z mála pracovísk, ktoré sa týmto špeciálnym molekulovo-genetickým vyšetreniam v rámci Slovenska venuje, považujeme za mimoriadne dôležité posunúť diagnosticko-terapeutické postupy na celosvetovo odporúčanú úroveň a tým umožniť pacientom liečbu modernými liekmi."
Vzhľadom k tomu, že zavedenie a rozšírenie týchto diagnostických vyšetrovacích postupov je finančne a odborne náročný proces, poskytnutý príspevok LPR využijú práve na zlepšenie diagnostiky nádorových ochorení pľúc v plnom rozsahu, keďže je potrebné vyšetriť z jednej odobratej pacientskej vzorky celé spektrum nádorových zmien, ktoré by mohli pacienta favorizovať pre individuálnu terapiu a dlhšie prežívanie pri tejto terapii.         

Finančný príspevok 6.500,- eur získalo Oddelenie laboratórnej medicíny – pododdelenie lekárskej genetiky na dovybavenie genetického laboratória – zakúpenie laminárneho boxu. Laminárny box bude slúžiť na skvalitnenie diagnostických postupov pri genetickom testovaní onkologických pacientov, ktoré zaviedli začiatkom roka 2013.
       
 Ide o pilotné pracovisko na východnom Slovensku, ktoré sa venuje detekcii somatických mutácií v géne KRAS u pacientov s kolorektálnym karcinómom, v onkogéne EGFR u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc a zisťovaním mutačného statusu v géne BRAF u pacientov s kožným melanómom a papilárnym karcinómom štítnej žľazy.
Od začiatku roku 2014 rozšírilo obdarované pododdelenie portfólio onkogenetických vyšetrení aj na testovanie v géne NRAS, nakoľko u niektorých pacientov s kolorektálnym karcinómom bola pozorovaná rezistencia na modernú liečbu monoklonálnymi protilátkami.
"Vďaka týmto vyšetreniam je možná stratifikácia pacientov pre cielenú liečbu, ktorá sa týmto stáva súčasťou štandardných terapeutických postupov zhubných nádorov," uviedla vedúca pododdelenia lekárskej genetiky RNDr. Hedviga Haková.
Laminárny box - dar Ligy proti rakovine - využije pracovisko v budúcnosti aj pri plánovanej molekulárnej rýchlej detekcii patogénov u dospelých aj detských pacientov onkohematológie.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 24 október 2014 )    
I. KOŠICKÝ LICHTENBERGOV UROLOGICKÝ DEŇ

20 október 2014   web - Udialo sa...  

Dňa 16. októbra 2014 sa po prvýkrát v histórii uskutočnila významná urologická akcia s medzinárodnou účasťou. Podujatie zorganizovala Urologická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice na pamiatku všetkých urológov, ktorí v Košiciach pôsobili, pretože také významné podujatie doposiaľ v Košiciach chýbalo.
Hlavnou vedeckou témou boli infekcie v urológii. Prednášali aj odborníci z Poľska a Nemecka.

Image
Foto: Dionýz Kiss

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 22 október 2014 )   Čítať viac...  
„Vaše ruky môžu zachrániť život Vašich blízkych“

14 október 2014   web - Tlačové správy  

Európsky parlament vyhlásil 16. október 2014 za Európsky deň záchrany života.
Pri tejto príležitosti, lekári a sestry I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ,
spolu s dobrovoľníkmi Slovenského červeného kríža Košice, 
učili laickú verejnosť,
ako poskytnúť prvú pomoc.

Image

Cieľom akcie bolo naučiť ľudí poskytnúť základnú neodkladnú prvú pomoc
pri zastavení obehu a dýchania pod heslom „Vaše ruky môžu zachrániť život vašich blízkych“. Túto aktivitu podporila aj Slovenská resuscitačná rada.

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 17 október 2014 )    
Oslavujeme 90. výročie založenia Štátnej nemocnice v Košiciach

03 október 2014   web - Tlačové správy  

Štátna nemocnica v Košiciach bola slávnostne aj s nastúpenou vojenskou jednotkou otvorená 24. júna 1924. V tom období bola najväčšou a najmodernejšou nemocnicou na Slovensku so 600 posteľami. Oddelenie chirurgické malo 160 postelí, interné 140, kožno-pohlavné 140, očné 50, detské 50, pľúcne 50, infekčné 20, nemocnica mala prosektúru a jej pýchou boli štyri operačné sály.

Image
historická fotografia hlavných budov, pracovisko Rastislavova 43

Prvým riaditeľom a súčasne primárom chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice v Košiciach bol ustanovený MUDr. Jozef Uram. Nemocnica mala šesť primárov, osemnásť sekundárnych lekárov, jedného prosektora, civilné aj rehoľné ošetrovateľky, ktoré na túto prácu boli pripravované v rehoľnej ošetrovateľskej dvojročnej škole sv. Vincenta.

Image
MUDr. Jozef Uram - prvý riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach do roku 1929 

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 03 október 2014 )   Čítať viac...  
Titánový implantát vyrobený technológiou 3D tlače vrátil pacientovi reč, mobilitu a samostatnosť!

14 august 2014   web - Udialo sa...  

Tím košických lekárov a vedcov pomohol už druhému pacientovi k návratu
do plnohodnotného života. Juraj Stopka (30) utrpel po páde z výšky 4m ťažký úraz hlavy (2005). Lekári mu vtedy museli odstrániť až 1/3 poškodenej lebečnej kosti
a voperovať provizórny akrylátový implantát. Ten vytváral tlak na nervové tkanivá mozgu, následkom čoho pacient strácal schopnosť komunikovať s okolím, postupne prichádzal aj o motorické schopnosti a napokon bol odkázaný
na invalidný vozík. Po operácii v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice,
pri ktorej mu nahradili takmer 34% lebky titánovým implantátom na mieru,
sa v krátkom čase postavil na nohy a prehovoril.

Image

Pridal: Mgr. Ladislava Šustová    
Naposledy zmenené ( 19 august 2014 )   Čítať viac...  
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšie > Koniec >>

Právno-personálne inform.
Verejné obstarávanie
Prenájom nehnuteľností
Tlačivá
Faktúry a objednávky
Obchodné súťaže
Pre zamestnancov
eLIS
Kto je online?
Máme 132 návštevníkov online

 
Najnovšie
Najčítanejšie

 

 
 


Louis Pasteur

 Zmluvný partner:  


©2000-2014 UNLP Košice
ISO 9001 ISO 9001